Geïntegreerd bandendrukwisselsysteem Fendt VarioGrip.

Voor de juiste bandenspanning

Het geïntegreerde VarioGrip-bandendrukregelsysteem maakt een aanpassing van de bandenspanning tussen 0,6 en 2,5 bar binnen korte tijd mogelijk – ook tijdens het rijden. Bij alle 4 de wielen vindt dit plaats via de geïntegreerde draaibare doorvoeren, die positief bijdragen aan de levensduur van de trekker. De luchtvoorziening wordt gerealiseerd via een watergekoelde dubbele compressor en een voertuigeigen ventielsysteem.

VarioGrip is zowel voor flens- als voor flensloze assen leverbaar en vormt daarmee de basis voor de via een druk op de knop regelbare bandenspanning, ook bij dubbele monteringen.

Wat Fendt VarioGrip zo bijzonder maakt?

Hier vindt u de speciale Fendt-oplossingen (ook wel Fendt Spotlights genoemd) die het bandendrukregelsysteem Fendt VarioGrip zo uniek maken.

VarioGrip is het volledig geïntegreerde Fendt-bandendrukregelsysteem met voertuigeigen ventiel- en luchtgeleidingstechnologie. Deze complete oplossing bestaat o.a. uit een watergekoelde compressor met een grote capaciteit. De twee zuigers daarvan produceren een zeer grote luchtstroom.

Optimale bescherming

Door de beschermde constructie beschikt u over een systeem met de grootste operationele betrouwbaarheid en de langste levensduur. Gevaar voor afscheuren door uitstekende luchtleidingen is daardoor uitgesloten.

Eenvoudig te bedienen via de Varioterminal

De aansturing vindt gewoon met een druk op de knop via de Varioterminal plaats: voor de voor- en achteras kan afzonderlijk de gewenste bandenspanning voor veldwerk en wegtransport worden ingesteld. Deze instellingen worden in de Varioterminal opgeslagen. Zo kan de bandenspanning ook tijdens het rijden met het bandendrukregelsysteem worden geregeld.

Via een assistent-systeem wordt de bestuurder op een te lage of te hoge bandenspanning gewezen.

Overtuigende voordelen.

Het geïntegreerde bandendrukregelsysteem Fendt VarioGrip ontziet niet alleen de bodem, maar leidt ook tot een lager brandstofverbruik, spaart dus tijd en geld en leidt tot hogere gewasopbrengsten.

Bodem ontzien, hogere opbrengsten

Bodemvriendelijk

Het ontzien van de bodem wordt landbouwtechnisch in eerste instantie gerealiseerd door een geringere druk per eenheid van contactoppervlak. Een geringere druk in de band zorgt voor een groter contactoppervlak. De belasting wordt over een groter oppervlak verdeeld.

Grotere bodemvruchtbaarheid

De juiste bandenspanning vergroot de effectiviteit en brengt de kracht van de motor voorzichtiger op de grond over. Gevolg is een betere bodemvruchtbaarheid en hogere opbrengsten.

Vruchtbare grond

Lucht en water worden in de bodem in poriën opgeslagen. Een vruchtbare bodem onderscheidt zich doordat deze ca. 40% open poriën en ca. 60% vaste substantie bevat.* Bij grondbewerking wordt alle gewicht door deze vaste substantie gedragen. Een aangepaste bandenspanning draagt zodoende bij aan de opbouw en het behoud van de poriënstructuur.

* Bron: prof. dr. Volk, Fachhochschule Soest (D)

Verdeling van de bodemdruk

Alom bekend en keer op keer bewezen: een aangepaste en verlaagde bandenspanning leidt niet alleen tot een groter bewerkt oppervlak per dag en een lager brandstofverbruik, maar spaart ook duidelijk de bodem. Een zachtere, bredere band heeft een groter contactoppervlak, zodat het gewicht beter verdeeld wordt en de bodemdruk kleiner is. Een smalle, harde band daarentegen verdicht een normaal gestructureerde bodem niet alleen, ten gevolge van de ‘wielslip met frees-effect’* wordt bovendien het oppervlak door de nokken van de banden beschadigd en is het brandstofverbruik hoger: bij sporen met een diepte van meer dan 10 cm is het brandstofverbruik dubbel zo groot.*

* Bron: prof. dr. Volk, Fachhochschule Soest (D)

Laat de goede sporen achter

Op de afbeelding is de afdruk van dezelfde trekkerband te zien, rechts met een hoge en links met een lage bandenspanning. Aan de lengte van de bandafdruk is te zien welk effect de luchtdruk in de band op de ondergrond heeft. Op de rechter afbeelding is de afdruk van een band met een hoge bandenspanning te zien. Het kortere contactoppervlak is duidelijk herkenbaar. Het gewicht wordt minder goed verdeeld en de band zakt dieper in de grond weg. De linker afbeelding toont dezelfde band, maar nu met een lage bandenspanning. De band kan zich uitspreiden en het gewicht beter over het beschikbare grondoppervlak verdelen. Het contactoppervlak wordt daardoor duidelijk langer en breder, en de bodemdruk dus kleiner.

Op het land 8% lager brandstofverbruik mogelijk

Met VarioGrip stelt u de optimale bandenspanning voor zowel veldwerk als wegtransport via de Varioterminal eenvoudig en binnen enkele minuten in. Zo kan bij een bandenspanning van 0,8 bar (in plaats van de gebruikelijke 1,8 bar) bij veldwerk het brandstofverbruik met 8% per hectare worden verminderd.**


** 1,8 bar is een waarde die in geval van ongewijzigde bandenspanning als compromis tussen veldwerk en wegtransport wordt aangenomen.

Op de weg 2% lager brandstofverbruik mogelijk

Zelfs bij wegtransport met een bandenspanning van 2,4 bar (in plaats van 1,8 bar) met volle aanhanger kan het verbruik al met 2% worden verminderd.**


** 1,8 bar is een waarde die in geval van ongewijzigde bandenspanning als compromis tussen veldwerk en wegtransport wordt aangenomen.

Op de weg tot 3% meer snelheid bij hetzelfde motorvermogen

Een hogere bandenspanning op de weg vermindert de rolweerstand en leidt tot veiliger rijgedrag van de trekker. Zo profiteert u van een lager brandstofverbruik en veilige rij-eigenschappen.


Een bandenspanning op de openbare weg van 2,4 bar in plaats van de gebruikelijke 1,8 bar leidt tot maximaal 3% kortere rijtijden plus een 2% lager brandstofverbruik.

De geringe bandenslijtage vergroot de levensduur van de banden, zelfs bij hogere rijsnelheden. Bij hetzelfde motorvermogen bent u minder tijd kwijt voor transport.


Een bandenspanning van 2,4 bar op de weg betekent:

  • 3% kortere rijtijden
  • Een 2% lager brandstofverbruik

Tot wel 8% meer oppervlaktecapaciteit

Bij de juiste bandenspanning wordt meer kracht op de ondergrond overgebracht, waardoor de trekkracht groter is. Bij een aangepaste druk in de band worden slip en rolweerstand effectief verlaagd. Dit heeft een positief effect op de oppervlaktecapaciteit. Als bij zwaar veldwerk de bandenspanning word verminderd, leidt dat automatisch tot een groter contactoppervlak van de band met de ondergrond. De slipreductie en rendementsstijging die daardoor ontstaan, leiden in dezelfde tijd tot een 8% grotere oppervlaktecapaciteit.

Besparingen mogelijk tot wel € 50.000

Als bij de grondbewerking een bandenspanning van 0,8 bar wordt ingesteld in plaats van de gebruikelijke 1,8 bar, kan de trekcapaciteit met 10% worden verhoogd. Dit leidt tot een 8% groter bewerkt oppervlak, met tegelijkertijd een 8% lager brandstofverbruik per hectare.

Op 500 uur zwaar trekwerk per jaar betekent dat een 40 uur kortere werktijd. Omgerekend per bedrijfsuur leiden de grotere oppervlaktecapaciteit en het tegelijkertijd lagere brandstofverbruik tot een besparing van maar liefst 10 euro per uur. Aangenomen dat de trekker de helft van de gebruikstijd voor zwaar trekwerk wordt gebruikt, is op 10.000 bedrijfsuren een besparing van € 50.000 mogelijk.

Een bandenspanning van 0,8 bar betekent:

  • Een besparing van € 10,- per uur
  • Een besparing van € 50.000 bij 5000 uur zwaar trekwerk

* bron: * Fachhochschule Südwestfalen (hbo-opleiding agrarische economie) te Soest, Noordrijn-Westfalen (D)
** Op basis van 10.000 bedrijfsuren, 50% trekwerk, 5000 bedrijfsuren à € 10,-

Techniek: Zo werkt het Fendt VarioGrip-bandendrukregelsysteem

Zowel aan de voor- als aan de achteras bevindt zich een draaibare radiale doorvoer. Bij de twee-leidingen-technologie wordt het ventiel van de band via de stuurleiding geopend. Via de vulleiding wordt de band met lucht gevuld of wordt er lucht uit gelaten. De draaibare radiale doorvoeren worden niet vaak belast, omdat ze alleen bij het vullen en ledigen van de band onder druk staan.

Slim geïntegreerd in de vooras

De leidingen van het VarioGrip-bandendrukregelsysteem lopen door een radiale draaibare doorvoer. Via de stuurleiding (groen) wordt het ventiel van de band pneumatisch geopend, via de luchtleiding (blauw) kan de luchtdruk in de band snel worden verminderd en verhoogd.

Draaibare radiale doorvoer vooras
Stuurleiding: ingang aan de fusee
Vulleiding: ingang aan de fusee
Stuurleiding naar het ventiel
Vulleiding naar het ventiel

Perfect geballasteerd met de Fendt Grip Assistant

Doorslaggevend voor de overbrenging van de kracht op de bodem zijn naast de bandenspanning ook de ballastering en de werksnelheid. De oplossing is: Fendt Grip Assistant. Met de volledig in de Varioterminal geïntegreerde Assistent worden de juiste bandenspanning en de optimale ballastering en rijsnelheid snel bepaald. Aan de hand van het aangekoppelde werktuig of de aanwezige ballastering van de trekker adviseert de Grip Assistant over ofwel de front- en wielgewichten, ofwel de optimale werksnelheid.

De Grip Assistant adviseert bij de snelheidskeuze de passende bandenspanning en ballastering bij een bepaalde rijsnelheid. Bij de keuze van de ballastering adviseert de assistent de ideale rijsnelheid en bandenspanning bij een bepaalde ballastering.

Afbeeldingen afkomstig van AGCO/Fendt en prof. dr. Volk, Fachhochschule Soest (D)