Комплексна система управління компанії Fendt

Наша комплексна система управління базується на заходах із забезпечення якості, енергоефективності, захисту довкілля, гігієни та охорони праці на підприємстві. Усі ці заходи об'єднує заявлене зобов’язання безперервно удосконалювати процеси:

1. Система управління якістю, сертифікована згідно DIN•EN•ISO 9001
Два десятиліття тому була розпочата робота з об'єднання окремих елементів забезпечення якості в єдину систему і створення у результаті цього ефективної загальної структури для планування і забезпечення якості продукції та відповідних процесів. У 1995 році система забезпечення якості компанії Fendt була вперше сертифікована акредитованою незалежною організацією. Відтоді дотримання вимог цього стандарту має підтверджуватися щороку у рамках кількаденного зовнішнього аудиту. З роками при оновленні оприлюдненого нормативу розширювалася сфера його застосування, а також зростав рівень вимог. Зокрема, слід обов'язково протягом року проводити планові аудити системи.


2. Сертифікована система управління гігієною та охороною праці OHSAS 18001
Наші підготовчі заходи, спрямовані на створення ефективної і прозорої системи управлення гігієною та охороною праці на підприємстві у 2008 році увінчалися успішною сертифікацією згідно стандарту OHSAS 18001. Дотримання вимог цієї системи перевіряється щорічно.

3. Системи управління енергоспоживанням згідно DIN•EN•ISO 50001
Зменшення енергоспоживання – це відносно нова мета формування свідомості на підприємствах багатьох галузей. У 2014 році компанія Fendt досягла офіційного стандарту ISO50001 і щорічно підтверджує його дотримання у рамках зовнішніх перевірок.