360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

De agronomie oplossingen van Fendt gegevensregistratie en -verwerking.

Ook al hebt u het nog zo druk buiten kantoor, af en toe moet er ook kantoorwerk worden gedaan – lastig, maar noodzakelijk. Het goede nieuws is echter dat uw Fendt-machine u bij het documenteren van het veldwerk zo goed mogelijk ondersteunt.
Taakgerelateerd documentatiesysteem

Fendt Task Doc
+ Merkonafhankelijke uitwisseling van gegevens:agrirouter

+ Merkonafhankelijke verwerking van gegevens

NEXT Machine ManagementTijd besparen op kantoor - VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc.

Met het taakgerelateerde documentatiesysteem VarioDoc of VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc registreert uw trekker tijdens het werk alle benodigde gegevens. Deze kunnen vervolgens gemakkelijk aan het perceelbeheerssysteem worden overgedragen.

Perfecte basisdocumentatie – VarioDoc

Met behulp van de computer kan uw Fendt-machine tijdens het verrichten van de werkzaamheden diverse gegevens registreren. Met VarioDoc kunt u deze gegevens gebruiken en in het kader van een taak eenvoudig in een bedrijfsmanagementsysteem vastleggen. Daartoe kunt in de terminal alle voor de documentatie relevante parameters instellen:

 • Taakaanduiding, perceelsnaam en huidig gewas
 • Adres van het bedrijf en/of de klant
 • Toegepaste gewasbeschermingsmiddelen + toegediende hoeveelheden
 • Huidige trekkerbestuurder
 • Aangekoppeld werktuig
 • Actuele weersomstandigheden

U kunt echter ook een taak aanmaken in een van de vele compatibele perceelbeheerssystemen en deze met behulp van een USB-stick of bluetooth aan uw terminal overdragen. De voltooide taak wordt als gestandaardiseerd ISO-XML-bestand op dezelfde manier in het perceelbeheerssysteem geïmporteerd.

Elke Fendt-machine met 10,4''-Varioterminal is standaard met VarioDoc uitgerust.

Uitgebreidere documentatie: VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc

Op een tablet ziet u verschillende gebieden die met Fendt Task Doc kunnen worden uitgebreid.

VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc breidt de door de boordcomputer beschikbaar gestelde gegevens uit met extra machineparameters en positiegegevens, die via het spoorgeleidingssysteem VarioGuide / Fendt Guide worden opgeroepen. Deze locatiespecifieke informatie wordt om de 5 meter geregistreerd en beschikbaar gesteld. Daarom vormt VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc de basis voor de plaatsspecifieke toedieningsapplicatie Fendt VariableRateControl.

 • Gegevensoverdracht via het mobiele netwerk of via een USB-stick
 • Ook optimaal geschikt voor loonwerkers en werktuigenverenigingen met gemeenschappelijk gegevensbeheer
 • Bestandsverwerking in ISO-XML-indeling en taakkaarten in Shape-formaat; bij Shape-taakkaarten overdracht uitsluitend via USB

Merkonafhankelijke uitwisseling van gegevens: agrirouter.

De oplossing van een kernprobleem.

Met de digitalisering zijn landbouwmachines steeds slimmer geworden. Trekker en werktuig communiceren met elkaar – dankzij ISOBUS gebruiken ze dezelfde taal. De laatste jaren is het aanbod van agrarische software, zoals apps, digitale perceelbeheerssystemen en uitgebreide Farm Management-oplossingen, steeds groter geworden en zijn er op landbouwbedrijven meer interfaces voor de uitwisseling van agronomische gegevens gekomen. De tevens toenemende complexiteit kan echter snel tot problemen leiden. Elke interface betekent een extra uitdaging op het gebied van inrichting en onderhoud. Vaak zorgen compatibiliteitsproblemen dan nog voor extra hindernissen. Tegen deze achtergrond hebben verschillende fabrikanten van landbouwmachines (waaronder AGCO/Fendt) besloten om samen te werken. Samen met agrirouter hebben zij een merkonafhankelijk gegevensuitwisselingsplatform ontwikkeld. Als draaischijf voor gegevens maakt agrirouter de uitwisseling van mobiele gegevens tussen machines en agrarische software van elk merk* mogelijk. Daardoor kan het aantal interfaces tot een minimum beperkt blijven.

Zo profiteert u van agrirouter:

 • Onbelemmerde gegevensoverdracht tussen machines en de op uw bedrijf gebruikte software, ook bij een gemengd machinepark*
 • Gemakkelijke gegevensuitwisseling met klanten en dienstverleners: door twee agrirouter-accounts met elkaar te verbinden, kunnen gegevens zeer snel en veilig worden uitgewisseld.
 • Transparantie en controle over uw gegevens: alleen ú bepaalt langs welke wegen u uw gegevens wilt overbrengen.
 • Veiligheid van gegevens: uw gegevens worden niet opgeslagen.

Meer meekrijgen

Grafische weergave van gegevensoverdracht zonder agrirouter. Talloze lijnen verbinden medewerkers en opdrachten op een verwarrende manier met elkaar.
Opdrachten en medewerkers zijn allemaal met elkaar verbonden via de agrirouter en daar komt de informatie samen.

Zonder agrirouter:
Hoe meer knooppunten in de communicatie, des te lastiger de gegevensuitwisseling: groter gevaar voor compatibiliteitsproblemen, meer zorg nodig voor inrichting en onderhoud van de interface.

Met agrirouter:
Agrirouter fungeert als centraal gegevensuitwisselingsplatform, met behulp waarvan de meest uiteenlopende deelnemers ongehinderd gegevens kunnen uitwisselen. Het aantal interfaces wordt verminderd.

Gebruik FendtONE Offboard in combinatie met het agrirouter-platform

De interface tussen FendtONE Offboard en agrirouter biedt u meer mogelijkheden: in de toekomst zullen in FendtONE ook gemengde machineparken kunnen worden weergegeven en gebruikt binnen het taakbeheer. Bovendien kan ook andere agrarische software* op de FendtONE Offboard-toepassing worden aangesloten. Zo kunt u FendtONE voorlopig als eenvoudige opstap naar taakgerelateerde documentatie gebruiken. Op een later tijdstip kunt u dan gegevens vanuit FendtONE aan uitgebreidere bedrijfsmanagementsystemen overdragen om deze daarin verder te bewerken.

* indien de betreffende machine- en/of softwarefabrikant met het agrirouter-platform verbonden is

Verwerking van merkonafhankelijke gegevens - NEXT Machine Management.

Voor slimme inzet van uw machinepark

Agrirouter zorgt voor ongehinderde gegevensuitwisseling tussen machine en bedrijfsmanagementsystemen van verschillende fabrikanten. De vraag is nu, met welk systeem u merkonafhankelijke machinegegevens het best kunt beoordelen om uw bedrijf ervan te laten profiteren. Tegen deze achtergrond hebben verschillende fabrikanten van landbouwmachines (waaronder AGCO/Fendt) besloten tot samenwerking. Met de inbreng van ieders eigen competentie is vervolgens het platform NEXT Machine Management ontwikkeld. NEXT Machine Management is een mobiele toepassing waarin u via agrirouter gegevens toepast voor efficiënte plannings-, productie- en documentatieprocessen met machines van uiteenlopende merken.

Zo werkt NEXT Machine Management in uw voordeel:

 • Draadloos verzenden van taakgegevens naar uw machines
 • Efficiënt machinegebruik door optimale inzet van het gemengde machinepark
 • Tijdbesparing door automatische documentatie van uw werkzaamheden
 • Toekomstgericht, zeer veilige omgang met de gegevens

Fendt Smart Farming - uw volgende stappen

Fendt Smart Farming

Fendt Smart Farming

Informatiemateriaal