2024-02-07Lehdistötiedote

AGCO raportoi neljännen neljänneksen tuloksesta

AGCO, Your Agriculture Company (NYSE: AGCO), maailman johtava maatalouskoneiden ja tarkkuusmaatalousteknologian suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa, raportoi vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä 3,8 miljardin dollarin liikevaihdosta, joka on 2,5 % pienempi kuin vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä. Raportoitu nettotulos oli 4,53 dollaria osakkeelta vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä, ja oikaistu nettotulos(3) oli 3,78 dollaria osakkeelta.

Nämä tulokset ovat verrattavissa vuoden 2022 neljännen neljänneksen raportoituun nettotulokseen 4,29 dollaria osakkeelta ja oikaistuun nettotulokseen(3) 4,47 dollaria osakkeelta. Ilman 1,8 %:n suotuisia valuuttakurssimuutosvaikutuksia vuoden 2023 neljännen neljänneksen liikevaihto laski 4,3 % vuoden 2022 neljänteen neljännekseen verrattuna.

AGCO raportoi neljännen neljänneksen tuloksesta

AGCO, Your Agriculture Company (NYSE: AGCO), maailman johtava maatalouskoneiden ja tarkkuusmaatalousteknologian suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa, raportoi vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä 3,8 miljardin dollarin liikevaihdosta, joka on 2,5 % pienempi kuin vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä. Raportoitu nettotulos oli 4,53 dollaria osakkeelta vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä, ja oikaistu nettotulos(3) oli 3,78 dollaria osakkeelta.

Nämä tulokset ovat verrattavissa vuoden 2022 neljännen neljänneksen raportoituun nettotulokseen 4,29 dollaria osakkeelta ja oikaistuun nettotulokseen(3) 4,47 dollaria osakkeelta. Ilman 1,8 %:n suotuisia valuuttakurssimuutosvaikutuksia vuoden 2023 neljännen neljänneksen liikevaihto laski 4,3 % vuoden 2022 neljänteen neljännekseen verrattuna.

  • Koko vuoden ennätyksellinen 14,4 miljardin dollarin liikevaihto
  • Koko vuoden raportoitu liikevoittoprosentti oli 11,8 % ja oikaistu liikevoittomarginaali(3) 12,0 %
  • Koko vuoden raportoitu osakekohtainen tulos 15,63 dollaria ja oikaistu osakekohtainen tulos(3) 15,55 dollaria.
  • Näkymät koko vuoden 2024 liikevaihdoksi ~13,6 miljardia dollaria ja osakekohtaiseksi tulokseksi ~13,15 dollaria.

Koko vuoden 2023 liikevaihto oli noin 14,4 miljardia dollaria, mikä on 13,9 % enemmän kuin vuonna 2022. Ilman 0,1 %:n suotuisia valuuttakurssimuutosvaikutuksia koko vuoden 2023 liikevaihto kasvoi 13,8 % vuoteen 2022 verrattuna. Koko vuoden 2023 raportoitu nettotulos oli 15,63 dollaria osakkeelta ja oikaistu nettotulos(3) oli 15,55 dollaria osakkeelta. Nämä tulokset ovat vertailukelpoisia verrattuna vuoden 2022 raportoituun nettotulokseen, joka oli 11,87 dollaria osakkeelta, ja oikaistuun nettotulokseen(3), joka oli 12,42 dollaria osakkeelta.

Eric Hansotia (AGCO:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja)

"AGCO saavutti ennätystuloksen vuonna 2023, jota korostivat merkittävästi korkeammat liikevaihto ja käyttökatteet, jotka johtuivat Farmer-First-strategiamme jatkuvasta toteuttamisesta ja alan terveestä maailmanlaajuisesta kysynnästä, AGCOn hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eric Hansotia sanoo. "Korkean marginaalin kasvualoitteidemme ansiosta, jotka koskevat Fendt-merkkisten tuotteidemme täyden valikoiman globalisointia, tarkkuusmaatalousliiketoimintaa sekä varaosa- ja huoltoliiketoiminnan laajentamista, liikevaihto kasvoi markkinoita suuremmaksi ja koko vuoden oikaistu käyttökate saavutti ennätyksellisen korkean 12,0 %:n liikevaihdosta. Jatkoimme myös teknologiakehityspanostustemme lisäämistä, ja suunnittelukulut kasvoivat yli 23 % vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022 ja yli 60 % verrattuna vuoteen 2020. Nämä korkeammat investoinnit tuottavat AGCOlle lisää teknologiapatentteja, palkittuja arvoa lisääviä tuotteita viljelijöillemme ja ennätyksellisiä taloudellisia tuloksia osakkeenomistajillemme."

Hansotia jatkoi: "Vuonna 2024 keskitymme edelleen ensisijaisiin kasvualoitteisiimme sekä toiminnan tehostamiseen. Odotamme näiden toimien lieventävän jonkin verran alan kysynnän heikkenemistä. Vuonna 2024 maailmanlaajuisten markkinaolosuhteiden odotetaan olevan haastavammat, koska hyödykkeiden hinnat ovat laskeneet ja maatilojen tulo-odotukset ovat hieman alhaisemmat. Alhaisemmasta myyntiennusteesta huolimatta odotamme liiketoimintamme rakenteellisten parannusten ansiosta korkeampia ja kestävämpiä marginaaleja verrattuna aiempiin sykleihin. Jatkamme investointien kiihdyttämistä ensiluokkaiseen teknologiaan, älykkäisiin viljelyratkaisuihin ja parannettuihin digitaalisiin valmiuksiin tukeaksemme Farmer-First-strategiaamme ja auttaaksemme samalla ruokkimaan maailmaa kestävällä tavalla."

Kohokohdat

  • Raportoidut neljännen vuosineljänneksen alueelliset myyntitulokset(1): Eurooppa/Lähi-itä ("EME") +3,3%, Pohjois-Amerikka +8,3%, Etelä-Amerikka (38,9)%, Aasia/Tyynimeri/Afrikka ("APA") +11,3%
  • Neljännen vuosineljänneksen alueelliset myyntitulokset ilman valuuttakursseja(1)(2)(3): EME +1,4 %, Pohjois-Amerikka +7,1 %, Etelä-Amerikka (42,0)%, APA +11,5 %.
  • Neljännen vuosineljänneksen alueellinen liikevoittoprosentti: EME 16,2 %, Pohjois-Amerikka 9,0 %, Etelä-Amerikka 3,8 %, APA 8,0 %
  • Koko vuoden raportoitu käyttökate parani 11,8 prosenttiin vuonna 2023 ja oikaistu käyttökate(3) 12,0 prosenttiin vuonna 2023 verrattuna 10,0 prosenttiin vuonna 2022 ja 10,3 prosenttiin vuonna 2022.


(1) Verrattuna vuoden 2022 neljänteen neljännekseen.

(2) Ei sisällä valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

(3) Katso Non-GAAP-tunnuslukujen täsmäytys liitteessä.

Markkinoiden päivitys

Toimiala Yksikkö Vähittäismyynti


Traktorit

Leikkuupuimuri

31. joulukuuta 2023 päättyvä vuosi

Muutos edellisestä vuodestaa

Muutos edellisestä vuodesta

Pohjois-Amerikka(4)

(3)%

2%

Etelä-Amerikka(5)

(8)%

(17)%

Länsi-Eurooppa(5)

(4)%

2%
(4) Lukuun ottamatta pientraktoreita.

(5) Perustuu yhtiön arvioihin.

"Lähes ennätyksellinen maailmanlaajuinen sadontuotanto vuonna 2023 on johtanut viljavarastojen kasvuun, ja hyödykkeiden hinnat ovat vastaavasti laskeneet viimeisen 24 kuukauden aikana havaituilta erittäin korkeilta tasoilta, Hansotia totesi. "Vaikka maataloustulot olivat edelleen historiallisella tasolla vahvat, ne laskivat hieman kaikilla suuralueilla vuonna 2023, ja vuodelle 2024 ennustetaan jälleen pientä laskua. Suuri osa alan kalustosta on uusittu kolmen viime vuoden aikana, ja jälleenmyyjien varastoja on täydennetty. Maatalouskoneiden koko vuoden 2023 maailmanlaajuinen teollisuuden vähittäismyynti oli AGCOn keskeisillä markkinoilla alhaisempi, ja pienempien koneiden heikompi myynti kompensoitui osittain suurempien koneiden korkeammalla myynnillä."

Pohjois-Amerikan koko vuoden traktorien vähittäismyynti laski 3 % edellisvuoteen verrattuna. Yleiseen talouteen tiiviimmin sidoksissa olevien pienempien laitteiden myynnin vähenemistä kompensoi osittain suuritehoisten traktoreiden ja leikkuupuimureiden voimakas kasvu. Suhteellisen suotuisat perushyödykkeiden hinnat, ajoneuvokannan pidempi ikä ja tarkkuusviljelyteknologia lisäsivät kysyntää rivinviljelijöiden keskuudessa. Maatilojen ennakoitujen tulojen pienentymisen ja kaluston uudistumisen odotetaan painavan alan kysyntää vuonna 2024, minkä seurauksena Pohjois-Amerikan alan myynti heikkenee vuoteen 2023 verrattuna.

Etelä-Amerikan teollisuuden traktoreiden vähittäismyynti laski 8 prosenttia vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna. Brasilian vähittäismyyntikysyntään vaikutti negatiivisesti valtion tukeman lainaohjelman rahoitusvaje. Maatilojen terveet tulot, suotuisat valuuttakurssit ja istutettujen peltoalojen jatkuva laajeneminen lisäsivät huipputeknologiaa käyttävien maatalouskoneiden kysyntää, mikä osittain tasoitti rahoituksen viivästymisestä johtuvaa pienempien laitteiden heikompaa kysyntää. Kolmen vahvan vuoden jälkeen Etelä-Amerikan vähittäiskysynnän odotetaan heikkenevän edelleen vuonna 2024 hyödykkeiden hintojen ja maataloustulojen laskun seurauksena.

Teollisuuden traktorien vähittäismyynti Länsi-Euroopassa laski 4 % koko vuoden 2023 aikana verrattuna vuoden 2022 korkeaan tasoon. Viljelijöiden mielialaan alueella ovat edelleen vaikuttaneet kielteisesti Ukrainan konflikti ja korkeampi tuotantopanosten inflaatio. Teollisuuden kysynnän odotetaan laskevan edelleen vuonna 2024, kun alhaisempi tulotaso painaa peltoviljelijöiden kysyntää, kun taas maidontuottajien ja karjankasvattajien terveen kysynnän odotetaan lieventävän jonkin verran laskua.

Alueelliset tulokset

AGCOn alueellinen liikevaihto (miljoonaa euroa)

Kolme kuukautta 31. joulukuuta,

20232022

% muutos vuodesta 2022

Muutos % vuodesta 2022 valuuttakurssimuutoksista johtuen(1)

%:n muutos ilman valuuttakurssimuutoksia

Pohjois-Amerikka

$ 891.7

$ 823.7

8.3%

1.2%

7.1%

Etelä-Amerikka

412.0

674.8

(38.9)%

3.1%

(42.0)%

EME

2,259.0

2,186.5

3.3%

1.9%

1.4%

APA

238.0

213.9

11.3%

(0.2)%

11.5%

Yhteensä

$ 3,800.7

$ 3,898.9

(2.5)%

1.8%

(4.3)%31. joulukuuta 2023 päättyvä vuosi

20232022

% muutos vuodesta 2022

Muutos % vuodesta 2022 valuuttakurssimuutoksista johtuen(1)

%:n muutos ilman valuuttakurssimuutoksia

Pohjois-Amerikka

$ 3,752.7

$ 3,175.1

18.2%

0.2%

18.0%

Etelä-Amerikka

2,234.2

2,121.6

5.3%

2.7%

2.6%

EME

7,540.5

6,447.3

17.0%

(0.3)%

17.3%

APA

885.0

907.4

(2.5)%

(3.4)%

0.9%

Yhteensä

$ 14,412.4

$ 12,651.4

13.9%

0.1%

13.8%(1) Katso alaviitteet lisätietojen osalta.

Pohjois-Amerikka

AGCOn Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi 18,0 % koko vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022, kun ei oteta huomioon suotuisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Positiivinen hinnoittelu ja suuritehoisten traktoreiden, levityslaitteiden sekä leikkuupuimureiden lisääntynyt myynti edustivat suurinta kasvua. Liiketoiminnan tulos kasvoi koko vuonna 2023 180,5 miljoonaa dollaria vuoteen 2022 verrattuna, ja käyttökate oli 12,2 %. Parannus johtui positiivisesta nettohinnoittelusta ja suotuisasta tuotevalikoimasta, jota osittain tasoittivat korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ("SG&A-kustannukset") ja suunnittelukustannukset.

Etelä-Amerikka

Etelä-Amerikan alueen liikevaihto kasvoi 2,6 % koko vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022 ilman suotuisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta, vaikka neljännen neljänneksen liikevaihto laski merkittävästi. Positiiviset hinnoitteluvaikutukset ja suuritehoisten traktoreiden suotuisa tuotevalikoima selittivät suurimman osan kasvusta. Myynnin kasvu Brasiliassa kompensoitui osittain myynnin laskulla Argentiinassa. Huolimatta merkittävistä alennuksista neljännellä vuosineljänneksellä koko vuoden 2023 liikevoitto kasvoi 12,5 miljoonaa dollaria vuoteen 2022 verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa positiivisesta nettohinnoittelusta, jota osittain tasoittivat alhaisempi myyntimäärä ja huomattavat jälleenmyyjien irtisanomiskulut.

Eurooppa/Lähi-Itä

Euroopan ja Lähi-idän alueen liikevaihto kasvoi 17,3 % koko vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022 ilman negatiivisia valuuttakurssimuutoksia. Terve kasvu Euroopan tärkeimmillä markkinoilla vaikutti parannukseen. Positiivinen hinnoittelu ja keski- ja suuritehoisten traktoreiden sekä varaosien lisääntynyt myynti tuottivat suurimman osan kasvusta. Liiketoiminnan tulos kasvoi 316,5 miljoonaa dollaria koko vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022, ja käyttökate parani 240 peruspistettä. Parannus johtui positiivisesta nettohinnoittelusta, jota osittain tasoittivat korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä suunnittelukustannukset.

Aasia/Tyynimeri/Afrikka

Aasian/Tyynenmeren/Afrikan liikevaihto pysyi suunnilleen ennallaan koko vuoden 2023 aikana verrattuna vuoteen 2022, kun valuuttakurssimuutosten negatiivista vaikutusta ei oteta huomioon, mikä johtui positiivisesta hinnoittelusta, jota kompensoi alhaisempi traktoreiden ja leikkuupuimureiden myyntimäärä. Korkeampi myynti Australiassa kompensoitiin pääosin alhaisemmalla myynnillä Japanissa. Liiketoiminnan tuotot laskivat 39,6 miljoonaa dollaria koko vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022 johtuen korkeammista materiaali- ja työvoimakustannuksista sekä korkeammista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista.

Outlook

AGCOn liikevaihdon odotetaan vuonna 2024 olevan noin 13,6 miljardia dollaria, mikä heijastaa alhaisempia myyntivolyymeja, vaatimatonta positiivista hinnoittelua sekä suotuisia valuuttakurssimuutoksia. Käyttökatteen ennustetaan olevan noin 11 prosenttia, mikä heijastaa alhaisemman myynnin, alhaisempien tuotantomäärien ja suhteellisen tasaisten investointien vaikutusta suunnitteluun ja muihin teknologiapyrkimyksiin AGCOn täsmäviljelyn ja digitaalisten aloitteiden tukemiseksi. Näiden oletusten perusteella vuoden 2024 osakekohtaiseksi tulokseksi tavoitellaan noin 13,15 dollaria.

Downloads

Lataa asiakirjoja