2024-06-06Presseoplysninger

Avanceret og helt nyudviklet: Fendt Former C-rive med to rotorer og centerskår

De mellemstore river fra Fendt Former med en arbejdsbredde på 6,90 m til 10 m bruges hovedsageligt på europæiske landbrug med egen mekanisering. Serien er nu blevet komplet nyudviklet. Gennemprøvede funktioner som den patenterede SteerGuard eller den dobbelte svingarm på rotorophænget suppleres for første gang i dette segment af talrige ISOBUS-funktioner som ProConnect med Fendt FlexHigh- og MyMemory-funktionerne eller Section Control. Det betyder, at Fendt opfylder behovene på forskellige landbrug, lige fra basismodellen med to rotorer og centerskår til professionelle krav om ISOBUS og intelligent styring.

2024-06-06Presseoplysninger

Avanceret og helt nyudviklet: Fendt Former C-rive med to rotorer og centerskår

De mellemstore river fra Fendt Former med en arbejdsbredde på 6,90 m til 10 m bruges hovedsageligt på europæiske landbrug med egen mekanisering. Serien er nu blevet komplet nyudviklet. Gennemprøvede funktioner som den patenterede SteerGuard eller den dobbelte svingarm på rotorophænget suppleres for første gang i dette segment af talrige ISOBUS-funktioner som ProConnect med Fendt FlexHigh- og MyMemory-funktionerne eller Section Control. Det betyder, at Fendt opfylder behovene på forskellige landbrug, lige fra basismodellen med to rotorer og centerskår til professionelle krav om ISOBUS og intelligent styring.

Fendt Former C-serien af river med centerstår og to rotorer omfatter seks modeller med en arbejdsbredde på 6,90 til 10 meter. Disse Fendt Former-modeller er kendetegnet ved høje arbejdshastigheder med ren foderkvalitet, en bred vifte af udstyrsmuligheder og et stort antal ISOBUS-funktioner som ekstraudstyr. Sortimentet omfatter standardmodeller til kunder uden behov for ISOBUS-funktionalitet og avancerede modeller til kunder med høje krav til ISOBUS-ydelse.

Betegnelsen på Fendt Former 920 C PRO-modellen er sammensat af 920 for en maksimal arbejdsbredde på 9,20 meter, C for "centerlevering " eller midterste rive og PRO for modellerne med ISOBUS.

Modeloversigt Fendt Former rive med centerskår


Arbejdsbredde

Uden ISOBUS

Med ISOBUS

6,90 – 7,60 m

Fendt Former 760 C


7,60 – 8,60 m

Fendt Former 860 C

Fendt Former 860 C PRO

8,00 - 9,20 m

Fendt Former 920 C

Fendt Former 920 C PRO

8,80 – 10,00 m


Fendt Former 1000 C PRO

ISOBUS-styringen til Fendt Former rive med centerskår er fuldt integreret i traktorens terminal. Det betyder, at funktionerne også nemt kan tildeles direkte til betjeningshåndtaget. Ved hjælp af ISOBUS kan føreren indstille arbejds- og skårbredden, intensiteten af Fendt FlexHigh eller rivehøjden direkte fra traktorens førerhus. ISOBUS-styringen af PRO-modellerne muliggør individuel hævning af rotorerne som standard. Elektrohydraulisk individuel hævning er tilgængelig som ekstraudstyr til standardmodellerne. Fordelene ved dette: meget præcis bearbejdning, selv i bakkede eller uregelmæssige områder samt på forager, og dobbelt jordbearbejdning forhindres. Dette suppleres af den justerbare hævning på forager. Løftehøjden på rotorerne på forager kan indstilles i fem trin og justeres via terminalen.

Section Control til river med to rotorer og centerskår

For første gang i dette segment er ISOBUS Section Control-funktionen tilgængelig som ekstraudstyr til Fendt Former PRO-modellerne. Section Control registrerer de bearbejdede områder og hæver automatisk rotorerne, så snart der køres over områder, der allerede er bearbejdet, som f.eks. forageren. Det reducerer indtrængen af urenheder, mindsker slitage samt aflaster føreren og øger kombinationens samlede effektivitet.

ISOBUS til Fendt Fomer med Fendt ProConnect

Det unikke Fendt ProConnect ISOBUS-system er kendt fra Fendt Former-serien af river med fire rotorer og fås nu for første gang til centerskår-river med to rotorer. Fendt ProConnect består af Fendt FlexHigh- og MyMemory-funktionerne, der er specielt udviklet til river.

Optimal rivehøjde ved høj hastighed

For at opnå optimale riveresultater tilpasser Fendt Former tændernes arbejdshøjde til kørehastigheden via den automatiske FlexHigh-rivehøjdejustering. Hvis traktorens kørehastighed øges, sænker det hastighedsafhængige system rotorerne og regulerer afstanden mellem tænderne og jorden. Det forhindrer spild under rivning. Hvis kørehastigheden falder, hæver systemet rotorerne for at forhindre, at der trænger urenheder ind. Dette øger arealudbyttet betydeligt, selv med store fodermængder. Det hastighedsafhængige styresystem reducerer foderspild og foderforurening på samme tid.

Fendt FlexHigh justering af rivehøjde

Når maskinen står stille, hæves tænderne helt. Dette intelligente styresystem beskytter græsset, reducerer indtrængen af snavs og forbedrer dermed foderkvaliteten. Hvis rivehøjden optimeres i enhver situation, reducerer det også slitage på tænderne.

Indstillingshukommelse forkorter opsætningstiden

Det integrerede MyMemory-system til styring af river gemmer indstillinger som arbejdsbredde, skårbredde og rivehøjde. Med et tryk på en knap flyttes maskinen til sin mest kompakte transportposition, når arbejdet er færdigt. På den næste mark genkaldes de tidligere gemte indstillinger med et tryk på en knap, og maskinen kører helt automatisk tilbage til de sidste indstillinger. Dette minimerer betjeningsfejl og reducerer opsætningstiden betydeligt.

Praktisk betjening

I kombination med en ISOBUS-kompatibel traktor kan alle funktioner betjenes via joysticket og traktorens terminal. Brugergrænsefladen er også blevet fuldt optimeret til FendtONE. Det enkle og tydelige display gør det lettere at betjene maskinens funktioner. Hvis det er nødvendigt, kan der også eftermonteres et joystick. Det vedligeholdelsesfrie, boltede rotorhoved og de lange vedligeholdelsesintervaller for PTO-akslerne reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. En areal- og timetæller gør det lettere at beregne det udførte arbejde og kvalificerer maskinen til en udvidet reklamationsret.

Beskyttede komponenter

Foderhøstteknologi bruges for det meste i snævre høstvinduer, og derfor er landmændene afhængige af maskiner med en høj grad af driftssikkerhed. De beskyttede komponenter i Fendt Former centerskår-riven med to rotorer bidrager i høj grad til dens driftssikkerhed. Det patenterede design af den roterende styreaksel med Fendt SteerGuard fås kun til Fendt-river og er unikt på markedet. Styreakslens lige forløb inden for hovedrammen beskytter torsionsakslen og sikrer præcis styring, selv efter mange års brug.

For at beskytte maskinen mod mulige skader er hver rotor udstyret med sin egen uafhængige overbelastningsbeskyttelse. Funktioner til arbejdskomfort som det nye slangekabinet med det vejrbeskyttede elektroniske stik, en indikator for arbejdsbredden og transportlåsen - begge synlige direkte fra traktorens kabine - fuldender designet.

Kombinerer jordbeskyttelse og manøvredygtighed

Præcis justering og styring af de forskellige komponenter til jordtilpasning beskytter græsset og forhindrer indtrængen af snavs. Fendt Former har flere funktioner, der forbedrer jordfølingen. Velkendte funktioner som jet-effekten og den dobbelte svingarm til det kardanske rotorophæng hjælper med at producere foder af høj kvalitet. Den langsgående og tværgående hældning af rotorchassiset kan også justeres trinløst. Den parallelle hævning af rotorerne er nyudviklet. Takket være sofistikeret kinematik hæves begge rotorer parallelt med jorden og foldes først op, når en vis frihøjde er nået. Når rotorerne sænkes, vendes styringen om, så tænderne ikke gennemborer jorden, og foderet ikke forurenes. Kombinationen af store dæk og fjederaflastning af løftearmene beskytter jorden. Standardfjederaflastningen på løftearmene flytter noget af rotorernes vægt over på hovedrammen, hvilket gør det lettere for rotorerne at køre over ujævnt terræn. Dæk med et særligt slidbanemønster fås også som ekstraudstyr. Disse dæk kombinerer høj driftssikkerhed med lang levetid.

Kulissestyret kan justeres hurtigt og nemt uden ekstra værktøj for at tilpasse skårets form til forskellige høstforhold. Det øger gennemløbskapaciteten og samtidig snittekvaliteten på de efterfølgende høstmaskiner. En automatisk foldbar skårdug fås som ekstraudstyr.

Akselmuligheder til Fendt Former C

De styrbare tandemaksler på rotorerne øger kombinationens manøvredygtighed og fås som ekstraudstyr fra fabrikken. Rotorens vægt fordeles over det dobbelte kontaktområde, de enkelte dæk aflastes, og græsset beskyttes i sving. De stive tandemaksler er monteret som standard på alle Fendt Former PRO-modeller. De giver en mere jævn vægtfordeling og opnår optimal jordfølgen, selv i vanskeligt terræn. Begge tandemaksler, stive og styrbare, fås også som ekstraudstyr til modeller uden ISOBUS-funktioner.

Hurtig og bekvem transport

Fendt Former har nu adskillige funktioner, der forenkler transporten og minimerer den nødvendige opsætningstid. Dette giver særlige fordele i snævre høstvinduer. For eksempel er transporthøjden på Fendt Former 760 C, 860 C og 920 C modellerne, inklusive de påmonterede tandarme, mindre end 4 meter. Derudover kan tre eller fire tandarme stadig afmonteres. Det betyder, at transporthøjden kan reduceres yderligere, og at riven kan opbevares i en staldbygning med lav frihøjde, hvis det er nødvendigt. Alle andre tandarme er solidt boltet fast, hvilket reducerer slør og støj.

En ny funktion er det patenterede system til sænkning af drivlinjen i transportpositionen. Det kombinerer fordelene ved den lavere transporthøjde og garanterer samtidig fordelene ved et lavt tyngdepunkt takket være den lige hovedramme med lave vedligeholdelseskrav. Desuden sikres riven nu hydraulisk under transport og kræver ingen yderligere arbejdstrin.

En ny pakke med tre højtydende LED-arbejdslygter fås som ekstraudstyr til Fendt Former PRO-modellerne. De oplyser rotorerne og arbejdsområdet optimalt på lange høstdage og øger dermed arbejdssikkerheden.

Downloads