360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Tvarumas Fendt

Jau daugelį metų Fendt ženkliai prisideda prie tvaraus žemės ūkio. Ir šį savo įsipareigojimą mes nuolat tobuliname. 2022 m. kovo mėnesį priėmę Fendt tvarumo strategija, šią temą integravome į savo įmonės strategiją ir pagal ją pradėjome nuosekliai derinti savo įmonės veiksmus.
grafikas, rodantis, kad pasaulio gyventojų skaičius nuolat didėja, o žemės ūkio plotai stagnuoja.

Pasauliniai iššūkiai: inovacija kaip raktas


Pasaulis susiduria su dideliais iššūkiais, kuriuos sprendžiant žemės ūkis atlieka pagrindinį vaidmenį. 2050 m. mūsų planetoje gyvens apie dešimt milijardų žmonių. Tam, kad būtų galima išmaitinti pasaulio gyventojus atsižvelgiant į stiprėjančius klimato kaitos padarinius, tuo pačiu kaip galima efektyviau panaudojant visus esamus išteklius, reikalingi novatoriški techniniai sprendimai. Didėjant žemės ūkio produktų paklausai ir siekiant padidinti maisto gamybą, aplinką ir išteklius tausojančiu būdu, pagrindiniu veiksniu tampa naudojamų mašinų efektyvumas ir ilgaamžiškumas.

laipsniškos klimato kaitos ir vyriausybės veiksmų grafikas

Politinė struktūra: Europos Sąjungos žaliasis kursas


Remiantis Jungtinių Tautų tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos skaičiavimais, tai, ką valgome, sukelia apie 20–35 procentus pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Jei visame pasaulyje žmonija iš esmės nepakeis maisto gamybos būdo, augant žmonijai, ši dalis gali dar labiau padidėti. Pastaraisiais metais politikai reagavo į šį konkretų iššūkį: priimdami ES žaliąjį kursą ir Vokietijos klimato apsaugos įstatymą, jie suformulavo ambicingus tikslus miškų apželdinimui, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo bei pesticidų kiekio mažinimui ir ekologiniam ūkininkavimui plėsti. Iki 2030 m. žemės ūkio išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti sumažintas 20 proc. – tai atitinka maždaug 14 mln. tonų CO2.

Tikslas ir konfliktas:

Pasaulinės plėtros fone mūsų klientai – ūkininkai, susiduria su tikslų konfliktu: viena vertus, kad galėtų išmaitinti augantį pasaulio gyventojų skaičių, jie turi gerokai padidinti savo produktyvumą, kita vertus, kad apsaugotų klimatą ir pasaulį, jie turi atitikti reikalavimus ir reglamentus. Fendt iškėlėme sau uždavinį padėti savo klientams išspręsti šį tikslų konfliktą ir prisidėti prie tvaraus pasaulinio vystymosi.

Mūsų gaminiai yra arti gamtos. Stengiamės, kad žemės ūkio inžinerijoje ieškant aukščiausios kokybės tvarių ir novatoriškų technologijų sprendimų būtume pirmuoju pasirinkimu. Klientai, verslo partneriai ir darbuotojai turėtų vertinti Fendt kaip atsakingą įmonę, patikimą partnerį bei tvaraus ateities žemės ūkio varomąją jėgą. Suprantame, kad Fendt yra tik vienas iš daugelio žemės ūkio vertės kūrimo grandinės „nuo ūkio iki stalo“ žaidėjų. Mūsų tikslas – mūsų tiesioginės įtakos sferoje konkrečiomis priemonėmis prisidėti prie tvaraus vystymosi ir žemės ūkio transformacijos.


Naudodami Fendt technologijas, mūsų klientai jau šiandien gali sutaupyti iki 50 procentų savo žemės ūkio produkcijos išmetamų teršalų. Siekdami savo tikslo, į šią vertės kūrimo grandinę norime įtraukti savo klientus ir kitus dalyvius, palaikydami juos savo sprendimais ir turimomis žiniomis. Esame įsitikinę: atsakyti į dabarties ir ateities iššūkius galime tik kartu eidami šiuo keliu.

Fendt tvarumo strategija

Nuo 2022 m. kovo mėnesio yra taikoma išsami Fendt tvarumo strategija, kuri aiškiai apibrėžia mūsų įsipareigojimą. Taip Fendt integruoja tvarumą į savo įmonės strategijos esmę. Tokiu būdu, susiderinę su AGCO patronuojančia bendrove, tvarumo srityje konkrečiai prisidedame prie AGCO prioritetų. Apibrėžėme šešias pagrindines veiklos sritis, kuriose apjungiame savo tvarumo veiklą. Veiksmų sritys apima tiekimo grandinę, gamybą, darbuotojus, produktus, partnerystę ir visuomenę. Kiekvienai veiklos sričiai kuriame konkrečius ir ambicingus tikslus.