360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Ühtlane viljapeks – puhas eraldus.

Kõrge jõudlusega peksutrummel

Meie L-seeria peksutrumli suur jõudlus tuleneb selle suurest, 600-millimeetrisest läbimõõdust. Tulemuseks on ideaalne terade väljapeks, puhas peksutulemus ja vähem purustatud terasid pekstud viljas. Suure tsentrifugaaljõuga peksutrummel töötab väga sujuvalt, ka rasketes koristustingimustes. See töötleb säästvalt nii teri kui ka põhku.

Nutikas peksukorv

Peksukorv eristub teistest peksukorvidest ribide erinevate vahede poolest. Peksukorvi ribide vaheline kaugus tagumises osas on kaks korda suurem kui ees. Selline paigutus annab parima peksu- ja separatsioonitulemuse. Viljapeksu kvaliteedi optimeerimiseks saate mugavalt otse kabiinist peksukorvi reguleerida sõltumatult nii esi- kui ka tagaosas.

Multi Crop Separator Plus
ABC moodul
Peksukorv
Kaldtransportööri ketid
Power Feed Roller söötetrummel

Standardversioonis näitab oma eeliseid ABC (Active Beater Concave) moodul, mis on peksukorvi pikenduseks trummel-tüüpi vahebiitril. Moodul parandab separatsioonijõudlust ning põhk juhitakse otse ja ühtlaselt põhuraputitele.

MCS Plus peksumasina eelised

Selle versiooni puhul on L-seeria kombainid varustatud Power Feed Roller (PFR) söötetrumli ning Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) separaatoriga. PFR söötetrummel kindlustab optimaalse viljavoo heedrilt sissevõtukanalisse. See on kinnitatud otse kaldtransportööri sissevõtumehhanismile. Pööretega 267 p/min korjab see kõik põllukultuurid ühtlaselt üles kogu sissevõtumehhanismi laiuse ulatuses. MCS Plus separaatoril on ülisuur eralduspind. Võimalikult suur hulk terasid eraldatakse juba enne põhuraputitele jõudmist. MCS Plus kombainid teeb eriliseks veel asjaolu, et eralduskorvi saab rootorseparaatori kohale pöörata. Elektrimootor liigutab peksukorvi soovitud asendisse vastavalt vajadusele, tööriistu kasutamata.

Täiuslik esi- ja tagaosas – eesmist ja tagumist peksukorvi pilusid saab reguleerida eraldi ja elektriliselt nii, et peksumasinat saab kohandada kõikidele saagikoristustingimustele mugavalt otse kabiinist

Eralduskorv on Multi Crop Separator (MCS) separaatori alla pööratud. See seadistus parandab separatsiooni pikakõrreliste kultuuride korral ja märgades koristustingimustes, võimaldades suurt tootlikkust ka keerukates tingimustes.

Eralduskorv on täielikult Multi Crop Separator separaatori kohal. Seda seadistust soovitame peamiselt selliste põllukultuuride puhul, mille terad vajavad vaid kerget väljapeksu, ning kuivades koristustingimustes.

Ökonoomne kasutus kõikide põllukultuuridega

Vahetatavate sektsioonidega peksukorv

Põllumajandus- ja põllumajandusteenuseid osutavad ettevõtted, kellel on tarvis koristada mitut eri liiki saaki, saavad Fendt L-seeria kombaine kiirelt kohandada, kasutades selleks uut sektsioonidega peksukorvi. Peksukorvi eesmist segmenti on lihtne eemaldada ja vahetada avatud kivitasku kaudu. Saadaval on peksukorvi kaks erinevat eesmist segmenti: segment ribivahega 14 mm, mis sobib intensiivseks terade väljapeksuks teraviljade koristamisel, ning segment ribivahega 24 mm, mis sobib maisi, sojaubade või päevalillede koristamiseks. Paremaks terade eraldamiseks on tagumisel universaalsel segmendil ribivahe suuruseks 24 mm.

Ökonoomne kasutus kõikide põllukultuuridega

Spetsiaalne mudel riisikoristuseks

Kuna riisikoristus esitab kombainile lisanõudeid, pakume Teile selleks otstarbeks spetsiaalset mudelit. Kulumise minimeerimiseks on selle versiooni mitmeid komponente tugevdatud ja need on valmistatud äärmiselt vähekuluvatest materjalidest. Oleme peksutrumli peksulatid asendanud sõrmedega, et tagada tundlike riisiterade õrn töötlemine. Riisikoristuseks väga niiskel pinnasel on meie riisimudelid varustatud roomikutega.

Mosaic

Nisu

Sektsioonidega peksukorvi ribivahe 14 mm tagab teravilja koristusel ideaalsed peksutulemused.

 • Mosaic

  Nisu

  Sektsioonidega peksukorvi ribivahe 14 mm tagab teravilja koristusel ideaalsed peksutulemused.

 • Mosaic

  Mais

  Lisaks sektsioonidega peksukorvile on maisikoristuseks saadaval ka mitmesugune erivarustus.

 • Mosaic

  Riis

  Masinasse sattuvast mullast tingitud kulumise vähendamiseks kasutame oma riisikombainis väga kulumiskindlaid materjale – eriti nendes masina komponentides, mis puutuvad vahetult kokku saagiga.

Tõhus põhutöötlemine.

Optimaalne järelpeksu suunatud terade eraldamine

Pikkusega 4 256 mm ülivõimsad põhuraputid on nelja kaskaadiga ning teevad põllule õhukese põhumati. Kombineerituna kõrge tõstmisega ning aktiivsete, avatud tagaseintega klahvidega toimub põhu eraldamine veelgi tõhusamalt. Te võite olla kindel, et iga viimanegi viljatera eraldatakse tõhusalt. Saagi õrn käitlemine säilitab optimaalselt põhu struktuuri.

Lühike hekslipikkus

Meie L-seerial on standardvarustuses põhupeenesti, mis pakub puhtaid peenestustulemusi. Topelthammastega noad kindlustavad puhta lõikuse ning vähendavad jõuvajadust. Astmevabalt seatavad vastulõikenoad, täiendavalt sissepööratav reljeefplaat ning elektriliselt seadistatavad põhu suunurplaadid tagavad täieliku kontrolli hekseldatud põhu kvaliteedi ja laotuse üle.

Lihtne ümber seadistada

Ainult ühe käeliigutusega saate otsustada, kas põhk jääb vaaludesse või seda hekseldatakse. Peksu käigus töödeldakse põhku õrnalt, mis võimaldab Teil valmistada parima kvaliteediga põhku põhupallideks, loomasöödaks, allapanuks või energiatootmiseks.

Mosaic

Kaskaadide aktiivsed tagaseinad aitavad kaasa efektiivsele terade eraldusele. Oleme esimest astet maisikoristuseks tugevdanud.

 • Mosaic

  Kaskaadide aktiivsed tagaseinad aitavad kaasa efektiivsele terade eraldusele. Oleme esimest astet maisikoristuseks tugevdanud.

 • Mosaic

  Reguleeritav reljeefplaat kuulub standardvarustusse ning kindlustab hekseldatud põhu ühtlase pikkuse.

 • Mosaic

  Tellimisel lisavarustusena on saadaval elektriliselt reguleeritavad suunurplaadid. Need võimaldavad Teil põhu laotamist alati kabiinist kõige optimaalsemaks reguleerida.

 • Mosaic

  Juht saab kiirelt ja hõlpsalt ühe hoova liigutusega vaalude tegemise ümber lülitada hekselduse režiimile ja vastupidi.

Viljakoristuse parim kvaliteet.

Parimad eraldustulemused tagavad puhtaima teravilja

Vilja kvaliteet on määrava tähtsusega. Seda silmas pidades keskendusime sõelakasti väljatöötamisel suure võimsusega sõelte kasutamisele. Suure tootlikkusega sõelte (HC-sõelte) spetsiaalne pind võimaldab optimaalset tuulutust ning parimat puhastust. Ka kallakutel terade ühtlaseks jaotumiseks sõeltel on L-seeria varustatud sektsioonidega puhastussüsteemiga, pika transpordilauaga ja ülemise ning alumise sõelaga. Tagastussüsteem suunab korralikult peksmata viljamassi tagasi peksutrumlisse, mis tagab tõhusa korduspeksu. Kuna transpordilaud ja peksutrummel on sama laiusega, jaotatakse viljamass puhastussüsteemi kogu laiuse ulatuses.

Piisavalt ruumi puhtale viljale

Tänu suurele terapunkrile saate kõige paremini ära kasutada koristusperioodi tihedat ajagraafikut. Punker mahutab 8600 liitrit ning on seega loodud suureks tootlikkuseks. Keskse asetusega täitetigu täidab punkri väga ühtlaselt. Kaks andurit edastavad infot terapunkri täituvuse kohta. Lisaks näeb ka kabiinist punkri sees toimuvat.

Terapunkri sujuv tühjendamine

L-seeria punkri tühjendamine ülevalt võimaldab tühjenduskõrgust 4,50 m. Nautige suurt tühjendamiskiirust 105 l/s. Terapunkri elektriliselt klapitavaid katteid saab kiiresti kabiinist ühe nupuvajutusega avada ja sulgeda.

Transpordilaud
Suure mahutavusega sõelad (HC-sõelad)
Sõelapikendus
Ventilaator
Teratigu
Tigu terade suunamiseks järelpeksu
Alumine sõel

Elektriliselt seadistatavaid sõelu on võimalik juhtida kabiinist.

Andur mõõdab järelpeksu suunatud viljamassi hulka ja kuvab selle Varioterminal 7” ekraanile.

Tellimisel lisavarustusena on saadaval seadistatav kahe rootoriga aganajaotur.

Väga märgades koristustingimustes tagab puhas transpordilaud alati suure läbivoolujõudluse ja peksu optimaalse kvaliteedi. Fendt L-seeria transpordilauda on lihtne ja mugav eemaldada.

Järelpeksu suunatud viljamassi kaamerat saab kasutada viljapeksu kvaliteedi pidevaks jälgimiseks, mis võimaldab muutuvatele koristustingimustele reageerida kiiresti ja hõlpsalt

Nutikas kallakute kompenseerimine.

Parimad omadused liikumiseks põllul ja teel

Lisaks veermiku stabiliseerimise tuntud eelistele pakub ParaLevel süsteem ka muid lisahüvesid, näiteks ümberlülitust töö- ja transpordirežiimi vahel. Töörežiim tagab tänu suurendatud välislaiusele kallakutel parema stabiilsuse ja suurema turvalisuse. Transpordirežiimis on aga esisild madalamal ja välislaius väiksem. Oma 3,50 m välislaiuse poolest vastavad mõlemad kombainimudelid 5255 L PL* ja Fendt 6275 L PL** liikluseeskirjadele.

* Viis põhuraputit rehvidega 800/65 R32.

** Kuus põhuraputit rehvidega 650/75 R32

Lihtne lülitamine töö- ja transpordirežiimi vahel ParaLevel süsteemi abil, mis kompenseerib kallakuid kuni 20%.

Järgmine samm teie Fendt L-seeria juurde