360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

De agronomie oplossingen van Fendt gegevensregistratie en -verwerking.

Ook al hebt u het nog zo druk buiten kantoor, af en toe moet er ook kantoorwerk worden gedaan – lastig, maar noodzakelijk. Het goede nieuws is echter dat uw Fendt-machine u bij het documenteren van het veldwerk zo goed mogelijk ondersteunt.
Taakgerelateerd documentatiesysteem

Fendt Task Doc


Tijd besparen op kantoor - VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc.

Met het taakgerelateerde documentatiesysteem VarioDoc of VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc registreert uw trekker tijdens het werk alle benodigde gegevens. Deze kunnen vervolgens gemakkelijk aan het perceelbeheerssysteem worden overgedragen.

Perfecte basisdocumentatie – VarioDoc

Met behulp van de computer kan uw Fendt-machine tijdens het verrichten van de werkzaamheden diverse gegevens registreren. Met VarioDoc kunt u deze gegevens gebruiken en in het kader van een taak eenvoudig in een bedrijfsmanagementsysteem vastleggen. Daartoe kunt in de terminal alle voor de documentatie relevante parameters instellen:

  • Taakaanduiding, perceelsnaam en huidig gewas
  • Adres van het bedrijf en/of de klant
  • Toegepaste gewasbeschermingsmiddelen + toegediende hoeveelheden
  • Huidige trekkerbestuurder
  • Aangekoppeld werktuig
  • Actuele weersomstandigheden

U kunt echter ook een taak aanmaken in een van de vele compatibele perceelbeheerssystemen en deze met behulp van een USB-stick of bluetooth aan uw terminal overdragen. De voltooide taak wordt als gestandaardiseerd ISO-XML-bestand op dezelfde manier in het perceelbeheerssysteem geïmporteerd.

Elke Fendt-machine met 10,4''-Varioterminal is standaard met VarioDoc uitgerust.

Uitgebreidere documentatie: VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc

Op een tablet ziet u verschillende gebieden die met Fendt Task Doc kunnen worden uitgebreid.

VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc breidt de door de boordcomputer beschikbaar gestelde gegevens uit met extra machineparameters en positiegegevens, die via het spoorgeleidingssysteem VarioGuide / Fendt Guide worden opgeroepen. Deze locatiespecifieke informatie wordt om de 5 meter geregistreerd en beschikbaar gesteld. Daarom vormt VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc de basis voor de plaatsspecifieke toedieningsapplicatie Fendt VariableRateControl.

  • Gegevensoverdracht via het mobiele netwerk of via een USB-stick
  • Ook optimaal geschikt voor loonwerkers en werktuigenverenigingen met gemeenschappelijk gegevensbeheer
  • Bestandsverwerking in ISO-XML-indeling en taakkaarten in Shape-formaat; bij Shape-taakkaarten overdracht uitsluitend via USB

Fendt Smart Farming - uw volgende stappen

Fendt Smart Farming

Fendt Smart Farming

Informatiemateriaal