Duomenų apsaugos pranešimas

Džiaugiamės jūsų apsilankymu mūsų svetainėje ir susidomėjimu mūsų bendrove. Jūsų asmens duomenų apsauga mums labai svarbi. Asmens duomenys yra individuali informacija apie konkretaus ar identifikuojamo fizinio asmens asmenines ar faktines aplinkybes. Tai, pavyzdžiui, apima informaciją apie pavardę, adresą, telefono numerį ir gimimo datą.

Kadangi asmens duomenys yra ypač saugomi, mes juos renkame, apdorojame ir naudojame tik tiek, kiek tai leidžiama. Toliau išsamiau tai paaiškinsime.

1. Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo, kaip apibrėžta ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 str. 7 d., yra:

AGCO GmbH Johann-Georg-Fendt-Straße 4 D- 87616 Marktoberdorfas El. paštas: info.fendt@agcocorp.com Telefonas: 08342/77-0 Faksas: 08342 / 77-220

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu : DataPrivacy@agcocorp.com arba paštu su nuoroda „Duomenų apsaugos pareigūnui“.

2. Automatizuotas duomenų rinkimas ir apdorojimas naršyklėje

Galite apsilankyti mūsų interneto svetainėje nepateikdami jokių asmeninių duomenų. Kaip ir visos svetainės, mūsų serveris automatiškai ir laikinai renka duomenis serverio žurnalo failuose, kuriuos perduoda naršyklė. Kai apsilankote mūsų svetainėje, mes renkame tuos duomenis, kurie mums techniškai reikalingi, kad galėtume jums parodyti savo svetainę ir užtikrinti stabilumą bei saugumą (teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 • IP adresas
 • Užklausos data ir laikas
 • Laiko juostos skirtumas pagal Grinvičo vidutinį laiką (GMT)
 • Prašymo turinys (konkretus puslapis)
 • Kiekvienu atveju perduodamo duomenų kiekio prieigos būsena / HTTP būsenos kodas
 • Interneto svetainė, iš kurios pateikta užklausa
 • Naršyklė
 • Operacinė sistema ir jos sąsaja
 • Naršyklės programinės įrangos kalba ir versija.

3. Specialios interneto svetainės funkcijos

Mūsų interneto svetainėje jums suteikiamos įvairios funkcijos, kuriomis naudojantis mes tvarkome asmens duomenis. Toliau aiškiname, kas nutinka šiems duomenims:

Demonstracinė tarnyba

Mūsų interneto svetainėje rasite formą, kurią naudodami galėsite susitarti su gamyklos atstovu arba „Fendt“ pardavimo partneriu dėl produkto demonstravimo datos. Ši paslauga galioja tik Vokietijoje.

Šiuo tikslu bus tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas, pavardė
 • Darbo stažas
 • Adresas (gatvė, pašto kodas / miestas)
 • El. pašto adresas
 • Telefonas
 • Informacija apie įmonę (veiklos rūšis, susidomėjimas produktu ir naujo pirkimo planavimas)
 • Pageidaujama data ir pageidaujamas pardavėjas

Tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b p.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tol, kol tai būtina tvarkymo tikslais.

Reklamos priemonės (pvz., „Fendt“ išankstinis pirkimas)

Pasinaudodami pasikartojančiomis reklamos priemonėmis, tokiomis kaip „Fendt“ išankstinis pirkimas, galite turėti patrauklių pranašumų. Šiuo tikslu įvairiose mūsų svetainės vietose (ypač skiltyje „Paslaugos“) pateikiamos formos. Formose gali būti nurodyta ši informacija:

 • Vardas, pavardė
 • Adresas (gatvė, pašto kodas / miestas)
 • El. pašto adresas
 • Telefonas
 • Darbo stažas
 • Pirkimo ketinimai
 • Kita esamoje formoje nurodyta informacija

Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a ir f p. Galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu, pasinaudodami pirmiau paminėtais kontaktiniais duomenimis.

Naujienlaiškis kaip reklamos priemonių dalis

Jei aiškiai sutikote su reklamos priemonėmis pagal BDAR 6 str. 1 d. a p., mes naudosime jūsų el. pašto adresą naujienlaiškiui siųsti.

Galite bet kada atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, paspaudę kiekvieno el. laiško pabaigoje esančią prenumeratos atsisakymo nuorodą.

Norime atkreipti dėmesį, kad siųsdami naujienlaiškį įvertiname Jūsų vartotojo elgesį. Šiam vertinimui siunčiamuose el. laiškuose yra sekimo pikselių, kurie atvaizduoja vadinamuosius vieno pikselio vaizdo failus. Vertinimams mes susiejame 2 skirsnyje išvardytus duomenis ir sekimo pikselius su individualiu ID. Naudodami taip gautus duomenis, sukuriame vartotojo profilį, kad naujienlaiškis atitiktų jūsų asmeninius interesus. Įrašome, kada ir kur (pagal jūsų IP adresą) skaitote mūsų naujienlaiškius ir sužinome, kaip patobulinti jums skirtus mūsų naujienlaiškius.

Toks sekimas neįmanomas, jei pagal numatytuosius parametrus išjungėte vaizdų rodymą el. pašto programoje. Tokiu atveju naujienlaiškis nebus pilnai rodomas ir gali būti, kad jūs negalėsite pasinaudoti visomis funkcijomis. Jei vaizdai rodomi rankiniu būdu, atliekamas pirmiau nurodytas sekimas.

„Fendt“ FOCUS siuntimas

Mūsų svetainėje rasite formą, kurią naudodami galėsite užsiregistruoti „Fendt“ FOCUS žurnalo pristatymui paštu. Ši paslauga šiuo metu galima tik Vokietijoje.

Šiuo tikslu bus tvarkomi šie duomenys:

 • Kreipinys, vardas, pavardė
 • Šalis ir kalba
 • Darbo stažas
 • Adresas (gatvė, pašto kodas / miestas)
 • El. pašto adresas

Tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a p. Galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu, pasinaudodami pirmiau paminėtais kontaktiniais duomenimis.

Kontaktų forma

Duomenys, vartotojo įvesti per mūsų kontaktų formą, bus naudojami tik užklausoms, gautoms naudojant kontaktų formą, tvarkyti. Bus prašoma šių asmens duomenų:

 • Vardas, pavardė
 • Adresas (gatvė, pašto kodas / miestas)
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Šalis
 • Veiklos sritis

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b arba f p. Jei nėra teisės aktais nustatytų saugojimo terminų, jūsų duomenys bus ištrinti galutinai apdorojus jūsų užklausą.

Karjera – paraiška įsidarbinti (internetinė paraiška)

Duomenys, kuriuos vartotojas renka internetinės paraiškos įsidarbinti ribose, naudojami tik galimiems darbo santykiams užmegzti ir yra tvarkomi arba naudojami tik šiuo tikslu. Įvesdami savo duomenis sutinkate, kad jūsų duomenis tvarkytų ir naudotų skelbiamoje pozicijoje nurodyti juridiniai asmenys. Tai, be kita ko, apima:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf, Vokietija
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf, Vokietija
 • AGCO Hohenmölsen GmbH, Sankt-Barbara-Straße 1, 06679 Hohenmölsen, Vokietija

Teisinis pagrindas jūsų paraiškai perduoti ir tvarkyti yra jūsų sutikimas, pagal BDAR 6 str. 1 d. a p. Daugiau informacijos galite rasti duomenų apsaugos deklaracijoje mūsų internetiniame paraiškų portale.

„Fendt“ transporto priemonės konfigūratorius

Naudodami „Fendt“ transporto priemonės konfigūratorių galite sukonfigūruoti įvairias „Fendt“ transporto priemones ir išsaugoti šias konfigūracijas internete (vadinamajame „Garaže“). Čia galėsite vėliau peržiūrėti savo konfigūracijas.

Norint naudoti šią funkciją, pirmiausia reikia užregistruoti. Tam reikalinga ši informacija:

 • Vardas, pavardė
 • Darbo stažas
 • Adresas (gatvė, pašto kodas / miestas)
 • El. pašto adresas
 • Telefono numeris

Užregistravus, vartotojui siunčiamas slaptažodis nurodytu el. pašto adresu (teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b p.).

Pirmą kartą prisijungiant turite įvesti gautą slaptažodį. Vėliau galėsite jį pakeisti parametruose.

Jei pamiršote savo „Fendt“ transporto priemonės konfigūratoriaus slaptažodį, galite paprašyti jį vėl atsiųsti, pasinaudoję funkcija „Pamiršau slaptažodį“. Tam reikia įvesti elektroninio pašto adresą, kurį naudojote registruodamiesi „Fendt“ transporto priemonės konfigūratoriui. Duomenys, surinkti funkcijai „Pamiršau slaptažodį“, bus naudojami tik pakartotinai siunčiant pamirštus slaptažodžius.

Jei pateiksite konfigūracijos užklausą, jūsų užklausa bus perduota mūsų klientų sistemai kartu su jūsų duomenimis ir priskirta jūsų pasirinktam pardavimo partneriui. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b arba f p.

4. Duomenų perdavimas / tikslo apribojimas

Mes perduodame asmens duomenis trečiosioms šalims tik tiek, kiek tai būtina mūsų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, ypač sudarytai sutarčiai vykdyti. Teikdami savo interneto svetainę, mes taip pat perduodame jūsų duomenis šiam tikslui įgaliotiems paslaugų teikėjams (pvz., prieglobos partneriui, agentūrai ir pan.) ir mūsų klientų sistemai „Salesforce“, kurie tvarko asmens duomenis tik mūsų įgaliojimu ir vadovaudamiesi mūsų nurodymais. Asmens duomenys trečiosioms šalims perduodami tik su jūsų sutikimu, išskyrus pirmiau nurodytais sutarčių ir mokėjimų tvarkymo tikslais.

Jei pateikiate mums asmens duomenis susijusius su užklausa arba gavus aiškų sutikimą, šie duomenys bus naudojami tik tuo tikslu, kuriam taikoma užklausa arba sutikimas. Jūsų sutikimu ir siekiant tikslo jūsų asmens duomenys gali būti perduodami AGCO grupės viduje ir regioniniams pardavimo partneriams. Už jūsų regioną atsakingą pardavimo partnerį bet kada galite rasti mūsų svetainėje arba galite paklausti mūsų.

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tol, kol tai būtina arba reikalaujama pagal įstatymus numatytam duomenų rinkimo tikslui. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Į jūsų teisėtus interesus atsižvelgiama pagal teisines nuostatas. Jei duomenų gavėjai yra Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančiose šalyse, kuriose galiojantys įstatymai neužtikrina tokio pat duomenų apsaugos lygio kaip jūsų šalyje, imsimės priemonių, kad tinkamas duomenų apsaugos lygis būtų užtikrintas kitu būdu.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą AGCO grupėje taip pat galite rasti mūsų bendrojoje privatumo politikoje .

5. Statistinis apsilankymų mūsų interneto svetainėje vertinimas

Mes taip pat naudojame jūsų interneto naršyklės pagal 2 punktą perduotus duomenis nuolatiniam svetainės tobulinimui ir statistikos tikslais.

Šiuo tikslu naudojame paslaugų teikėjo Google LLC arba Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublinas, D04 E5W5, Airija, toliau – „Google“, produktus.

„Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“, „Google“ teikiama žiniatinklio analizės paslauga. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius „slapukus“. Tai yra tekstiniai failai ir kurie saugomi jūsų kompiuteryje ir įgalina analizuoti jūsų naudojimąsi svetaine. Slapuko sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma. „Google“ užtikrina, kad šioje svetainėje suaktyvinus IP anonimiškumą, „Google“ sutrumpins Jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos Ekonominės Erdvės susitarimo narėse. Tik išimties atveju į „Google“ serverį JAV perduodamas visas IP adresas ir sutrumpinamas tik ten. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją siekdama vertinti jūsų naudojimąsi svetaine, sudaryti svetainių veiklos ataskaitas ir teikti svetainės operatoriui kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu.

„Google“ teigimu, jūsų naršyklės kaip „Google Analytics“ dalis perduotas IP adresas nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis.

Galite neleisti saugoti slapukų atitinkamai nustatydami savo interneto naršyklę; tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat „Google“ sistemai galite neleisti rinkti duomenų, kuriuos sukuria slapukai, susiję su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir tvarkyti šių duomenų „Google“, atsisiųsdami ir įdiegdami atitinkamą naršyklės papildinį. Nuorodą rasite skiltyje „Papildomos nuorodos“

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ su plėtiniu „_anonymizeIp ()“. Dėl to toliau tvarkomi sutrumpinti IP adresai, kad būtų galima atmesti asmenines nuorodas. Jei apie jus surinktus duomenis galima susieti su asmeniu, jie bus nedelsiant pašalinti, o asmens duomenys nedelsiant ištrinti.

Naudojame „Google Analytics“ norėdami analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir reguliariai ją tobulinti. Naudodami gautus statistinius duomenis, galime pagerinti savo paslaugas ir padaryti jas įdomesnes jums, kaip vartotojui.

Išskirtiniais atvejais, kai asmens duomenys perduodami į JAV, „Google“ taiko standartines sutarties sąlygas, kad užtikrintų tinkamą jūsų duomenų perdavimo apsaugos lygį. Teisinis „Google Analytics“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f p.

„Google Recaptcha“

Šioje svetainėje taip pat naudojame „Google“ „reCAPTCHA“ ženklų testo funkciją. Ši funkcija visų pirma naudojama siekiant atskirti, ar įrašą padaro fizinis asmuo, ar jis padaromas netinkamai naudojant mašininį ir automatinį tvarkymą. Paslauga apima IP adreso siuntimą ir visus kitus duomenis, kurių „Google“ reikia „reCAPTCHA“ paslaugai. Naudojant „Google“ „reCAPTCHA“ , asmens duomenys taip pat gali būti perduodami į JAV "Google" LLC serverius.

Daugiau informacijos apie atliekamo duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei jų apdorojimą galima rasti teikėjo duomenų apsaugos deklaracijoje. Ten taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir privatumo apsaugos parametrus.

Teisinis „Google“ „reCAPTCHA“ funkcijos naudojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f p.

„Google Ads“

„Google Ads“ yra interneto reklamos paslauga. Reklamuotojai gali įtraukti skelbimus į paieškos sistemos rezultatus ir „Google“ reklamos tinklus. Iš anksto nustatyti raktažodžiai leidžia paieškos sistemos rezultatuose rodyti skelbimus, kai vartotojas pradeda iešką pagal raktažodžius.

Šiuo tikslu „Google“ naudoja slapuką jūsų įrenginio naršyklėje, kuris leidžia reklamuoti pagal susidomėjimą, naudojant pseudoniminį slapuko ID ir pagal jūsų aplankytus puslapius.

Šis procesas vyksta tik tuo atveju, jei iš anksto esate davęs sutikimą (teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Jei lankotės mūsų svetainėje ir esate prisijungę prie „Google“ paskyros, „Google“ gali susieti jūsų asmeninius duomenis su jūsų paskyra ir suasmeninti skelbimus. Tokiu atveju „Google“ naudoja jūsų duomenis kartu su „Google Analytics“ duomenimis, kad sukurtų tikslinių grupių sąrašus pakartotinei rinkodarai keliuose įrenginiuose.

Jei nesate prisijungę naudodami „Google“ paskyrą, „Google Ads“ išsaugo jūsų duomenis su unikaliais identifikatoriais, susietais su jūsų naršykle, programa arba įrenginiu. Kokie konkretūs duomenys renkami, galite sužinoti čia:

„Google Ads“ gali naudoti konversijos sekimą

Naudodami „Google Ads“, savo interneto svetainėje naudojame konversijos sekimo funkciją ir „Google“ paslaugą. Tai leidžia mums įvertinti sąveiką su mūsų reklamomis internete. Pavyzdžiui, spustelite mūsų skelbimą ir po to atliekate kitą veiksmą, pvz. apsilankote mūsų svetainėje – tai galima išmatuoti.

Jei pateksite į mūsų svetainę per skelbimą, jūsų kompiuterinėje sistemoje bus išsaugotas konversijos slapukas. Tai mums ir „Google“ leidžia nustatyti, ar buvo pasiektas tam tikras mūsų svetainės puslapis. Šis slapukas netenka galios po 30 dienų ir nėra naudojamas jūsų tapatybei nustatyti.

„Google“ naudoja šiuos duomenis, rengdama statistinius duomenis apie apsilankymus mūsų svetainėje, kuri suteikia informacijos apie mūsų skelbimų efektyvumą. Tai leidžia optimizuoti tokių skelbimų naudojimą. Nei mūsų bendrovė, nei kiti „Google Ads“ reklamuotojai iš „Google“ negauna jokios informacijos, kuri galėtų jus identifikuoti.

Bet kuriuo metu savo interneto naršyklės nustatymuose, taigi ir savo kompiuteryje, jūs galite visam laikui uždrausti slapukų naudojimą.

Daugiau informacijos rasite:

Šios tvarkymo operacijos atliekamos gavus aiškų jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 d. a p.

„Google Analytics“ pakartotinė rinkodara

Mes naudojame „Google Analytics“ pasiūlymą pakartotinei rinkodarai. Tai yra „Google Ads“ funkcija, kuri leidžia mums rodyti skelbimus vartotojams, kurie anksčiau lankėsi mūsų svetainėje. Todėl „Google Remarketing“ integravimas leidžia bendrovei kurti su vartotoju susijusią reklamą ir atitinkamai rodyti vartotojui reklamas, atitinkančias jo interesus.

Jūsų kompiuteryje yra nustatytas slapukas, per kurį „Google“ gali unikaliai identifikuoti jus kaip lankytoją, kai lankotės svetainėse, kuriose taip pat naudojama „Google Remarketing“. Šio proceso metu „Google“ gauna asmeninius duomenis, tokius kaip jūsų IP adresas arba elgsena naršant. Tai leidžia „Google“ rodyti su interesais susijusią reklamą.

Jūsų išsaugoti asmens duomenys bus perduoti „Google“ JAV ir ten išsaugoti. Gali būti, kad „Google“ perduos šiuos duomenis trečiosioms šalims.

Savo interneto naršyklės nustatymuose galite bet kada uždrausti slapuko išsaugojimą arba prieštarauti slapuko nustatymui. Tai taip pat neleidžia tokių slapukų nustatyti jūsų kompiuteryje.

Teisinis „Google Remarketing“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a p.

„etracker“

Šioje svetainėje duomenys renkami ir saugomi rinkodaros ir optimizavimo tikslais, naudojant etracker GmbH technologijas. Iš šių duomenų galima sukurti naudojimo profilius su pseudonimu. Šiam tikslui galima naudoti slapukus. Slapukai leidžia atpažinti interneto naršyklę. Duomenys, surinkti naudojant „eTracker“ technologijas, nėra naudojami šios svetainės lankytojo asmeninei tapatybei nustatyti ir nėra sujungiami su asmens duomenimis apie pseudonimo turėtoją. Duomenų rinkimui ir saugojimui galima bet kada paprieštarauti, o tai galios ir ateityje.

Naudojame „eTracker“ norėdami analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir reguliariai ją tobulinti. Naudodami gautus statistinius duomenis, galime pagerinti savo paslaugas ir padaryti jas įdomesnes jums, kaip vartotojui. Surinkti duomenys nuolat saugomi ir analizuojami pseudonimai. Teisinis „eTracker“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a ir f p.

Trečiosios šalies informacija: etracker GmbH Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Vokietija http://www.etracker.com

Pašalinkite mane iš „eTracker“ skaičiaus:

6. Išorinis turinys

Socialinės medijos pasiūlymai

Mūsų interneto svetainėse naudojamas arba integruojamas toliau išvardytų socialinių tinklų turinys (toliau – socialiniai tinklai). Taip pat palaikome buvimą internete socialiniuose tinkluose ir platformose, kad galėtume bendrauti su ten aktyviais klientais, suinteresuotomis šalimis ir vartotojais bei informuoti juos apie savo paslaugas. Iškviečiant atitinkamus tinklus ir platformas, taikomos taisyklės ir sąlygos, bei atitinkamo operatoriaus duomenų tvarkymo gairės.

Paprastos nuorodos į socialinės medijos operatorius

Mūsų interneto svetainėse pateikiamos paprastos nuorodos į socialinės medijos operatorių interneto puslapius. Duomenų mainai su socialinės medijos operatoriais vyksta tik paspaudus mygtuką su teikėjo logotipu (pvz., „f“ – „Facebook“). Jei spustelite tokį mygtuką, atsidaro mūsų bendrovės puslapis (arba buvimas tinkle) socialinės medijos kanale ir jūs patenkate į atitinkamos socialinės medijos operatoriaus svetainę. Taikomos atitinkamo socialinės medijos operatoriaus nuostatos.

Jei mūsų duomenų apsaugos deklaracijoje nenurodyta kitaip, tvarkome vartotojų duomenis tiek, kiek jie bendrauja su mumis socialiniuose tinkluose ir platformose, pvz., moka įmokas mūsų interneto svetainėse arba siunčia mums žinutes. Visais kitais atžvilgiais taikomi šie specialieji nurodymai.

„Facebook“ sekimo pikseliai

Mūsų svetainėje naudojamas Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, JAV („Facebook“) „Facebook pikselis“. Pamačius ar paspaudus „Facebook“ reklamą, jūsų vartotojo elgesys gali būti stebimas. Tačiau šiam procesui reikia jūsų sutikimo. Tikslas – įvertinti „Facebook“ reklamos efektyvumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais ir atlikti atitinkamus pakeitimus.

Negalime daryti jokių išvadų apie vartotojo tapatybę, nes jūsų duomenys mus pasiekia anonimiškai. „Facebook“ saugo ir tvarko jūsų duomenis. Todėl galima sukurti nuorodą į jūsų vartotojo profilį. „Facebook“ gali naudoti jūsų duomenis savo reklamos tikslais. Galite leisti „Facebook“ ir jo partneriams skelbti skelbimus „Facebook“ ir už jo ribų. Šiais tikslais jūsų kompiuteryje taip pat gali būti išsaugotas slapukas.

Teisinis „Facebook“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a p.

Galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ateityje jūsų sistemoje nebūtų išsaugotų slapukų, arba jau saugomi slapukai būtų panaikinti. Atkreipkite dėmesį, kad tokių slapukų išjungimas gali reikšti, kad kai kurios mūsų svetainės funkcijos negalės būti vykdomos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite čia:

„YouTube“

Į savo internetinį pasiūlymą įtraukėme „YouTube“ vaizdo įrašus, kurie yra saugomi https://www.youtube.com ir gali būti paleisti tiesiai iš mūsų svetainės. Visi jie yra integruoti į išplėstinės duomenų apsaugos režimą (įjungiami paspaudus „Priimti visus slapukus“), tai reiškia, kad jokie duomenys apie jus, kaip vartotoją, nebus perduodami „YouTube“, jei neleisite vaizdo įrašų. Tik jei leisite vaizdo įrašus, bus perduodami 2 dalyje nurodyti duomenys. Mes neturime jokios įtakos šiam duomenų perdavimui.

Kai lankotės svetainėje, „YouTube“ gauna informaciją, kad pasiekėte atitinkamą mūsų svetainės antrinį puslapį. Taip atsitinka neatsižvelgiant į tai, ar „YouTube“ suteikia vartotojo paskyrą, prie kurios esate prisijungę, ar vartotojo paskyros nėra. Jei esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai. Jei nenorite savo profilio priskirti „YouTube“, prieš aktyvindami mygtuką turite atsijungti. „YouTube“ saugo jūsų duomenis kaip naudojimo profilį ir naudoja juos reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) pagal poreikius orientuotam savo svetainės dizainui. Toks vertinimas visų pirma atliekamas (net ir neprisijungusiems vartotojams), siekiant teikti poreikius atitinkančią reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo vartotojus apie jūsų veiklą mūsų svetainėje. Turite teisę nesutikti su šių vartotojų profilių kūrimu, tačiau norėdami pasinaudoti šia teise turite susisiekti su „YouTube“.

Daugiau informacijos apie „YouTube“ atliekamo duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei jų apdorojimą galima rasti duomenų apsaugos deklaracijoje. Ten taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir privatumo apsaugos parametrus.

„Google Maps“

Šioje svetainėje naudojame „Google Maps“ paslaugą. Tai leidžia mums tiesiogiai svetainėje rodyti interaktyvius žemėlapius ir jums patogiai naudotis žemėlapio funkcija.

Kai lankotės svetainėje, „Google“ gauna informaciją, kad pasiekėte atitinkamą mūsų svetainės antrinį puslapį. Be to, bus perduoti šios deklaracijos 2 skirsnyje nurodyti duomenys. Tai atliekama neatsižvelgiant į tai, ar esate prisijungę prie „Google“ naudodami esamą vartotojo paskyrą, ar nėra vartotojo paskyros. Jei esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai. Jei nenorite savo profilio priskirti „Google“, prieš aktyvindami mygtuką turite atsijungti. „Google“ saugo jūsų duomenis kaip naudojimo profilį ir naudoja juos reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) pagal poreikius orientuotam savo svetainės dizainui. Toks vertinimas visų pirma atliekamas (net ir neprisijungusiems vartotojams), siekiant teikti poreikius atitinkančią reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo vartotojus apie jūsų veiklą mūsų svetainėje. Jūs turite teisę nesutikti su šių vartotojų profilių kūrimu, tačiau dėl to turite susisiekti su „Google“ .

Daugiau informacijos apie papildinio teikėjo atliekamo duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei jų apdorojimą galima rasti teikėjo duomenų apsaugos deklaracijoje. Ten taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir privatumo apsaugos parametrus. Siekdama perkelti duomenis iš EEE arba Jungtinės Karalystės į JAV, „Google“ naudoja standartines sutarčių sąlygas, patvirtintas Europos Komisijos, kad būtų užtikrintas tinkamas apsaugos lygis perduodant duomenis už EEE ribų. Teisinis „Google Maps“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f p.

Paslaugų teikėjas: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija, patronuojančioji bendrovė: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA

„LinkedIn“ perskirstymas

Naudojame perskirstymo ir konversijos paslaugą iš LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV. „LinkedIn“ gali rinkti statistinius, pseudonimus duomenis apie jūsų apsilankymą ir naudojimąsi mūsų svetaine. Šiuo pagrindu „LinkedIn“ gali pateikti mums apibendrintą statistiką, kad galėtume parodyti jums aktualius pasiūlymus ir rekomendacijas, kai sužinosite apie atitinkamas paslaugas, informaciją ar pasiūlymus mūsų svetainėje.

Paprastai įrašoma ši informacija:

 • „LinkedIn“ vartotojo ID (slapuko ID)
 • IP adresas
 • Svetainės apsilankymo metaduomenys (naršyklės tipas, aplankytas puslapis)

Naudojimas grindžiamas mums duotu sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Jei esate prisijungę prie „LinkedIn“, duomenų rinkimą galite išjungti naudodami šią nuorodą:

7. Informacija apie slapukų naudojimą

Kartais savo svetainėje naudojame slapukus, kad lankymas mūsų svetainėje būtų patrauklesnis ir kad būtų galima naudotis tam tikromis funkcijomis. Galite nustatyti savo naršyklę pagal savo pageidavimus, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą, kiekvienu konkrečiu atveju nuspręstumėte dėl slapukų priėmimo arba apskritai sutiktumėte ar apskritai atsisakytumėte slapukų priėmimo. Šiuos nustatymus galite atlikti skiltyje „Slapukų nuostatos“. Slapukai gali būti naudojami įvairiais tikslais, pvz., siekiant atpažinti, kad jūsų kompiuteris jau turėjo ryšį su interneto pasiūlymu (nuolatiniai slapukai), arba įrašyti paskutinius peržiūrėtus pasiūlymus (sesijos slapukai). Mes naudojame slapukus, kad jums būtų patogiau. Kad galėtumėte naudotis mūsų patogumo funkcijomis, rekomenduojame leisti priimti slapukus mūsų svetainėje.

Daugiau informacijos apie mūsų slapukų politiką rasite paspaudę šią nuorodą:

8. Duomenų saugumas ir duomenų apsauga, bendravimas e. paštu

Jūsų asmens duomenys bus saugomi imantis visų techninių ir organizacinių priemonių taip, kad jie nebūtų prieinami trečiosioms šalims. Bendraudami elektroniniu paštu negalime užtikrinti visiško duomenų saugumo, todėl rekomenduojame informaciją, kuri reikalauja didelio konfidencialumo, siųsti paštu.

9. Stebėjimo vaizdo kameromis duomenų apsaugos informacija (pagal BDAR 13 str.)

Mūsų naudojamuose žemės sklypuose atliekame vaizdo stebėjimą .

Vaizdo stebėjimo tikslas ir teisinis pagrindas

Asmens duomenis tvarkome siekdami užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir jas tirti, užtikrinti ar pateikti nusikalstamų veikų įrodymus, atpažinti neteisėtą prieigą, įgyvendinti vidaus teises ir pareikšti ieškinius pagal civilinę teisę. Duomenų tvarkymas taip pat skirtas darbuotojų, klientų ir kitų lankytojų apsaugai.

Vaizdo stebėjimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a p., kai mūsų interesai kyla iš pirmiau minėtų tikslų.

Duomenų gavėjas / perdavimas

Duomenys vaizdo stebėjimo kontekste perduodami mūsų įgaliotiems paslaugų teikėjams, kurie atlieka stebėjimo užduotis mūsų įmonėje.

Įtariamų pažeidimų atveju taip pat galime perduoti duomenis teisėsaugos institucijoms.

Kitu atveju duomenys bus perduoti tik esant teisiniam duomenų perdavimo pagrindui. Taip gali būti, visų pirma, jei policija ar kitos saugumo institucijos veikia taip vadinamosios pavojų prevencijos ribose ir prašo prieigos prie vaizdo stebėjimo duomenų.

Duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

Asmens duomenys už Europos Sąjungos ribų nėra tvarkomi vykdant vaizdo stebėjimą.

Duomenų ištrynimas

Vaizdo stebėjimo įrašai bus nedelsiant ištrinti, jei jie nebereikalingi tikslams pasiekti arba jei dėl nukentėjusių asmenų interesų jų neleidžiama toliau saugoti.

10. Jūsų teisės

Jūsų asmens duomenų atžvilgiu turite teisę į:

 • teisę į informaciją
 • teisę ištaisyti arba ištrinti duomenis
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą
 • teisę nesutikti su tvarkymu
 • teisę į duomenų perkeliamumą

Prašome atsiųsti rašytinį prašymą mūsų atsakingiems asmenims, kurie buvo paminėti pradžioje.

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į duomenų apsaugos priežiūros instituciją dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Ši duomenų apsaugos pranešimas kartais atnaujinama. (Būsena: 2021-11-15)