360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendts maskinstyring – din forbindelse mellem traktor og redskab.

Kun med kommunikation mellem traktor og redskab kan du udnytte dine maskiners fulde potentiale. Det gør dit arbejde så let som muligt.
Standardiseret system til deling af data mellem traktor og redskab

ISOBUS

+ Automatisk undersektionsstyring for at undgå overlapning

Fendt Section Control

+ Maksimalt arealudbytte med undersektionsspecifikt arbejde

Fendt Variable Rate Control
+ Mulighed for, at redskabet automatisk kan styre bestemte traktorfunktionerFendt Implement Management (TIM)Øg dine maskiners effektivitet – Variotronic-redskabsstyring / Fendt ISOBUS.

Elektroniske funktioner gør landbrugsmaskiner mere intelligente. Med ISOBUS kan traktorer og redskaber kommunikere på samme sprog – det gør dem mere sikre, præcise og effektive. Med det rigtige udstyr overtager maskinkombinationen helt automatisk bestemte funktioner. Det aflaster føreren og øger produktiviteten.

ISOBUS – hjernen bag alt

ISOBUS er et standardiseret system til datatransmission mellem traktoren og redskabet. Standardiseringen af systemet er baseret på normen ISO 11783. Alle signaler, herunder hastighed og PTO-omdrejninger, er tilgængelige i standardiseret form.

ISOBUS til enhver type job

Et ISOBUS-system består af forskellige komponenter, herunder traktor, terminal og udstyr. Det afhænger altid af, hvad terminalen og redskabet kan klare. Dette afhænger igen af, hvilke ISOBUS-funktioner, der er tilgængelige og aktiveret i ISOBUS-systemets enkelte komponenter. Kun funktioner, der er inkluderet i alle involverede komponenter, kan deles. Hvis du f.eks. gerne vil bruge den automatiske undersektionsfunktion i Fendt Section Control, skal TC-SC være aktiveret både på terminalen og dit Section Control-aktiverede redskab.

Tractor Implement Management (TIM)

Ved hjælp af TIM-standarden kan et redskab automatisk styre visse af traktorens funktioner, f.eks. kørehastighed eller traktorens styreventiler.

Task Controller Section Control (TC-SC)

Skift automatisk undersektioner, f.eks. når der arbejdes med såmaskiner, sprøjter til plantebeskyttelse eller gødningsspredere, afhængigt af den ønskede overlapning.

Task Controller geo-based (TC-GEO)

Sammenlignet med TC-BAS kan du også samle stedrelaterede data eller planlægge stedbaserede opgaver, f.eks. ved hjælp af databaser. TC-GEO er en forudsætning for Fendt Variable Rate Control.

Task Controller basic (TC-BAS)

Dokumenterer bestemte talværdier specifikt for det arbejde, du har udført. Disse kommer fra redskabet. Dataudvekslingen mellem Task Controller og markdatabasen finder sted ved hjælp af ISO-XML-dataformatet.

Basic Tractor ECU (TECU)

Traktor ECU (Electronic Control Unit) er traktorens indbyggede kalkulator. Denne standard leverer data (f.eks. hastighed, PTO omdrejninger) og deler dem med ISOBUS systemets andre deltagere.

Auxiliary Control (AUX-N bzw. AUX-O)

Brug yderligere betjeningsfunktioner (f.eks. joystick), der gør det nemmere at betjene komplekse enheder. Fendts multifunktionsjoystick er fuldt ISOBUS kompatibelt.

Universal Terminal (UT)

Med denne ISOBUS standard kan du betjene et redskab på enhver terminal eller bruge en terminal til at betjene forskellige redskaber.

Præcision, der lønner sig – Fendt Section Control.

Det kræver en hel del øvelse at slå såmaskinen, gødningssprederen eller sprøjten til og fra på det rigtige tidspunkt på forageren. Jo længere maskinkombinationen er, desto sværere bliver det at opnå den rigtige timing. Uregelmæssige marker eller kileformede stykker kan også være en hindring for rent markarbejde. Jo større arbejdsbredde redskabet har, desto større spild ved overlapning. Her hjælper Fendt Section Control.

Med Fendt Section Control

Rene indkørsler, selv på marker med uregelmæssige sektioner.

Uden Fendt Section Control

Dobbelt såning, sprøjtning eller gødskning betyder unødvendig brug af ressourcer. For tæt bevoksning fører også til uønskede forskelle i fremspiring og ukrudt.

Fordelene ved Fendt Section Control:

 • Spar op til 15 % på dine ressourcer ved at undgå uønskede overlapninger
 • Reducer sygdomme, skadedyr og ukrudt ved at undgå for tæt bevoksning og svage steder
 • Reducerer førerens arbejde, der så kan fokusere helt på at overvåge redskabet
 • Forbedrer resultaterne med rene tilkørsler på forageren
 • Foragertilstand: Mulighed for at arbejde først i den indre mark og derefter på forageren

Arbejd på basis af specifikke undersektioner, øg udbyttet – Fendt Variable Rate Control.

Alle marker er forskellige – der findes ikke homogene marker. Forskellige aflastnings- og jordtyper betyder, at det ikke er muligt at forsyne planterne ligeligt. Det betyder så, at planterne spirer forskelligt inden for samme jordstykke. Derfor kræver et maksimalt udbytte, at du tilpasser dine mål efter de specifikke jordforhold. Fendt Variable Rate Control er den rigtige funktion til det formål.

Udnyt det fulde potentiale i din jord

Variable Rate Control styrer anvendelsen af ressourcerne (frø, plantebeskyttelsesmidler, gødning) for hver af markens undersektioner. For at kunne udnytte denne smarte løsning skal du have VarioDoc Pro / Fendt Task Doc, Fendt Section Control og en ISOBUS TC-GEO-standardlicens.


Fordelene ved Fendt Variable Rate Control:

 • Øg din effektivitet: Øg udbyttet og spar ressourcer
 • Spar tid: Brug jobrapporten som rapporteringsbasis til opfyldelse af lovkrav (f.eks. bestemmelser om gødning)
 • Fleksibilitet: Kompatibel med ISO XML- og Shape-filer

Sådan fungerer det

 • Funktionen Fendt Variable Rate Control er baseret på et doseringskort, der viser de optimale udbringningsmængder for de forskellige marksektioner
 • Du opsætter disse i et bedriftsstyringssystem (som NEXT Machine Management), inden opgaven påbegyndes
 • Udnyt din viden om jorden eller benyt data fra jordprøver, satellitdata osv.
 • Upload derefter det jobrelaterede kort som standardiseret ISO-XML-fil til maskinen via USB eller mobilnetværket.
 • Task Controller TC-GEO justerer automatisk de specificerede måludbringningsmængder, afhængigt af din position
 • Når du har behandlet dit område, kan du sende en jobrapport tilbage til dit bedriftsstyringssystem med de faktisk udbragte mængder frø, gødning eller plantebeskyttelsesmidler
 • Brug Fendt Variable Rate Control til samtidig udbringning af fem forskellige produkter.

Når maskinen styrer traktoren – Variotronic / Fendt Implement Management (TIM).

Med Tractor Implement System (TIM) kan et redskab automatisk styre bestemte traktorfunktioner, f.eks. dens kørehastighed og styreventiler. Du kan bruge dette, når både traktor og redskab er udstyret med ISOBUS-modulet TIM. Fordi redskabet optimerer sin egen betjening, aflastes føreren, og maskinkombinationen fungerer mere produktivt. På nuværende tidspunkt er denne ISOBUS-standard i de afsluttende trin af udviklingen, inden den skal gennemgå AEF’s ISOBUS-overensstemmelsestest. Variotronic Implement Management kan fås som tilvalg på Fendts traktorer fra Fendt Vario 500 ProfiPlus og op. På redskabssiden bruges TIM i første omgang til læssevogne (Fendt Tigo XR).

TIM har din Fendt Vario under kontrol – Fendt Tigo XR er forberedt til TIM

Med Variotronic Implement Management (TIM) kan flowet på Fendt Tigo XR nu helt automatiseres. Kombivognen regulerer traktorens kørehastighed, så den passer til pickuppens kapacitet. Afhængigt af skårets tilstand sender en sensor konstant feedback om momentet på pickuppen. Med TIM optimeres kombinationen af Fendt Tigo XR og Fendt Vario automatisk, så den hele tiden arbejder produktivt. Denne smarte assistent er desuden en stor hjælp for føreren, der så kan koncentrere sig fuldt ud om læsningen.

Fendt Smart Farming – dine næste trin

Fendt Smart Farming

Fendt Smart Farming

Informationsmateriale