360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Agronomia -ratkaisut tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Kun päivittäinen elämä on jo muutenkin kiireistä, ei ole ihme, jos välttämättömät paperityöt tuntuvat rasittavilta. Hyvä uutinen on, että Fendt-koneesi auttaa sinua dokumentoimaan peltotyöt parhaalla mahdollisella tavalla.
Tehtäväkohtainen dokumentointijärjestelmä

Fendt Task Doc

+ Valmistajasta riippumaton tietojen jakaminen

agrirouter

+ Valmistajasta riippumaton tietojen käsittely

NEXT Machine ManagementSäästää aikaa toimistossa – VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc.

Tilausperusteisen VarioDoc- tai VarioDoc Pro- / Fendt Task Doc -dokumentointijärjestelmän avulla traktorisi kerää kaikki tarvittavat tiedot työskentelyn aikana. Sen jälkeen voit siirtää tiedot peltokarttaan.

Täydellinen perusdokumentointi – VarioDoc

VarioDoc-dokumentointitietokoneen avulla Fendt-koneesi voi kerätä erilaisia tietoja työstä. Näitä tietoja voi hyödyntää VarioDocissa laatimalla tilaukseen liittyvät asiakirjat tilanhallintajärjestelmässä. Kaikki dokumentoinnin asetukset voi määrittää näytöltä:

 • Työn nimi, pellon nimi ja viljelykasvi
 • Tilan/asiakkaan osoite
 • Käytetty kasviensuojeluaine ja levitysmäärä
 • Kuljettaja
 • Käytetty työkone
 • Sääolosuhteet

Vaihtoehtoisesti voit luoda työn johonkin monista yhteensopivista tietokannoista ja ladata sen päätteeseen USB-muistitikulta tai Bluetooth-yhteyden kautta. Käsitelty työ tuodaan samalla tavalla peltotietokantaan standardimuotoisena ISO XML -tiedostona.

Kaikissa Fendt-koneissa, joissa on 10,4 tuuman Vario-pääte, on vakiovarusteena VarioDoc.

Dokumentoinnin lisätoiminnot: VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

Tabletissa näkyy useita alueita, joita voidaan laajentaa Fendt Task Docilla.

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc lisää ajotietokoneen tarjoamiin tietoihin muita koneen parametreja ja sijaintitietoja, joita voi käyttää VarioGuide- / Fendt Guide -automaattiohjausjärjestelmässä. Sijaintitiedot lasketaan ja tallennetaan viiden metrin välein. VarioDoc Pro / Fendt Task Doc on edellytys lohkokohtaiselle Fendt Variable Rate Control -annostelunsäädölle.

 • Tietojen lähettäminen mobiiliverkon kautta tai USB-yhteydellä
 • Sopii hyvin urakoitsijoille ja yhteisöille, jotka käyttävät yhteistä tietojenkäsittelyjärjestelmää
 • ISO-XML-muotoiset tiedostot ja Shape-muotoiset levityskartat; Shape-levityskarttojen tiedonsiirto on mahdollinen vain USB-yhteydellä

Eri valmistajien tietojen vaihto agrirouterilla.

Perusongelman ratkaisu.

Digitalisaation edetessä maatalouskoneista tulee yhä älykkäämpiä. Traktori ja työkone ovat yhteydessä toisiinsa ja puhuvat keskenään samaa kieltä ISOBUS-standardin ansiosta. Viime vuosina maatalousohjelmistojen valikoima on laajentunut edelleen, ja sovelluksia, digitaalisia tilatietokantoja, maatilan hallintaratkaisuja sekä käyttöliittymiä agronomiatietojen jakamiseen on tullut aina vain lisää. Lisääntyvä monimutkaisuus voi tuoda nopeasti mukanaan hankaluuksia. Jokainen käyttöliittymä vaatii lisätyötä asetuksien määrittämiseen ja ylläpitoon, ja yhteensopivuusongelmat tuovat usein lisää päänvaivaa. Juuri tätä taustaa vasten maatalouskoneiden valmistajat – mukaan lukien AGCO/Fendt – ovat yhdistäneet voimansa kehittääkseen valmistajasta riippumattoman tiedonvaihtoalustan agrirouterin avulla. agrirouter mahdollistaa mobiilin tiedonvaihdon minkä tahansa valmistajan* koneiden ja maatalousohjelmistojen välillä minimoiden tarvittavien käyttöliittymien määrän.

Agrirouterin edut:

 • Esteetön tiedonsiirto maatilalla käytettävien koneiden ja maatalousohjelmistojen välillä myös eri valmistajien koneista koostuville konekannoille*
 • Kahden agrirouter-tilin yhdistäminen tarjoaa erittäin nopean ja turvallisen tiedonjakomahdollisuuden.
 • Läpinäkyvyys ja tietojen valvonta: tiedonsiirtoreitit ovat ainoastaan käyttäjän itsensä määritettävissä.
 • Tietosuoja: tietojasi ei tallenneta.

Lisätietoja

Grafiikka tiedonsiirrosta ilman agrirouteria. Useat viivat yhdistävät työntekijät ja toimeksiannot vaikeasti hahmotettavalla tavalla.
Toimeksiannot ja työntekijät yhdistetään agrirouterin kautta, jossa tiedot kootaan yhteen.

Ilman agrirouteria:
Mitä enemmän yhteysliittymiä, sitä monimutkaisempaa on tiedonvaihto: suurempi riski yhteensopivuusongelmista, enemmän työtä käyttöliittymän määrittelyssä ja ylläpidossa.

Agrirouterin kanssa:
Agrirouter toimii keskitettynä tiedonvaihtoalustana, jonka kautta erilaiset toimijat voivat jakaa tietoja keskenään saumattomasti. Käyttöliittymien määrä on minimoitu.

Käytä FendtONE Offboard -sovellusta yhdessä agrirouterin kanssa

FendtONE Offboard -sovelluksen ja agrirouterin välinen liittymä laajentaa toimintavaihtoehtoja: Tulevaisuudessa voit yhdistää muita koneita* FendtONE-järjestelmään ja käyttää niitä tilaustenhallinnassa. Lisäksi voit liittää muita maanviljelyksen ohjelmistoratkaisuja* FendtONE Offboard -sovellukseen. Käytä FendtONE-järjestelmää aluksi helpottamaan siirtymistä työkohtaiseen dokumentointiin ja myöhemmin tietojen siirtämiseen FendtONE-järjestelmästä edistyneisiin tilanhallintajärjestelmiin jatkokäsittelyä varten.

*Jos maanviljelyskoneet tai ohjelmiston valmistaja on rekisteröity agrirouteriin.

Valmistajasta riippumaton tietojen käsittely – NEXT Machine Management.

Hyödynnä koneitasi älykkäästi

agrirouter varmistaa saumattoman tiedonsiirron eri valmistajan koneiden ja maatilanhallintajärjestelmien välillä. Kysymys on siitä, mitä järjestelmää haluat käyttää valmistajien koneiden tietojen arvioinnissa parhaalla mahdollisella tavalla ja myös liiketoimintasi eduksi. Tätä taustaa vasten maatalousalalla toimivat yritykset – mukaan lukien AGCO/Fendt – ovat yhdistäneet voimansa ja osaamisensa ja kehittäneet NEXT Machine Management -alustan. NEXT Machine Management -mobiilisovelluksessa käytetään agrirouterin kautta lähetettäviä tietoja tehokkaaseen suunnitteluun, tuotantoon ja dokumentointiin eri valmistajien koneiden yhteydessä.

NEXT Machine Management -sovelluksen edut:

 • Työtietojen langaton siirto koneisiin
 • Koneiden tehokas käyttö koko kalustokannan hyödyntämisen kautta
 • Ajansäästö töiden automaattisen dokumentoinnin ansiosta
 • Tulevaisuusvalmius ja korkea tietoturvan taso

Fendt Smart Farming – seuraavat askeleet.