2023-02-13Lehdistötiedote

AGCO raportoi vuoden 2022 neljännen neljänneksen tuloksista

AGCO Corporation (NYSE: AGCO) on julkistanut 31. joulukuuta 2022 päättyneen neljännen vuosineljänneksen tuloksensa. AGCO toimii maailmanlaajuisesti traktoreiden ja maatalouskoneiden sekä maatalousalan ratkaisujen kehittämisen, valmistuksen ja jakelun alalla.

AGCO raportoi vuoden 2022 neljännen neljänneksen tuloksista

AGCO Corporation (NYSE: AGCO) on julkistanut 31. joulukuuta 2022 päättyneen neljännen vuosineljänneksen tuloksensa. AGCO toimii maailmanlaajuisesti traktoreiden ja maatalouskoneiden sekä maatalousalan ratkaisujen kehittämisen, valmistuksen ja jakelun alalla.

  • Ennätyksellinen neljännen neljänneksen ja koko vuoden liikevaihto ja osakekohtainen tulos
  • Koko vuoden raportoitu käyttökate 10 % ja oikaistu käyttökate 10,3 %
  • Etelä-Amerikan koko vuoden käyttökate 17,6 %
  • Toistaa koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan ~14 miljardia dollaria ja osakekohtaisen tuloksen ~13,50 dollaria.

AGCO raportoi 3,9 miljardin dollarin liikevaihdon vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä, jossa on kasvua 23,6 % vuoden 2021 neljänteen neljännekseen verrattuna. Raportoitu nettotulos oli 4,29 dollaria osakkeelta vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä, ja oikaistu nettotulos(3), joka ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja eikä venäläisen yhteisyrityksen myyntiin liittyvää veloitusta, oli 4,47 dollaria osakkeelta. Näitä tuloksia verrataan vuoden 2021 neljännen neljänneksen raportoituun nettotulokseen, joka oli 3,75 dollaria osakkeelta, ja oikaistuun nettotulokseen(3), joka ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja eikä yhtiön Brasiliassa sijaitsevia laskennallisia verosaamisia vastaan aiemmin tehdyn arvonalennuksen purkamista, joka oli 3,08 dollaria osakkeelta. Ilman 9,2 %:n epäsuotuisia valuuttakurssimuutosvaikutuksia vuoden 2022 neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 32,7 % vuoden 2021 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Eric Hansotia (hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja AGCO Oyj)

Vuoden 2022 ennätystuloksemme, jota korostaa noin 12,7 miljardin dollarin liikevaihto ja 10,3 %:n oikaistu käyttökate, ovat seurausta strategiamme jatkuvasta toteuttamisesta, totesi Eric Hansotia, AGCOn hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja. "Tulostamme vauhditti alan johtavien tuotteidemme vahva kysyntä ja jatkuva vankka maailmanlaajuinen kysyntä. Viljelijä etusijalla -lähtökohtamme korostui neljännen vuosineljänneksen tuloksessa, joka ei ainoastaan tuottanut ennätyksellistä liikevaihtoa ja käyttökatetta, vaan myös merkittävää vapaata kassavirtaa. Nämä tulokset ovat uusi osoitus siitä, että täsmäviljelyteknologiamme ja ensiluokkaiset laitteemme ovat erittäin kysyttyjä ja parantavat viljelijöidemme tuottavuutta samalla, kun ne tarjoavat meille kasvumahdollisuuksia."

Hansotia jatkoi: "Vuodelle 2023 odotamme myynnin kasvun ja katteen kasvun jatkuvan, kun alan kysyntä pysyy vahvana ja viljelijä ensin -strategiamme saa edelleen jalansijaa. Oletamme, että globaalit markkinaolosuhteet pysyvät terveinä, koska suotuisat maatilataloudelliset olosuhteet antavat viljelijöille mahdollisuuden jatkaa investointeja uusiin tuottavampiin laitteisiin ja teknologiapäivityksiin. Vaikka toimitusketjuihin kohdistuvat paineet paranevat, odotamme niiden jatkuvan ja aiheuttavan haasteita koko vuoden ajan. Keskitymme edelleen kasvattamaan korkean katteen täsmäviljelyliiketoimintaamme, globalisoimaan Fendt-tuotemerkin koko tuotevalikoimaa ja laajentamaan varaosa- ja huoltoliiketoimintaamme. Jatkamme investointien kiihdyttämistä ensiluokkaiseen teknologiaan, älykkäisiinn viljelyratkaisuihin ja parannettuihin digitaalisiin valmiuksiin tukeaksemme viljelijä ensin -strategiaamme ja auttaaksemme samalla ruokkimaan maailmaa kestävällä tavalla."

Neljännen vuosineljänneksen kohokohdat

  • Raportoidut neljännen neljänneksen alueelliset myyntitulokset(1): Pohjois-Amerikka +22,1 %, Etelä-Amerikka +66,4 %, Aasia/Tyynenmeren/Afrikka ("APA") (23,1)%.
  • Neljännen vuosineljänneksen alueelliset myyntitulokset ilman valuuttakursseja(1)(2)(3): EME +37,9 %, Pohjois-Amerikka +23,2 %, Etelä-Amerikka +57,9 %, APA (14,5)%.
  • Neljännen vuosineljänneksen alueellinen käyttökate: EME 14,6 %, Pohjois-Amerikka 7,4 %, Etelä-Amerikka 20,0 %, APA 9,0 %.
  • Koko vuoden raportoitu käyttökate parani 10,0 %:iin ja oikaistu käyttökate(3) 10,3 %:iin vuonna 2022 verrattuna 9,0 %:iin ja 9,1 %:iin vuonna 2021.
  • Tuotti 838,2 miljoonaa dollaria liiketoiminnan kassavirtaa ja 449,9 miljoonaa dollaria vapaata kassavirtaa(3) koko vuonna 2022

(1) Verrattuna vuoden 2021 neljänteen neljännekseen.
(2) Ei sisällä valuuttakurssimuutosten vaikutusta.
(3) Katso Non-GAAP-tunnuslukujen täsmäytys liitteessä.

Koko vuoden 2022 liikevaihto oli noin 12,7 miljardia dollaria, mikä on 13,6 % enemmän kuin vuonna 2021. Ilman 8,5 %:n epäsuotuisia valuuttakurssimuutosvaikutuksia koko vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 22,1 % vuoteen 2021 verrattuna. Koko vuoden 2022 raportoitu nettotulos oli 11,87 dollaria osakkeelta ja oikaistu nettotulos(3) ilman arvonalentumisia, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä eriä oli 12,42 dollaria osakkeelta. Näitä tuloksia verrataan vuonna 2021 raportoituun nettotulokseen, joka oli 11,85 dollaria osakkeelta, ja oikaistuun nettotulokseen(3), jossa ei ole huomioitu uudelleenjärjestelykuluja eikä yhtiön Yhdysvalloissa ja Brasiliassa olevia laskennallisia verosaamisia vastaan aiemmin tehdyn arvonalennuksen purkamista, joka oli 10,38 dollaria osakkeelta.

Markkina-ajankohtaiskatsaus

Toimialan yksikkökohtainen vähittäismyynti


Traktorit

Leikkuupuimurit

31. joulukuuta 2022 päättynyt vuosi

Muutos edellisestä vuodesta

Muutos edellisestä vuodesta

Pohjois-Amerikka(1)

(5.0)%

14.6%

Etelä-Amerikka

3.2%

(1.6)%

Länsi-Eurooppa(2)

(8.5)%

10.2%
(1) Excludes compact tractors.

(2) Based on Company estimates.

Maatilojen suotuisa taloustilanne johtaa suurempien maatalouskoneiden vahvaan kysyntään, kun viljelijät jatkavat ikääntyvien koneiden korvaamista, Hansotia totesi. "Toimitusketjun rajoitteet ovat rajoittaneet alan tuotantoa, ja jälleenmyyjien uusien ja käytettyjen suurten maatalouskoneiden varastotasot ovat koko alalla normaalia alhaisemmalla tasolla", toteaa Hansotia. Maatalouskoneiden koko vuoden 2022 maailmanlaajuinen vähittäismyynti oli alhaisempi joillakin AGCOn keskeisillä markkinoilla, ja pienempien koneiden heikompi myynti kompensoitui osittain suurempien koneiden korkeammalla myynnillä."

Pohjois-Amerikan koko vuoden teollisuuden traktorien vähittäismyynti laski edellisvuoteen verrattuna. Yleiseen talouteen tiiviimmin sidoksissa olevien pienempien laitteiden heikompaa myyntiä tasoitti osittain suurten hevosvoimien traktoreiden ja leikkuupuimureiden voimakas kasvu. Suotuisat perushyödykkeiden hinnat, pidennetty kaluston ikä ja tarkkuusviljelyteknologia lisäävät edelleen kysyntää riviviljelijöiden keskuudessa. Näiden olosuhteiden odotetaan jatkuvan vuonna 2023, minkä seurauksena Pohjois-Amerikan teollisuuden myynti pysyy ennallaan vuoteen 2022 verrattuna.

Teollisuuden vähittäismyyntitraktorien myynti Länsi-Euroopassa laski 9 % koko vuonna 2022 verrattuna vuoden 2021 korkeaan tasoon. Maanviljelijöiden mielialaan alueella ovat vaikuttaneet kielteisesti Ukrainan konflikti, korkeampi tuotantopanoskustannusinflaatio ja samalla vähenevät, uhkaavat energiahuolenaiheet. Peltoviljelijöiden sekä maidontuottajien ja karjankasvattajien terveen tulotason odotetaan tukevan laitteiden suhteellisen tasaista vähittäismyyntikysyntää vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.

Etelä-Amerikassa alan traktorien vähittäismyynti kasvoi 3 % vuonna 2022. Vahva kasvu Argentiinassa ja pienemmillä Etelä-Amerikan markkinoilla kompensoi Brasilian myynnin lievää laskua. Terve kasvintuotanto ja suotuisat marginaalit tukevat maatilojen kannattavuutta. Näiden tukevien taloudellisten tekijöiden odotetaan lisäävän Etelä-Amerikan teollisuuden myyntiä vuonna 2023 hieman vuoteen 2022 verrattuna.

Alueelliset tulokset

AGCOn alueellinen liikevaihto (miljoonaa euroa)

Three Months ended December 31st 2022

2022

2021

% change from 2021

% change from 2021 due to currency translation(1)

% change excluding currency translation

Pohjois-Amerikka

$823.7

$674.7

22.1 %

(1.2)%

23.2 %

Etelä-Amerikka

674.8

405.6

66.4%

8.5%

57.9%

EME (Eurooppa/Lähi-itä)

2,186.5

1,796.9

21.7%

(16.2)%

37.9%

APA (Aasia/Tyynimeri/Afrikka)

213.9

278.0

(23.1)%

(8.6)%

(14.5)%

Total

$3,898.9

$9,155.2

23.6%

(9.2)%

32.7%(1)See Footnotes for additional disclosures.

AGCOn alueellinen liikevaihto (miljoonaa euroa)

Year ended December 31st 2022

20222021

% change from 2021

% change from 2021 due to currency translation(1)

% change excluding currency translation

Pohjois-Amerikka

$3,175.1

$2,659.2

19.4%

(0.8)%

20.2%

Etelä-Amerikka

2,121.6

1,307.7

62.2%

5.6%

56.6%

EME (Eurooppa/Lähi-itä)

6,447.3

6,221.7

3.6%

(14.8)%

18.5%

APA (Aasia/Tyynimeri/Afrikka)

907.4

949.7

(4.5)%

(8.0)%

3.6%

Total

$12,651.4

$11,138.3

13.6%

(8.5)%

22.1%(1) See Footnotes for additional disclosures.

Pohjois-Amerikka

AGCOn Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi 20,2 % koko vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021, kun valuuttakurssimuutosten negatiivista vaikutusta ei oteta huomioon. Tarkkuusmaataloustuotteiden ja -palveluiden sekä suuritehoisten traktoreiden lisääntynyt myynti edusti suurinta kasvua. Koko vuoden 2022 liiketoiminnan tulos kasvoi 40,7 miljoonaa dollaria vuoteen 2021 verrattuna. Parannus johtui myynnin ja tuotannon kasvusta sekä positiivisesta nettohinnoittelusta, jota osittain tasoittivat korkeammat suunnittelukulut sekä korkeammat materiaalikustannukset.

Etelä-Amerikka

Etelä-Amerikan alueen liikevaihto kasvoi 56,6 % koko vuoden 2022 osalta verrattuna vuoteen 2021, lukuun ottamatta suotuisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Myynti kasvoi merkittävästi kaikilla Etelä-Amerikan markkinoilla, ja vahva kasvu saavutettiin suuritehoisissa traktoreissa, leikkuupuimureissa ja kylvökoneissa. Koko vuoden 2022 liikevoitto kasvoi 241,7 miljoonaa dollaria vuoteen 2021 verrattuna, ja käyttökate ylitti 17,6 %. Etelä-Amerikan parantunut tulos heijastaa myynnin ja tuotannon kasvun, suotuisan hinnoittelun ja paremman myyntimixin tuomia hyötyjä, joita osittain kompensoivat korkeammat materiaalikustannukset.

Eurooppa/Lähi-itä (EME)

Euroopan ja Lähi-idän alueen liikevaihto kasvoi 18,5 % koko vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021 ilman negatiivisia valuuttakurssimuutoksia. Terve kasvu kaikilla tärkeimmillä Euroopan markkinoilla vaikutti parannukseen. Keskiluokan ja suurten hevosvoimien traktoreiden sekä varaosien lisääntynyt myynti tuotti suurimman osan kasvusta. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 28,7 miljoonaa dollaria koko vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021, mikä johtui liikevaihdon ja tuotantomäärien kasvusta sekä merkittävästä hintojen realisoitumisesta, joka enemmän kuin tasoitti korkeammat materiaali- ja suunnittelukustannukset.

Aasia/Tyynimeri/Afrikka (APA)

Aasian/Tyynenmeren/Afrikan liikevaihto kasvoi 3,6 % ilman valuuttakurssimuutosten negatiivista vaikutusta koko vuoden 2022 aikana verrattuna vuoteen 2021. Suurempi myynti Japanissa, Australiassa ja Afrikassa tuotti suurimman osan kasvusta. Liiketoiminnan tuotot pysyivät suhteellisen tasaisina koko vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021, sillä korkeammasta myynnistä ja parantuneesta tuotevalikoimasta saatua hyötyä tasoittivat suurimmaksi osaksi korkeammat materiaalikustannukset ja suunnittelukulut.

Näkymät 2023

AGCOn vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan noin 14,0 miljardia dollaria, mikä heijastaa parantuneita myyntimääriä ja hinnoittelua, joita osittain kompensoivat negatiiviset valuuttakurssimuutokset. Brutto- ja käyttökatteiden ennustetaan paranevan vuoden 2022 tasosta, mikä heijastaa korkeampien myynti- ja tuotantomäärien sekä kustannusinflaatiota tasoittavan hinnoittelun vaikutusta. Näillä parannuksilla odotetaan rahoitettavan teknisten ja muiden teknologiainvestointien lisäyksiä, joilla tuetaan AGCOn täsmäviljelyä ja digitaalisia aloitteita. Näiden oletusten perusteella vuoden 2023 osakekohtaisen tuloksen tavoitteena on noin 13,50 dollaria.

Downloads

Lataa asiakirjoja