360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Efektiivne viljapeks – parem saagikus.

Raske, suure tsentrifugaaljõuga peksutrummel

Peksutrumli massi on suurendatud kaheksa latiga, mis on paigaldatud peksulattide vahele. Suur tsentrifugaaljõud kindlustab sujuva ja ühtlase töötamise. See vähendab märkimisväärselt nii ajamite koormust, jõuvajadust kui ka kütusekulu.

Nutikas peksukorv

Peksukorv eristub teistest peksukorvidest ribide erineva vahe poolest. Peksukorvi ribide vaheline kaugus tagumises osas on kaks korda suurem kui ees. Selline paigutus annab parima peksu- ja separatsioonitulemuse. Viljapeksu kvaliteedi optimeerimiseks saate mugavalt otse kabiinist peksukorvi reguleerida sõltumatult nii esi- kui ka tagaosas.

Kaks süsteemi ühes

Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) separaatori eralduskorvil on suur separatsioonipind. Võimalikult suur hulk terasid eraldatakse juba enne põhuraputitele jõudmist. MCS Plus kombainid teeb eriliseks veel asjaolu, et eralduskorvi saab rootorseparaatori kohale pöörata. Elektrimootor liigutab peksukorvi soovitud asendisse vastavalt vajadusele, tööriistu kasutamata.

Ideaalne esi- ja ka tagaosas: peksukorvi eesmist ja tagumist pilu on võimalik üksteisest sõltumatult elektriliselt seadistada. Peksumasinat on võimalik seadistada mugavalt otse kabiinist vastavalt kõikidele koristustingimustele.

Eralduskorv on Multi Crop Separator (MCS) separaatori alla pööratud. See seadistus parandab separatsiooni pikakõrreliste kultuuride korral ja märgades koristustingimustes, võimaldades suurt tootlikkust ka keerukates tingimustes.

Eralduskorv on täielikult Multi Crop Separator separaatori kohal. Seda seadistust soovitame peamiselt selliste põllukultuuride puhul, mille terad vajavad vaid kerget väljapeksu, ning kuivades koristustingimustes.

Optimaalsed peenestus- ja laotustulemused.

Vilja järelpeks ja põhu töötlemine

Optimaalne järelpeksu suunatud terade eraldamine

C-seeria kombainide kõigil pikkadel põhuraputitel on aktiivsete tagaseintega neli kaskaadi. Kõrgusega 210 mm kaskaadide vertikaalsed sektsioonid on valmistatud avatud võrestikust. Te võite olla kindel, et iga viimanegi viljatera eraldatakse tõhusalt. Saagi õrn käitlemine säilitab optimaalselt põhu struktuuri.

Standardvarustusse kuulub 6-realine põhupeenesti

Minimeeritud mullaharimise ja tüükülvi puhul on olulise tähtsusega kõrte lühike hekslipikkus, mis tagab põhu kiire lagunemise. Uus 6-realine põhupeenesti on spetsiaalselt välja töötatud ja tagab parimad peenestus- ning laotustulemused.


Hammastega noad tagavad puhta lõikuse ning vähendavad võimsusvajadust. Astmevabalt seatavad vastulõikenoad, täiendavalt sissepööratav reljeefplaat ning elektriliselt seadistatavad põhu suunurplaadid tagavad täieliku kontrolli hekseldatud põhu kvaliteedi ja laotuse üle

Teie valik

Saate ainult ühe käeliigutusega otsustada, kas põhk jääb vaaludesse või seda hekseldatakse. Peksu käigus töödeldakse põhku õrnalt, mis võimaldab Teil valmistada parima kvaliteediga põhku põhupallideks, loomasöödaks, allapanuks või energiatootmiseks.

Suure jõudlusega sõelad
600 mm peksutrummel
Trummel-tüüpi vahebiiter
Multi Crop Separator Plus
Peksukorv
Mosaic

Kaskaadide aktiivsed tagaseinad aitavad kaasa efektiivsele terade eraldusele. Oleme esimest astet maisikoristuseks tugevdanud.

 • Mosaic

  Kaskaadide aktiivsed tagaseinad aitavad kaasa efektiivsele terade eraldusele. Oleme esimest astet maisikoristuseks tugevdanud.

 • Mosaic

  Reguleeritav reljeefplaat kuulub standardvarustusse ning see kindlustab hekseldatud põhu ühtlase pikkuse.

 • Mosaic

  Tellimisel lisavarustusena on saadaval elektriliselt reguleeritavad suunurplaadid. Nii saate laotamist alati optimaalselt kabiinist reguleerida.

 • Mosaic

  Juht saab kiiresti ja hõlpsalt hoova ühe liigutusega vaalude tegemise ümber lülitada hekselduse režiimile ja vastupidi.

Ökonoomne kasutus kõikide põllukultuuride korral

Vahetatavate sektsioonidega peksukorv

Põllumajandus- ja põllumajandusteenuseid osutavad ettevõtjad, kellel on tarvis koristada mitut eri liiki saaki, saavad Fendt C-seeria kombaine kiiresti kohandada, kasutades selleks uut sektsioonidega peksukorvi. Peksukorvi eesmist segmenti on lihtne eemaldada ja vahetada avatud kivitasku kaudu. Saadaval on peksukorvi kaks erinevat eesmist segmenti: segment ribivahega 14 mm, mis sobib intensiivseks terade väljapeksuks teraviljade koristamisel, ning segment ribivahega 24 mm, mis sobib maisi, sojaubade või päevalillede koristamiseks. Paremaks terade eraldamiseks on tagumisel universaalsel segmendil ribivahe suuruseks 24 mm

Spetsiaalne mudel riisikoristuseks

Kuna riisikoristus esitab kombainile lisanõudeid, pakume Teile selleks otstarbeks spetsiaalset mudelit. Kulumise minimeerimiseks on selle versiooni mitmeid komponente tugevdatud ja need on valmistatud äärmiselt vähekuluvatest materjalidest. Oleme peksutrumli peksulatid asendanud sõrmedega, et tagada tundlike riisiterade õrn töötlemine. Riisikoristuseks väga niiskel pinnasel on meie riisimudelid varustatud roomikutega.

Lisaks sektsioonidega peksukorvile on maisikoristuseks saadaval ka mitmesugune erivarustus.

Masinasse sattuvast mullast tingitud kulumise vähendamiseks kasutame oma riisikombainis väga kulumiskindlaid materjale – eriti nendes masina komponentides, mis puutuvad vahetult kokku saagiga.

Sektsioonidega peksukorvi ribivahe 14 mm tagab teravilja koristusel ideaalsed peksutulemused.

Viljakoristuse parim kvaliteet.

Transpordilaud
Ventilaator
Teratigu
Tigu terade suunamiseks järelpeksu
Alumine sõel
Sõelapikendus
Suure mahutavusega sõelad (HC sõelad)

Elektriliselt seadistatavaid sõelu on võimalik juhtida kabiinist.

Andur mõõdab järelpeksu suunatud viljamassi hulka ja kuvab selle Varioterminal 10.4" ekraanile.

Väga märgades koristustingimustes tagab puhas transpordilaud alati suure läbivoolujõudluse ja peksu optimaalse kvaliteedi. Sellepärast on Fendt C-seeria transpordilauda lihtne ja mugav eemaldada

Tellimisel lisavarustusena on saadaval seadistatav kahe rootoriga aganajaotur.

Järelpeksu suunatud viljamassi kaamerat saab kasutada viljapeksu kvaliteedi pidevaks jälgimiseks, mis võimaldab muutuvatele koristustingimustele reageerida kiiresti ja hõlpsalt.

Nutikas kallakute kompenseerimine

Parimad omadused liikumiseks põllul ja teel

Lisaks veermiku stabiliseerimise tuntud eelistele pakub ParaLevel süsteem ka teisi lisahüvesid. Näiteks saate valida töö- ja transpordirežiimi vahel. Töörežiim tagab tänu suurendatud välislaiusele kallakutel parema stabiilsuse ja suurema turvalisuse. Transpordirežiimis on aga esisild madalamal ja välislaius väiksem. Oma 3,50 m välislaiuse poolest vastavad mõlemad kombainimudelid 5275C PL* ja 6335 C PL** liikluseeskirjadele.


* Viis põhuraputit rehvidega 800/65 R32.

** Kuus põhuraputit rehvidega 650/75 R32

ParaLevel Integrale – ka pikikallete kompenseerimiseks

ParaLevel esisild hoiab ära külgkaldumise, Integrale aga pikisuunalise kaldumise. Süsteem kompenseerib kuni 30-protsendise tõusu ja kuni 10-protsendise languse. Kombineerides ParaLeveli ja Integrale’i saate hoida masina täielikult horisontaalses asendis, isegi väga järskudel nõlvadel. Optimaalne ja ühtlane vilja pealevool sissevõtumehhanismis, peksumasinas, põhuraputitel ja puhastussüsteemis tagab puhta peksutulemuse ja terade kõrge kvaliteedi. Meie kombainidega saavutate järskudel nõlvadel sama produktiivsuse kui tasasel maapinnal. Tänu proportsionaalklappidele on ka Integrale juhtimine täielikult astmevaba.

Erakordselt efektiivne – isegi kallakutel

Meie Fendt 5275 C ja Fendt 6335 C kombainimudelid on saadaval ka ParaLevel versioonina. Süsteem põhineb parallelogrammjuhtimisel ja kompenseerib kallakut kuni 20%. Peksumasin ning kogu eraldus- ja puhastussüsteem jäävad horisontaalsesse asendisse ning kogu võimsust saab kasutada saagikoristuseks. ParaLevel mudelid on saadaval ka nelikveoga, mis tagab parema haardumise ja suurema turvalisuse ning seda isegi kallakutel. Tänu proportsionaalklappidele on juhtimine täielikult astmevaba.

Sillad ja peaülekanded on üksteisega ühendatud parallelogrammi abil. Hüdraulilised silindrid, mis asuvad esisilla külgedel, nihutavad parallelogrammi. See liigutab esisilda üles ja alla ning tasakaalustab kallakutel kombaini.

Kallakutel liigub parallelogramm üles ja alla. See kompenseerib täielikult kuni +/–20-protsendise kallaku.

Järgmine samm teie Fendt C-seeria juurde