360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Сталий розвиток компанії Fendt

Протягом багатьох років компанія Fendt робить значний внесок у розвиток сталого сільського господарства. Ми постійно розвиваємо це зобов'язання. З прийняттям стратегії сталого розвитку компанії Fendt у березні 2022 року ми інтегруємо питання сталого розвитку в нашу корпоративну стратегію та послідовно узгоджуємо наші корпоративні дії відповідно до неї.
Графік, який показує, що населення світу неухильно зростає, тоді як сільськогосподарські угіддя стагнують.

Глобальні виклики: інновації як ключ


Світ стикається з великими викликами – і сільське господарство відіграє в цьому центральну роль. У 2050 році на нашій планеті житиме майже десять мільярдів людей. Для того, щоб мати можливість прогодувати населення планети, в тому числі на тлі вже прогресуючих наслідків зміни клімату, і в той же час максимально ефективно використовувати всі існуючі ресурси, потрібні інноваційні технічні рішення. Зі зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію ефективність і довговічність використовуваних машин є ключем до збільшення виробництва продуктів харчування в екологічно чистий та ресурсозберігаючий спосіб.

Графік Прогресивні зміни клімату та заходи уряду

Політична програма: «Зелена угода» Європейського Союзу


За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату ООН на наш раціон припадає приблизно від 20 до 35 відсотків глобальних викидів парникових газів. Ця пропорція може значно збільшитися в міру зростання людства, якщо людство фундаментально не змінить спосіб виробництва їжі в усьому світі. За останні роки політики відреагували на цей особливий виклик: за допомогою «Зеленої угоди» ЄС і німецького Закону «Про захист клімату» вони сформулювали амбітні цілі щодо скорочення викидів парникових газів, а також щодо лісорозведення, зменшення пестицидів і розширення органічного сільського господарства. До 2030 року викиди парникових газів від сільського господарства мають бути скорочені на 20 відсотків, що відповідає приблизно 14 мільйонам тонн CO2.

Мета і конфлікт:

На тлі глобального розвитку наші клієнти – фермери – стикаються з конфліктом цілей: з одного боку, вони мають значно підвищити свою продуктивність, щоб мати можливість прогодувати зростаюче населення світу, а з іншого боку – вони мають відповідати вимогам і нормам для захисту клімату та світу. Компанія Fendt прагне підтримувати своїх клієнтів у вирішенні цього конфлікту цілей і зробити внесок у глобальний сталий розвиток.

Ми близькі до природи своєю продукцією. Ми прагнемо бути компанією № 1 для сталих та інноваційних технологічних рішень у сільськогосподарському машинобудуванні преміум-класу. При цьому компанія Fendt має оцінюватися клієнтами, діловими партнерами та працівниками як відповідальна компанія, надійний партнер та рушійна сила для перспективного та сталого сільського господарства. Ми усвідомлюємо це: компанія Fendt є лише одним із багатьох гравців у сільськогосподарському ланцюжку створення доданої вартості, який простягається від ферми до столу. Наша мета – сприяти сталому розвитку та трансформації сільського господарства в нашій безпосередній сфері впливу за допомогою конкретних заходів.


Використовуючи технології Fendt, наші клієнти, до прикладу, вже можуть скоротити до 50 відсотків викидів у своєму сільськогосподарському виробництві. На шляху до нашої мети ми хочемо зібрати навколо себе наших клієнтів та інших учасників ланцюжка створення доданої вартості та підтримати їх нашими рішеннями та нашим ноу-хау. Тому що ми впевнені: ми зможемо задовольнити вимоги сьогодення та майбутнього лише тоді, коли пройдемо цей шлях разом.

Стратегія сталого розвитку компанії Fendt

З березня 2022 року діє комплексна стратегія сталого розвитку компанії Fendt, яка визначає чіткі рамки для наших зобов’язань. Компанія Fendt інтегрує сталий розвиток в основу своєї корпоративної стратегії. При цьому ми координуємо наші кроки з нашою материнською компанією AGCO та робимо конкретний внесок у пріоритети AGCO в сфері сталого розвитку. Ми визначили шість ключових напрямків діяльності, у яких ми об’єднуємо нашу діяльність у сфері сталого розвитку. Ці напрямки діяльності охоплюють такі питання, як ланцюжок постачання, виробництво, працівники, продукти, партнерські зобов'язання та суспільство. Для кожного напрямку діяльності ми розробляємо конкретні та амбітні цілі.