2022-02-15Lehdistötiedote

H2Agrar-mallihanke palkittiin DLG Agrifuture Concept Award 2022 -palkinnolla.

CO2-päästöjen vähentäminen on yksi tulevaisuuden keskeisistä tehtävistä - myös maataloudessa. H2Agrar-mallihankkeessa eri kumppanit tutkivat, millainen voisi olla maatalouskäyttöön tarkoitettu vetyinfrastruktuuri. AGCO/Fendtin tehtävänä on tarjota vetykäyttöisiä traktoreita. Saksan maatalousyhdistys (DLG) myöntää mallihankkeelle ykköspalkinnon maatalouden tulevaisuuden pioneerityönä.

H2Agrar-mallihanke palkittiin DLG Agrifuture Concept Award 2022 -palkinnolla.

CO2-päästöjen vähentäminen on yksi tulevaisuuden keskeisistä tehtävistä - myös maataloudessa. H2Agrar-mallihankkeessa eri kumppanit tutkivat, millainen voisi olla maatalouskäyttöön tarkoitettu vetyinfrastruktuuri. AGCO/Fendtin tehtävänä on tarjota vetykäyttöisiä traktoreita. Saksan maatalousyhdistys (DLG) myöntää mallihankkeelle ykköspalkinnon maatalouden tulevaisuuden pioneerityönä.

H2Agrar-maatalousmallihankkeessa useita vetykäyttöisen traktorin prototyyppejä käytetään ensimmäistä kertaa säännöllisesti maatiloilla. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja luoda vetyä maataloudessa käyttävä infrastruktuuri Emslandin mallialueella Saksassa.

Walter Wagner, tutkimuksen ja kehityksen toimitusjohtaja AGCO/Fendt.
Walter Wagner, tutkimuksen ja kehityksen toimitusjohtaja AGCO/Fendt.

Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme tämän poikkeuksellisen tulevaisuuspalkinnon DLG:ltä. Sekä Fendtin esikehitystiimille että muille H2Agrar-kumppaneille tämä palkinto on motivaatio jatkaa tarmokkaasti työskentelyä vaihtoehtoisten energiantuotantomallien tutkimiseksi, sanoo AGCO/Fendtin tutkimus- ja kehitystoiminnan toimitusjohtaja Walter Wagner. "Koneille, joiden tehontarve on suuri, sähköinen liikkuvuus ei ole vaihtoehto perinteisille energiamuodoille. Tässä tutkimme muita vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten vedyn käyttöä. H2Agrar-mallihanke tarjoaa tähän parhaat edellytykset."

Vihreää elintarviketuotantoa vedyn avulla

H2Agrar-hankkeen malli
H2Agrar-hankkeen malli

Tutkimushankkeessa tutkitaan muun muassa vedyn käytettävyyttä ja suorituskykymahdollisuuksia maatalouskoneissa. Tätä varten Fendt kehittää polttokennoilla varustettuja vetykäyttöisiä traktorien prototyyppejä. Niitä käytetään todellisissa olosuhteissa kahdella maatalouskoetilalla Harenin alueella Saksassa koko hankkeen ajan. Hankkeen puitteissa määritetään traktoreiden vedynkulutus. Samalla tutkitaan maatalouteen soveltuvan vetyinfrastruktuurin teknisiä vaatimuksia. Nämä tulokset muodostavat perustan maataloustyökoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevalle jatkotutkimukselle.

Tietoa H2Agrar-hankkeesta

Yhteishankkeessa H2Agrar ja Green H2 Hub-Haren -hankkeessa Niedersachsenin osavaltio Saksassa rahoittaa vetyinfrastruktuurin kehittämistä Emslandin mallialueella. Vihreää vetyä tuotetaan vihreän energian avulla paikallisesta kansalaisten tuulipuistosta. Sitä on tarkoitus käyttää ensisijaisesti liikkuvuussektorilla ja maataloudessa. Tätä varten rakennetaan infrastruktuuri, jossa on oma tankkausasemapuisto vaihtoehtoisille polttoaineille, kuten vedylle, mutta myös sähköisiä latausasemia. AGCO/Fendt toteuttaa hanketta yhdessä CEC Haren GmbH & Co. KG, Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG:n, Braunschweigin teknillisen yliopiston ja Emden/Leer-ammattikorkeakoulun kanssa.

Downloads