Verklaring gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze internetpagina's en uw interesse in onze onderneming. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld informatie zoals de wettelijke naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum.

Omdat persoonsgegevens bijzondere bescherming genieten, worden zij bij ons slechts in die mate verzameld, verwerkt en gebruikt die is toegestaan. Hieronder leggen wij dit nader uit.

1. Verantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de betekenis van art. 4 punt 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') is:

AGCO GmbH Johann-Georg-Fendt-Straße 4 D-87616 Marktoberdorf E-Mail: info.fendt@agcocorp.com Telefoon: 08342 / 77-0 Fax: 08342 / 77-220

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via E-mailadres onder DataPrivacy@agcocorp.com of per post via ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".

2. Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens via de browser

U kunt onze internetpagina's in principe bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Zoals met elke website, verzamelt onze server automatisch en tijdelijk gegevens in de serverlogbestanden die worden verzonden door de browser. Wanneer u onze website wilt bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen laten zien en de stabiliteit en veiligheid te kunnen waarborgen (juridische grondslag is art. 6, lid 1 punt f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscodeVerzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waar de aanvraag vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en gebruikersinterface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

3. Bijzondere functies van de internetpagina's

Onze internetpagina's bieden u verschillende functies. Bij het gebruik van die functie worden door ons persoonsgegevens verwerkt. Hieronder geven wij aan wat er met deze gegevens gebeurt:

Demonstratieservice

Op onze website is een formulier beschikbaar om een demonstratiedatum voor een product te regelen met een vertegenwoordiger van de fabriek of een verkooppartner van Fendt. Deze dienst is alleen geldig in Duitsland.

Hiertoe worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voornaam, naam
 • Anciënniteit
 • Adres (straat, postcode/plaats)
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Informatie over de concrete actie (soort concrete actie, interesse in het product en nieuwe aankoopplanning)
 • Termijn en voorkeursdealer

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang dit nodig is voor de verwerking.

Reclame (bijv. Fendt Early Purchase)

Als onderdeel van terugkerende reclamemaatregelen, zoals de Fendt Early Purchase, kunt u aantrekkelijke voordelen genieten. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar op verschillende plaatsen op onze website (met name onder de rubriek "Diensten"). De formulieren kunnen de volgende gegevens bevatten:

 • Voornaam, achternaam
 • Adres (straat, postcode/plaats)
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Anciënniteit
 • Aankoopvoornemen
 • Andere informatie volgens het huidige formulier

De rechtsgrond voor de verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, punt a en f AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken onder de hierboven vermelde contactgegevens.

Nieuwsbrief in het kader van reclameactiviteiten

Voor zover u uitdrukkelijk heeft ingestemd met reclameactiviteiten overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a van de AVG, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief naar te sturen.

De nieuwsbrief kan op elk moment worden uitgeschreven door te klikken op de uitschrijflink aan het einde van elke e-mail.

Wij wijzen u er op dat wij bij verzending van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde tracking pixels, kleine grafische afbeeldingen die uit één pixel bestaan. Voor de evaluaties koppelen wij de onder punt 2 genoemde gegevens en de tracking pixel aan een individuele ID. Met de aldus verworven gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief op uw individuele interesses af te stemmen. Daarbij leggen wij vast wanneer en waar (op basis van uw IP-adres) u onze nieuwsbrief leest en concluderen daaruit hoe wij onze nieuwsbrief voor u kunnen verbeteren.

Dergelijke tracking is niet mogelijk wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt gedeactiveerd. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig aan u weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Wanneer u de weergave van afbeeldingen handmatig toestaat, vindt de hierboven genoemde tracking plaats.

Fendt FOCUS verzending

Op onze website vindt u een formulier om u te registreren voor de postbezorging van Fendt FOCUS magazine. Deze service is momenteel alleen beschikbaar in Duitsland.

Hiertoe worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Titel, voornaam, achternaam
 • Land en taal
 • Anciënniteit
 • Adres (straat, postcode/plaats)
 • E-mailadres

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt a van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken onder de hierboven vermelde contactgegevens.

Contactformulier

De door de gebruiker via ons contactformulier ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van via het contactformulier ontvangen vragen. De volgende persoonsgegevens zijn vereist:

 • Voornaam, achternaam
 • Adres (straat, postcode/plaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land
 • Sector

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt of f AVG. Als er geen wettelijke bewaartermijnen zijn, zullen uw gegevens na de definitieve verwerking van uw verzoek worden gewist.

Carrière – solliciteren (onlinesollicitaties)

De in het kader van een onlinesollicitatie middels invoer door de gebruiker verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor een mogelijke motivatie voor een dienstverband en worden uitsluitend voor dat doel verwerkt of gebruikt. Door uw gegevens in te voeren, gaat u akkoord met de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de juridische entiteiten die in de geadverteerde positie worden gespecificeerd. Deze omvatten onder meer:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Hohenmölsen GmbH, Sankt-Barbara-Straße 1, 06679 Hohenmölsen

De rechtsgrondslag voor het doorgeven en verwerken van uw aanvraag is uw toestemming, art. 6, lid 1, punt a AVG. Voor meer informatie, zie het privacybeleid in onze online sollicitatieportal.

Fendt-voertuigconfigurator

Met de Fendt-voertuigconfigurator heeft u de mogelijkheid om verschillende Fendt-voertuigen te configureren en deze configuraties online op te slaan (in de zogenaamde "garage"). Hierdoor is het mogelijk uw configuraties op een later tijdstip opnieuw op te vragen.

Om deze functie te kunnen gebruiken, is eerst een registratie vereist. Hiervoor is de volgende informatie vereist:

 • Voornaam, achternaam
 • Anciënniteit
 • Adres (straat, postcode/plaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Na de aanmelding wordt aan de gebruiker een wachtwoord toegestuurd op het opgegeven e-mailadres (juridische grondslag is art. 6 lid 1, punt b AVG).

Wanneer u voor de eerste keer inlogt, moet u het wachtwoord invoeren dat u is toegestuurd. U kunt dit later in de instellingen wijzigen.

Indien u uw wachtwoord voor de Fendt-voertuigconfigurator vergeten bent, bestaat de mogelijkheid u dit opnieuw via de functie 'Wachtwoord vergeten' te laten toesturen. Daartoe is het nodig het e-mailadres in te voeren waarmee u zich voor de Fendt-voertuigconfigurator hebt geregistreerd. De gegevens die in het kader van de functie 'Wachtwoord vergeten' worden verzameld, worden alleen gebruikt voor de hernieuwde toezending van vergeten wachtwoorden.

Als u uw configuratieverzoek indient, zal uw verzoek aan ons klantensysteem samen met uw gegevens worden overgebracht en aan de verkooppartner worden toegewezen die u selecteerde. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b of f AVG.

4. Doorgeven van gegevens / doelbinding

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit voor ons voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen, in het bijzonder voor de afwikkeling van een gesloten overeenkomst, noodzakelijk is. Bij het beschikbaar stellen van onze website geven wij uw gegevens ook door aan de met deze taak belaste dienstverleners (bijv. hostingpartner, -bureau enz.) en ons klantensysteem “Salesforce”, die persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op instructie van ons verwerken. Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden vindt behoudens voor de genoemde doelen van contract- en betalingsafwikkeling uitsluitend met uw toestemming plaats.

Wanneer u aan ons persoonsgegevens in het kader van een aanvraag of op grond van een uitdrukkelijke toestemming beschikbaar stelt, worden deze gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel dat door de aanvraag of toestemming wordt afgedekt. Met uw toestemming en om het doel te bereiken, kunnen uw persoonsgegevens binnen de AGCO-groep en ook aan regionale distributiepartners worden doorgegeven. Op elk moment kunt u de verkooppartner die verantwoordelijk is voor uw regio zelf raadplegen op onze website of contact met ons opnemen.

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zo lang opslaan als dit voor het beoogde doel van gegevensverzameling noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Met uw te beschermen belangen wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden. Als de ontvangers van gegevens zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, waar het toepasselijke recht niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming waarborgt als in uw eigen land, nemen wij maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming op een andere wijze te waarborgen.

Meer informatie over gegevensbescherming binnen de AGCO Groep vindt u ook in onze algemene informatie over gegevensbescherming.

5. Statistische evaluatie van bezoeken aan onze internetpagina's

De volgens punt 2 via uw webbrowser doorgegeven gegevens gebruiken wij ook voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.

Hiervoor gebruiken we producten van de dienstverlener Google LLC of Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u uw gebruik van de website kunt analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Maar in geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die mede de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben gesloten, eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten jegens de eigenaar van de website te leveren.

Google geeft aan dat het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres niet met andere gegevens van Google wordt samengevoegd.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware op de juiste wijze in te stellen; maar wij wijzen u er op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door een overeenkomstige browser plug-in te downloaden en te installeren. U kunt de link vinden onder "Verwante links"

Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, waardoor een koppeling aan personen kan worden uitgesloten. Indien aan de via u verzamelde gegevens personen worden gekoppeld, wordt deze koppeling dus meteen uitgesloten en worden de persoonsgerelateerde gegevens daarmee onmiddellijk verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter inrichten.

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, gebruikt Google modelcontractbepalingen als een middel om een passend beschermingsniveau voor de overdracht van uw gegevens te waarborgen. Juridische grondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1, punt f AVG.

Google Recaptcha

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google. Deze functie dient er vooral voor om onderscheid te kunnen maken tussen gegevens die door een natuurlijke persoon zijn ingevoerd en gegevens die machinaal of automatisch op oneigenlijke wijze zijn ingevoerd. De verrichte dienst omvat verzending van het IP-adres en eventuele andere door Google voor de reCAPTCHA-dienst benodigde gegevens naar Google. Bij de toepassing van Google reCAPTCHA kunnen eventueel ook persoonsgegevens naar de server van Google LLC. in de VS worden verstuurd.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens is te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten dienaangaande en over instelmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De juridische grondslag voor het gebruik van de reCAPTCHA-functie wordt gevormd door art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Google Ads

Google Ads is een internetadvertentiedienst. Adverteerders kunnen advertenties plaatsen in zoekresultaten en Google advertentienetwerken. De vooraf bepaalde sleutelwoorden staan toe om advertenties in de resultaten van de zoekmachine te tonen wanneer de gebruiker een sleutelwoord-relevant onderzoek begint.

Hiervoor gebruikt Google een cookie in de browser van uw apparaat, waarmee op interesse gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt.

Dit proces vindt alleen plaats als u vooraf uw toestemming hebt gegeven (rechtsgrondslag art. 6, lid 1, punt a AVG)

Wanneer u onze website bezoekt en bent ingelogd op uw Google-account, kan Google uw persoonsgegevens aan uw account koppelen om advertenties te personaliseren. In een dergelijk geval gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken voor remarketing over verschillende apparaten.

Als u niet bent aangemeld via een Google-account, slaat Google Ads uw verzamelde gegevens op met unieke identificatoren die een link vormen naar uw browser, app of apparaat. Welke gegevens specifiek worden verzameld, leest u hier:

Google Ads met conversie tracking

Als onderdeel van het gebruik van Google Ads, gebruiken we conversie tracking op onze website, ook een dienst van Google. Hierdoor kunnen we interacties met onze online advertenties meten. Klik bijvoorbeeld op onze advertentie en onderneem vervolgens een andere actie, zoals het bezoeken van onze website, dit kan worden gemeten.

Als u onze website via een advertentie bezoekt, wordt een conversiecookie opgeslagen op uw computersysteem. Dit stelt ons en Google in staat om te bepalen of een bepaalde subpagina op onze website is geopend. Deze cookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt voor uw identificatie.

Google gebruikt deze gegevens om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website die verklaringen geven over de effectiviteit van onze advertenties. We kunnen het gebruik van dergelijke advertenties dus optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google die u zou kunnen identificeren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het instellen van de cookie op elk gewenst moment in de instellingen van uw internetbrowser en dus ook op uw computer.

Verdere informatie vindt u hier:

Deze verwerking wordt uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a AVG.

Google Analytics Remarketing

Wij maken gebruik van het aanbod Google Analytics Remarketing. Dit is een functie van Google Ads waarmee we advertenties kunnen weergeven aan gebruikers die eerder onze website hebben bezocht. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf dus gebruikersgerelateerde reclame creëren en daarmee aan de gebruiker interessegerelateerde reclame tonen.

Op uw computer wordt een cookie geplaatst, waarmee Google u als bezoeker uniek kan identificeren wanneer u websites bezoekt die ook Google Remarketing gebruiken. Via dit proces verkrijgt Google persoonsgegevens zoals uw IP-adres of uw surfgedrag. Hierdoor kan Google advertenties weergeven die relevant zijn voor de interesses.

Uw opgeslagen persoonsgegevens worden overgedragen aan Google in de VS en daar opgeslagen. Het is mogelijk dat Google deze gegevens doorgeeft aan derden.

U kunt het opslaan van de cookie in de instellingen van uw internetbrowser op elk moment voorkomen of bezwaar maken tegen het instellen van de cookie. Daarom worden dergelijke cookies ook niet op uw computer geplaatst.

Juridische grondslag voor het gebruik van Google Remarketing is art. 6 lid 1, punt a AVG.

etracker

Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH gegevens over marketing- en optimaliseringsdoelen verzameld en opgeslagen. Vanuit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser wordt herkend. De gegevens die worden verzameld met de eTracker-technologieën worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de bezitter van het pseudoniem. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst bezwaar worden gemaakt.

Wij gebruiken eTracker om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter inrichten. De verzamelde gegevens worden langdurig opgeslagen en gepseudonimiseerd geanalyseerd. Juridische grondslag voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1, regel 1 punt a en f AVG.

Informatie van derden: etracker GmbH Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg http://www.etracker.com

Sluit mij uit van de eTracker-telling:

6. Externe content

Social media aanbiedingen

Op onze internetpagina's wordt de inhoud van de volgende sociale netwerken gebruikt of geïntegreerd (hierna de "sociale netwerken” genoemd). Wij zijn bovendien online aanwezig op sociale netwerken en platforms, om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en hen daar over onze diensten te kunnen informeren. Bij het opvragen van de desbetreffende netwerken en platforms gelden de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van de desbetreffende kanalen.

Enkelvoudige links naar socialmediakanalen

Onze internetpagina's stellen enkelvoudige links naar internetpagina's van socialmediakanalen beschikbaar. Uitwisseling van gegevens met de socialmediakanalen vindt alleen plaats wanneer u op de knop met het logo van de aanbieder (bijv. de 'f' van Facebook) klikt. Als u op een dergelijke knop klikt, wordt onze bedrijfspagina (of online aanwezigheid) van het sociale mediakanaal geopend en bent u dus op de internetpagina's van de betreffende sociale mediamanager. De bepalingen van het desbetreffende socialmediakanaal gelden dan.

Indien in het kader van onze privacyverklaring niet anders wordt vermeld, verwerken wij de gegevens van de gebruikers voor zover zij met ons binnen de sociale netwerken en platforms communiceren, bijv. bijdragen schrijven ten behoeve van onze onlineaanwezigheid of ons berichten toesturen. Voor het overige gelden de volgende specifieke instructies.

Facebook pixel tracking

Onze website maakt gebruik van de "Facebook pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). Nadat u een Facebook-advertentie ziet of erop klikt, kan uw gebruikersgedrag worden gevolgd. Dit proces vereist echter uw toestemming. Het doel is om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te evalueren en de nodige aanpassingen door te voeren.

We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers, aangezien uw gegevens anoniem aankomen. Facebook slaat uw gegevens op en verwerkt deze. Daarom kan een koppeling met uw gebruikersprofiel worden gemaakt. Facebook kan uw gegevens gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. U kunt Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en uit Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Facebookpixel is artikel 6, lid 1, punt a AVG.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat in de toekomst geen cookies op uw systeem kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van dergelijke cookies ertoe kan leiden dat bepaalde functies niet op onze website kunnen worden uitgevoerd.

Klik hier voor meer informatie:

YouTube

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, deze staan op https://www.youtube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus (geactiveerd wanneer u op "Accepteer alle cookies" klikt), d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Pas bij het afspelen van de video's worden de in lid 2 bedoelde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door uw bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount voor u heeft aangemaakt via welke u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wilt dat uw profiel aan uw YouTube-account wordt toegewezen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de vraag afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van op de vraag afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot YouTube moet richten om daadwerkelijk bezwaar te maken.

Nadere informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube kan worden verkregen in de gegevensbeschermingsverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten dienaangaande en over instelmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer:

Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij interactieve kaarten direct in de website aan u weergeven en u het comfortabele gebruik van de kaartenfunctie bieden.

Door uw bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder punt 2 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u bent ingelogd bij Google via een bestaande gebruikersaccount of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wilt dat uw profiel aan uw Google-account wordt toegewezen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de vraag afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van op de vraag afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet hiervoor contact opnemen met Google.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de plug-inaanbieder is te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten dienaangaande en over instelmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor de overdracht van gegevens vanuit de EER of het Verenigd Koninkrijk naar de VS maakt Google gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, om een passend beschermingsniveau te waarborgen bij de overdracht van gegevens buiten de EER. Juridische grondslag voor het gebruik van Google Maps is art. 6 lid 1, regel 1 punt f AVG.

Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

LinkedIn-retargeting

We gebruiken de retargeting en conversie service van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. LinkedIn kan statistische, pseudonieme gegevens verzamelen over uw bezoek en het gebruik van onze website. Op deze basis kan LinkedIn ons geaggregeerde statistieken leveren, zodat we u relevante aanbiedingen en aanbevelingen kunnen tonen nadat u onze website hebt gecontroleerd op relevante diensten, informatie of aanbiedingen.

De volgende informatie wordt in beginsel geregistreerd:

 • LinkedIn User ID (Cookie ID)
 • IP-adres
 • Metagegevens voor websitebezoek (browsertype, bezochte pagina)

Het gebruik is gebaseerd op de aan ons gegeven toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG).

Als u aan LinkedIn het programma wordt geopend, kunt u de gegevensinzameling onder de volgende verbinding desactiveren:

7. Informatie over het gebruik van cookies

Op onze internetpagina's maken wij deels gebruik van cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. U kunt uw browser zelf volgens uw wensen zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, dat u van geval tot geval kunt beslissen of u cookies toestaat, dan wel dat u cookies principieel toestaat of principieel uitsluit. Deze instellingen kunnen worden uitgevoerd onder "Cookievoorkeuren". Cookies kunnen voor uiteenlopende doeleinden worden ingezet, bijv. om te herkennen dat uw pc al eerder met een bepaald internetaanbod verbonden was (permanente cookies) of om het laatst bekeken aanbod op te slaan (sessiecookies). Wij gebruiken cookies om u meer gebruikerscomfort te bieden. Om onze comfortfuncties te gebruiken, raden wij u aan cookies voor ons internetaanbod toe te staan.

Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u op de volgende link:

8. Gegevensveiligheid en gegevensbescherming, communicatie via e-mail

Uw persoonsgegevens worden dankzij alle technische en organisatorische maatregelen zo opgeslagen dat zij niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie via e-mail kan de volledige veiligheid van gegevens niet door ons worden gewaarborgd, zodat wij u bij informatie met een hoge geheimhoudingsbehoefte aanraden gebruik te maken van de gewone post.

9. Gegevensbeschermingsinformatie (overeenkomstig artikel 13 AVG) voor videobewaking

Wij zetten op het terrein dat we gebruiken videobewaking in.

Doel van videobewaking en rechtsgrondslag

We verwerken persoonsgegevens met het oog op het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten, het beveiligen van bewijsmateriaal of het bewijzen van strafbare feiten, het erkennen van ongeautoriseerde toegang, het uitoefenen van binnenlandse wetgeving en het doen gelden van civielrechtelijke claims. Gegevensverwerking beschermt ook werknemers, klanten en andere bezoekers.

Rechtsgrondslag van de videobewaking vormt artikel 6, lid 1 punt f AVG, waarbij onze belangen voortvloeien uit de bovengenoemde doeleinden.

Ontvanger/overdracht van gegevens

De gegevens worden in het kader van videobewaking doorgestuurd naar door ons bestelde dienstverleners die bewakingstaken voor ons bedrijf uitvoeren.

In het geval van vermoedelijke overtredingen kunnen we de gegevens ook doorgeven aan de wetshandhavingsinstanties.

Anders worden de gegevens alleen doorgegeven als er een rechtsgrondslag voor de overdracht bestaat. Dit kan met name het geval zijn wanneer de politie of andere veiligheidsinstanties optreden in het kader van de zogenaamde veiligheid en toegang tot de videobewakingsgegevens verlangen.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

De verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie vindt niet plaats in het kader van videobewaking.

Wissen van gegevens

De opnamen van de videobewaking worden onmiddellijk gewist indien zij niet langer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel of indien de belangen van de betrokken personen die bescherming behoeven verdere opslag verhinderen.

10. Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie of verwijdering
 • Recht op inperking van de verwerking
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt uw schriftelijke vragen richten aan onze aan het begin van dit document genoemde verantwoordelijke.

U hebt bovendien het recht bij een toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming uw beklag te doen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

Deze privacyverklaring zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt. (status: 15-11-2021)