Traktoriin asennettu Fendt VarioGrip rengaspaineen säätöjärjestelmä.

Aina sopivat, rengaspaineet.

Traktoriin asennettu VarioGrip- rengaspaineen säätöjärjestelmä säätää rengaspaineen nopeasti välillä 0,6–2,5 bar – myös ajon aikana. Toiminta perustuu jokaiseen pyörään asennettuun pyörivään läpivientiliittimeen, joka on suunniteltu kestämään koko traktorin käyttöiän ajan. Ilmaa syötetään nestejäähdytteisen kaksoiskompressorin sekä ajoneuvon oman venttiililaitteiston avulla.

VarioGrip on saatavana laippa- ja tappiakseleihin, ja sen avulla rengaspaineen voi säätää painikkeen kosketuksella myös kaksoisrenkaisiin.

Miksi Fendt VarioGrip -järjestelmä on niin hyvä?

Tutustu Fendtin erikoisratkaisuihin – Fendt-erikoisominaisuuksiin – jotka tekevät Fendt VarioGrip -rengaspaineen säätöjärjestelmästä niin ainutlaatuisen.

VarioGrip on Fendtin täysin integroitu rengaspaineen säätöjärjestelmä, johon kuuluu traktoriin asennettu venttiili- ja ilmansyöttöjärjestely. Kokonaisratkaisu sisältää kaksimäntäisen nestejäähdytteisen kompressorin, joka tuottaa erittäin suuren ilmansyötön.

Paras suojaus

Suojattu rakenne varmistaa järjestelmän toimintavarmuuden ja kestävyyden. Ulkoiset ilmaputket eivät aiheuta renkaan puhkeamisen vaaraa.

Helposti hallittavissa Vario-päätteestä

Säätöjärjestelmää on helppo käyttää napin painalluksella Vario-päätteestä. Peltotyöhön ja maantieajoon sopivan rengaspaineen voi säätää erikseen etu- ja taka-akselille. Asetukset tallentuvat Vario-päätteeseen, jolloin järjestelmä pystyy säätämään rengaspaineen myös ajon aikana.

Avustinjärjestelmä ilmoittaa kuljettajalle, jos rengaspaine on liian alhainen tai liian korkea.

Vakuuttavia etuja.

Sen lisäksi, että traktoriin asennettu Fendt VarioGrip- rengaspaineen säätöjärjestelmä suojaa maaperää, se myös vähentää polttoaineen kulutusta, säästää aikaa ja rahaa ja nostaa tuottavuutta.

Maaperän suojaus ja korkeampi tuottavuus

Maaperän suojaaminen

Maatalouden alalla maaperää pyritään suojaamaan alentamalla kosketuspainetta. Alhaisempi rengaspaine suurentaa kosketuspintaa, jolloin kuormitus jakautuu suuremmalle alueelle.

Hedelmällisempi maaperä

Oikea rengaspaine parantaa tehokkuutta ja siirtää traktorin tehon maahan varovasti. Tuloksena on hedelmällisempi maaperä ja suuremmat tuotantomäärät.

Hedelmällinen maaperä

Ilma ja vesi varastoituvat maan huokosiin. Hedelmällinen maaperä sisältää noin 40 % irrallisia hiukkasia ja 60 % kiintoainetta.* Kiintoaine kantaa kaiken kuormituksen viljelyprosessissa. Rengaspaineen säätö helpottaa huokoisen rakenteen muodostumista ja säilymistä.

* Lähde: Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences

Pintapaineen jakautuminen

On hyvin tunnettu tosiasia, että alhaisemmaksi säädetty rengaspaine suurentaa käsiteltyä pinta-alaa ja vähentää polttoaineen kulutusta, mutta myös suojaa tehokkaasti maaperää. Pehmeämpi ja leveämpi rengas suurentaa kosketuspintaa maahan ja jakaa kuormituksen tasaisemmin alentaen maaperään kohdistuvaa painetta. Jos rengas on kapea ja kova, se tiivistää tarpeettomasti normaalirakenteista maaperää ja lisäksi renkaiden urat vahingoittavat maanpintaa pyörimisvastuksen vaikutuksesta* lisäten polttoaineen kulutusta. Yli 10 cm syvät urat kaksinkertaistavat polttoaineen kulutuksen*.

* Lähde: Prof. Dr. Volk, Soestin ammattikorkeakoulu

Jätä oikeat jäljet.

Kuvassa on esitetty saman renkaan jättämä jälki suurella rengaspaineella (oikealla) ja pienemmällä rengaspaineella (vasemmalla). Renkaan jäljen pituus osoittaa, miten rengaspaine vaikuttaa maaperään. Oikealla olevassa kuvassa on suurella paineella täytetyn renkaan jättämä jälki. Lyhyempi kosketuspinta on selvästi näkyvissä. Paine jakautuu huonommin ja rengas painuu syvemmälle maahan. Vasemmalla olevassa kuvassa on sama rengas alhaisemmalla ilmanpaineella. Rengas pääsee laajenemaan ja paino jakautuu tasaisemmin maahan. Tällöin kosketusalue on paljon pitempi ja leveämpi ja maaperään kohdistuva paine alenee.

Jopa 8 % alhaisempi polttoaineen kulutus peltoajossa

VarioGrip säätää rengaspaineen sopivaksi peltotyöhön ja maantieajoon. Toimenpide on helppo tehdä muutamassa minuutissa Vario-päätteeltä. Kun paine säädetään arvoon 0,8 bar (normaalin 1,8 barin sijasta), polttoaineen kulutus vähenee peltotyössä 8 % hehtaarilla.**


** 1,8 barin paine on yleensä kompromissiarvo, joka sopii sekä maantie- että peltoajoon ilman rengaspaineen säätötarvetta.

Jopa 2 % alhaisempi polttoaineen kulutus maantieajossa

Maantieajossa rengaspaineella 2,4 bar (1,8 barin sijasta) täydellä perävaunulla kulutus pienenee jopa 2 %.**


** 1,8 barin paine on yleensä kompromissiarvo, joka sopii sekä maantie- että peltoajoon ilman rengaspaineen säätötarvetta. .

Jopa 3 % nopeampi maantieajossa samalla moottorin teholla

Suurempi rengaspaine maantieajossa vähentää pyörimisvastusta ja parantaa ajoturvallisuutta. Tällöin etuna on sekä alhaisempi polttoaineen kulutus että turvallinen ajokäyttäytyminen.


Kun rengaspaine on 2,4 bar maantieajossa normaalin 1,8 barin sijasta, ajoaika on jopa 3 % lyhyempi ja polttoaineen kulutus 2 % alhaisempi.

Vähäinen renkaiden kuluminen pidentää renkaiden käyttöikää suurilla nopeuksilla. Kuljetusaika on lyhyempi samalla moottorin teholla.


Rengaspaine 2,4 bar maantieajossa tarkoittaa:

  • 3 % lyhyempi ajoaika
  • 2 % vähemmän polttoainetta

Jopa 8 % suuremman pinta-alan käsittely samassa ajassa

Kun rengaspaine on oikea, maahan siirtyy enemmän tehoa ja vetoteho paranee. Rengaspainetta säätämällä voi tehokkaasti vähentää luistoa ja pyörimisvastusta. Tällä puolestaan on positiivinen vaikutus pinta-alan käsittelytehoon. Jos korkeaa rengaspainetta alennetaan raskaassa peltotyössä, renkaan maakosketuksen pinta-ala kasvaa automaattisesti. Seurauksena on luiston vähentyminen ja tehokkuuden nousu, jotka saavat aikaan jopa 8 % suuremman pinta-alan käsittelyn samassa ajassa.

Säästöpotentiaali jopa 50 000 €

Jos rengaspaine säädetään arvoon 0,8 bar normaalin 1,8 barin sijasta maanmuokkaustyössä, vetoteho kasvaa 10 %. Tämän seurauksena käsitelty pinta-ala on 8 % suurempi ja polttoaineen kulutus vähenee 8 % hehtaarilla.

Jos raskasta vetotyötä tehdään 500 tuntia vuodessa, se tarkoittaa 40 työtuntia vähemmän. Käyttötunteina laskettuna käsitellyn pinta-alan kasvu ja alhaisempi polttoaineen kulutus tuottavat säästöä jopa 10 € tunnissa*. Olettaen, että puolet traktorin käyttötunneista käytetään raskaaseen vetotyöhön, potentiaalinen säästö on 50 000 € jokaiselta 10 000 käyttötunnilta.**

Rengaspaine 0,8 bar tarkoittaa:

  • Säästö 10 € / tunti
  • Säästö 50 000 € / 5 000 tuntia vetotyötä

* Etelä-Westfalian ammattikorkeakoulu, maanviljely (Soest)
** Perustuen 10 000 käyttötuntiin, 50 % vetotyötä, 5 000 käyttötuntia x 10 €

Teknologia: Näin Fendt VarioGrip- rengaspaineen säätöjärjestelmä toimii

Etu- ja taka-akselille on asennettu pyörivät läpivientiliittimet. Kaksiväyläisessä ratkaisussa ohjauslinja avaa renkaan venttiilin ja täyttölinja lisää ilmaa renkaaseen tai poistaa ilmaa renkaasta. Pyöriviin läpivientiliittimiin kohdistuu vähemmän rasitusta, koska ne ovat paineen alaisia vain renkaan lisätäytön tai tyhjentämisen aikana.

Älykkäästi integroitu etuakseliin

VarioGrip- rengaspaineen säätöjärjestelmän putket kulkevat pyörivän läpivientiliittimen kautta. Renkaan venttiili avautuu pneumaattisesti ohjauslinjan (vihreä) kautta. Ilmaa voi lisätä tai poistaa renkaasta täyttölinjan (sininen) kautta.

Etuakselin pyörivä läpivientiliitin
Ohjauslinja – syöttö tappiakselin kohdalla
Täyttölinja – syöttö tappiakselin kohdalla
Venttiiliin menevä säätölinja
Venttiiliin menevä täyttölinja

Oikea määrä lisäpainoa Fendt-pitoavustimella

Rengaspaineen lisäksi lisäpaino ja työskentelynopeus ovat tärkeitä tehon siirtämisessä maahan. Uuden ratkaisun nimi: Fendt-pitoavustin. Vario-päätteeseen liitetty avustin määrittää nopeasti oikean rengaspaineen, sopivan lisäpainon ja ajonopeuden. Työkoneen tai traktorin lisäpainon mukaisesti pitoavustin ehdottaa joko etu- ja takapyörien lisäpainoja tai optimaalista työnopeutta.

Pitoavustin neuvoo oikean rengaspaineen ja lisäpainojen määrän tietylle nopeudelle Speed Select -tilassa. Ballast Select -tilassa avustin neuvoo ihanteellisen työnopeuden ja optimaalisen rengaspaineen, jotka sopivat tietylle lisäpainojen määrälle.

Kuvien lähteet: AGCO/Fendt, Prof. Dr. Volk, Soestin ammattikorkeakoulu