360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Ühendage põllu- ja kontoritöö FendtONE’i abil

FendtONE onboard traktoril

Juhi töökohaga FendtONE (onboard) saate oma töö põllul veelgi efektiivsemaks muuta:

  • Lihtne ja klahvidele rakenduste paindliku määramisega juhtimine tänu kõikide juhtelementide tsentraalsele paigutusele.
  • Kuni kolme näiduvõimaluse kombineerimine: 10“ armatuurlaud, 12“ terminal käetoel, kabiinilakke sisselükatav 12“ terminal
  • Tööde automatiseerimine tänu Section Control-sektsioonide lülitusele, TI Headland-põlluotsa automaatikale ja Fendt Implement Management (TIM) traktori juhtimisele rippmasina poolt.
FendtONE offboard kontoris

FendtONE offboard abil laiendate traktori juba olemasolevaid rakendusi kasulike lisafunktsioonidega kontoris:

  • Agronoomia: põllul tehtavate tööde planeerimine ja põhjalike aruannete koostamine
  • Paralleelsõidusüsteem: põllupiiride ja sihijoonte ühtne haldamine kogu masinapargil
  • Telemeetria: olulisemate masinaandmete ja masinapargi reaalajaliste asukohtade jälgimine põllul