Fendt ir jos integruota valdymo sistema

Mūsų pastangos kokybės, energijos vartojimo efektyvumo, aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos bei saugos srityse yra mūsų integruotos valdymo sistemos kertiniai akmenys. Juos visus vienija mūsų įsipareigojimas nuolat tobulinti procesą:

1. Sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal DIN•EN•ISO 9001

Daugiau nei prieš du dešimtmečius mes pradėjome integruoti savo individualius kokybės elementus į vieną sistemą, sukurdami efektyvesnę bendrą produkto ir susijusių procesų kokybės planavimo ir užtikrinimo struktūrą. 1995 m. Fendt kokybės sistemą pirmą kartą sertifikavo akredituota nepriklausoma organizacija. Nuo to laiko kasmet turėjome įrodyti, kad laikomės šio standarto reikalavimų, vykdydami kelias dienas trunkantį išorės auditą. Per daugelį metų išleisti standarto atnaujinimai išplėtė taikymo sritį bei reikalavimų lygį. Privalome visus metus atlikti suplanuotus sistemos auditus.


2. Sertifikuota darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistema OHSAS 18001

Mūsų parengiamoji veikla, skirta veiksmingai ir skaidriai darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemai, 2008 m. buvo atitinkamai įvertinta ir sertifikuota pagal standartą OHSAS 18001. Sistemos atitiktis peržiūrima kasmet.


3. Energijos valdymo sistemos pagal DIN•EN•ISO 50001

Energijos suvartojimas ir jo mažinimas yra palyginti naujas informuotumą didinantis įmonių tikslas daugelyje pramonės šakų. Nuo 2014 m. Fendt suteiktas oficialus ISO50001 standartas, kaip parodyta išorinėse metinėse apžvalgose.