360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Säker och enkel påfyllning för mycket korta driftstopp.

Praktisk induktionstratt

Induktionstratten med 60 l volym klarar ett genomflöde på 200 l/min. Till och med stora mängder kristallina produkter löses snabbt och enkelt upp med en hastighet på 33 kg/min. Operatören kan i en bekväm arbetshöjd fylla på induktionstratten samt fälla den ut och in med hjälp av gastryckfjädrar. Dysorn för behållarrengöring är ett enkelt sätt att spola rent vätskebehållaren och hjälper till att tömma den till sista droppen. Induktionstratten kan också rengöra sig själv när locket är stängt.

Körning

Alla ventilfunktioner, såsom påfyllning och omrörning, kan ombesörjas via OptiFlow-styrenheten på induktionstratten, alternativt från hytten. Det automatiska påfyllningssystemet stoppar vid exakt det literantal som operatören anger, även om det finns två mängdangivelser, för exempelvis vatten respektive bekämpningsmedel. Systemet säkerställer att vätskeblandningen i tanken alltid är optimal och förhindrar effektivt överfyllning.

God komfort för föraren

Alla påfyllningskopplingar är tydligt arrangerade på maskinens vänstra sida. De stora, lättöppnade panelerna hos Rogator 300 består av samma HDPEmaterial som vätsketankarna. De mycket släta, glasliknande ytorna i tanken motverkar effektivt fastklibbning och underlättar rengöring. De smart utformade och tätade förvaringsfacken kan användas för personlig skyddsutrustning och doseringsredskap. Effekten för den hydrauliska omröraren går att ställa in via terminalen. Skumrester förhindras av omrörarstyrningen som är kopplad till påfyllningsnivån.

Mosaic

Slangkopplingarna kan kontrolleras enkelt.

 • Mosaic

  Praktisk låda för handskar: Du behöver inte ta med dig dina skyddskläder in i hytten. Hytten hålls alltid ren.

 • Mosaic

  Lättåtkomliga förvaringsalternativ för dosering av små produktmängder. Allt under uppsikt, allt skyddat.

 • Mosaic

  Induktionstrattens intagsvolym ger garanterat korta driftstopp och hög produktionstakt.

 • Mosaic

  Nedsänkbar induktionstratt för ergonomiskt arbete och enkel påfyllning.

 • Mosaic

  Avancerade dysor med på väggen och på överloppet säkerställer optimal induktion.

 • Mosaic

  Slangkopplingarna kan kontrolleras enkelt.

Perfekt koncentration från början till slut

Den permanenta cirkulationen via sprutledningen (1”) matar lösningen direkt till dysorna så snart cirkulationspumpen aktiveras, även om dysorna är stängda. Därigenom tillförs vätska i rätt mängd och koncentration över hela arbetsbredden från första metern. Rengör dysorna genom att koppla insugsänden av pumpen till tanken med rent vatten och därefter aktivera dysorna. På så sätt förebyggs effektivt uppkomsten av avlagringar i ledningar och dysor. Enkel, snabb och pålitlig manövrering från förarsätet erbjuder utmärkt operatörskomfort.

Högpresterande pump

Cirkulationspump, med självsugande enhet (tillval) och pumpkapacitet på 785 l/min, som drivs av maskinens lastavkännande hydraulik eller kraftuttag, försörjer alla vätskespridande delar i systemet. Cirkulationspumpens flödeshastighet förebygger ojämnt tryck i ledningarna och sörjer för exakt spridning. Membranpumparna har inga extra slangar eller avlastningsventiler som är svåra att rengöra. Vätskemängden styrs snabbt och effektivt via pumphastigheten. Pumpen innehåller endast nödvändig mängd vätska för arbetet i fråga samt angiven mängd för blandaren. På så sätt svarar Rogator 300 exakt på skiftande vätskemängder och hastigheter.

Nästa steg till din Fendt Rogator 300