360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt-koneohjaus – yhteys traktorin ja työkoneen välillä.

Traktorin ja työkoneen välinen yhteys on ainoa tapa hyödyntää tehokkaasti koneiden täysi potentiaali. Lisäksi se tekee työskentelystä mahdollisimman helppoa.
Standardoitu järjestelmä tietojen jakamiseen traktorin ja työkoneen välillä

ISOBUS

+ Automaattinen lohko-ohjaus estää päällekkäisyyden

Fendt Section Control

+ Maksimaalinen pinta-alan tuotto lohkokohtaisella annostelulla

Fendt Variable Rate Control

+ Lisävarusteena työkone voi ohjata tiettyjä traktorin toimintoja

Fendt Implement Management (TIM)Paranna koneidesi tuottavuutta – Variotronic-työkoneohjaus / Fendt ISOBUS.

Sähköiset toiminnot tekevät viljelykoneista älykkäämpiä. ISOBUS-järjestelmän ansiosta traktorit ja työkoneet puhuvat samaa kieltä – turvallisuus paranee, tarkkuus lisääntyy ja tehokkuus nousee. Oikeilla laitteilla varustettuna kytketty työkone huolehtii täysin automaattisesti tietyistä toiminnoista. Kuljettajan työ kevenee ja tuottavuus nousee.

ISOBUS Pistorasia

ISOBUS – järjestelmän aivot

ISOBUS on traktorin ja työkoneen välinen standardoitu tiedonsiirtojärjestelmä. Järjestelmän standardointi perustuu ISO 11783 -standardiin. Kaikki signaalit, mukaan lukien ajonopeus ja voimanoton pyörimisnopeus, ovat saatavana standardoidussa muodossa.

ISOBUS kaikkiin töihin

ISOBUS-järjestelmä koostuu erilaisista komponenteista, joita ovat esimerkiksi traktori, pääte ja työkone. Kaikki perustuu siihen, mitä pääte ja työkone pystyvät tekemään. Tämä puolestaan riippuu siitä, mitä ISOBUS-toimintoja on saatavana ja aktivoituina ISOBUS-järjestelmän yksittäisissä komponenteissa. Vain niitä toimintoja voidaan jakaa, jotka sisältyvät kaikkiin mukana oleviin komponentteihin. Jos esimerkiksi haluat käyttää Fendt Section Control -järjestelmän automaattista lohko-ohjausta, TC-SC-toiminto on oltava aktivoituna sekä päätteessä että Section Control -järjestelmän sisältävässä työkoneessa.

Esitellään graafisesti seitsemän mahdollista komponenttia, jotka mahdollistavat ISOBUS-toiminnot.

Tractor Implement Management (TIM)

TIM-standardin avulla työkone pystyy ohjaamaan automaattisesti tiettyjä traktorin toimintoja, kuten ajonopeutta tai traktorin hydrauliventtiileitä.

Task Controller Section Control (TC-SC)

Kytkee automaattisesti lohkot esimerkiksi kylvökoneiden, ruiskujen tai lannoitteen levittimien käytön yhteydessä halutun päällekkäisyysasteen mukaan.

Task Controller geo-based (TC-GEO)

TC-BAS-järjestelmään verrattuna voit kerätä lisäksi paikkakohtaisia tietoja tai suunnitella paikkakohtaisia töitä esimerkiksi levityskarttojen avulla. TC-GEO on edellytys Fendt Variable Rate Control -annostelunsäädölle.

Task Controller basic (TC-BAS)

Dokumentoi lopulliset kaaviot tehdyn työn mukaisesti. Työkone antaa nämä arvot. Tiedonvaihdossa TaskControllerin ja peltotietokannan välillä käytetään ISO-XML-datamuotoa.

Traktorin perusohjausjärjestelmä (TECU)

Traktorin elektroniikkaohjausyksikkö (ECU) on traktorin ajotietokone. Tämä standardi antaa tietoja (esim. nopeus, voimanoton pyörimisnopeus) ja jakaa ne muiden ISOBUS-järjestelmään kuuluvien kanssa.

Lisäohjaus (AUX-N/AUX-O)

Lisähallintalaitteet (esim. ohjaussauva) helpottavat monimutkaisten työkoneiden käyttöä. Fendtin monitoimiohjaussauva on täysin ISOBUS-yhteensopiva.

Yleispääte (UT)

Tämän ISOBUS-standardin ansiosta voit ohjata työkonetta miltä tahansa päätteeltä tai käyttää yhtä päätettä erilaisten työkoneiden ohjaukseen.

Kannattavaa tarkkuutta – Fendt Section Control.

Kylvökoneen, lannoitteen levittimen tai ruiskun oikea-aikainen kytkentä päälle ja pois päältä vaatii jonkin verran harjoittelua päisteellä. Mitä pitempi koneyhdistelmä, sitä hankalampaa on oikea ajoitus. Epäsäännöllisen muotoiset pellot tai kiilamaiset alueet asettavat lisäesteitä siistille peltotyölle. Mitä suurempi on työkoneen työleveys, sitä enemmän on tarpeetonta päällekkäisyyttä. Fendt Section Control auttaa tässä.

Kuvassa istutettu pelto suorina ja siisteinä linjoina ja liitoksina

Fendt Section Control -järjestelmän ansiosta

Hyvä työnjälki myös epäsäännöllisillä peltolohkoilla.

Kuvassa istutettu pelto epäsiisteinä linjoina ja liitoksina.

Ilman Fendt Section Control -järjestelmää

Kaksinkertainen kylvö, ruiskutus tai lannoitus käyttää tuotantopanoksia turhaan. Lisäksi liian tiheäksi kylvetyt pellot aiheuttavat kasvuston eroja ja rikkaruohojen kasvua.

Fendt Section Control -järjestelmän edut:

 • Säästää tuotantopanoksia jopa 15 % estämällä päällekkäisyydet
 • Vähentää kasvitautien, tuholaisten ja rikkaruohojen vaaraa estämällä liian tiheäkasvuisen sadon ja käsittelemättä jääneet alueet
 • Keventää kuljettajan työtä: kuljettaja voi keskittyä täydellisesti työkoneen valvontaan
 • Parantaa työn laatua, kun limitys on tarkka päisteellä
 • Päistetoiminto: Varsinainen pelto voidaan käsitellä ensin ja päiste sen jälkeen

Lohkokohtainen käsittely, maksimoi satomäärät – Fendt Variable Rate Control.

Kaikki viljelyalueet ovat luontaisesti erilaisia, eikä mikään pelto ole kauttaaltaan samanlainen. Erilaisten pinnanmuotojen ja maaperän vuoksi kasvien kastelu ja lannoittaminen ei onnistu samalla tavalla, jolloin kasvusto voi olla vaihteleva yhden valumisen alueella. Tästä syystä sadon maksimointi edellyttää toimenpiteiden oikeanlaista mitoittamista maaperän olosuhteiden mukaan. Fendt Variable Rate Control on oikea toiminto tähän vaatimukseen.

Fendt Vario ja yhdistelmäkylvökone ajaa pellolla, joka on jaettu keltaisiin, punaisiin ja vihreisiin alueisiin.

Hyödynnä koko viljelymaasi potentiaali

Variable Rate Control säätää tuotantopanosten (siementen, kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden) käyttömäärän pellon jokaiselle osa-alalle. Tämän älykkään ratkaisun käyttöön tarvitset VarioDoc Pro- / Fendt Task Doc -järjestelmän, Fendt Section Control -toiminnon sekä ISOBUS TC-GEO -vakiolisenssin.


Fendt Variable Rate Control -järjestelmän edut:

 • Tuottavuuden nosto: maksimoi sato resursseja säästäen
 • Ajansäästö: voit käyttää työraporttia viranomaisvaatimukset täyttävänä raporttipohjana (esim. lannoitteiden käyttömääräykset)
 • Joustavuus: yhteensopiva ISO XML ja Shape-tiedostojen kanssa

Toimintaperiaate

 • Fendt Variable Rate Control perustuu levityskarttaan, josta nähdään parhaat annostelumäärät eri peltolohkoille.
 • Annostelu asetetaan tilanhallintajärjestelmässä (esim. NEXT Machine Management) ennen työn aloittamista.
 • Voit käyttää omia tietojasi pellosta tai viljavuusnäytteiden tietoja, satelliittitietoja jne.
 • Sen jälkeen voit ladata koneeseen työhön liittyvän kartan standardinmukaisena ISO-XML-tiedostona USB-yhteyden tai mobiiliverkon kautta.
 • Task Controller TC-GEO säätää automaattisesti määritetyt levitysmäärät paikan mukaan.
 • Kun koko alue on käsitelty kokonaan, voit lähettää tilanhallintajärjestelmään työraportin, joka sisältää siementen, lannoitteiden tai kasviensuojeluaineiden todelliset käyttömäärät.
 • Fendt Variable Rate Control -järjestelmässä voit käyttää jopa viittä eri tuotetta samanaikaisesti.

Kun työkone ohjaa traktoria – Variotronic / Fendt Implement Management (TIM).

Traktorin työkoneen hallintajärjestelmässä – Tractor Implement System (TIM) – työkone voi ohjata automaattisesti joitakin traktorin toimintoja, esimerkiksi ajonopeutta ja hallintaventtiilejä. Tämä on mahdollista, kun sekä traktorissa että työkoneessa on ISOBUS-moduuli TIM. Koska työkone optimoi oman toimintansa, kuljettajan työ kevenee ja yhdistelmä toimii tuottavammin. Tätä ISOBUS-standardin kehitystä viimeistellään tällä hetkellä, minkä jälkeen sen on läpäistävä AEF:n ISOBUS-yhdenmukaisuustesti. Variotronic Implement Management (TIM) on saatavana lisävarusteena Fendt-traktoreihin alkaen Fendt Vario 500 -traktorin ProfiPlus-mallista. Työkoneen puolella TIM-järjestelmää käytetään lähinnä kuormavaunuissa (Fendt Tigo XR).

Grafiikka esittää kaavion Variotronic Implement Managerin toimivuudesta säätämällä ajonopeuden Fendt Tigo -noukinvaunun mukaan.

TIM pitää Fendt Variosi hallinnassa – Fendt Tigo XR -vaunussa on TIM-valmius

Variotronic Implement Management (TIM) automatisoi Fendt Tigo XR -noukinvaunun työnkulun kokonaan. Yhdistelmävaunu säätää traktorin ajonopeuden noukintamäärään sopivaksi. Karhon paksuuden mukaan anturi lähettää jatkuvaa palautetta noukkimen vääntömomentista. TIM-toiminto säätää Fendt Tigo XR:n ja Fendt Varion yhteistyön automaattisesti tuottavaan lopputulokseen. Älykkäästä avustimesta on suuri apu myös kuljettajalle, joka voi keskittyä täysin kuormaukseen.

Fendt Smart Farming – seuraavat askeleet.