360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

VarioGrip takaa oikean rengaspaineen

Integroitu rengaspaineiden säätöjärjestelmä VarioGrip muuttaa rengaspaineen 0,6–2,5 baariin erittäin nopeasti – myös ajon aikana. Järjestelmän toiminta perustuu kaikissa pyörissä sisäiseen pyörivään läpivientiliittimeen, joka on suunniteltu kestämään koko traktorin käyttöiän. Ilmaa syötetään vesijäähdytetyn kaksoiskompressorin sekä ajoneuvon oman venttiililaitteiston avulla.

Jopa 8 prosenttia pienempi polttoaineen kulutus peltotyössä

VarioGripillä peltotyöhön tai maantiellä ajamiseen parhaiten sopiva rengaspaine voidaan säätää muutamassa minuutissa Vario-päätteen avulla. Näin, käytettäessä 0,8 barin rengaspainetta (tavallisen 1,8 barin sijaan), voidaan polttoaineen kulutusta peltotyössä pienentää 8 prosenttia hehtaaria kohden.**

** 1,8 baria käytetään tavallisesti yleisrengaspaineena maantiellä ja pellolla, kun traktorissa ei ole rengaspaineensäätöjärjestelmää

Jopa 2 prosenttia pienempi polttoaineen kulutus maantiellä

Silloinkin, kun ajetaan maantiellä 2,4 barin rengaspaineella (1,8 barin sijaan) ja traktorissa on täyteen kuormattu peräkärry, kulutusta voidaan pienentää kaksi prosenttia.**

** 1,8 baria käytetään tavallisesti yleisrengaspaineena maantiellä ja pellolla, kun traktorissa ei ole rengaspaineensäätöjärjestelmää

Jopa 8 prosenttia suurempi muokattu peltopinta-ala samassa ajassa

Oikea rengaspaine kohdistaa maahan enemmän voimaa ja näin ollen tuottaa suuremman vetotehon. Säädetty renkaan paine vähentää tehokkaasti luistamista ja vierintävastusta. Tällä taas on positiivinen vaikutus muokatun pellon pinta-alaan. Jos korkeaa renkaan painetta vähennetään raskaassa peltotyössä, renkaan kosketusala maahan kasvaa automaattisesti. Tämä vähentää luistoa ja lisää tehokkuutta, Millä saavutetaan jopa kahdeksan prosentin suurempi muokatun pellon pinta-ala samassa ajassa.

Jos raskasta vetotyötä tehdään 500 tuntia vuodassa, lyhenee vuotuinen työaika jopa 40 tuntia. Työtuntia kohden lisääntyy muokatun pellon pinta-ala, ja samalla polttoaineen kulutuksen arvo pienenee jopa 10 €/t*. Jos oletetaan, että traktorin käytöstä puolet on raskaasta vetotyötä, saadaan 50 000 € säästöt 10 000 työtunnin aikana.**

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture Soest
** Laskentaperusteet: 10 000 t, 50 % vetotyötä, 5 000 tuntia x 10 €


** 1,8 baria käytetään tavallisesti yleisrengaspaineena maantiellä ja pellolla, kun traktorissa ei ole rengaspaineensäätöjärjestelmää

Jopa 3 prosenttia nopeampi maantiellä samalla moottoriteholla

Korkeampi rengaspaine maantiellä pienentää vierintävastusta ja parantaa ajoturvallisuutta. Hyödyt sekä pienemmästä polttoaineen kulutuksesta että turvallisesta ajamisesta. Renkaiden vähäinen kuluminen pidentää renkaiden käyttöikää suurillakin nopeuksilla. Samalla kuljetusajat lyhenevät vaikka moottoriteho pysyy samana.

Jopa 50 000 € säästöä Fendt VarioGripin ansiosta

Jopa 3 % nopeampi

2,4 barin renkaan paine tavallisen 1,8 barin asemesta lyhentää ajoaikaa jopa kolme prosenttia ja säästää polttoainetta kaksi prosenttia.

2,4 barin renkaan paine maantieajossa merkitsee:

 • 3 % lyhempiä ajoaikoja
 • 2 % pienempää polttoaineen kulutusta

Jopa 8 % suurempi muokatun pellon pinta-ala

Kynnössä 0,8 barin optimaalinen rengaspaine (tavallisen 1,8 barin sijaan) voi lisätä vetotehoa kymmenen prosenttia. Tämä kasvattaa muokatun pellon pinta-alaa kahdeksalla prosentilla ja pienentää samalla polttoaineen kulutusta kahdeksan prosenttia hehtaaria kohden. Jos vuodessa on 500 tuntia raskasta vetotyötä, saavutetaan 40 tunnin työaikasäästö.

0,8 barin renkaan paine merkitsee:

 • 10 % enemmän vetotehoa +
 • 8 % suurempaa muokattua peltopinta-alaa +
 • 8 % pienempää polttoaineen kulutusta +
 • 40 tunnin säästöä 500 työtuntia kohden

Säästä jopa 10 €/t

VarioGripillä saavutetaan raskaassa vetotyössä 10 €/t säästöä. 10 000 työtunnin aikana, joista 50 prosenttia on vetotyötä (eli 5 000 työtuntia), voidaan siis säästää 50 000 €**.

0,8 barin renkaan paine merkitsee:

 • 10 € säästöä tuntia kohden
 • 50 000 € säästöä 5 000 vetotyötuntia kohden

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture Soest
** Laskentaperusteet: 10 000 t, 50 % vetotyötä, 5 000 tuntia x 10 €


VarioGrip suojelee maaperää ja mahdollistaa hyvän tuoton

Mosaic

Maaperä tiivistyy vähemmän

Maanviljelyssä maaperän tiivistymistä vähennetään tavallisesti vähentämällä pyörien aiheuttamaa pintapainetta. Pienempi rengaspaine merkitsee suurempaa kosketuspinta-alaa. Näin kuorma jakautuu suuremmalle alueelle.

 • Mosaic

  Maaperä tiivistyy vähemmän

  Maanviljelyssä maaperän tiivistymistä vähennetään tavallisesti vähentämällä pyörien aiheuttamaa pintapainetta. Pienempi rengaspaine merkitsee suurempaa kosketuspinta-alaa. Näin kuorma jakautuu suuremmalle alueelle.

 • Mosaic

  Hedelmällisempi maaperä

  Oikea renkaan paine kasvattaa tehokkuutta ja auttaa siirtämään traktorin tehon maahan kevyemmin. Tämä lisää hedelmällisyyttä ja satoa.

 • Mosaic

  Hedelmällinen maaperä

  Maaperän huokosiin varastoituu ilmaa ja vettä. Hedelmällisessä maaperässä on noin 40 prosenttia avoimia huokosia ja 60 prosenttia kiinteää ainesta.* Näistä jälkimmäinen kantaa koneiden koko painon. Rengaspaineen säätäminen tukee maaperän rakennetta ja huokosten säilymistä.

  * Lähde: Prof. Tri. Volk, University of Applied Sciences Soest

Maahan kohdistuvan paineen jakautuminen

Kokemuksesta tiedämme: Sen lisäksi, että matalampi renkaan paine suurentaa muokattua peltopinta-alaa ja vähentää polttoaineen kulutusta, se myös suojelee maaperää tehokkaasti. Pehmeämpi, leveämpi rengas kasvattaa kosketusaluetta maahan, jolloin paino jakautuu paremmin, mikä puolestaan pienentää maahan kohdistuvaa painetta. Jos rengas on kapea ja kova, tavallinen maaperä tiivistyy tarpeettomasti. Lisäksi renkaan kulutuspinnan aiheuttama "luisto- ja leikkausvaikutus" vahingoittaa maanpintaa* ja lisää polttoaineen kulutusta: renkaan uppoaminen yli kymmenen senttimetrin syvyyteen kaksinkertaistaa polttoaineen kulutuksen*.

* Lähde: Prof. Tri. Volk, University of Applied Sciences Soest

Jätä jälkeesi asianmukaiset ajojäljet

Kuvassa näytetään saman maanviljelystraktorin renkaan jälki, oikealla suurella ja vasemmalla pienellä rengaspaineella. Renkaan jälkien pituus osoittaa, mikä vaikutus rengaspaineella on maaperään. Oikeanpuoleisessa kuvassa on suuripaineisen renkaan jättämä jälki. Kosketusala on selvästi lyhyempi. Paino ei jakaudu hyvin, joten rengas uppoaa syvemmälle maahan. Vasemmanpuoleisessa kuvassa nähdään sama rengas, mutta nyt pienemmällä rengaspaineella. Rengas pääsee laajenemaan, ja paino jakautuu maassa paremmin. Kosketusala on selvästi pitempi ja leveämpi, joten maaperään kohdistuu pienempi paine.

Muita vakuuttavia etuja!

Optimaalinen suoja

Järjestelmän suojattu rakenne takaa parhaan luotettavuuden ja pitkäikäisyyden. Ulkonevat paineletkut eivät pääse repeytymään irti.

Pieni renkaan kuluminen

Rengaspaineen säätöjärjestelmällä paine voidaan säätää nopeasti eri olosuhteisiin. Tämä vähentää tehokkaasti renkaan kulumista.

Nopea pumpata

Vesijäähdytteinen kaksoiskompressori takaa, että renkaat on nopea täyttää. Kaksoiskompressorilla on paljon suurempi pumppausteho kuin vakiokompressorilla.

Täydellisesti integroitu - yksinkertainen käyttö Vario-päätteeltä

Traktorin pyörien rengaspainetta voidaan säätää Vario-päätteeltä painiketta painamalla. Avustinjärjestelmä ilmoittaa kuljettajalle, jos rengaspaine on liian matala tai korkea.

Rengaspaineen säätöjärjestelmä: Tekniikka

VarioGrip on täysin integroitu Fendt rengaspaineen säätöjärjestelmä, joka hyödyntää traktorin omaa venttiilitekniikkaa ja paineilmaa. Koko ratkaisu perustuu vesijäähdytteiseen suuritehoiseen kompressoriin, jossa on kaksi mäntää, jotka takaavat suuren tilavuustäytön. Etu- ja taka-akselilla on pyörivät läpivientiliittimet. Tässä kaksilinjaisessa tekniikassa ohjauslinja avaa renkaan venttiilin; täyttölinja säätää renkaan painetta. Pyörivät liitokset kuluvat vain vähän, sillä ne on paineistettu vain paineen säätämisen aikana.

Toinen etu on, että renkaista ei pääse vuotamaan ilmaa linjojen vioittuessa, mikä puolestaan lisää turvallisuutta. Järjestelmää on helppo ohjata Vario-päätteeltä: Etu- ja taka-akselin renkaan painetta voi säätää erikseen peltotyötä ja maantieajoa varten. Nämä asetukset tallennetaan Vario-päätteeseen. Näin painetta voidaan säätää rengaspaineen säätöjärjestelmällä myös ajon aikana.

Älykäs asennus etuakseliin

VarioGrip rengaspaineen säätöjärjestelmän linjat kulkevat pyörivien läpivientiliitosten läpi. Renkaan venttiili avataan paineilmalla ohjauslinjan (vihreä) avulla. Rengaspainetta voidaan vähentää ja lisätä nopeasti painelinjan kautta (sininen).

Venttiilin painelinja

Venttiilin ohjauslinja

Painelinja – otto ohjausnivelessä

Ohjauslinja – otto ohjausnivelessä

Etuakselin pyörivä läpivientiliitäntä

Rengaspaineen säätöjärjestelmä puolueettomassa testissä

Todiste

Agrarwirtschaft Soestin University of Applied Sciences -yliopiston suorittama puolueeton testi todistaa vakuuttavasti, että integroitu VarioGrip rengaspaineen säätöjärjestelmä lisää tehokkuutta. Tutkimus suoritettiin elokuussa 2014 integroidulla rengasnpaineen säätöjärjestelmällä, VarioGripillä, varustetulla Fendt 828 Vario -traktorilla. Testissä mitattiin vaikutuksia sekä raskaassa vetotyössä pellolla että kuljetuksessa. Tutkimuksen tulokset todistivat järjestelmästä koituvan selkeitä taloudellisia etuja.

Luistoa arvioitaessa mitattiin renkaan ympärysmitta kiinteällä maalla eri rengaspaineilla.

Akseliputkeen kiinnitettiin pulssilaskuri, millä mitattiin tarkka pyörän pyörimismäärä, tämän avulla voitiin määritellä teoreettinen nopeus.

VarioGrip-testissä mitattiin polttoaineen kulutusta asentamalla polttoaineen syöttö- ja paluuputkiin ulkoinen tilavuusmittari.

Rengaspaineen säätöjärjestelmä – koska se kannattaa!

Käytöstä riippuen renkaan painetta voidaan joutua säätämään useinkin. Integroitu rengaspaineen säätöjärjestelmä VarioGrip, jonka avulla voidaan säätää rengaspainetta ajon aikana, säästää siis paljon aikaa. VarioGripin ansiosta renkaan paineen säätämiseen kulunut aika ajettaessa pellolle ja pellolta lähdettäessä vähenee minimiin ja työ saadaan suoritettua nopeammin.

Rengaspaineen säätö viljelyn aikana


Rengaspaineen säätö levitystyön aikana, esimerkiksi lietettä levitettäessä

Kuvien lähteet: AGCO/Fendt, Prof. Tri. Volk, Fachhochschule Soest

Seuraava askeleesi Fendt 800 Vario