360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Bæredygtighed hos Fendt!

Fendt har allerede i mange år bidraget væsentligt til et bæredygtigt landbrug. Vi har løbende videreudviklet dette engagement. Med den bæredygtighedsstrategi, der er introduceret i marts 2022, integrerer vi emnet bæredygtighed i vores virksomhedsstrategi og det danner grundlaget for vores handling som virksomhed.

Globale udfordringer: Innovation er nøglen


Verdenen står over for store udfordringer – og landbruget spiller her en central rolle. I 2050 vil der leve ca. ti milliarder mennesker på jorden. Vor at kunne brødføde verdens befolkning, også på baggrund af den accelererende virkning af klimaforandringerne og samtidigt kunne anvende alle eksisterende ressourcer så effektiv som mulig, er der brug for innovative tekniske løsninger. På grund af den stigende efterspørgsel efter landbrugsprodukter er de anvendte maskiners effektivitet og holdbarhed nøglen for at øge fødevareproduktionen på en miljøvenlig og ressourcebesparende måde.

Politisk ramme: Den Europæiske Unions Green Deal


Vores ernæring er efter Verdensklimarådets estimat ansvarlig for ca. 20 til 35 procent af de globale drivhusgasser. Denne andel kan endda øges betydeligt ved at menneskeheden vokser, når mennesket måde at produceres fødevare ikke ændres afgørende. Politikken har i de seneste år reageret på denne udfordring. Med EU-Green Deal og den tyske klimabeskyttelseslov formulerer den ambitionerede indstillinger for reducering af drivhusgasudledninger, men også til retablering af skive, men også til reducering af plantegifte eller til udbygning af det biologiske landbrug, Drivhusgasemissionerne fra landbruget skal til året 2030 reduceres med 20 procent – det svarer til 14 millioner tins CO2.

Målet og en konflikt:

På baggrunden af den globale udvikling står vores kunder, landmændene, over for en målkonflikt: På den ene side skal deres produktiv øges betydeligt for at kunne brødføde en voksende verdensbefolkning, på den anden side skal de overholde påbud og regler vedrørende klima- og miljøbeskyttelse. Hos Fendt har vi stillet os den opgave at understøtte kunderne heri at løse denne målkonflikt og bidrage til en bæredygtig udvikling.

Vi er med vores produkter tæt på naturen Vi betræber os at være det første valg for bæredygtige og innovative teknologiløsninger i landbrugsteknik i premiumkvalitet. Her vil Fendt være en værdisat partner for kunder, forretningspartnere og medarbejdere som ansvarlig virksomhed, pålidelig partner og drivkraft for et fremtidssikkert og bæredygtigt landbrug. Vi er os det bevidste, at Fendt er kun en af mange aktører i landbrugets værdikæde, der spænder fra "farm to fork". Vores mål er at vi i vores direkte indflydelsesområde gennem konkrete tiltag bidrager til en bæredygtig udvikling og til landbrugets transformation.


Gennem brugen af Fendt-teknologier kan vores kunder f.eks. allerede i dag spare op til 50 procent af emissionerne i deres landbrugsproduktion. På vejen til målet vil vi tage vores kunder og yderligere aktører i værdikæden med, ved at vi understøtter dem med vores løsninger og vores knowhow. Fordi vi er sikre: Vi kan kun klare nutidige og fremtidige krav, hvis vi går denne vej sammen.

Fendt bæredygtighedsstrategi

Siden marts 2022 findes den omfattende Fendt bæredygtighedsstrategi, der giver vores arbejde en klar ramme. Således integrerer Fendt bæredygtigheden i sin virksomhedsstrategi. Her afstemmer vi os med vores moderkoncern AGCO og bidrager konkret til AGCO-prioriteterne på området bæredygtighed, Hed har vi defineret seks centrale arbejdsområder, hvor vi definerer vores bæredygtighedsaktiviteter. Arbejdsområderne omfatter emnerne leveringskæde, produktion, medarbejderne, produkter, partnerskabeligt engagement og samfundet. For hvert arbejdsområde udarbejder vi konkrete og ambitionerede mål.