360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Neile, kes soovivad väga täpselt töötada: Fendt paralleelsõidusüsteem.

Teil on juba pikk tööpäev seljataga, kuid põllul pole ikka veel lõppu näha? Fendt paralleelsõidusüsteemi juhendamisel töötate suurima täpsusega – isegi öösel ja halva nähtavuse korral.
Täpsus ja juhi koormuse vähenemine Fendt paralleelsõidusüsteemiga

Fendt Guide-paralleelsõidusüsteem


+Täpsemad töökäigud põllu keskel Fendt Contour Assistant sihijoonte tegemise abi
+Täispakett professionaalseks pööramiseks põlluotstes Fendt TI Headland põlluotstes pööramiseksFendt Guide-paralleelsõidusüsteemiga varustusversioon on nähtav juhi vaateväljas

Teie eelised tänu VarioGuide / Fendt Guide paralleelsõidusüsteemile:

 • Juhi koormuse vähenemine: täielik keskendumine tööagregaadile ja juba töödeldud põllu lihtsale kontrollile
 • Säästupotentsiaal: suurem pindalajõudlus tänu töölaiuse täielikule ärakasutamisele, vähendades samal ajal soovimatuid ülekatteid ja seega kulumterjalidega seotud kulusid
 • Säästev maakasutus: mulla tallamise minimeerimine tänu töökäikude arvu vähenemisele ja optimaalsetele pööretele põlluotstes

Valige õige vastuvõtja oma vajadustest lähtuvalt.

Paralleelsõidusüsteemi saab varustada kas NovAtel või Trimble satelliitvastuvõtjaga. Sõltuvalt töödest ja individuaalsetest nõuetest saate valida erinevate täpsusastmetega parandussignaalide vahel. VarioGuide / Fendt Guide funktsioonid on vastuvõtjast sõltumatud.

Vastuvõtjad – valik on Teie.

NovAtel vastuvõtja

NovAtel® vastuvõtja

NovAtel® standard:

 • Korrektsioonisignaal: SBAS (EGNOS & WAAS), täpsus ± 15-30 cm töökäigult töökäigule; ± 150 cm korratav täpsus

NovAtel® – laiendatavad parandussignaalid:

 • Korrektsioonisignaal: TerraStar-L, täpsus ± 15 cm töökäigult töökäigule; ± 50 cm korratav täpsus
 • Korrektsioonisignaal: TerraStar-C Pro, täpsus + - 2 cm töökäigult töökäigule; + / - 3 cm korratav täpsus

RTK:

 • Korrektsioonisignaal: RTK, täpsus ± 2,5cm töökäigult töökäigule; ± 2,5 cm korratav täpsus
Trimble vastuvõtja

Trimble® vastuvõtja

Trimble® standard:

 • Korrektsioonisignaal: SBAS (EGNOS & WAAS), täpsus ± 15-30 cm töökäigult töökäigule; ± 150 cm korratav täpsus #

Trimble® – laiendatavad parandussignaalid:

 • Korrektsioonisignaal: RangePoint® RTX, täpsus ± 15 cm töökäigult töökäigule; ± 50 cm korratav täpsus
 • Korrektsioonisignaal: CentrePoint® RTX ja CenterPoint® RTX Fast, täpsus ± 2,5 cm töökäigult töökäigule; ± 2,5 cm korratav täpsus

RTK:

 • Korrektsioonisignaal: RTK, täpsus ± 2,5 cm töökäigult töökäigule; ± 2,5 cm korratav täpsus

Veelgi mugavamalt töökäigul: VarioGuide paralleelsõidusüsteem / Fendt Contour Assistant sihijoonte tegemise abi

Efektiivne ja mugav põllu harimine

VarioGuide / Fendt Guide Contour Assistant on kasulik funktsioonipakett, mis muudab põlluharimise veelgi efektiivsemaks ja mugavamaks. Contour Assistant laiendab Teie paralleelsõidusüsteemi sihijoonetüüpidega „kontuurisegment“, „üksik sihijoon“ ja „üksiku sihijoone segmendid“.

Säästab aega ja vaeva: kontuurisegmendid

Sihijoone lisatüüp „kontuuri segmendid“ minimeerib töö keerukust ning on kasulik vahend paljude tõrgetega toimetulekuks praktikas.

 • Aja kokkuhoid ja mugavus: kiire ja lihtne sihijoonte kohta kirjete tegemine, kontuurisegmentide automaatne loomine põllu piirjoone põhjal, automaatroolisüsteemi katkestuseta kasutamine, isegi põlluotses ümberpööramisel
 • Andmete kogumine ja hindamine: võimalus muuta juba salvestatud (pikaajalised) sihijooned kontuurisegmentideks
Graafika, mis illustreerib ühte pidevat sihijoont Traktor sõidab eelnevalt tehtud vaba kontuuriga rohelisel sihijoonel.

Stressivaba kultuuride harimine: üksik sihijoon

Ühe sihijoone režiim võimaldab teha kirjeid vaba kontuuriga sihijoone kohta.

 • Automaatroolisüsteemi eelised, ka põllukultuuride puhul, mida pole külvatud paralleelsõidusüsteemiga
 • Lihtne salvestada mis tahes sihijoont (nt tehnorada), mida saab identselt läbi sõita
Graafika illustreerib põldude vahel olevat mitut üksikut sihijoont, millel sõidab traktor

Individuaalsus: Üksiku sihijoone segmendid

 • Vastupidiselt kontuurisegmentidele saab ilma kopeerimata teha palju individuaalseid üksikuid sihijooni
 • Seetõttu sobib see funktsioon eriti hästi mitmeaastaste või püsikultuuride harimiseks

Sõltumatus põlluotsal: VariotronicTI / Fendt TI ja Fendt TI Headland põlluotstes ümberpööramiseks

Salvestage korduvad töökäsud mugavaks ümberpööramiseks ja aktiveerige need soovitud ajal

Puhta põlluotsa jaoks on vaja teha palju käeliigutusi õigel ajal õiges kohas – see polegi nii lihtne, kui soovite keskenduda tegelikule tööle. Siis on hea, kui saate mugavalt salvestada korduvaid töökäskusid ja aktiveerida neid soovitud ajal. See säästab aega ja võimaldab töötada ilma stressi ja vigadeta.

Juhi töökoormuse vähendamine nupuvajutusega: VariotronicTI / Fendt TI põlluotsa automaatika

VariotronicTI / Fendt TI abil saab juht seismise või sõidu ajal hõlpsasti käsitsi optimaalseid töökäskude jadasid koostada ja salvestada. Pööramiskäskude kindlaksmääratud järjekord aktiveeritakse nupuvajutusega. See võimaldab Teil keskenduda tegelikule põllutööle.
Fendt Vario on põllul koos külvikukombinatsioonidega.

Fendt Vario on põllul koos külvikukombinatsioonidega.
Fendt Vario on põllul koos külvikukombinatsioonidega.
Fendt Vario on põllul koos külvikukombinatsioonidega.

Kasutage oma paralleelsõidusüsteemi maksimaalselt: Fendt TI Headland põlluotstes ümberpööramiseks

Fendt TI Headland on täispakett professionaalseks töötamiseks põlluotstes. See koosneb kahest tootest: VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto põlluotsa automaatikast ja VariotronicTI Turn Assistant pööramisabist.

VariotronicTI / Fendt TI Auto põlluotsa automaatika

 • Töökäskude jada salvestamine ja automaatne käivitamine põlluotstes

VariotronicTI Turn Assistant-põlluotsa automaatika juhiabi

 • Automaatne pööramine põlluotstes (esialgu saadaval juhi praeguse töökoha jaoks)
Variotronic-juhtimiskeskusega Fendt Vario harib põldu.

Õigel ajal õiges kohas:
VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto puhul lõikate Te kasu mitte ainult automaatsest töökäskude jadast, vaid kasutate pööramisabina ka oma vastavaid asukohaandmeid. Koos VarioGuide / Fendt Guide paralleelsõidusüsteemiga aktiveeritakse töökäskude jadad (nagu nt tagumise hüdraulika langetamine) automaatselt paralleelsõidusüsteemi poolt tuvastatud asukoha ja põlluotsa sihijoone alusel. Kuidas kasutate automaatroolisüsteemi efektiivselt ka põlluotses: Te hoiate põllu piirist alati ühesugust kaugust.

Automaatne pööramine: VariotronicTI Turn Assistant pööramisabiga

VariotronicTI Turn Assistant pööramisabi täiendab Fendt TI Headlandis sisalduvat VariotronicTI / Fendt TI Autot automaatse pööramise funktsiooniga. See funktsioon võimaldab täielikult automaatset põlluotstes pööramist. Juht saab valida nelja erineva pööramisviisi vahel: sõitmine kolmandale töökäigule väikestel põldudel, U-Turn tagasipööre kõrvalolevale töökäigule, Y-Turn ja K-Turn pööramine koos tahasuunas sõitmisega. Kaks režiimi Y-Turn ja K-Turn võimaldavad automaatset tahasuunas sõitmist põlluotstes. Seda tüüpi pööramisviisid sobivad eelkõige pööramiseks kitastel põlluotstel, aga ka traktori tagumise ripphaakeseadisega ühendatud väiksemate rippmasinate puhul.

Turn Assistant pööramisabi vähendab Teie koormust parimal võimalikul viisil, Te töötate täpselt ning efektiivselt. Lisaks säästate märkimisväärselt pööramiseks kuluvat aega ja kulumaterjale, kaitstses samal ajal pinnast tänu optimaalsetele pööretele.

Põlluotsa automaatika Beetmodus kolmandale töökäigule sõitmise graafika Erinevad rohelise toonid selgitavad erinevaid sihijooni ja kaks traktorit näitavad pööramist.

Sõitmine kolmandale töökäigule väiksematel põldudel

kõrvalolevale töökäigule automaatse U-Turn pööramise graafika. Kaks traktorit illustreerivad pööramist rohelisel joonel.

U-Turn tagasipööre kõrvalolevale töökäigule

Automaatse Y-Turn pööramise graafika. Kaks traktorit illustreerivad rohelise joone abil automaatset pööramist.

Y-Turn pööre koos tahasuunas sõitmisega

Automaatse K-Turn pööramise graafika. Kaks traktorit illustreerivad rohelise joone abil automaatset

K-Turn pööre koos tahasuunas sõitmisega

Fendt Smart Farming – Teie järgmised sammud

Fendt Smart Farming

Information material