360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendti masinajuhtimine, Teie ühendus traktori ja rippmasina vahel.

Masinate kogu potentsiaali saab ära kasutada ainult siis, kui traktor ja rippmasin suudavad üksteisega suhelda. Ja Teie töötate suurima mugavusega.
Standardiseeritud süsteem andmeedastuseks traktori ja rippmasina vahel

ISOBUS
+ Automaatne sektsioonide juhtimine ülekatete vältimiseks Fendt Section Control sektsioonide lülitus
+ Maksimaalne saagikus tänu kohapõhisele mullaharimisele Fendt Variable Rate Control vajaduspõhine täppisviljelus
+ Võimalus automaatselt juhtida traktori määratud funktsioone rippmasina abil Fendt Implement Management (TIM) traktori juhtimiseks rippmasina pooltSuurendage oma masinakombinatsioonide efektiivsust: Variotronic rippmasinate juhtimiseks / Fendt ISOBUS.

Elektroonika muudab põllumajandusmasinad targemaks. Tänu ISOBUS-le saavad traktorid ja rippmasin suhelda samas keeles – ja seega töötada ohutumalt, täpsemini ja efektiivsemalt. Vastava varustuse korral võtavad masin ja traktori määratud funktsioonide juhtimise täielikult automaatselt üle. See vähendab juhi koormust ja tõstab tootlikkust.
ISOBUS pistikupesa

Selle taga on ISOBUS

ISOBUS on andmete ülekandmise standarditud süsteem andmevahetuseks traktori ja rippmasina vahel. Süsteemi standardimine põhineb standardil ISO 11783. Kõik signaalid, nagu kiirus või jõuvõtuvõlli pöörded, on standarditud kujul.

ISOBUS iga vajaduse täitmiseks

ISOBUS süsteem hõlmab erinevaid komponente, sealhulgas traktorit, terminali ja rippmasinat. Seejuures on oluline, mida terminal ja rippmasin teha suudavad. Terminali ja rippmasina valmidus sõltub omakorda sellest, millised ISOBUS funktsioonid on ISOBUS süsteemi üksikutes komponentides kättesaadavad ja lubatud. Kasutada saab ainult neid funktsioone, mis sisalduvad kõigis osalevates komponentides. Näiteks, kui soovite kasutada automaatset sektsioonide lülitust Fendt Section Control, peab funktsioon TC-SC olema lubatud nii terminalil kui ka Teie Section Control ühilduvusega rippmasinal.
Graafiliselt kujutatakse seitset võimalikku komponenti, mis võimaldavad ISOBUS-funktsioone rakendada.

Tractor Implement Management (TIM)

TIM-standardi abil saab lisaseadme abil automaatselt juhtida teatavaid traktori funktsioone, näiteks sõidukiirust või traktori juhtklappe.

Task Controller Section Control (TC-SC)

Lülitage alajaotusi automaatselt ümber, nt kui töötate istutusmasinate, pestitsiidipritsmete või väetiste laialilaotajatega, sõltuvalt soovitud kattuvuse astmest.

Task Controller geo-based (TC-GEO)

Võrreldes TC-BASiga saate ka asukohaga seotud andmeid koguda või asukohapõhiseid töid planeerida, näiteks andmebaaside abil. TC-GEO on Fendt Variable Rate Controli eelduseks.

Task Controller basic (TC-BAS)

Dokumendid lõplikud arvud, mis on seotud teie tehtud tööga. Andmevahetus Task Controller'i ja väliandmebaasi vahel toimub ISO-XML andmeformaadi abil.

Basic Tractor ECU (TECU)

Traktori ECU (elektrooniline juhtseade) on traktori pardaarvuti. See standard edastab andmeid (nt kiirus) ja jagab neid teiste ISOBUS-süsteemi osalejatega.

Auxiliary Control (AUX-N bzw. AUX-O)

Kasutage täiendavaid juhtimisseadmeid (nt joystick), mis lihtsustavad keeruliste töövahendite kasutamist. Fendti multifunktsionaalne joystick on täielikult ISOBUS-võimeline.

Universal Terminal (UT)

Selle ISOBUS-standardi abil saate kasutada lisaseadet mis tahes terminaliga või kasutada ühte terminali erinevate töövahendite kasutamiseks.

Täpsus, mis tasub ära: Fendt Section Control.

Külviku, väetiselaoturi või taimekaitsepritsi õigeaegne sisse- ja väljalülitamine kõlviku otstes ümberpööramiseks nõuab eelnevat harjutamist. Mida suurem on traktori ja tööagregaadi pikkus, seda raskem on leida optimaalset lülitusaega. Erineva kujuga pinnad või kiilutükid kujutavad endast täiendavat takistust põllu optimaalsel harimisel. Mida suurem on kasutatava agregaadi töölaius, seda suurem on tarbetute ülekatete tekkimise võimalus. Siin aitab Fendt Section Control.
Pildil on sirgete ja puhaste joontega ning kõrvuti asuvate töökäigudega ja taimikuga kaetud põld.

Fendt Section Control sektsioonide lülitus

Puhtad töökäikude vahelised alad, isegi erineva kujuga pindadel.
Pildil on mitte päris puhaste ja ebaselgete töökäikudega ning taimikuga kaetud põld.

Fendt Section Control sektsioonide lülitus

Topeltkülv, -pritsimine või -väetamine tähendab asjatuid kulutusi kulumaterjalidele. Liiga tihedad taimikud põhjustavad ka mittesoovitavaid erinevusi küpsuses ja umbrohusurvet.

Fendt Section Controlist lõikate kasu nii:

 • Kuni 15% kokkuhoid kulumaterjalidelt tänu soovimatute ülekatete vältimisele
 • Haiguste, kahjurite ja umbrohu surve vähenemine, vältides liiga tihedat külvi ja vahelejätmisi
 • Juhi koormuse vähenemine, keskendumine täielikult tööseadmete jälgimisele
 • Töökvaliteedi tõus tänu põlluotstes puhastele kõrvuti olevatele töökäikudele
 • Põlluotsa režiim: võimalus töödelda esmalt põllu siseosa ja siis põlluotsad

Kohaspetsiifiline harimine, saagikuse suurenemine: Fendt Variable Rate Control vajaduspõhine täppisviljelus.

Iga kõlvik on oma olemuselt erinev, ükski põld ei ole ühesuguste omadustega. Erinevad reljeefid ja mullatüübid on viinud selleni, et ühesugune harimine toob kaasa taimiku varieerumise põllusiseselt. Maksimaalseks saagikuseks tuleb tööd viia vastavusse mulla individuaalsete omadustega. Fendt Variable Rate Control on selleks täpselt õige funktsioon.
Külvikukombinatsiooniga Fendt Vario sõidab üle põllu, mis on jagatud kollasteks, punasteks ja rohelisteks põllulappideks.

Kasutage maksimaalselt oma põllumaa potentsiaali

Variable Rate Control on kulumaterjali (seemned, taimekaitsevahendid või väetised) kohapõhine laotamine vastavalt vajadusele. Sellest nutikast lahendusest kasusaamiseks on vaja VarioDoc Pro / Fendt Task Doc dokumenteerimissüsteemi, Fendt Section Controli sektsioonide lülitust ja ISOBUS standardi aktiveeritud liidest TC-GEO.

Teie eelised tänu Fendt Variable Rate Control vajaduspõhisele täppisviljelusele:

 • Efektiivsuse suurendamine: saagikuse tõus kulumaterjalide samaaegse säästmise juures
 • Aja kokkuhoid: Aruande kasutamine õiguslikele nõuetele (nt väetiseeeskirjad) vastava dokumentatsiooni alusena
 • Paindlikkus: ISO-XML- ja Shape-failide tugi

Kuidas see toimib?

 • Fendt Variable Rate Control vajaduspõhise täppisviljeluse aluseks on laotuskaart, millele edastatakse optimaalsed laotuskogused iga põlluosa jaoks.
 • Koostage need kaardid vastavalt kavandatud töödele, kasutades Farm Managaement süsteemi (nt NEXT Machine Management masinapargi haldust)
 • Te võite kasutada oma teadmisi ala kohta või andmeid mullaproovidest, satelliidiandmeid jne.
 • Seejärel edastage rakenduskaart tööplaani osana masinale standarditud ISO-XML failina USB mälupulga abil või mobiiltelefoni kaudu.
 • Task Controller TC-GEO liidese kaudu kohandatakse asukohapõhiselt ja automaatselt kindlaksmääratud ning etteantud laotuskogused
 • Kui olete ala töötlemise täielikult lõpetanud, saate tööplaani täitmise aruande koos tegelikult külvatud seemnekoguse, väetise või taimekaitsevahendi laotatud hulgaga Farm Management süsteemi tagasi saata.
 • Fendt Variable Rate Control võimaldab samaaegselt kasutada kuni viit erinevat toodet.

Kui masin juhib traktorit: Variotronic / Fendt Implement Management (TIM).

Traktor Implement Management (TIM) võimaldab rippmasinal automaatselt traktoril kindlaksmääratud funktsioone juhtida, nagu nt sõidukiirus või hüdroväljavõtted. See on võimalik, kui nii traktor kui ka rippmasin on varustatud funktsiooniga ISOBUS TIM. Kuna rippmasin optimeerib ise oma tööd, ei ole juht nii väsinud ja traktor ning rippmasin töötavad tulemuslikumalt. Praegu on see ISOBUS standard veel viimases arendusfaasis ja peab läbima ISOBUS ühilduvustesti AEF-sertifikaadi saamiseks. Fendtis on Variotronic Implement Management saadaval tellimisel lisavarustusena traktoritele alates Fendt Vario 500 ProfiPlus mudelist. Haakemasinate poole pealt kasutatakse TIM-i praegu haagiskoguritel (Fendt Tigo XR).

Graafika näitab Variotronic Implement Manager-funktsionaalsuse skeemi, mis seadistab traktori sõidukiiruse vastavalt Fendt Tigo haagiskoguri koormusele.

TIM kontrollib Teie Fendt Variot: Fendt Tigo XR on TIM valmidusega

Täisautomaatset rohumassi teisaldusvõimet saab Fendt Tigo XR-iga rakendada Variotronic Implement Management (TIM) funktsiooni abil. Universaalne haagiskogur määrab traktori liikumiskiiruse sõltuvalt Pick-up koguri koormusest. Olenevalt vaalu suurusest annab andur püsivat teavet Pick-up kogurile rakenduva pöördemomendi kohta. Tänu TIM-ile optimeerivad Fendt Tigo XR ja Fendt Vario automaatselt ise ennast ja töötavad alati produktiivselt. See nutigas abiline säästab juhti märkimisväärselt ja võimaldab täielikult keskenduda veosekasti täitmise ning tühjendamise jälgimisele.

Fendt Smart Farming – Teie järgmised sammud

Fendt Smart Farming

Information material