360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt IDEAL-maaidorsers - Meer vermogen, meer verwerkingscapaciteit, meer comfort

Fendt IDEAL is een machine van compromisloze kwaliteit en onvoorwaardelijke betrouwbaarheid, waarmee u elke oogstperiode optimaal benut, ook als die zeer kort is.

 • Comfortabele en ergonomische besturing en perfect zicht op maaibord en toevoer.
 • De joystick-besturing IDEALdrive zorgt voor efficiënte en ergonomisch optimale werkdagen.

kW/pk*RotorenOppervlak van de dorskorf

Afscheidings-oppervlak

Oppervlak
bovenzeef

Oppervlak
onderzeef

Graantank

Inhoud
brandstoftank
IDEAL 7336 / 451 10,83 m2 1,44 m2 2,71 m22,19 m212.500 - 17.100
Liter
1.000 - 1.500
Liter
IDEAL 8 401 / 538 21,66 m2 1,92m2 2,71 m22,19 m212.500 - 17.100
Liter
1.000 - 1.500
Liter
IDEAL 9483 / 64721,66 m2 2,4 m22,98 m2
2,42 m212.500 - 17.100
Liter
1.000 - 1.500
Liter
IDEAL 10581 / 790 21,66 m2 2,88 m22,98 m22,42 m217.100
Liter
1.000 - 1.500
Liter

*Max. verm. met PowerBoost (vlg. ECE R120)

Maaibord en invoerelevator.

PowerFlow-maaiborden

Voor optimale resultaten moet alles direct passen. Daarom werken alle Fendt IDEAL-maaidorsers met de jongste generatie PowerFlow-maaiborden, die wereldwijd een goede naam hebben. Een belangrijk pluspunt van het PowerFlow-maaibord is de robuuste, solide en duurzame constructie. De PowerFlow-banden werken het koren actief met de aren eerst de machine in. Niet alleen ontstaat daardoor een gelijkmatige gewasstroom, ook wordt het dorssysteem zo optimaal benut en tegelijkertijd beschermd tegen stenen.

Fendt Autodock™-invoerelevator

Korte insteltijden betekenen meer tijd om te oogsten. Fendt Autodock™ koppelt het maaibord binnen 5 seconden automatisch aan en stelt daarmee een nieuwe norm op het gebied van comfort. U kunt daarbij rustig op de bestuurdersstoel blijven zitten. Nadat het maaibord is opgepakt, zorgen vier hydraulische cilinders voor de aankoppeling. Een cilinder in het midden van het frame van de invoerelevator vergrendelt het maaibord mechanisch.

Superieure rotoren: Single en Dual Helix.

Dorszone
Afscheidingszone
Uitwerpingszone
Invoerzone
Aanvoerzone
Afscheidingszone
Aanvoerzone
Uitwerpingszone
Dorszone
Invoerzone

Single Helix

Dual Helix

De Helix Processor

De Helix-dorseenheid: gewoonweg uniek

Alle componenten van de rotoren, zoals slaglijsten en rotorvingers, zijn net als bij een helixstructuur in (vier) rijen gerangschikt. Het voorste deel van de rotoren bestaat uit vier in lengterichting aangebrachte slaglijsten, die de korrels uit de aren losmaken. De korven die zich daar onder bevinden, zijn er in veel verschillende uitvoeringen, voor optimale resultaten in elk gewas. Ze kunnen snel en gemakkelijk via de zijkant worden vervangen. De afstand tot de dorskorf is maximaal 35 mm en wordt hydraulisch geregeld. De rotorvingers staan in een hoek van 20° naar achteren. Daardoor wordt het geoogste materiaal binnen de helix-secties verdeeld en volledig maar behoedzaam rond de rotor geleid. Onverwachte piekbelastingen van de rotor komen daardoor niet voor en er zijn geen randen waar het materiaal achter blijft haken.

RotorFeeder-aanvoertrommel

Toevoer doorslaggevend

De RotorFeeder-aanvoertrommel (diameter 600 mm) geeft het materiaal van onderen af door aan de rotoren en levert zo een doorslaggevende bijdrage aan een optimaal dorsresultaat. Het toerental van de RotorFeeder wordt zelfstandig door het systeem geregeld en bedraagt steeds 70% van het toerental van de rotor. Doordat het toerental optimaal op dat van de rotoren is afgestemd en er in de machine veel ruimte is voor de overdracht van het materiaal, wordt het stro ontzien. Bovendien is voor de RotorFeeder minder vermogen nodig. Door de optimale overdracht is een constante gewasstroom verzekerd.

Toevoer en energiebehoefte

Rustige toevoer, geringe energiebehoefte

De rotorvingers zijn 140 mm lang. Daardoor vindt optimale afscheiding van het graan plaats, zonder dat het stro beschadigd raakt doordat het te weinig ruimte heeft. Resultaten: stro van hoge kwaliteit, goed uitdorsen en een lage energiebehoefte. Dit dorssysteem onderscheidt zich ook door de gemakkelijke instelbaarheid. De bestuurder hoeft alleen het toerentalbereik van de rotor en de afstand tot de dorskorf in te stellen.

Altijd in balans met het.
IDEALbalance™-systeem.

Mosaic

Buitengewone techniek: IDEALbalanceTM

Om niets anders dan schone korrels in de graantank te krijgen, zijn alle Fendt IDEAL-modellen met het unieke en geniaal-eenvoudige IDEALbalance™-systeem uitgerust. Het belangrijkste onderdeel hiervan is de dubbele terugvoerbodem. De voorste terugvoerbodem verzamelt het materiaal dat door de slaglijsten in het voorste deel uitgedorst wordt en legt dat vervolgens op het voorste deel van de voorbereidingsbodem af. De achterste terugvoerbodem verzamelt het door de rotorvingers afgescheiden materiaal en leidt dit achteraan op de voorbereidingsbodem. Zo wordt de voorbereidingsbodem over de gehele lengte benut en wordt het materiaal optimaal gereinigd.

 • Mosaic

  Buitengewone techniek: IDEALbalanceTM

  Om niets anders dan schone korrels in de graantank te krijgen, zijn alle Fendt IDEAL-modellen met het unieke en geniaal-eenvoudige IDEALbalance™-systeem uitgerust. Het belangrijkste onderdeel hiervan is de dubbele terugvoerbodem. De voorste terugvoerbodem verzamelt het materiaal dat door de slaglijsten in het voorste deel uitgedorst wordt en legt dat vervolgens op het voorste deel van de voorbereidingsbodem af. De achterste terugvoerbodem verzamelt het door de rotorvingers afgescheiden materiaal en leidt dit achteraan op de voorbereidingsbodem. Zo wordt de voorbereidingsbodem over de gehele lengte benut en wordt het materiaal optimaal gereinigd.

 • Mosaic

  IDEAL-terugvoerbodem

  De voorste terugvoerbodem is zo geconstrueerd dat deze het materiaal in het midden samenbrengt. Bij de Dual Helix-rotor is de achterste terugvoerbodem omgekeerd geconstrueerd, zodat daar het materiaal juist aan de uiteinden bijeengebracht wordt. Zo wordt het oogstmateriaal onder alle omstandigheden optimaal in de machine verdeeld. Bij een helling van 15% kan met deze eenvoudige bouw, in vergelijking met een volledig horizontaal verlopende terugvoerbodem, maar liefst 60% van de verliezen worden voorkomen. IDEALbalance™ is standaard in alle Fendt IDEAL-modellen ingebouwd. Voor de IDEAL 7 is een speciaal aan de Single Rotor aangepast type terugvoerbodem beschikbaar.

 • Mosaic

  Gelijkmatig verdeeld

  Wanneer één rotor aanwezig is (zoals bij de IDEAL 7) wordt het materiaal door de lange terugvoerbodem in het midden samengebracht. Daarna wordt het materiaal gelijkmatig over het voorste gedeelte van de voorbereidingsbodem verdeeld.

Middelste profielen: Normaal functioneren bij hellingen tot 15 graden

De zes middelste profielen (IDEAL 7, 8 ) zijn 150 mm hoog, zodat de machine tot een helling van 15 graden normaal kan functioneren. Verliessensoren op het eind van de zeefkast helpen de bestuurder om de machine optimaal in te stellen.

Gebogen valtrappen: Veel grotere hoeveelheid lucht

De IDEAL 9, 10 heeft gebogen valtrappen. Door de gebogen vorm verzamelen de zwaardere korrels zich in het onderste deel van de valtrap. De lichtere bestanddelen bevinden zich als resultaat van fysische processen bovenin. De gebogen valtrappen zorgen ervoor dat er een bredere luchtstroom vrijkomt, waardoor de hoeveelheid lucht duidelijk toeneemt. De vier secties van de IDEAL 10, met de gebogen valtrappen, zijn gemakkelijk te reinigen doordat ze eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Ventilator bestaat uit drie eenheden.

Tussenbodem
Ventilator
Onderzeef
Bovenzeef
Voorbereidingsbodem

Afzonderlijk nadorsen:
De speciaal geconstrueerde omkering zorgt voor maximale prestaties en optimaal uitdorsen. Het materiaal wordt door een vijzel uitgedorst en overgedragen aan de terugvoerbodem. Daardoor wordt de scheidingscapaciteit van de dorseenheid volledig benut. Het uitdorsen vindt plaats tussen de vijzel en de (vervangbare) afdekkingen, die, afhankelijk van de gewenste intensiteit, getand of glad kunnen zijn.

Superieure reiniging:
Ook de lange voorbereidingsbodem, de hoge profielen en de lange zeefkast van de Fendt IDEAL dragen bij aan de perfecte reiniging. Ter hoogte van de eerste valtrap tussen voorbereidingsbodem en tussenbodem wordt het vele kaf en korte stro gescheiden van de korrels. De tweede valtrap, naar de bovenzeef, zorgt vervolgens voor verdere scheiding van de ongerechtigheden. Een sterke luchtstroom zorgt daarbij voor optimale reiniging. Voor optimale zuiverheid van de korrels zorgen de gemonteerde profielen en de langste zeef die er op de markt is. Om onder alle omstandigheden de beste resultaten te behalen, kan vanuit de cabine de opening van de zeven eenvoudig elektrisch worden ingesteld.

Kies uit drie verschillende kafverdeelinstellingen.

De kafverdeler bevindt zich meteen aan het uiteinde van de zeefkast en verdeelt het korte stro en het kaf zoals u dat wenst. De strooischijven worden hydraulisch aangedreven, wat variabele toerentallen mogelijk maakt. U kunt kiezen uit drie kafverdeelinstellingen: hakselen + mengen (kaf komt in de hakselaar terecht), stro laten vallen + mengen (kaf komt in het zwad terecht) of kaf van het stro scheiden (kaf wordt naar opzij weggeworpen). Aan het eind van de strohakselaar kan een ActiveSpread-verdeler worden gemonteerd of (passieve) strogeleidingsplaten. ActiveSpread werkt met twee hydraulische strooischijven, waarvan de draaisnelheid vanuit de cabine kan worden ingesteld. Bij de passieve stroverdelers kunt u kiezen of u de geleidingsplaten elektrisch of handmatig wilt kunnen verstellen. Linker en rechter plaat kunnen altijd onafhankelijk van elkaar worden versteld.

Stro hakselen + mengen

Kaf scheiden van stro

Graantank en lossen.

Een ongekende lossnelheid

De graantank voor Fendt IDEAL-maaidorsers is in twee uitvoeringen leverbaar: de Streamer 210 met een inhoud van 17.100 l en een lossnelheid van 210 l/s en de Streamer 140 met 12.500 l en 140 l/s. Die enorme inhoud en de grotere lossnelheid zijn verantwoordelijk voor de enorme verwerkingscapaciteit van de Fendt IDEAL. Dat de lossnelheid zo groot is, ligt aan de enorme diameter van de losvijzel. De grote diameter van 480 mm in combinatie met het kleine aantal windingen staat tegelijkertijd lage rotatiesnelheden toe. De complete graantank wordt binnen 81 seconden voorzichtig en met weinig energie geleegd.

Onder in de graantank sturen afdekkleppen boven de vijzel de lossnelheid in vijf posities aan.

De grote diameter van de losvijzel maakt lage rotatiesnelheden in combinatie met een grote doorvoer mogelijk. Dat garandeert een goede kwaliteit van de korrels!

Opbrengst, vochtgehalte en kwaliteit altijd in beeld dankzij de live-data vanaf het perceel: aan de elevator zijn opbrengst- en vochtigheidssensoren en de camera voor bewaking van de korrelkwaliteit aangebracht. De gegevens hebben een nauwkeurigheid van 98% en worden dankzij de ISOBUS-standaard benut door VarioDoc, live-opbrengstkartering en IDEALharvest™.

Fendt IDEAL: Motor, chassis en transmissie.

Motoren en omkeerbare koelventilatoren

MAN- en AGCOPower-motoren

Om per model het beste totaalpakket te kunnen bieden, liggen in de drie Fendt IDEAL-modellen vier verschillende motoren, die perfect zijn aangepast aan de maximumcapaciteit van respectievelijk de IDEAL 7, 8, 9 en 10. Want alleen als de motor perfect bij de maximumcapaciteit past, kan maximale brandstofefficiëntie worden bereikt. De IDEAL 7 heeft een AGCO Power-motor, de IDEAL 8, 9 en 10 zijn voorzien van drie verschillende MAN-motoren. Alle motoren voldoen aan de emissienorm Fase V en onderscheiden zich door de lange service-intervallen.

Revolutionaire AirSense® Cooling

Voor een efficiënte en betrouwbare werking van de motoren is goede koeling essentieel. Speciaal voor de Fendt IDEAL werd AirSense® Cooling ontwikkeld. Het idee erachter: maximaal koelvermogen bij een zo klein mogelijke reinigingsbehoefte. AirSense® Cooling bestaat uit een 950 mm grote omkeerventilator en een koeloppervlak van 2,7 m². De lucht wordt via een koelrooster boven op de Fendt IDEAL centraal aangezogen. Afhankelijk van temperatuur en tijd verandert de ventilator automatisch van draairichting en blaast de koeler goed vrij.

Fendt IDEAL chassis

Smal onderweg

Doordat het onderstel van de Fendt IDEAL-maaidorser smal is, is het contactoppervlak met de grond groot, ook als voor rubberbanden wordt gekozen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de buitenafmetingen van de Fendt IDEAL-modellen die op 800/70 R38-banden staan kleiner is dan 3,3 meter. Zelfs bij de Fendt IDEAL-maaidorser met ParaLevel-hellingcompensatie, die hellingen tot 14% compenseert, kunnen aan de vooras 800/70-R38-banden worden gemonteerd. De transportbreedte blijft ook dan onder de 3,5 meter.

Maximale voortstuwing

De Fendt IDEAL schakelt zelfstandig en zeer slim alleen dan over op vierwielaandrijving als de ingestelde druk van de vooras wordt bereikt. Daardoor ondersteunt de AllDrive-as de IDEAL alleen als dat nodig is en levert dan volledige tractie. Als het differentieelslot geactiveerd is, is de vierwielaandrijving permanent ingeschakeld. Bij het sturen wordt het differentieel automatisch uitgeschakeld. Nadat de bocht gemaakt is, wordt het differentieel ook weer automatisch ingeschakeld. Daarmee bespaart de IDEAL brandstof en wordt de as ontzien.

De transmissie van de Fendt IDEAL

Fendt MotionShift

De transmissie van de Fendt IDEAL heeft twee versnellingen, met een snelheidsbereik van 0-15 km/h respectievelijk 0-40 km/h. Met Fendt MotionShift kunt u beide versnellingen tijdens het rijden met een druk op de knop comfortabel op de armleuning inschakelen. De snelheid regelt u comfortabel via de multifunctionele joystick. In de cvt-modus begint de snelheid op 0 km/h. De mate waarin de IDEAL versnelt, is afhankelijk van de positie van de rijhendel. In de speciale '’Hook-Up-modus’, die kan worden geactiveerd op de armleuning, reageert de Fendt IDEAL proportioneel op bewegingen van de joystick. Aankoppelen van het maaibord wordt daarmee kinderspel.

De IDEALE werkplek.

Een werkplek met optimaal zicht

De Fendt VisionCab is ontwikkeld om u de perfecte werkplek te bieden, met optimaal zicht op het maaibord. Het glasoppervlak van 5,75 m² en de 180° zicht rondom maken dat mogelijk. Het lage geluidsniveau van slechts 73 dB(A) zorgt voor een aangename werkomgeving. In de ruime cabine kunnen zelfs bestuurders met lange benen comfortabel zitten.

Alles onder controle

Het centrum van de eenvoudige en intuïtieve bediening van de Fendt IDEAL bevindt zich op de armleuning. Daarop bevinden zich namelijk de handige joystick en de folietoetsen en tuimelschakelaars voor de verschillende machinefuncties. Bovendien is er nog een klein digitaal display, waarop de belangrijkste machine-instellingen worden weergegeven. De 10,4"-Varioterminal maakt het bovendien mogelijk om de machine eenvoudig via het touchscreen of via knoppen in te stellen. Voor de uitgebreidere machinefuncties via IDEALharvest™ klikt u op de iPad waarop de applicatie draait. Die zit in een stevige, praktische houder.

Joystick besturing

Voor optimaler zicht op het maaibord komt Fendt IDEAL met een revolutionair concept: IDEALdrive. Met IDEALdrive is helemaal geen stuurkolom meer nodig. In plaats van met een stuurwiel, wordt de maaidorser met een joystick bestuurd. Die bevindt zich op de linker armleuning. Zo bepaalt u de besturing met de linker en de snelheid met de rechter hand. Het resultaat is optimaal zicht naar voren. De aansturing en de haptische terugkoppeling van de joystick zijn proportioneel ten opzichte van de rijsnelheid.

IDEALharvest

Gewoon oogsten Met IDEALharvest stelt de Fendt IDEAL nieuwe normen op het gebied van het automatisch instellen van maaidorsers. IDEALharvest is een revolutionair systeem voor de automatisering van uw grote Fendt-maaidorser. De informatie die wordt geleverd door akoestische MAD-sensoren, wordt door de Fendt IDEAL automatisch volgens uw vooraf gekozen oogststrategie ingesteld. Zo behaalt u steeds een perfect dorsresultaat.

Aan u de keus

Fendt VarioGuide

Bij het spoorgeleidingssysteem Fendt VarioGuide kunt u kiezen uit verschillende ontvangers van de merken NovAtel® en Trimble®. Zij bieden zeer verschillende correctiesignalen, met nauwkeurigheden tot maximaal 2 cm. Met de NovAtel-ontvanger zit u met de correctiesignalen SBAS, TerraStar-L, TerraStar-C en RTK steeds in het juiste spoor. Als u voor een Trimble®-ontvanger kiest, kunt u gebruikmaken van SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ en RTK. En komt het een keer voor dat u door het terrein uw signaal toch een keer verliest, dan werkt VarioGuide dankzij de Trimble®-xFill™-technologie of NovAtel® RTK Assist ook zonder correctiesignaal nog ongeveer 20 minuten betrouwbaar verder.

NovAtel en Trimble

Voor beide systemen – NovAtel en Trimble – hebt u de keuze uit verschillende correctiesignalen, die u ook in geval van signaalverlies in staat stellen om nog enige tijd door te werken.