360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Key Visual arbejdsområde skaber merværdi for samfundet
Fendt arbejder på stedet, men også på tværs af regioner på området biodiversivitet, uddannelse, lige chancer og inklusion. Således yder vi et væsentligt bidrag til et bæredygtigt landbrug.
Sebastian Tichopad ved arbejdet i Wertachtal Werkstätten
Billede: Wertachtal Werkstätten

Fendt er som virksomhed stærkt rodfæstet i region rundt om Marktoberdorf Dette viser sig også i virksomhedens samfundsengagement- Allerede siden 1980erne har vi et kontinuerligt Samarbejde med de lokale værksteder Wertachtal-Werkstätten. Her arbejder mennesker, der pga. deres handicaps omfang ikke eller endnu ikke kan integreres i arbejdsmarkedet. Medarbejderne i værkstederne arbejder for Fendt på mange måder. De er fast bestanddel af produktionsområde og arbejder regnskabsafdeling, delvist også i Fendt-produktionen. Det første lokale samarbejde med social karakter er for længst blevet et alsidigt økonomisk samarbejde - mere end 500 forskellige Fendt-dele bearbejdes nu af værkstederne , især i serieproduktionen, men også på området reservedele. Tilsvarende vokser den omsætning, som værkstedernes medarbejder oparbejder hos Fendt i mange år.


Selv på vores produktionssted Wolfenbüttel arbejder vi for integrationen, Her samarbejder Fendt med den almennyttige forening Lebenshilfe Braunschweig, siden april 2019 har mennesker med handicap udført plejen af de grønne områder.

To unge kvinder sidder på en eng foran en nyplantet træ og holder den højre tommelfinger opad.
Vores øvrige samfundsengagement omfatter forskellige aspekter af bæredygtighed: Især rundt om vores hjemsted understøtter vi diverse institutioner i Sydtyskland som vuggestuer, kulturinstitutioner, børnehospicer eller sportsklubber. På området uddannelse har vi i ti år engageret os inden for rammen af Deutschlandstipendium. Her tildeler årligt 13 stipendier og støtter de studerende finansielt og også ved adgang til mentorer fra vores virksomheder. Desuden er vi aktivt medlem i vennekredsen af Hochschule Kempten og støtter således skolens vedligeholdelse og udbygning ideelt og materielt. På området klimabeskyttelse har vi 2021 første gang gennemført en stor træplantningsaktion: vores lærlinge har sammen med direktør Ingrid Bußjäger-Martin plantet 1.000 sortelletræker i nærheden af vores produktionssted Marktoberdorf. Før denne aktion, der i fremtiden skal finde sted en gang om året, har lærlingene desuden fået vigtige oplysninger om klimaforandringer og opdaget, hvordan du selv aktiv skal bidrage til klimabeskyttelsen.
Key Visual Bæredygtig leveringskæde

Bæredygtig leveringskæde:

Fendt påtager sig ansvaret for den forudgående værdiskabelse. Ved hjælp af målrettede tiltag opnår vi en stabil og bæredygtig leveringskæde.


Få mere at vide

Key Visual Klimavenlig og ressourceeffektiv produktion

Klimavenlige og ressourcebesparende produktion:

Fendt handler som teknologisk forkæmper. I denne position fremmer vi en dekarbonisering af vores produktion og øger kontinuerligt vores ressourceeffektivitet.


Få mere at vide

Key Visual arbejdsområde medarbejdere i fokus

Medarbejdere i fokus:

På grundlag af den stærke virksomhedskultur tilbyder vi vores medarbejdere en sikker og attraktiv arbejdsplads i alle livets situationer og livsafsnit. Med konsekvent ud- og videreuddannelse samt et virksomhedsinternt sundhedsprogram sikrer vi vores fremtidig succes.


Få mere at vide

Innovative kvalitetsprodukter og serviceydelser:

Fendt udvikler og producerer intelligente, pålidelige og ressourceeffektive produkter. Fendt tilbyder konkrete løsninger for et klimavenligt og ressourceskånsomt landbrug.


Få mere at vide

Partnerskab for en fremtidssikret udvikling

Vi arbejder tæt sammen med vores partnere fra handel og videnskab samt med vores kunder. Sammen yder vi et væsentligt bidrag til et bæredygtigt landbrug.


Få mere at vide