360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Topcapaciteit: het Cyclone Cleaning System.

Drievoudige ventilator

De krachtige ‘Cyclone’-ventilator bestaat uit drie eenheden, met open zijden voor maximale doorstroming. Het toerental wordt hydraulisch ingesteld op 250 tot 1400 t/min. De verschillende toerentallen kunnen daardoor snel een efficiënt worden bereikt. De sterke luchtstroom wordt vanaf de eerste valtrap verdeeld. Zo behoudt de luchtstroom over de hele lengte van de zeefkast zijn richting, wat tot een optimale reiniging leidt.

Ventilator
Onderzeef
Bovenzeef
Tussenbodem
Voorbereidingsbodem

Afzonderlijk nadorsen

De speciaal geconstrueerde omkering zorgt voor maximale prestaties en optimaal uitdorsen. Het materiaal wordt door een vijzel uitgedorst en overgedragen aan de terugvoerbodem. Daardoor wordt de scheidingscapaciteit van de dorseenheid volledig benut. Het uitdorsen vindt plaats tussen de vijzel en de (vervangbare) afdekkingen, die, afhankelijk van de gewenste intensiteit, getand of glad zijn.

Superieure reiniging

Ook de lange voorbereidingsbodem, met zes afzonderlijke secties en hoge profielen, en de lange zeefkast dragen in de Fendt IDEAL bij aan de perfecte reiniging. Ter hoogte van de eerste valtrap tussen voorbereidingsbodem en tussenbodem wordt het vele kaf en korte stro gescheiden van de korrels. De tweede valtrap, naar de bovenzeef, zorgt vervolgens voor verdere scheiding van de ongerechtigheden. Een sterke luchtstroom zorgt daarbij voor optimale reiniging. Voor optimale zuiverheid van de korrels zorgen de gemonteerde profielen en de langste zeef die er op de markt is. Om onder alle omstandigheden de beste resultaten te behalen, kan vanuit de cabine de opening van de zeven eenvoudig elektrisch worden ingesteld.

Het slimme uitdorssysteem via de omkering helpt u om het beste uit uw machine te halen.

Verliessensoren op het eind van de zeefkast helpen de bestuurder om de machine optimaal in te stellen, door via akoestische en druksignalen gevallen materiaal waar te nemen.

De zes middelste profielen zijn 150 mm hoog, zodat de machine tot een helling van 15% normaal kan functioneren. Verliessensoren op het eind van de zeefkast helpen de bestuurder om de machine optimaal in te stellen.

Geniaal van eenvoud – altijd in balans.

IDEALbalanceTM kan op hellingen de verliezen beperken tot 60%, zonder ingewikkeld regelsysteem.

Het geoogste product is dankzij IDEALbalanceTM gelijkmatig verdeeld als het de zeven bereikt.

Buitengewone techniek

Om niets anders dan schone korrels in de graantank te krijgen, zijn alle Fendt IDEAL-modellen met het unieke en geniaal-eenvoudige IDEALbalance™- systeem uitgerust. Kern hiervan vormt de dubbele terugvoerbodem. De voorste terugvoerbodem verzamelt het materiaal dat door de slaglijsten in het voorste deel uitgedorst wordt en brengt dat vervolgens op het voorste deel van de voorbereidingsbodem. De achterste terugvoerbodem verzamelt het door de rotorvingers afgescheiden materiaal en leidt dit achteraan op de voorbereidingsbodem. Zo wordt de voorbereidingsbodem over de gehele lengte benut en wordt het materiaal optimaal gereinigd.

Ongevoelig tot 15%

De voorste terugvoerbodem is zo geconstrueerd dat deze het materiaal in het midden verzamelt. De achterste terugvoerbodem is omgekeerd gebouwd, zodat daar het materiaal juist aan de uiteinden bijeengebracht wordt. Zo wordt het oogstmateriaal onder alle omstandigheden optimaal in de machine verdeeld. Bij een helling van 15% kunnen met deze eenvoudige bouw maar liefst 60% van de verliezen worden voorkomen. IDEALBalance™ is standaard ingebouwd bij de IDEAL 8 en IDEAL 9. Voor de IDEAL 7 is een speciaal aan de Single Rotor aangepast type terugvoerbodem beschikbaar.

De voorste terugvoerbodem is naar binnen gebogen, zodat het oogstmateriaal in het centrum bij elkaar wordt gebracht. De achterste terugvoerbodem is naar buiten gebogen en transporteert het oogstmateriaal naar buiten.

ShortCut en ActiveSpread: uitgangspunt voor perfecte verkleining.

Optimale verdeling

De kafverdeler bevindt zich meteen aan het uiteinde van de zeefkast en verdeelt het korte stro en het kaf zoals u dat wenst. De strooischijven worden hydraulisch aangedreven, wat variabele toerentallen mogelijk maakt. U kunt kiezen uit drie kafverdeelinstellingen: hakselen + mengen (kaf komt in de hakselaar terecht), stro laten vallen + mengen (kaf komt in het zwad terecht) of kaf van stro scheiden (kaf wordt opzij weggeworpen). Aan het eind van de strohakselaar kan een ActiveSpread-verdeler worden gemonteerd of (passieve) strogeleidingsplaten. ActiveSpread werkt met twee hydraulische strooischijven, waarvan de draaisnelheid vanuit de cabine kan worden ingesteld. Bij de passieve stroverdelers kunt u kiezen of u de geleidingsplaten elektrisch of handmatig wilt kunnen verstellen. Linker en rechter plaat kunnen altijd onafhankelijk van elkaar worden versteld.

Stro laten vallen + mengen

Stro hakselen + mengen

Kaf scheiden van stro

De standaarduitvoering van de Fendt IDEAL is uitgerust met een BaseCut-strohakselaar met 56 messen.

De beste stroverkleining en -verdeling wordt in de Fendt IDEAL-modellen verzorgd door de ShortCut achtrijige strohakselaar.

Optimale verkleining

Ook de strohakselaar is zonder compromissen aangepast aan de enorme verwerkingscapaciteit van de Fendt IDEAL. Voor alle modellen zijn twee typen strohakselaar leverbaar: de BaseCut met 56 messen in vier rijen en de ShortCut met 112 messen in acht rijen. Beide hakselaars zijn voorzien van onderhoudsvrije lagers. Het tegenmes kan zonder gereedschap in vijf posities worden ingesteld. Als u het stro op zwad wilt leggen, gebruikt u gewoon de ‘chop to drop’-functie van de Fendt IDEAL om op zwadafleg over te schakelen.

Uitstekend toegankelijk

De hakselaar is voorzien van twee elektromotoren, die hem zeer toegankelijk maken. De hakselmessen, gefabriceerd door Rekord, kunnen aan beide zijden worden gebruikt, wat de gebruiksduur verdubbelt. Het toerental van de hakselaar kan via een riem eenvoudig worden gewijzigd van 850 t/min (maïs, bonen) in 3600 t/min (graan, koolzaad) en vice versa.