Fendt ja tema integreeritud juhtimissüsteem

Meie jõupingutused kvaliteedi, energiatõhususe, keskkonnakaitse ning töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas on meie integreeritud juhtimissüsteemi nurgakivid. Kõiki neid ühendab meie pühendumus pidevale protsesside täiustamisele:

1. Sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem vastavalt DIN-EN-ISO 9001-le.

Enam kui kaks aastakümmet tagasi alustasime oma üksikute kvaliteedielementide integreerimist ühte süsteemi, luues tõhusama üldstruktuuri toote ja protsesside kvaliteedi planeerimiseks ja tagamiseks. 1995. aastal sertifitseeris Fendti kvaliteedisüsteemi esimest korda akrediteeritud sõltumatu organisatsioon. Sellest ajast alates oleme pidanud igal aastal tõestama oma vastavust selle standardi nõuetele mitme päeva kestva välisauditi raames. Aastate jooksul on standardi uuendused suurendanud nii kohaldamisala kui ka nõuete taset. Me oleme kohustatud läbi viima plaanilisi süsteemiauditeid aastaringselt.


2. Sertifitseeritud töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem OHSAS 18001

Meie ettevalmistavad tegevused tõhusa ja läbipaistva töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi loomiseks said 2008. aastal tunnustuse, saades sertifikaadi vastavalt standardile OHSAS 18001. Süsteemi vastavust kontrollitakse igal aastal.


3. Energiajuhtimissüsteemid vastavalt standardile DIN-EN-ISO 50001.

Energiatarbimine ja selle vähendamine on paljudes tööstusharudes suhteliselt uus teadlikkust tõstev ettevõtte eesmärk. Alates 2014. aastast on Fendt omandanud ametliku ISO50001 standardi, mida tõendavad välised iga-aastased ülevaatused.