Fremstilling

Udgivet af:
AGCO GmbH, Fendt-Marketing

Ansvar og redaktion:
Georg Liebmann, Ina Buhl

Addresse:
AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
Tlf: 08342 / 77-0
Fax: 08342 / 77-220
Mail: info.fendt@agcocorp.com

Postadresse:
AGCO GmbH
Postboks 1155
D-87609 Marktoberdorf
Hovedkvarter for AGCO GmbH: Marktoberdorf
Register Court Kempten HRB 10327
Adm. direktører: Ingrid Bußjäger-Martin, Christoph Gröblinghoff,
Walter Wagner, Ekkehart Gläser
Bestyrelsesformand: Torsten Dehner
UID-Nr.: DE188789493


Juridiske rettigheder
Tak for Deres besøg på vores hjemmeside og for Deres interesse i vore produkter

Ophavsret
Alle rettigheder er reserveret. Medmindre andet er opgivet er alle varemærker, typeplader, firma logoer og symboler, som er vist på denne hjemmeside, beskyttet af AGCO under loven om ophavsret. Al tekst, billeder, grafik, animationer og videoer inkl. deres opsætning på hjemmesiden er beskyttet af copyright. Det er strengt forbudt at downloade eller kopiere hjemmesiden, helt eller delvist. Det er kun tilladt at kopiere til personligt brug. Al anden brug af hjemmesidens indhold eller de symboler, der er beskyttet af AGCO under loven om ophavsret, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra AGCO.

Forbehold for ansvarsforpligtelse
Denne hjemmeside er fremstillet med største omhyggelighed. Imidlertid tager AGCO forbehold for eventuelle fejl og mangler. og forbeholder sig retten til at foretage ændringer på ethvert givet tidspunkt. Der påtages intet ansvar for skader, som er opstået direkte eller indirekte gennem brugen af denne hjemmeside, medmindre dette er resultatet af en bevidst handling eller grov uagtsomhed fra AGCO’s side.
Hvor denne hjemmeside henviser til andre hjemmesider, påtager AGCO sig intet ansvar for indholdet af disse sider og eventulle skader, som opstår i forbindelse med brugen af disse. Alle links er udelukkende angivet som en service for vore besøgende, og deres indhold er ikke kontrolleret af os. Deres indhold hidrører under deres respektive udbydere.


Databesyttelse