360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Key Visual arbejdsområde partnerskab til et bæredygtigt landbrug
Vi arbejder tæt sammen med vores partnere fra handel og videnskab samt med vores kunder. Sammen yder vi et væsentligt bidrag til et bæredygtigt landbrug. Ve er overbevidst om at ægte bæredygtighed kun kan opstår når vi arbejder sammen. Dette gælder især for vores værdikæden i landbruget. Her har mange forskellige aktører en vigtig indflydelse på, hvordan fødevarer kan produceres bæredygtigt og ressourcernes skånes ved hjælp af farm to fork. Vi vil gerne bidrage med vores viden og vores engagement for at opnå en bæredygtig fremskridt på vores område.
Impressioner fra Fendt bæredygtighedsforum den 27.10.2022 under mottoet „Landbrug i forandring: Kan Tyskland klare udfordringerne?”

Fendt bæredygtighedsforum

For at fremme netværksarbejde og dialogudveksling på en proaktiv måde, organiserer egne events. Den 27. oktober 2022 fandt vores bæredygtighedsforum sted for første gang: I den forbindelse drøftede eksperter fra forskellige områder inden for landbruget emner vedrørende bæredygtigt landbrug og viste innovative løsningstilgange. Således vil vi bidrage til udveksling af viden og opmærksomhed for morgendagens bæredygtige landbrug.

Til pressemeddelelsen

Første „Smart Production“ teknologikonference i Fendt Forum i Marktoberdorf den 13. februar 2020.
Første „Smart Production“ teknologikonference i Fendt Forum i Marktoberdorf den 13. februar 2020.

„Smart Production“-Teknologikonference

Allerede 2020 fandt premieren af "Smart Production"-teknologikonferencen sted i Marktoberdorf. 180 deltagere fra det tysksprogede område mødtes i Fendt Forum, herunder talrige iværksættere. I foredrag og i udstillinger kunne de finde oplysninger om nyudviklinger og diskutere emner som digitalisering, Big Data, kunstig intelligens, robotik og sensorsystemer En ny udgave af den succesfulde konference er planlagt for 2022.

Til pressemeddelelsen

H2Agrar

Også vi har endnu ikke alle læsninger – derfor er den fælles forskning ved fremtidens teknologier en vigtig forudsætning for en bæredygtig udvikling. I talrige forskningsprojekter arbejder vi med partnere fra handel og videnskab samt vores kunder.på fremtidsrettede produkter: i projektet H2Agrar er der f.eks. tale om udvikling og afprøvning af en grøn brintinfrastruktur, bl.a. med TU Braunschweig og Hochschule Emden/Leer. For projekter har vi udviklet en prototype af den første generation brintdrevne traktorer, der her testes under reale betingelser. Under ledelse af Fraunhofer Institut er vi del af et projekt fra det tyske landbrugsministerium, der skal udforske synergierne fra frugtavl og anvendelse af en Agri-solcelleanlæg. Disse og mange andre samarbejdsprojejkter er en vigtig del af vores partnerskabelige forskningsarbejde for fremtidens landbrug.
Swiss Future Farm

Med Swiss Future Farm derimod fokuserer vi på afprøvning af allerede bestående teknologier og deres optimering: Bedriften med de 55 hektar markjord i Tänikon i Schweiz er et fælles projekt med fælles partnere, hvor vi tester meget moderne maskiner og software under reale betingelser. En yderligere fokus af Swiss Future Farm er overførsel af viden: Projektpartnerne præsenterer arbejdets resultater og også de anvendte teknologier til en bred offentlighed, desuden tilbyder de workshops og føringer for landmænd og projektpartnerenes medarbejdere.
Key Visual Bæredygtig leveringskæde

Bæredygtig leveringskæde:

Fendt påtager sig ansvaret for den forudgående værdiskabelse. Ved hjælp af målrettede tiltag opnår vi en stabil og bæredygtig leveringskæde.


Få mere at vide

Key Visual Arbejdsområde klimanedlige & ressoucebesparende produktion

Klimavenlige og ressourcebesparende produktion:

Fendt handler som teknologisk forkæmper. I denne position fremmer vi en dekarbonisering af vores produktion og øger kontinuerligt vores ressourceeffektivitet.


Få mere at vide

Key Visual arbejdsområde medarbejdere i fokus

Medarbejdere i fokus:

På grundlag af den stærke virksomhedskultur tilbyder vi vores medarbejdere en sikker og attraktiv arbejdsplads i alle livets situationer og livsafsnit. Med konsekvent ud- og videreuddannelse samt et virksomhedsinternt sundhedsprogram sikrer vi vores fremtidig succes.


Få mere at vide

Key Visual arbejdsområde innovative kvalitetsprodukter og -serviceydelser

Innovative kvalitetsprodukter og serviceydelser:

Fendt udvikler og producerer intelligente, pålidelige og ressourceeffektive produkter. Fendt tilbyder konkrete løsninger for et klimavenligt og ressourceskånsomt landbrug.


Få mere at vide

Key Visual arbejdsområde skaber merværdi for samfundet

At skabe merværdi for samfundet

Fendt arbejder på stedet, men også på tværs af regioner på området biodiversivitet, uddannelse, lige chancer og inklusion. Således yder vi et væsentligt bidrag til et bæredygtigt landbrug.


Få mere at vide