360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Elektronica, die het u gemakkelijk maakt.

Zeer efficiënte bediening

Alle machinefuncties kunnen via de geïntegreerde 10,4''-Varioterminal worden aangestuurd. Op verzoek kan ook een extra terminal worden geïnstalleerd. Onze multifunctionele joystick, die speciaal bedoeld is voor gebruik in combinatie met onze veldspuiten, biedt bijzonder veel gebruiksgemak. De tuimelschakelaars zijn gemakkelijk bereikbaar en de folietoetsen hebben duidelijke opschriften. Met behulp van beide stuurt u eenvoudig alle functies van uw veldspuit aan. De camera's (optie) geven u een perfect zicht rondom de machine. Op de naar persoonlijke voorkeur in te stellen 10,4''-Varioterminal hebt u alle informatie steeds bij de hand.

Volledig geschikt voor ISOBUS

De Rogator 600 is volledig ISOBUS-compatibel. De ISOBUS-functionaliteit garandeert een uniforme bediening voor alle systemen en een gemakkelijke integratie van extra sensoren, zoals N-sensoren.

VarioGuide Contour Assistant

De VarioGuide Contour Assistant vult de bekende VarioGuide-spoortypen aan met de typen ‘Contoursegmenten’ en ‘Enkel spoor’. Daarmee werkt u met meer efficiëntie en comfort. Na vaststelling van de contoursegmenten kiest het VarioGuide-systeem op grond van rijrichting, hoek en afstand automatisch het geschikte segment. De sporen kunnen op basis van de perceelsgrenzen automatisch worden bepaald en hoeven niet handmatig te worden gewijzigd. Met ‘Enkel spoor’ kunnen bij de gewasbescherming alle rijpaden als contourlijnen worden geregistreerd. Door rijden op rijpaden worden de sporen geregistreerd. Zij kunnen dan bij een volgende applicatie worden toegepast.

Dankzij VarioGuide perfect spoorvolgend

In welk land u zich ook bevindt, in de buurt van een stad of al dan niet in de buurt van een gsm-mast: het Fendt VarioGuide-spoorgeleidingssysteem zorgt er met behulp van aanwezige GNSS-signalen voor dat uw werk tot op de centimeter nauwkeurig wordt uitgevoerd. Het systeem maakt gebruik van de satellietsystemen gps, GLONASS en GALILEO (zodra dat beschikbaar is) en verfijnt de informatie daarvan met behulp van de meest uiteenlopende correctiediensten. Wordt het RTK-signaal door een obstakel onderbroken, dan houdt VarioGuide u dankzij NovAtel RTK Assist- of Trimble-xFill-technologie nog 20 minuten lang in het juiste spoor. VarioGuide is open voor vele signalen. De door satellieten ondersteunde signalen SBAS (EGNOS en WAAS) zijn even welkom als de over land verlopende RTK-signalen, die via radiosignalen en mobiele telefonie (Ntrip) worden overgedragen.

Slimme oplossingen, garantie voor succes.

Sectieschakeling voor meer efficiëntie

Voor wie niets wil verspillen is de automatische sectieschakeling SectionControl onontbeerlijk. U brengt geen dubbele hoeveelheden waardevol productiemiddel op, maar voorkomt zowel overlappingen als blanco plekken. Zowel bij grote oppervlakken als bij kleine, onregelmatig gevormde percelen. U start de Rogator 600 gewoon op en alle parameters worden volautomatisch doorgegeven. De TC-SC (Task Controller SectionControl) schakelt aan de hand van de gps-posities en de gewenste mate van overlapping secties automatisch in en uit. SectionControl kan bij een middelbesparing van 5 tot 15% tot hogere opbrengsten leiden. Uiteraard kunnen alle belangrijke functies zoals schoonwateromschakeling, inwendige reiniging en uitschakelen van de roerinstallatie, rechtstreeks vanuit de cabine worden aangestuurd.

Kopakkermanagement

Met behulp van het kopakkermanagementsysteem schakelt u met één druk op de knop een hele serie functies in: in- en uitschakelen van de afgifte, OptiSonicspuithoogteregeling, doorspoelen van de spuitboom, achterasbesturing, cruisecontrol wijzigen en VarioGuide-spoorgeleidingssysteem. Zo kunt u de hele dag ontspannen werken. Bij perceelsranden die in de Varioterminal opgeslagen zijn, is er geen gevaar dat het spuiten start terwijl de boom zich nog buiten het perceel bevindt. Ook bij onoverzichtelijke perceelsranden en ’s nachts wordt altijd alleen het doeloppervlak bespoten – niet meer en niet minder.

Gemakkelijke documentatie met VarioDoc Pro

De TC-BAS (Task Controller Basic) neemt de documentatie over van de getotaliseerde waarden, voor zover die overname zinvolle informatie geeft over het verrichte werk. Het werktuig stelt de waarden ter beschikking, zoals totale opgebrachte hoeveelheid middel, bewerkt oppervlak, enzovoort. De uitwisseling van gegevens tussen perceelskaart en Task Controller Basic (TC-BAS) in Fendt VarioDoc Pro vindt plaats via het ISO-XML-format. Zo kunnen opdrachten eenvoudig in de terminal worden geïmporteerd. Daarna kan de afgewerkte documentatie weer worden geëxporteerd. Daardoor wordt de documentatielast kleiner en voert u de meeste stappen meteen op het perceel uit.

VariableRateControl (VRC)

Op het gebied van nauwkeurig doseren van productiemiddelen speelt VariableRateControl (VRC) zijn troeven uit. TC-GEO (Task Controller geo-based, variabel) biedt de mogelijkheid om met locatiegerelateerde afgiftekaarten te werken en de opgebrachte hoeveelheden op uw perceelskaart te noteren. Daartoe verzendt u de betreffende afgiftekaart vóór het opbrengen via USB, bluetooth of mobiele telefonie naar de terminal. Via de ISOBUS-interface wordt de exacte op te brengen hoeveelheid middel vervolgens aan de Rogator 600 doorgegeven en vervolgens, dankzij het VarioGuide-stuursysteem, uiterst nauwkeurig afgegeven. VariableRateControl voorkomt ook de aanwezigheid van resten middelen op het bedrijf effectief en bevordert een efficiëntere omgang met gewasbeschermingsmiddelen.

Mosaic

Er zijn gps-ontvangers met een nauwkeurigheid van +/- 2 cm leverbaar.

  • Mosaic

    Er zijn gps-ontvangers met een nauwkeurigheid van +/- 2 cm leverbaar.

  • Mosaic

    Weergave in SectionControl-modus: dankzij de in- en uitschakeling van afzonderlijke doppen wordt elke plant behandeld. U kunt er 100% van op aan dat het doeloppervlak altijd geraakt wordt.

  • Mosaic

    VariableRateControl: flexibele afgifte op grond van afgiftekaarten of online-sensoren zoals N-sensoren.

De volgende stap naar uw Fendt Rogator 600