360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Kestävä kehitys Fendtissä

Fendt on vaikuttanut merkittävästi useiden vuosien ajan kestävän maatalouden edistämiseen. Olemme kehittäneet tätä sitoumusta jatkuvasti. Maaliskuussa 2022 hyväksytyllä Fendtin kestävän kehityksen strategialla integroimme kestävän kehityksen teeman konsernistrategiaamme ja linjaamme toimintaamme sen mukaisesti johdonmukaisesti.

Globaalit haasteet: Innovaatiot avainasemassa


Maailma on suurten haasteiden edessä – ja maataloudella on tässä keskeinen rooli. Vuonna 2050 planeetallamme asuu noin kymmenen miljardia ihmistä. Jotta maailman väestö pystytään ruokkimaan myös ilmastonmuutoksen jo etenevien vaikutusten taustalla ja samalla hyödyntämään kaikkia olemassa olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti, siihen tarvitaan innovatiivisia teknisiä ratkaisuja. Maataloustuotteiden kysynnän kasvaessa käytettävien koneiden tehokkuus ja pitkäikäisyys ovat avainasemassa elintarviketuotannon lisäämisessä ympäristöä ja resursseja säästävällä tavalla.

Poliittinen kehys: Euroopan unionin Green Deal


YK:n hallitustenvälisen ilmastopaneelin arvioiden mukaan syömämme ruoka aiheuttaa noin 20–35 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä osuus voi jopa kasvaa merkittävästi ihmiskunnan kasvaessa, ellei ihmiskunta muuta perusteellisesti tapaa, jolla ruokaa tuotetaan maailmanlaajuisesti. Poliitikot ovat vastanneet tähän nimenomaiseen haasteeseen viime vuosina: EU:n vihreän sopimuksen ja esimerkiksi Saksan ilmastonsuojelulain avulla he ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle, mutta myös metsittämiselle, torjunta-aineiden vähentämiselle ja luomuviljelyn laajentamiselle. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä on tarkoitus vähentää 20 prosenttia vuoteen 2030 mennessä – tämä vastaa noin 14 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Tavoite ja konflikti:

Globaalin kehityksen taustalla asiakkaidemme, maanviljelijöiden, edessä on tavoitteiden ristiriita: toisaalta heidän on lisättävä merkittävästi tuottavuuttaan voidakseen ruokkia kasvavaa maailman väestöä ja toisaalta niiden on täytettävä vaatimukset ja määräykset suojellakseen ilmastoa ja maailmaa. Me Fendtillä olemme tehneet velvollisuutemme tukea asiakkaitamme tämän tavoitteen ristiriidan ratkaisemisessa ja globaalin kestävän kehityksen edistämisessä.

Tuotteillamme olemme lähellä luontoa. Pyrimme olemaan ensisijainen valinta kestäville ja innovatiivisille teknologiaratkaisuille korkealaatuisessa maataloustekniikassa. Asiakkaiden, liikekumppaneiden ja työntekijöiden tulee arvostaa Fendtiä vastuullisena yrityksenä, luotettavana kumppanina ja tulevaisuuden kestävän maatalouden liikkeellepanevana voimana. Olemme tietoisia siitä, että: Fendt on vain yksi monista toimijoista maatalouden arvoketjussa, joka ulottuu maatilalta ruokapöytään. Tavoitteenamme on konkreettisin toimenpitein myötävaikuttaa kestävään kehitykseen ja maatalouden siirtymiseen välittömään vaikutuspiiriimme.


Esimerkiksi Fendt-teknologioiden avulla asiakkaamme voivat jo nyt säästää jopa 50 prosenttia maataloustuotannon päästöistä. Matkalla kohti tavoitettamme haluamme viedä asiakkaamme ja muut arvoketjun toimijat mukanamme tukemalla heitä ratkaisuillamme ja osaamisellamme. Sillä olemme varmoja siitä, että: voimme täyttää nykyisyyden ja tulevaisuuden vaatimukset vain, jos kuljemme tätä polkua yhdessä.

Fendtin kestävän kehityksen strategia

Kattava Fendtin kestävän kehityksen strategia on ollut käytössä maaliskuusta 2022 lähtien, mikä antaa sitoumuksellemme selkeät puitteet. Näin Fendt integroi kestävän kehityksen yritysstrategiansa ytimeen. Koordinoimme tämän emoyhtiömme AGCO:n kanssa ja annamme konkreettisen panoksen AGCO:n kestävän kehityksen prioriteettien toteuttamiseen. Olemme määrittäneet kuusi keskeistä toiminta-aluetta, joihin niputamme vastuullisuustoimintamme. Toiminta-alueita ovat toimitusketju, tuotanto, työntekijät, tuotteet, kumppanuussitoutuminen ja yhteiskunta. Kehitämme kullekin toiminta-alalle konkreettisia ja kunnianhimoisia tavoitteita.