360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Keskeinen visuaalinen toimintakenttä ilmastoystävällinen ja resurssitehokas tuotanto

Fendt toimii teknologian edelläkävijänä. Tässä tehtävässä pyrimme vähentämään tuotantomme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämään jatkuvasti resurssitehokkuuttamme.


Näin Fendt integroi kestävän kehityksen yritysstrategiansa ytimeen. Painopiste on tässä energian tuotannossa ja energiankulutuksessa: tässä tukeudumme neljään pilariin: mittaaminen, välttäminen, vähentäminen ja korvaaminen. Lisäämme energiatehokkuuttamme esimerkiksi uusimalla valaistusjärjestelmiämme, uudistamalla rakennuksiamme energeettisesti, käyttämällä kaivovettä jäähdytykseen ja käyttämällä uusinta teknologiaa tuotannossa. Toimenpiteet ovat osoittautuneet onnistuneiksi: pelkästään vuonna 2021 pystyimme säästämään 1.800.000 kilowattituntia energiaa Marktoberdorfin ja Asbach-Bäumenheimin toimipisteissä.

Fendt 700 Vario lastaamaassa puuhaketta
Valmistajana emme voi vähentää energiankulutustamme nollaan. Siksi luotamme myös uusiutuviin energialähteisiin: Saamme lämmön puuhakkeesta, jonka saamme metsäsektorin asiakkailtamme.
Fendt aurinkosähköjärjestelmä

Neljällä paikkakunnalla olevilla aurinkosähköjärjestelmillämme tuotamme vuosittain yli 750.000 kilowattituntia omaa sähköä. Näistä neljästä ja yhdestä muusta paikasta ostettu sähkö tulee myös 100 % uusiutuvista lähteistä. Vastaavasti täällä sähkönkulutuksesta aiheutuvat CO2-päästömme ovat laskeneet nollaan kasvihuonekaasuprotokollan määräysten mukaisesti. Näillä ja muilla toimenpiteillä olemme vähentäneet kaiken energiankulutuksen päästöjä 80 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Sitoutumisemme näkyy myös tuotantomme pienemmissä kasvihuonekaasupäästöissä. Nämä laskivat esimerkiksi 1,5 tonnista CO2 traktoria kohden (2016) 0,32 tonniin CO2:ta (2021).


Myös tuotteidemme käyttövaiheen aikana ja sen jälkeen pyrimme pitämään ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä. Esimerkiksi vaihteistokorjaamomme huoltaa ja korjaa vanhoja vaihteistoja sekä vaihtaa kuluneet osat uusiin. Ennen toimitusta nämä vaihteistot käyvät läpi samat testipenkit kuin vastavalmistetut vaihteistot. Kasvinsuojeluruiskumme Fendt Rogator säiliö on myös markkinoiden ainoa täysin kierrätettävissä oleva säiliö.

Kestävä toimitusketju

Kestävä toimitusketju:

Fendt kantaa vastuun alkupään arvonluonnostaan. Kohdennettujen toimenpiteiden avulla saavutamme kestävän ja jatkuvan toimitusketjun.


Lue lisää

Kestävä kehitys Fendtissä – Työntekijät huomion kohteena

Työntekijät huomion kohteena:

Vahvan yrityskulttuurin pohjalta tarjoamme työntekijöillemme varman ja houkuttelevan työpaikan kaikissa tilanteissa ja elämänvaiheissa. Varmistamme tulevaisuuden menestyksemme johdonmukaisella koulutuksella ja jatkokoulutuksella sekä yrityksen terveysjohtamisella.


Lue lisää

Keskeinen visuaalinen toimintakenttä & korkealaatuisia ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita

Laadukkaat ja innovatiiviset tuotteet ja palvelut:

Fendt kehittää ja valmistaa älykkäitä, luotettavia ja resurssitehokkaita tuotteita. Fendt tarjoaa konkreettisia ratkaisuja ilmastoystävälliseen ja resursseja säästävään maatalouteen.


Lue lisää

Keskeinen visuaalinen toiminta-alue kestävän maatalouden kumppanuudessa

Yhteistyössä kestävän maatalouden puolesta:

Teemme tiivistä yhteistyötä kauppa- ja tiedekumppaneidemme sekä asiakkaidemme kanssa. Yhdessä annamme tärkeän panoksen kestävän maatalouden edistämiseen.


Lue lisää

Keskeinen visuaalinen toimintakenttä luo sosiaalista lisäarvoa

Luo sosiaalista arvoa:

Fendt on mukana paikallisesti, mutta myös valtakunnallisesti muun muassa luonnon monimuotoisuuden, koulutuksen, tasa-arvoisuuden ja osallisuuden aloilla. Näin annamme konkreettisen panoksen kestävään yhteiskuntaan.


Lue lisää