360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Altid på det ideelle spor

Med Fendt VarioGuide kan du køre pålideligt og nøjagtigt, selv i områder med dårlige modtageforhold. Med Fendt VarioGuide får du den bedst mulige udnyttelse af dine maskiner, fordi du kan arbejde uden aktivt at skulle styre, selv om natten eller med store arbejdsbredder. Med VarioGuide fastholder traktoren automatisk den ideelle linje, så du kan koncentrere dig fuldt ud om redskabet. Overlapningen er reduceret, og alt afhængig af arbejdsproceduren kan der opnås besparelser på tre til ti procent. To niveauer af nøjagtighed er til rådighed for forskellige anvendelsesområders behov: VarioGuide Standard kan præstere en præcision på ca. 20 cm, mens VarioGuide RTK leverer 2 cm nøjagtighed.

Enestående fleksibelt udvalg af modtagere

VarioGuide-styresystemet sikrer optimale arbejdsresultater og maksimal komfort. Med NovAtelmodtageren holder korrektionssignalerne SBAS, TerraStar-L & C og RTK dig på sporet. Vælg en Trimble®- modtager for at anvende SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ og RTK. Hvis du mister dit RTK-signal på grund af terrænet, vil VarioGuide holde dig pålideligt i gang i op til yderligere 20 minutter takket være Trimble® xFill™-teknologien eller NovAtel® RTK Assist.

VarioGuide

Nøjagtig sporstyring, perfekt påføring, højere udbytte.

Nye kørespor med Fendt Contour Assistant

Fendt-maskiner med Varioterminal 10.4 og VarioGuidesystem med NovAtel®- eller Trimble®-modtagere kan nu anvende Fendt Contour Assistant. Den supplerer de velkendte VarioGuide-køresporstyper ”Kontursegmenter” og ”Enkelt kørespor” og hjælper dig med at udføre dit arbejde endnu lettere og mere effektivt. Med ”Kontursegmenter” kan du registrere de forskellige segmenter i marken på kun én rundkørsel. Det gør det hurtigt og let at tilføje markgrænser. Med ”Enkelt kørespor” oprettes alle køresporene næsten som en ubrudt konturlinje.

Automatiserede besparelser

Med den fuldautomatisk Fendt SectionControl til ISOBUS-redskaber kan du anvende frø, gødning og pesticider uden overlapning med op til 36 sektionsbredder. Det forhindrer dobbelt behandling, og at der behandles områder uden for marken. Med SectionControl Assistant kan du hurtigt og nemt indstille de korrekte værdier til hvert redskab. Punkterne for aktivering og deaktivering kan indstilles præcist fra starten, hvilket automatisk resulterer i økonomisk anvendelse.

Med VariableRateControl (VRC) kan du dyrke i overensstemmelse med stedspecifikke påføringkort, afhængig af jorden og afgrøden. På den måde kan du spare på gødning og sprøjtemidler.

VariableRateControl

ISOBUS redskabsstyring

Du kan styre ISOBUS-kompatible redskaber via Variotronicredskabsstyring direkte med joysticket eller Varioterminal

Fuldautomatisk SectionControl

Fordelen: Din Fendts software opdateres ved servicering på værkstedet, inklusive nye, ekstra funktioner.

ISOBUS redskabsstyringen er perfekt integreret i Varioterminal 7" og Varioterminal 10.4". Redskabet styres med terminal og joystick. Der er ikke behov for en ekstra terminal.

Netværk, der tilføjet værdi.

Oversigt over dit arbejde med Fendt VarioDoc

For landbrugets iværksættere udgør dokumentation det vigtigste grundlag for moderne landbrugsdrift. Med VarioDoc kan relevante data i løbet af kort tid og uden større besvær registreres, dokumenteres i markstyringsprogram og derefter analyseres. Dataene overføres trådløst fra Varioterminalen til markdatabasen ved hjælp af ISOBUS Standard TC-BAS. Data angående mængden af anvendt såsæd og gødning eller brændstofforbruget pr. hektar er tilgængelige, umiddelbart efter arbejdet er udført. Desuden kan der oprettes nye opgaver på computeren, som sendes til terminalen.

Dataovervågning i realtid: Fendt VarioDoc Pro

Flere muligheder med Fendts VarioDoc Prodokumentation. Med GPS-registreringer og specifikke indstillinger sendt via mobilnetværket dokumenteres nøgledataene straks og direkte. Du behøver kun et SIMkort (NTRIP og VarioDoc Pro). Dette muliggør automatisk, sømløs udveksling med ISOXML-kompatibel markstyringssoftware og kortlægning. Data med resterende tid, resterende areal og brændstofbehov sendes i overensstemmelse med TC-Geo-standarden og vises på Varioterminalen, mens du arbejder. Som VarioDoc Pro-bruger kan du desuden opgradere til VariableRateControl (VRC) og registrere yderligere parametre, herunder dieselforbrug og hastighed.

VarioDoc giver mulighed for trådløs overførsel af data fra Varioterminal til markdatabasen. VarioDoc Pro registrerer løbende positions- og maskindata, og disse data kan overføres via mobile netværk.

Variabel tildeling med VariableRateControl (VRC)

Dataoverførsel med VarioDoc Pro giver nu mulighed for variabel tildeling baseret på jordens eller planternes behov, hvilket letter betjeningen. Baseret på VarioDoc Pro til dokumentation er der nu en løsning til præcisionslandbrug med variabelt tildelingskort (VRC). De individuelle krav til frø, gødning og pesticider vises på tildelingskort. De hentes herefter under betjeningen og udføres automatisk. Den store fordel: Driftsinput kan defineres og planlægges ved hjælp af markdatabasen og derefter anvendes med enorm præcision.

Effektiv fra traktor til datahåndtering

De, der investerer i en traktor, investerer også i fremtiden. Når dine maskiner er fint forbundne, vil du optimere din maskinparks kapacitet. De nyeste grænseflader og softwareløsninger gør det muligt at hente maskindata uanset placeringen, og dermed reduceres reaktionstiden. Med et tryk på en knap øges hele din maskinparks reaktions- og driftstid. Grænsefladen mellem din traktor og kontoret udgøres af AGCO Connectivity Module (ACM), der overtager hele dataoverførslens telemetri som den centrale sendeenhed på traktoren.

Næste skridt mod din Fendt 800 Vario

Fendt 800 Vario

Fendt 800 Vario

Informationsmateriale