360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendti agronoomialahendused Teie andmete kogumiseks ja töötlemiseks.

Teie niigi tihedas igapäevaelus ei ole võimalik vältida paberimajandust - see on tüütu, kuid vajalik. Hea uudis on see, et Teie Fendti masin aitab Teil oma põllutöid parimal võimalikul viisil dokumenteerida.
Tööüleasnnetega seotud dokumenteerimissüsteem

Fendt Task Doc dokumenteerimissüsteem
+Andmete vahetamine tootjast sõltumatult agrirouter andmevahetusplatvorm
+Andmete töötlemine tootjatest sõltumatult NEXT Machine ManagementSäästke aega kontoris: VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc.

Tööplaani täitmisega seotud dokumenteerimissüsteemi VarioDoc või VarioDoc Pro / Fendt Task Doc abil kogub traktor töö käigus kõik vajalikud andmed, mida saab seejärel mugavalt elektroonilisse põlluraamatusse üle kanda.

Ideaalsed põhidokumendid: VarioDoc dokumenteerimissüsteem

Juhtimiskäskude edastusmooduli abil suudab Teie Fendt masin töö käigus salvestada erinevaid andmeid. VarioDoc dokumenteerimissüsteem võimaldab neid andmeid kasutada ja töökäsu täitmise raames Farm Management põllumajandustarkvaras dokumenteerida. Selleks saate terminalis seadistada kõiki dokumentateerimiseks vajalikke parameetreid:

 • Töökäsu nimetus, põllu nimetus ja kasvatatav kultuur
 • Ettevõtte/kliendi aadress
 • Kasutatud taimekaitsevahend ja laotatud kogus
 • Praegune juht
 • Kasutatud rippmasin
 • Reaalajalised ilmaolud

Teise võimalusena saate töökäsku koostada ühes paljudest ühilduvatest elektroonilistest põlluraamatutest ja selle USB-mälupulga abil või Bluetoothi kaudu terminalile edastada. Täidetud tööülesanne imporditakse standard ISO-XML failina samasugusel viisil elektroonilisse põlluraamatusse.

Kõikidel Fendt masinatel, millel on Varioterminal 10.4“, kuulub VarioDoc dokumenteerimissüsteem standardvarustusse.

Täpsem dokumentatsioon: VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

Tahvelarvutis näeb erinevaid alasid, mida saab Fendt Task Doc-dokuemnteerimissüsteemi abil laiendada.

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc laiendab juhtimiskäskude edastusmooduli poolt esitatud andmeid masina lisaparameetrite ja asukohaandmetega, mis saadakse VarioGuide / Fendt Guide paralleelsõidusüsteemi kaudu. See kohaspetsiifiline teave esitatakse ja salvestatakse iga viie meetri järel. VarioDoc Pro / Fendt Task Doc on asukohaspetsiifilise rakenduse Fendt Variable Rate Control vajaduspõhise täppisviljeluse aluseks.

 • Andmete edastamine mobiilside kaudu või USB-mälupulga abil.
 • Ideaalne ka teenusepakkujatele ja masinaühistutele, millel on ühine andmehaldus
 • ISO-XML failide ja Shape-vormingus laotuskaartide töötlemine:; Shape-rakenduskaartide puhul andmeedastus eranditult ainult USB-mälupulga abil.

Tootjatest sõltumatu andmevahetusplatvorm: agrirouter.

Põhiprobleemi lahendamine.

Digiteerimine on muutnud põllumajandusmasinad targemaks. Tänu ISOBUSile suthlevad traktor ja rippmasin teineteisega samas keeles. Viimastel aastatel on põllumajandustarkvara, st rakenduste, põllukaartide failide ja laiendatud Farm Management tarkvara valik muutunud üha ulatuslikumaks ning liideste arv põllumajandusandmete vahetamiseks ettevõttes kasvab. See kasvav keerukus võib kiiresti raskusi põhjustada. Iga liides tähendab täiendavaid jõupingutusi seadistamiseks ja hooldamiseks ning sageli kujutavad ühilduvusprobleemid endast lisatakistusi. Just selle taustal ühendasid jõud erinevad põllumajandustehnoloogia tootjad – sealhulgas meie AGCO/Fendtist – ja arendasid agrirouteriga välja tootjateülese andmevahetusplatvormi. Agrirouter võimaldab mobiilset andmevahetust mis tahes tootja masinate ja põllumajandustarkvara vahel* ning vähendab liideste arvu miinimumini.

Teie kasu agrirouteri kasutamisest:

 • Tõrgeteta andmeedastus masinate ja Teie ettevõttes kasutatava põllumajandustarkvara vahel isegi segamasinaparkide korral*
 • Lihtne andmevahetus klientide ja teenusepakkujatega: ühendades kaks agrirouteri kontot, saab andmeid vahetada väga kiiresti ja turvaliselt
 • Läbipaistvus ja andmete kontroll: ainult Teie määrate marsruudid, mille kaudu soovite oma andmeid üle kanda
 • Andmete turvalisus: Teie andmeid ei salvestata
Andmeedastuse graafika ilma agrirouter-andmevahetusplatvormita. Mitmed jooned ühendavad töötajaid ja tehtavaid töid ebaselgelt.
Tehtavad tööd ja töötajad on kõik agrirouter-andmevahetusplatvormi kaudu ühendatud ning kogu teave edastatakse sinna kokku.

Kasutage FendtONE offboard töökohta kontoris koos agrirouteriga

Liides FendtONE offboardi ja agrirouteri vahel suurendab Teie võimalusi: tulevikus saab ka segamasinaparke* FendtONEs komplekteerida ja tööplaanide haldamisel kasutada. Lisaks saab FendtONE offboard rakendusega ühendada ka teisi põllumajandustarkvara lahendusi*. Nii saate FendtONE`i kasutada lihtsaks sisenemiseks tööülesandega seotud dokumentidesse ja hiljem andmeid FendtONE`ist laiendatud Farm Management süsteemi edastada ning neid seal edasi töödelda.

*Kui vastav põllumajandustarkvara tootja on liitunud agrirouteriga.

Andmete töötlemine tootjast sõltumatult: NEXT Machine Management masinapargi halduskorraldus.

Teie masinapargi arukaks kasutamiseks

Agrirouteri abil on tagatud tõrgeteta andmevahetus masina ja eri tootjate Farm Management põllumajandustarkvara vahel. Küsimus on selles, millise süsteemiga saate Te hinnata tootjateüleseid masinaandmeid parimal võimalikul viisil, et Teie ettevõte saaks sellest ka kasu lõigata. Selle taustal on mitmed põllumajandussektori ettevõtted, sealhulgas AGCO / Fendt, ühendanud jõud ja arendanud ekspertteadmiste põhjal NEXT Machine Management platvormi. Mobiilses rakenduses NEXT Machine Management saate agrirouteri kaudu edastatud andmeid kasutada efektiivseks planeerimiseks, tootmiseks ja dokumenteerimiseks erinevate kaubamärkidega masinate puhul.

Teie eelised NEXT Machine Managementiga:

 • juhtmevaba töökäsuandmete edastamine oma masinatele
 • Masinate efektiivsuse suurenemine tänu kogu segamasinapargi optimaalsele kasutamisele
 • Aja kokkuhoid tänu töökäskude täitmise automaatsele dokumenteerimisele
 • Tulevikule suunatud arendus ja maksimaalne andmete turvalisus

Fendt Smart Farming – Teie järgmised sammud