360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Aina ihanteellisella ajolinjalla

Fendt VarioGuide -ohjausjärjestelmän ansiosta traktorin ajaminen on luotettavaa ja tarkkaa myös heikomman vastaanoton olosuhteissa. Fendt VarioGuide mahdollistaa koneiden mahdollisimman suuren hyötykäytön, koska voit työskennellä ilman aktiivista ohjaamista myös yöllä tai suurien työskentelyleveyksien kanssa. VarioGuiden avulla traktori säilyttää automaattisesti ihanteellisen ajolinjan, jotta voit keskittyä täysin työkoneeseen. Päällekkäisyys vähenee ja säästöjä voidaan saada aikaan 3–10 prosenttia työmenetelmästä riippuen. Saatavana on kaksi tarkkuustasoa eri sovellusten tarpeisiin: VarioGuide Standardin tarkkuus on noin 20 cm, ja VarioGuide RTK:n tarkkuus on 2 cm.

Joustava vastaanottimen valinta

VarioGuide-ohjausjärjestelmä varmistaa parhaat mahdolliset työn tulokset ja korkean mukavuustason. NovAtelissa käytetään SBAS-, TerraStar-L & C- ja RTKkorjaussignaaleita. Trimble® vastaanottimessa käytetään SBAS-, RangePoint™-, RTX™-, CenterPoint RTX™- ja RTKsignaaleita. Jos RTK-signaali häviää maastossa, VarioGuide toimii edelleen luotettavasti jopa 20 minuutin ajan ilman korjaussignaalia Trimble® xFill™- teknologian tai NovAtel® RTK -apusignaalin ansiosta.

VarioGuide

Tarkka reitti, tuotantopanosten oikea käyttö, parempi sato.

Uusia ajolinjoja Fendt Contour -avustimella

Fendt-traktoreissa, joissa on 10,4 tuuman Vario-pääte ja NovAtel®- tai Trimble®-vastaanottimella varustettu VarioGuide-järjestelmä, voidaan nyt käyttää Fendt Contour -avustinta. Ennestään tuttuihin VarioGuideajolinjatyyppeihin on lisätty Contour-lohkot ja yksittäislinjat, joiden ansiosta työskentely on entistäkin tarkempaa ja mukavampaa. Lohkot tallentuvat ajettaessa pellon ympäri Contour-ajolinjatyyppi valittuna. Näin pellon rajat on nopea ja helppo määrittää. Yksittäislinjaa käytettäessä kaikki ajoreitit luodaan lähes päättymättöminä ajaen pitkin ajolinjaa.

Säästöä syntyy automaattisesti

ISOBUS-työkoneiden täysautomaattisen SectionControllohko- ohjauksen avulla voit levittää siemeniä, lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita ilman päällekkäisyyttä jopa 36 lohkoleveydelle. Tämä estää kaksinkertaisen käsittelyn ja pellon rajojen ulkopuolella käsitellyt alueet. SectionControl-avustimen avulla voit asettaa korjausarvot jokaiseen työkoneeseen nopeasti ja helposti. Aloitus- ja lopetuskohdat voidaan asettaa tarkasti alusta lähtien, jolloin tuotantopanosten käyttö on automaattisesti taloudellista.

VariableRateControl (VRC) -ominaisuuden ansiosta voit käyttää peltokohtaisia lohkokarttoja maaperän ja sadon mukaan. Näin säästät panoksissa.

VariableRateControl

Yksi pääte kaikkeen: 100 % ISOBUS-yhteensopiva

Fendt Varioterminal toimii kaikkien ISOBUS-standardien kanssa. Voit hallita kaikkia ISOBUS-yhteensopivia työkoneita vain yhdellä päätteellä – ja nauttia kaikista eri ominaisuuksien lisäeduista – dokumentoinnista lohkon hallintaa. Lyhyesti: Olet täysin joustava vain yhden päätteen kanssa.

ISOBUS

Täysautomaattisen SectionControl

Fendtin ohjelmisto päivitetään korjaamolla huollon aikana, myös uudet lisäominaisuudet.

ISOBUS työkoneohjaus on liitetty täydellisesti 7 ja 10,4 tuuman Vario-päätteisiin. Työkonetta ohjataan päätteeltä ja ohjaussauvalla, lisäpäätettä ei tarvita.

Liitännöistä lisäarvoa.

Työ yhdellä silmäyksellä Fendt VarioDoc järjestelmän avulla

Dokumentointi on yksi tärkeimmistä perustoiminnoista maatalousyrittäjän tilanhallinnassa. VarioDocjärjestelmän avulla tärkeät tiedot voidaan kirjata erittäin helposti, dokumentoida peltokohtaisiin tiedostoihin ja analysoida nopeasti. Tiedot siirretään langattomasti Vario-päätteestä peltotietokantaan käyttämällä ISOBUSstandardia TC-BAS. Tiedot siementen määrästä, käytetystä lannoitteesta tai polttoaineenkulutuksesta hehtaaria kohden ovat käytössä heti, kun työ on suoritettu. Lisäksi töitä voidaan luoda tietokoneella ja lähettää päätteeseen.

Dokumentaatio tosiaikaisesti: Fendt VarioDoc Pro

Lisää toimintoja Fendt VarioDoc Pro -dokumentointijärjestelmällä. GPS-tallennuksen ja langattoman verkon kautta lähetettävien asetusten avulla tärkeät tiedot dokumentoidaan välittömästi ja suoraan. Tämä mahdollistaa automaattisen ja saumattoman tiedonvaihdon ISOXML-yhteensopivan peltotietokannan kanssa sekä karttojen laadinnan. Jäljellä olevaa aikaa, jäljellä oleva pinta-alaa sekä polttoainetarvetta koskevat tiedot lähetetään ja näytetään Vario-päätteellä työskentelyn aikana.

VarioDoc mahdollistaa langattoman tiedonsiirron Vario-päätteestä peltotietokantaan. VarioDoc Pro tallentaa jatkuvasti sijainnin ja koneen tiedot, ja tiedonsiirto on mahdollista langattoman verkon kautta.

Muuttuvat määrät VariableRateControl (VRC) ‑toiminnon avulla

Tiedonsiirto VarioDoc Pro ‑ominaisuuden avulla mahdollistaa nyt muuttuvien levitysmäärien käyttämisen maaperän tai kasvien tarpeiden mukaan ja säästää näin tuotantopanoksia. Saatavilla on nyt VarioDoc Pro -dokumentointiin perustuva täsmäviljelyratkaisu, annostelunsäätöjärjestelmä (VRC). Siementen, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden yksilölliset tarpeet näytetään lohkokartoissa. Kartat voidaan hakea työn aikana, ja järjestelmä soveltaa niitä automaattisesti. Merkittävä etu on se, että tuotantopanokset voidaan määritellä ja suunnitella peltotietokannan avulla ja suorittaa levitys sen jälkeen äärimmäisen tarkasti.

Tehokkaasta traktorista tehokkaaseen tietojen hallintaan

He, jotka investoivat traktoriin, investoivat myös tulevaisuuteen. Kun koneesi ovat yhteydessä toisiinsa, voit optimoida koko kaluston kapasiteetin. Uusimpien liittymien ja ohjelmistoratkaisujen avulla koneiden tiedot voidaan nykyisin hakea paikasta riippumatta, ja niihin voidaan reagoida välittömästi tarpeen mukaan. Nopea reagointi yhden painikkeen painalluksella pidentää koko kaluston toiminta-aikaa. Uusi AGCO Connectivity -moduuli (ACM) huolehtii keskitetysti ja langattomasti kaikesta tiedonsiirrosta toimien traktorin ja toimiston välisenä liittymänä.

Seuraava askeleesi Fendt 800 Vario