360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

VarioGrip voor de juiste bandenspanning

Het geïntegreerde VarioGrip-bandendrukwisselsysteem maakt het mogelijk om de bandenspanning tussen 0,6 en 2,5 bar binnen korte tijd aan te passen – ook tijdens het rijden. Bij alle 4 de wielen vindt dit plaats via de geïntegreerde draaibare doorvoeren, die positief bijdragen aan de levensduur van de trekker. De luchtvoorziening wordt gerealiseerd via een watergekoelde dubbele compressor en een voertuigeigen ventielsysteem.

Tot 8 procent lager brandstofverbruik op het land

Met VarioGrip stelt u de optimale bandenspanning voor zowel veldwerk als wegtransport eenvoudig en binnen enkele minuten via de Varioterminal in. Zo kan bij een bandenspanning van 0,8 bar (in plaats van de gebruikelijke 1,8 bar) bij veldwerk het brandstofverbruik met 8 procent per hectare worden verminderd.


** ** 1,8 bar is een waarde die in geval van ongewijzigde bandenspanning als compromis tussen veldwerk en wegtransport wordt aangenomen.

Tot 2 procent lager brandstofverbruik op de weg

Zelfs bij wegtransport met een bandenspanning van 2,4 bar (in plaats van 1,8 bar) met volle aanhanger kan het verbruik al met 2 procent worden verminderd.


** ** 1,8 bar is een waarde die in geval van ongewijzigde bandenspanning als compromis tussen veldwerk en wegtransport wordt aangenomen.

Tot 8 procent grotere oppervlaktecapaciteit

De juiste bandenspanning brengt meer kracht over op de ondergrond en vergroot zo de trekkracht. Bij een aangepaste druk in de band worden slip en rolweerstand effectief verlaagd. Dit heeft een positief effect op de oppervlaktecapaciteit. Als bij zwaar veldwerk de bandenspanning word verminderd, leidt dat automatisch tot een groter contactoppervlak van de band met de ondergrond. De slipreductie en rendementsstijging die daardoor ontstaan, leiden in dezelfde tijd tot een 8 procent grotere oppervlaktecapaciteit.

Op 500 uur zwaar trekwerk per jaar betekent dat een besparing van maar liefst 40 uur. Omgerekend per draaiuur leiden de grotere oppervlaktecapaciteit en het tegelijkertijd lagere brandstofverbruik tot een besparing van maar liefst 10* euro per uur. Aangenomen dat de trekker de helft van de gebruikstijd voor zwaar trekwerk wordt gebruikt, kan op 10.000 draaiuren € 50.000 worden bespaard.

* Fachhochschule Südwestfalen (hbo-opleiding agrarische economie) te Soest, Noordrijn-Westfalen (D)** Op basis van 10.000 draaiuren, 50% trekwerk, 5000 draaiuren à € 10,-

** 1,8 bar is een waarde die in geval van ongewijzigde bandenspanning als compromis tussen veldwerk en wegtransport

Op de weg tot 3 procent sneller bij hetzelfde motorvermogen

Een hogere bandenspanning vermindert op de weg de rolweerstand en leidt tot veiliger rijgedrag van de trekker. Zo profiteert u van een lager brandstofverbruik en veilige rij-eigenschappen. De geringe bandenslijtage vergroot de levensduur van de banden, zelfs als met hogere snelheden wordt gereden. Bij hetzelfde motorvermogen bent u minder tijd kwijt voor transport.

Door Fendt VarioGrip besparingen tot € 50.000

Tot 3% sneller

Een bandenspanning op de openbare weg van 2,4 bar in plaats van de gebruikelijke 1,8 bar leidt tot maximaal 3 procent kortere rijtijden plus een 2 procent lager brandstofverbruik.


Een bandenspanning van 2,4 bar op de weg betekent:

 • rijtijden 3% korter
 • brandstofverbruik 2% lager

Tot 8% meer oppervlak bewerkt

Als bij de grondbewerking een bandenspanning van 0,8 bar wordt ingesteld in plaats van de gebruikelijke 1,8 bar, kan de trekcapaciteit met 10% worden vergroot. Dit leidt tot een 8% groter bewerkt oppervlak, met tegelijkertijd een 8% lager brandstofverbruik per hectare. Op 500 uur zwaar trekwerk per jaar betekent dat een besparing van 40 uur. Een bandenspanning van 0,8 bar betekent:

 • 10% meer trekkracht +
 • 8% meer oppervlak +
 • brandstofbesparing 8% +
 • per 500 draaiuren een besparing van 40 uren

Besparing maximaal 10 euro per hectare

Omgerekend per draaiuur leidt dat tot een besparing van 10* euro per uur voor zware trekwerkzaamheden. Bij 10.000 draaiuren waarvan 50 procent (dus 5000 draaiuren) trekwerk kan dus € 50.000 worden bespaard.


Een bandenspanning van 0,8 bar betekent:

 • een besparing van € 10,- per uur
 • een besparing van € 50.000 bij 5000 uur trekwerk

*Fachhochschule Südwestfalen (hbo-opleiding agrarische economie) te Soest (D)**Op basis van 10.000 draaiuren, 50% trekwerk, 5000 draaiuren à € 10,-

VarioGrip spaart de bodem en levert meer geldelijk voordeel op

Mosaic

Spaart de bodem

Het ontzien van de bodem wordt landbouwtechnisch in eerste instantie gerealiseerd door een geringere druk per eenheid van contactoppervlak. Een geringere druk in de band zorgt voor een groter contactoppervlak. De belasting wordt over een groter oppervlak verdeeld.

 • Mosaic

  Spaart de bodem

  Het ontzien van de bodem wordt landbouwtechnisch in eerste instantie gerealiseerd door een geringere druk per eenheid van contactoppervlak. Een geringere druk in de band zorgt voor een groter contactoppervlak. De belasting wordt over een groter oppervlak verdeeld.

 • Mosaic

  Grotere bodemvruchtbaarheid

  De juiste bandenspanning vergroot de effectiviteit en brengt de kracht van de motor voorzichtig op de grond over. Gevolg is een betere bodemvruchtbaarheid en hogere opbrengsten.

 • Mosaic

  Vruchtbare grond

  Lucht en water worden in de bodem in poriën opgeslagen. Een vruchtbare bodem onderscheidt zich doordat deze ca. 40 procent open poriën en ca. 60 procent vaste substantie bevat. Bij grondbewerking wordt alle gewicht door deze vaste substantie gedragen. Een aangepaste bandenspanning draagt zodoende bij aan de opbouw en het behoud van de poriënstructuur.

  * Bron: prof. dr. Volk, Fachhochschule Soest (D)

Verdeling van de bodemdruk

Alom bekend en keer op keer bewezen: een aangepaste en verlaagde bandenspanning leidt niet alleen tot een groter bewerkt oppervlak per dag en een lager brandstofverbruik, maar spaart ook duidelijk de bodem. Een zachtere, bredere band heeft een groter contactoppervlak, zodat het gewicht beter verdeeld wordt en de bodemdruk kleiner is. Een smalle, harde band daarentegen verdicht een normaal gestructureerde bodem niet alleen, maar ten gevolge van de ‘wielslip met frees-effect’ wordt het oppervlak bovendien door de noppen van de banden beschadigd en is het brandstofverbruik hoger: bij sporen met een diepte van meer dan 10 cm is het brandstofverbruik dubbel zo groot.*

* Bron: prof. dr. Volk, Fachhochschule Soest (D)

Laat de goede sporen achter

Op de afbeelding ziet u de afdruk van dezelfde trekkerband, rechts met een hoge en links met een lage bandenspanning. Aan de lengte van de bandafdruk is te zien welk effect de luchtdruk in de band op de ondergrond heeft. Op de rechter afbeelding is de afdruk van een band met een hoge bandenspanning te zien. Het kortere contactoppervlak is duidelijk herkenbaar. Het gewicht wordt minder goed verdeeld en de band zakt dieper in de grond weg. De linker afbeelding toont dezelfde band, maar nu met een lage bandenspanning. De band kan zich uitspreiden en het gewicht beter over het beschikbare grondoppervlak verdelen. Het contactoppervlak wordt daardoor duidelijk langer en breder, en de bodemdruk dus kleiner.

Nog meer overtuigende voordelen!

Optimale bescherming

Door de beschermde constructie beschikt u over een systeem met de grootste inzetbaarheid en de langste levensduur. Gevaar voor afscheuren door uitstekende luchtleidingen is daardoor uitgesloten.

Geringe bandenslijtage

Met het bandendrukregelsysteem kan de druk snel aan de omstandigheden worden aangepast. Daardoor kan het slijten van de banden effectief worden verminderd.

Snel opgepompt

Dankzij de watergekoelde dubbele compressor kunnen de banden snel met lucht worden gevuld. De dubbele compressor beschikt over een veel grotere capaciteit dan een standaard compressor.

Perfect geïntegreerd – eenvoudig te bedienen via de Varioterminal

Via de Varioterminal kan met één druk op de knop de bandenspanning van de trekker worden geregeld. Via een hulpsysteem wordt de bestuurder op een te lage of te hoge bandenspanning gewezen.

Bandendrukregelsysteem: de techniek

VarioGrip is het volledig geïntegreerde bandendrukregelsysteem, met voertuigeigen ventiel- en luchtgeleidingstechnologie. Deze complete oplossing bestaat o.a. uit een watergekoelde compressor met een grote capaciteit. De twee zuigers daarvan produceren een zeer grote luchtstroom. Zowel aan de voor- als aan de achteras bevindt zich een draaibare radiale doorvoer. Bij de twee-leidingen-technologie wordt het ventiel van de band via de stuurleiding geopend. Via de vulleiding wordt de band gevuld of wordt er lucht uit gelaten. De draaibare radiale doorvoeren worden niet vaak belast, omdat ze alleen bij het vullen en ledigen van de band onder druk staan.

Een ander voordeel is dat er bij eventuele beschadiging van de leiding geen lucht uit de band kan ontsnappen. Ook dat draagt bij aan de veiligheid. De aansturing vindt gewoon via de Varioterminal plaats: voor de voor- en achteras kan afzonderlijk de gewenste bandenspanning voor veldwerk en wegtransport worden ingesteld. Deze instellingen worden in de Varioterminal opgeslagen. Zo kan de bandenspanning ook tijdens het rijden met het bandendrukregelsysteem worden geregeld.

Intelligent geïntegreerd in de vooras

De leidingen van het VarioGrip-bandendrukregelsysteem lopen door een radiale draaibare doorvoer. Via de stuurleiding (groen) wordt het ventiel van de band pneumatisch geopend, via de luchtleiding (blauw) kan de luchtdruk in de band snel worden verminderd en verhoogd

Filling line to valve

Control line to valve

Filling line - inlet on steering knuckle

Control line - inlet on steering knuckle

Radial rotary union front axle

Bandendrukregelsysteem VarioGrip in de neutrale test

Het bewijs

Neutraal onderzoek van de Fachhochschule Südwestfalen (hbo-opleiding agrarische economie) te Soest, Noordrijn-Westfalen (D), levert het indrukwekkende bewijs dat het geïntegreerde bandendrukregelsysteem VarioGrip tot een flinke verhoging van de efficiëntie leidt. Dit onderzoek vond in augustus 2014 plaats met een Fendt 828 Vario die met het geïntegreerde bandendrukregelsysteem VarioGrip was uitgerust. De effecten werden zowel bij zwaar trekwerk op het land als bij wegtransport bepaald. De onderzoeksresultaten tonen de duidelijke economische voordelen.

Als basis voor de berekening van de slip is op een vaste ondergrond bij verschillende bandenspanningen de bandomtrek bepaald.

Om het aantal wielomwentelingen zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen en zo de theoretische snelheid te bepalen, werd op de astrechter een pulsteller aangebracht.

Om het brandstofverbruik tijdens de VarioGrip-test te meten werd zowel in de brandstoftoe- als -afvoerleiding een externe volumeteller toegepast.

Bandendrukregeling – omdat het loont!

Afhankelijk van het gebruik van de trekker moet de bandenspanning vaker of minder vaak worden aangepast. Navenant groot is de tijdwinst door het geïntegreerde bandendrukregelsysteem VarioGrip, waarmee de bandenspanning ook tijdens het rijden probleemloos kan worden aangepast. Zo blijven dankzij VarioGrip de insteltijden voor het aanpassen van de bandenspanning bij oprijden of verlaten van een perceel tot een minimum beperkt en wordt het werk sneller uitgevoerd.

Bandendrukregeling tijdens grondbewerking

Bandendrukregeling tijdens het uitbrengen van bijvoorbeeld mest.

Afbeeldingen afkomstig van AGCO/Fendt en prof. dr. Volk, Fachhochschule Soest (D)

De volgende stap naar uw Fendt 800 Vario

Fendt 800 Vario

Fendt 800 Vario

Informatiemateriaal