2021-07-13Lehdistötiedote

Päivitykset leikkuupuimureita varten

Luotettavat ja korkealaatuiset koneet erottuvat edukseen jatkuvan innovoinnin ja parannusten ansiosta. Fendt IDEAL -mallivuosi 2022 sisältää lisävarusteita automaattiohjaukseen ja olkien levitykseen. Uusia ominaisuuksia myös Fendtin kohlinpuimureihin.

Päivitykset leikkuupuimureita varten

Luotettavat ja korkealaatuiset koneet erottuvat edukseen jatkuvan innovoinnin ja parannusten ansiosta. Fendt IDEAL -mallivuosi 2022 sisältää lisävarusteita automaattiohjaukseen ja olkien levitykseen. Uusia ominaisuuksia myös Fendtin kohlinpuimureihin.

Työskentely 2 cm:n tarkkuudella Fendt IDEAL -puimurilla.

Automaattiohjausjärjestelmä lisää koneidesi tehokkuutta ja tarkkuutta pellolla. Käyttämällä RTK-korjaussignaalilla varustettua automaattiohjausta koko kalusto työskentelee pelloilla johdonmukaisesti luotuja ajolinjoja noudattaen ja poikkeamia välttäen. RTK:lla varustetun VarioGuide-järjestelmän ansiosta on näin mahdollista vähentää pellon satunnaista polkemista.


Fendt IDEAL -asiakkaat ovat nauttineet VarioGuide-paikannusjärjestelmästä ja NovAtel- tai Trimble-vastaanottimesta leikkuupuimureidensa vakiovarusteena jo useiden vuosien ajan. Nyt voit tilata myös esiasennetun RTK-korjaussignaalin 2 cm:n tarkkuudella.

Fendt täyttää eurooppalaiset hyväksyntänormit

Fendt IDEAL 7- ja Fendt IDEAL 8 -mallien rengasvalikoimaa on laajennettu, jotta Saksan, Ranskan ja Etelä-Euroopan kapeilla teillä ajaminen olisi turvallista. Rengas 710/70 R42 täyttää eurooppalaiset hyväksyntänormit mutkaisilla teillä ja ahtaissa tiloissa ajamiseen. Fendt IDEAL 7- ja Fendt IDEAL 8 -mallien ulkoleveys on alle 3,30 metriä ja kosketuspinta-ala on suuri. Kaikki aiemmat rengasvaihtoehdot ovat edelleen saatavilla.

Vielä parempi suorituskyky

Fendt IDEAL 9:n puhdistusjärjestelmä on uudistettu, mikä parantaa koneen kokonaistehoa entisestään ja parantaa puhdistustuloksia. Uudessa puhdistusjärjestelmässä vilja putoaa kahden kaarevan kaksoispudotusportaan kautta ylimmälle seulalle. Kaarevan muodon ansiosta raskaat jyvät kerääntyvät fysiikan lakien mukaisesti alempaan osaan, kun taas kevyemmät jyvät kerääntyvät ylemmäs.

Kaarevat pudotusportaat tarjoavat leveämmän ilman ulostuloaukon, mikä lisää ilmamäärää puhdistuskoneistossa merkittävästi ja tekee puhdistusprosessista entistäkin tehokkaamman. Kahden pudotustason ansiosta suurin osa lyhyistä oljista ja akanoista erottuu ylemmällä portaalla. Jäljelle jäävät jyvättömät osat erotellaan alemmalla portaalla. Puhdistusjärjestelmä toimii neljässä osassa, kaksi paluukerrosta varmistavat tasaisen jakautumisen heittokuljettimelle ja seuloille.

ActiveSpread SwingFlow -olkienlevitys on suunniteltu erityisesti vaativiin korjuuolosuhteisiin. ActiveSpread SwingFlow lisävaruste on olkien levitysominaisuus, jolla saavutetaan tasaisempi olkimassa levitys myös kosteissa korjuuolosuhteissa.

Fendt-puimureiden uudet ominaisuudet

Kaikki E-, L- ja C-sarjan Fendt-puimurit täyttävät eurooppalaisen Stage V -päästöstandardin. Ukrainan, Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin markkinoille on saatavana valikoituja Tier 2 -päästövaiheen malleja. Näitä ovat mallit Fendt 5185 E, Fendt 5255 L ja 5255 L MCS, Fendt 6275 L, Fendt 6275 L MCS ja Fendt 6336 C ja Fendt 6336 C PL.

Vuonna 2020 esiteltiin Fendt 5275 C SL (SuperLevel), joka on uusi 5-kohliminen C-sarjan malli erittäin jyrkkään maastoon. Ainutlaatuinen vaakasuuntainen tasausominaisuus voi kompensoida jopa 38 %:n sivukaltevuudet. Ylämäkeen ajettaessa kaltevuuskorjaus tasoittaa jopa 35 %:n kaltevuudet. Fendt 5275 C SL on nyt saatavilla myös Espanjassa ja Romaniassa.

Yhteydenpito Fendt IDEAL- ja kohlinleikkuupuimureihin

Fendt IDEAL-, Fendt C- ja Fendt L-sarjan Fendt-leikkuupuimurit voidaan nyt varustaa Fendt Connect -telemetriajärjestelmällä. Fendt Connect auttaa sinua hallitsemaan kalustoasi missä tahansa oletkin ja optimoimaan koneesi asetukset. Asiakkaat voivat tietokoneen tai älylaitteen avulla tarkastella ja analysoida omia konetietojaan, mukaan lukien koneen sijaintia ja sen CAN-väylätietoja, kuten moottorin kierroslukua, polttoaineen ja AdBluen kulutusta sekä koneen nopeutta. Tämä auttaa suunnittelemaan korjuuprosessit nopeammin ja tehokkaammin. Fendt IDEAL -asiakkaat voivat tarkastella sadonkorjuutietoja, mukaan lukien sato, kosteus ja koneen asetukset, ja tarkistaa koneen käyttötiedot tarkemmin.

Fendt Connect avaa myös jälleenmyyjien tarjoamat lisäpalvelut. Ajoneuvon omistajan suostumuksella jälleenmyyjä voi käyttää konetietoja. Nopea yleiskuva tulevista huoltoväleistä tai virhekoodien tarkistaminen helpottaa koneen huoltotöitä ja vähentää seisokkiaikoja sadonkorjuun aikana. Asiakas säilyttää aina omistusoikeuden konetietoihinsa. Käyttötilastoja ja agronomisia tietoja ei välitetä eikä lähetetä. Koko prosessi täyttää Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tiukat määräykset.

Fendt Connect on vakiovarusteena Fendt IDEAL -mallissa, ja se on saatavana lisävarusteena C- ja L-sarjan Fendt-kohlinpuimureihin.

Sadonkorjuun ratkaisujen osaamiskeskus Breganzessa lisää tuotantokapasiteettia

Fendt-leikkuupuimureiden kysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vastauksena tähän kehityssuuntaukseen Breganzessa, Venetossa, sijaitsevassa leikkuupuimuritehtaassa tehtiin viime vuonna Italian tehtaan historian laajimmat uudistustyöt. Koko tuotanto, mukaan lukien tuotannon alkupään ja loppupään alueet, uudistettiin ja laajennettiin kokonaan. Myös osien valmistus, logistiikka ja kokoonpanolinja uudistettiin. Kokoonpanolinjalla voidaan nyt valmistaa samanaikaisesti sekä Fendt IDEAL- että E-, L- ja C-sarjan kohlinpuimureita. Järjestelmä on nyt samanlainen kuin traktorien tuotantolinja Marktoberdorfissa.

Downloads