360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Key Visual arbejdsområde bæredygtig leveringskæde

Bæredygtig leveringskæde

Nærbillede af produktionen i Marktoberdorf

Fendt påtager sig ansvaret for den forudgående værdiskabelse. Ved hjælp af målrettede tiltag opnår vi en stabil og bæredygtig leveringskæde.


I en global verden er det særlig vigtigt at organisere leveringskæderne socialt og økologisk bæredygtigt og at samarbejde her tæt med leverandøren. For at have den størst mulige indflydelse på vores produceres sammensætning, satser vi traditionelt på vores høje produktionsdybde. Således producerer vi f.eks. egne gearkasser, i stedet for kun at montere dem. Kun i året 2020 har vi rammeunderbommen samt til yderligere komponenter i vores produktion behandler og vi dem nu i Marktoberdorf. På denne måde nedsætter vi emissioner, der ellers ville opstå under transport. Ved alle dele, som vi selv producerer, producerer vi med 100 procent grøn strøm.

To medarbejdere i produktionen i Marktoberdorf

Dele, som vi selv produceret, forsøger vi at indkøbe så regionalt som muligt: 66% af vores direkte leverandører er placeret i Tyskland, yderligere 28% i Europa. Men også, når leverandørerne er i nærheden, har transportmåden en stor indflydelse på vores virksomheds emissioner. Det er i de seneste fem år lykkedes at reducere vores emissioner pr transporteret kilogram med 35 procent. Dette er sket via en optimeret kombination af skinne og vej, brugen af alternative drivmidler som naturgas og den intelligente samling af leverancer.


Ikke mindst: vi sørger for hele tiden at øge kvaliteten af de leverede produktdele. Således har vi reduceret udskudstallet (den såkaldte PPM-rate) fra 2016 til 2020 med mere end 63% og yder således et vigtigt bidrag til at skåne ressourcer i vores leveringskæde.

Vi var nødt til at være særlig opmærksom på styring af vores leveringskøde under corona-pandemien. Men også pga. svingende priser, vejrets ekstremer eller klimaforandringer kan leveringskæder stilles foran særlige udfordringer. Sammen med vores moderkoncern AGCO har vi derfor grundlagt initiativet "AGCO Smart Supply", hvordan vi kan reagere hurtigt og proaktivt på kriser på tværs af funktioner og mærker. For dette initiativ har vi modtaget Innovationspreis 2020 fra Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V

Key Visual arbejdsområde klimavenlig og ressourcebesparende produktion

Klimavenlige og ressourcebesparende produktion:

Fendt handler som teknologisk forkæmper. I denne position fremmer vi en dekarbonisering af vores produktion og øger kontinuerligt vores ressourceeffektivitet.


Key Visual arbejdsområde medarbejdere i fokus

Medarbejdere i fokus:

På grundlag af den stærke virksomhedskultur tilbyder vi vores medarbejdere en sikker og attraktiv arbejdsplads i alle livets situationer og livsafsnit. Med konsekvent ud- og videreuddannelse samt et virksomhedsinternt sundhedsprogram sikrer vi vores fremtidig succes.


Få mere at vide

Key Visual arbejdsområde innovative kvalitetsprodukter og -serviceydelser

Innovative kvalitetsprodukter og serviceydelser:

Fendt udvikler og producerer intelligente, pålidelige og ressourceeffektive produkter. Fendt tilbyder konkrete løsninger for et klimavenligt og ressourceskånsomt landbrug.


Få mere at vide

Key Visual arbejdsområde partnerskab til et bæredygtigt landbrug

Partnerskab for en fremtidssikret udvikling

Vi arbejder tæt sammen med vores partnere fra handel og videnskab samt med vores kunder. Sammen yder vi et væsentligt bidrag til et bæredygtigt landbrug.


Få mere at vide

Key Visual arbejdsområde skaber merværdi for samfundet

At skabe merværdi for samfundet

Fendt arbejder på stedet, men også på tværs af regioner på området biodiversivitet, uddannelse, lige chancer og inklusion. Således yder vi et væsentligt bidrag til et bæredygtigt landbrug.


Få mere at vide