360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt-machineaansturing - de verbinding van trekker en werktuig.

Pas als trekker en werktuig met elkaar kunnen communiceren, kan het volledige potentieel van de combinatie tot ontplooiing komen. En u kunt uiterst comfortabel werken.
Het gestandaardiseerde systeem voor gegevensoverdracht tussen trekker en werktuig

ISOBUS

+ Automatische sectieschakeling ter voorkoming van overlappingen

Fendt Section Control

+ Maximale hectareopbrengst door plaatsspecifiek werken

Fendt Variable Rate Control
+ De mogelijkheid om bepaalde trekkerfuncties automatisch aan te laten sturen door het aangekoppelde werktuigFendt Implement Management (TIM)Vergroot de efficiëntie van uw trekker - werktuigcombinaties - Variotronic-werktuigaansturing / Fendt ISOBUS.

Elektronica maakt landbouwmachines slimmer. Dankzij ISOBUS communiceren trekker en aangekoppeld werktuig met elkaar in dezelfde taal – en werken daardoor veiliger, nauwkeuriger en efficiënter samen. Met de geschikte uitrusting neemt de trekker-werktuigcombinatie bepaalde functies volledig over. Dat ontlast de bestuurder en verhoogt de productiviteit.

ISOBUS stopcontact

ISOBUS – dat zit er allemaal achter

ISOBUS is een gestandaardiseerd systeem voor gegevensoverdracht tussen trekkers en werktuigen. De standaardisering van het systeem is gebaseerd op ISO-norm 11783. Alle signalen, zoals rijsnelheid en aftakastoerental, zijn genormeerd.

ISOBUS voor elke opgave

Een ISOBUS-systeem bestaat uit verschillende componenten, waaronder een trekker, een terminal en een werktuig. Het gaat daarbij altijd om de capaciteit van terminal en werktuig. En die hangt weer af van de ISOBUS-functionaliteiten van de afzonderlijke componenten van het ISOBUS-systeem, voor zover die beschikbaar en vrijgegeven zijn. Alleen functionaliteiten die deel uitmaken van alle aanwezige componenten, kunnen gezamenlijk worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld de automatische sectieschakeling Fendt SectionControl wilt gebruiken, moet de functie ‘TC-SC’ zowel op de terminal als op het werktuig (mits geschikt voor SectionControl) vrijgegeven zijn.

Zeven mogelijke componenten die ISOBUS-functionaliteiten kunnen ontgrendelen, worden grafisch weergegeven.

Tractor Implement Management (TIM)

Met behulp van de TIM-standaard kan een werktuig automatisch bepaalde functies van de trekker aansturen, bijvoorbeeld de rijsnelheid of bepaalde hydrauliekventielen op de trekker.

Task Controller Section Control (TC-SC)

Deze regelt het automatisch in- en uitschakelen van secties, bijvoorbeeld van zaaimachines, veldspuiten en kunstmeststrooiers, op basis van de gewenste mate van overlapping.

Task Controller geo-based (TC-GEO)

TC-GEO biedt vergeleken met TC-BAS de extra mogelijkheid, plaatsspecifieke gegevens te verzamelen en plaatsspecifieke taken te plannen, bijvoorbeeld met behulp van taakkaarten. TC-GEO is voorwaarde voor Fendt VariableRateControl.

Task Controller basic (TC-BAS)

Deze documenteert bepaalde getotaliseerde waarden die met betrekking tot de verrichte werkzaamheden zinvol zijn om vast te leggen. Deze worden door het werktuig beschikbaar gesteld. De uitwisseling van gegevens tussen TaskController en perceelbeheerssysteem vindt plaats in de vorm van ISO-XML-bestanden.

Basic Tractor ECU (TECU)

De trekker-ECU (Electronic Control Unit) is de ‘computer’ van de trekker. Deze standaard stelt informatie (bijv. rijsnelheid of aftakastoerental) beschikbaar en deelt die met andere deelnemers aan het ISOBUS-systeem.

Auxiliary Control (AUX-N bzw. AUX-O)

Maakt het gebruik van extra bedieningselementen (bijv. een joystick) mogelijk die het gemakkelijker maken om complexe werktuigen aan te sturen. De multifunctionele joystick van Fendt bijvoorbeeld is volledig ISOBUS-compatibel.

Universal Terminal (UT)

Deze ISOBUS-standaard biedt de mogelijkheid om een werktuig via een willekeurige terminal aan te sturen, en ook om met één terminal meerdere werktuigen aan te sturen.

Nauwkeurigheid die zich uitbetaalt - Fendt SectionControl.

Het op tijd in- en uitschakelen van zaaimachine, kunstmeststrooier of veldspuit op de kopakker vergt wel wat oefening. Hoe groter de lengte van een trekker-werktuigcombinatie, hoe moeilijker het is om het juiste moment te bepalen. Onregelmatige en gerende percelen vormen extra hindernissen voor een goede bewerking van het perceel. Daarbij geldt dat hoe groter de werkbreedte van het werktuig is, hoe groter de onnodige overlapping. Fendt SectionControl biedt hier uitkomst.

De afbeelding toont een beplant veld in rechte en strakke lijnen en verbindingen.

Met Fendt SectionControl

Werkgangen sluiten goed aan, ook bij onregelmatig gevormde percelen.

De afbeelding toont een beplant veld dat niet zo strak is met onduidelijke verbindingen.

Zonder Fendt SectionControl

Dubbel zaaien, spuiten of bemesten betekent verspilling van productiemiddel. Te dicht staande gewassen leiden bovendien tot ongewenste verschillen in afrijping en onkruidvorming.

Zo profiteert u van Fendt SectionControl:

 • Besparingen tot wel 15% op productiemiddelen doordat ongewenste overlapping wordt voorkomen
 • Vermindering van de ziekte-, plaag- en onkruiddruk door te voorkomen dat gewassen te dicht komen te staan of er juist plekken met te weinig planten ontstaan
 • De trekkerbestuurder wordt ontzien en kan zich volledig concentreren op het werktuig
 • Betere kwaliteit van het verrichte werk door goede aansluitingen op de kopakker
 • Kopakkermodus: mogelijkheid om eerst het centrum van het perceel te bewerken, aansluitend op de kopakker

Plaatsspecifiek bewerken, voor meer opbrengst - Fendt VariableRateControl.

Geen enkel perceel is overal hetzelfde, ze zijn niet homogeen. Afwijkingen in hoogte en grondsoort hebben tot gevolg dat de planten niet gelijkmatig van water en voedingsstoffen kunnen worden voorzien, wat op zijn beurt tot plantverschillen binnen een perceel leidt. Om de perceelsopbrengst maximaal te maken, moet u dus uw werkzaamheden op de plaatselijke bodemgesteldheid afstemmen. Fendt VariableRateControl is hiervoor precies de juiste functie.

Een Fendt Vario met een zaaicombinatie rijdt over een veld dat is opgedeeld in gele, rode en groene vlakken.

Benut het volledige potentieel van uw grond

VariableRateControl (VRC) stuurt plaatsspecifiek de opgebrachte hoeveelheden productiemiddel aan (zaad, gewasbeschermingsmiddel of meststof). Om van deze slimme oplossing te kunnen profiteren, hebt u VarioDoc Pro / Fendt TaskDoc en Fendt SectionControl nodig, en een vrijgegeven ISOBUS-standaard TC-GEO.


Zo werkt Fendt VariableRateControl in uw voordeel:

 • Meer efficiëntie: maximalisatie van de hectareopbrengst terwijl op productiemiddelen wordt bespaard
 • Tijdsbesparing: gebruik van de takenlijst als documentatiebasis om te voldoen aan bepaalde wettelijke eisen (bijvoorbeeld m.b.t. de mestwetgeving)
 • Flexibiliteit: ondersteuning van ISO-XML en Shape-bestanden

En zo werkt het

 • De basis voor de functie Fendt VariableRateControl wordt gevormd door taakkaarten, waarop de optimale doseringen voor de verschillende perceelszones staan aangegeven.
 • Deze bepaalt u van tevoren met behulp van een Farm Management Systeem (bijvoorbeeld NEXT Machine Management).
 • Daarbij kunt u teruggrijpen op uw eigen kennis, bijvoorbeeld over het betreffende perceel, of gebruikmaken van gegevens uit bodemonderzoek, satellietgegevens, enzovoort.
 • De betreffende taakkaart draagt u daarna als onderdeel van de taak als gestandaardiseerd ISO-XML-bestand eenvoudig via USB of het mobiele netwerk over naar het gemotoriseerde voertuig.
 • De Task Controller TC-GEO past de vastgestelde en gewenste op te brengen hoeveelheden automatisch aan de positie op het perceel aan.
 • Nadat het gewenste oppervlak volledig bewerkt is, kunt u een taakbericht met de daadwerkelijk opgebrachte hoeveelheden aan zaad, kunstmest en gewasbeschermingsmiddel naar uw Farm Management Systeem terugzenden.
 • Met Fendt VariableRateControl kunt 5 verschillende producten tegelijkertijd opbrengen.

Als het werktuig de trekker aanstuurt - Variotronic / Fendt Implement Management (TIM).

Met Tractor Implement Management (TIM) kan een aangekoppeld werktuig automatisch bepaalde functies van de trekker aansturen. Bijvoorbeeld de rijsnelheid of de hydrauliekventielen. Dit is mogelijk als zowel trekker als werktuig met de ISOBUS-component TIM zijn uitgerust. Terwijl het aangekoppelde werktuig zelf zijn functioneren optimaliseert, raakt de trekkerbestuurder minder snel vermoeid en is de trekker-werktuigcombinatie effectiever. Deze ISOBUS-standaard bevindt zich momenteel in het eindstadium en hoeft hierna alleen nog de ISOBUS-conformiteitstest van de AEF met succes te doorstaan. Fendt-trekkers kunnen vanaf de Fendt 500 Vario ProfiPlus als optie met Variotronic Implement Management worden geleverd. Wat de werktuigen betreft is TIM voorlopig leverbaar voor de opraapwagen Fendt Tigo XR.

De grafische weergave toont een diagram voor de functionaliteit van de Variotronic Implement Manager door de rijsnelheid te bepalen afhankelijk van de pick-upbezetting van de Fendt Tigo.

Het werktuig stuurt uw Fendt Vario aan: De Fendt Tigo XR is ‘TIM-ready’

De volautomatische doorvoer kan bij de Fendt Tigo XR via de functionaliteit Variotronic Implement Management (TIM) worden aangestuurd. Daarbij bepaalt de combiwagen de rijsnelheid van de trekker aan de hand van de belasting van de pick-up. Een sensor geeft hiertoe op basis van de zwaddikte voortdurend terugkoppeling over het draaimoment van de pick-up. Dankzij TIM optimaliseert de trekker-werktuigcombinatie van Tigo XR en Fendt Vario zichzelf en functioneert steeds efficiënt. De trekkerbestuurder wordt duidelijk ontlast door deze slimme assistent: hij of zij kan zich volledig op de bewaking van het laadproces concentreren.

Fendt Smart Farming - uw volgende stappen

Fendt Smart Farming

Fendt Smart Farming

Informatiemateriaal