360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

VarioGrip til det rigtige dæktryk

Det integrerede dæktryksreguleringssystem VarioGrip tilpasser dæktrykket fra 0,6 til 2,5 bar på meget kort tid - selv under kørslen. Dæktrykket justeres på alle hjul ved hjælp af det integrerede drejeled, som er udviklet til at holde i hele traktorens levetid. Der tilføres luft via en vandkølet dobbelt kompressor samt køretøjets eget ventiludstyr.

Op til 8 procent lavere dieselforbrug i marken.

Med VarioGrip justeres det optimale dæktryk til markarbejde eller vejkørsel i løbet af få minutter vha. Varioterminalen. Således kan, man ved 0,8 bar (i stedet for det sædvanlige 1,8 bar), reducere dieselforbruget i marken med 8 procent pr hektar.**

** 1,8 bar bruges normalt som et kompromis for lufttryk på vej og på mark, når der arbejdes uden lufttrykregulering

Op til 2 procent lavere dieselforbrug på vejen

Selv når der køres på vej med 2,4 bar (i stedet for 1,8 bar) med en fuld påhængsvogn, kan forbruget reduceres med to procent.**

** 1,8 bar bruges normalt som et kompromis for lufttryk på vej og på mark, når der arbejdes uden lufttrykregulering

Op til 8 procent større dækket areal i det samme tidsrum

Det rigtige dæktryk overfører mere kraft til jorden og giver derfor mere trækkraft. Korrekt justeret dæktryk reducerer effektivt slip- og rullemodstand. Og det har en positiv effekt på dækket areal. Hvis det høje dæktryk reduceres under tungt trækarbejde, øges dækkets jordkontakt automatisk. Dette reducerer slip og øger effektiviteten, hvilket betyder at op til otte procent mere areal er dækket i det samme tidsrum.

Ved 500 timers tungt arbejde om året, betyder det op til 40 timer mindre arbejdstid. Beregnet pr driftstime, resulterer dette i et større dækket areal, og reducerer samtidigt dieselforbruget til besparelser på op til 10 €/t*. Hvis man antager, at traktoren anvendes til tungt arbejde halvdelen af tiden, svarer det til en 50.000 € besparelsespotentiale over 10.000 driftstimer.**

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture Soest
** Baseret på 10.000 timer, 50% trækarbejde, 5000 timer x 10 €


** 1,8 bar bruges normalt som et kompromis for lufttryk på vej og på mark, når der arbejdes uden lufttrykregulering

Op til 3 procent hurtigere på vej med samme motorkraft

Et højere dæktryk på vejen reducerer rullemodstanden og forbedrer køresikkerheden. Du drager fordel af lavt brændstofforbrug og sikker kørsel. Lavt dækslid øger dine dæks levetid, selv ved høje hastigheder. Du forkorter også transporttiden, mens du bruger den samme motorkraft.

Op til 50.000 € sparet med Fendt VarioGrip

Op til 3% hurtigere

Et dæktryk på 2,4 bar i stedet for det sædvanlige 1,8 bar giver op til tre procent kortere køretid på vej, mens der forbruges to procent mindre diesel.

2,4 bar indre dæktryk på vej betyder:

 • 3% kortere køretid
 • 2% mindre diesel

Op til 8% større dækket areal

Under jordbehandling kan det optimale dæktryk på 0,8 bar, i stedet for de sædvanlige 1,8 bar, øge trækydelsen med ti procent. Dette øger det dækkede areal med otte procent og reducerer samtidigt dieselforbruget med otte procent per hektar. Til 500 timers tungt arbejde om året, betyder det 40 timer mindre arbejdstid.

0,8 bar indre dæktryk betyder:

 • 10% mere trækkraft +
 • 8% større areal +
 • 8% mindre diesel +
 • 40 timer sparet per 500 timers drift

Op til 10 €/t sparet

Per driftstime resulterer dette i besparelser på 10 €/t ved tungt arbejde. 10.000 driftstimer, hvoraf 50 procent er for trækarbejde (dvs. 5000 driftstimer), derfor kan spares 50.000 €**.

0,8 bar dæktryk betyder:

 • 10 € per time sparet
 • 50,000 € sparet på 5000 timers trækarbejde

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture Soest
** Baseret på 10.000 timer, 50% trækarbejde, 5000 timer x 10 €


VarioGrip beskytter jorden og giver mulighed for højere udbytter

Mosaic

Mindre jordpakning

I landbruget kan lavere jordpakning generelt opnås ved at reducere kontaktarealets tryk. Mindre lufttryk i dækket betyder større kontaktflade. Belastningen fordeles derfor over et større areal.

 • Mosaic

  Mindre jordpakning

  I landbruget kan lavere jordpakning generelt opnås ved at reducere kontaktarealets tryk. Mindre lufttryk i dækket betyder større kontaktflade. Belastningen fordeles derfor over et større areal.

 • Mosaic

  Højere jordfrugtbarhed

  Det rigtige dæktryk øger effektiviteten og giver en skånsom overførsel af traktorens kraft til jorden. Dette giver en forbedret jordfrugtbarhed og højere udbytte.

 • Mosaic

  Frugtbar jord

  Luft og vand lagres i jordens porer. En frugtbar jord er kendetegnet ved omkring 40 procent åbne porer og 60 procent fast stof.* Sidstnævnte bærer hele vægten under dyrkningsarbejde. En justeret lufttryk bidrager til strukturen og vedligeholdelse af porerne.

  * Kilde: Prof. Dr. Volk, University of Applied Sciences Soest

Fordeling af marktryk

Velkendt og gennemprøvet: Et tilpasset, dæktryk øger ikke kun det dækkede areal og sænker dieselforbrug, men beskytter også effektivt jorden. Et blødere, bredere dæk øger jordkontraktarealet, så vægten fordeles bedre, hvilket igen sænker marktrykket. Hvis dækket er smalt og hårdt, komprimeres almindeligt jord unødigt. Overfladen beskadiges også af "slip med glittende effekt" * forårsaget af slidbanen, og der forbruges mere brændstof: spor med en dybde på mere end ti centimeter giver det dobbelte brændstofforbrug*.

* Kilde: Prof. Dr. Volk, University of Applied Sciences Soest

Efterlad det rigtige spor

Billedet viser aftrykket af samme landbrugstraktordæk, en gang med et højt (til højre) og en gang med et lavt dæktryk (venstre). Man kan se effekten lufttrykket har på jorden ved længden af dækkets aftryk. Det højre billede viser aftrykket af dækket med højt tryk. Det viser klart en kortere kontaktflade. Vægten er ikke så godt fordelt, så dækkene synker dybere ned i jorden. Det venstre billede viser samme dæk, men denne gang med lavt lufttryk. Dækket kan udvides og vægt fordeles bedre på jorden. Kontaktarealet er væsentligt længere og bredere, så der er mindre tryk på jorden.

Flere overbevisende fordele!

Optimal beskyttelse

Det beskyttede design af systemet sikrer maksimal driftssikkerhed og lang levetid. Der er ingen fare for at beskadige frithængende luftslanger.

Lav dækslid

Med dæktrykreguleringssystemet kan trykket hurtigt tilpasses forholdene. Dette mindsker effektivt dækslid.

Pumpet ud hurtigt

Den vandkølede dobbelte kompressor sikrer at dækkene er fyldt inden for kort tid. Den dobbelte kompressor har en meget højere kapacitet end en standardkompressor.

Perfekt integreret – Enkel betjening via Varioterminalen

Traktorens dæktryk kan styres med et enkelt tryk på en knap på Varioterminal. Hjælpesystemet giver føreren besked, når dæktrykket er for lavt eller for højt.

Dæktrykregulerings teknologien

VarioGrip er Fendts fuldt integrerede dæktrykreguleringssystem, der bruger køretøjets egen ventilteknologi og fremføring af luftstrøm. Den komplette løsning er baseret på en vandkølet højtydende kompressor med to stempler, hvilket sikrer en meget høj luftstrømsvolumen. Der er radialt roterende koblinger på for- og bagakslen. I denne toledningsteknologi, åbner styreledningen dækventilen; dæktrykket øges og reduceres via fyldeledningen. De roterende koblinger har lav slitage, da de kun er under pres, når dæktrykket hæves eller sænkes.

En yderligere fordel er, at intet luft kan undslippe fra dækkene, hvis systemet bliver beskadiget, hvilket betyder højere sikkerhed. Systemet er let at styre fra Varioterminalen: Dæktrykket for front- og bagakslerne kan hver indstilles separat til markarbejde og vejkørsel. Disse indstillinger gemmes i Varioterminalen. På denne måde kan dæktrykreguleringssystemet også trykregulere under kørslen.

Intelligent integration på frontakslen

Ledningerne til VarioGrip-dæktrykreguleringssystemet løber gennem en radialt roterende koblinger. Ventilen på dækket åbnes pneumatisk via styreledningen (grøn). Lufttrykket i dækket kan hurtigt sænkes eller øges via fyldeledningen (blå).

Fyldledning til ventil

Styreledning til ventil

Fyldledning – indtag på styrekugle

Styreledning – indtag på styrekugle

Radialt roterende kobling frontaksel

Dæktrykreguleringssystemet i neutral test

Beviset

En neutral undersøgelse fra University of Applied Sciences, Agrarwirtschaft Soest beviser imponerende, at VarioGrip integreret dæktrykreguleringssystem øger effektiviteten. Undersøgelsen blev udført i august 2014 med en Fendt 828 Vario udstyret med det integrerede dæktrykreguleringssystem VarioGrip. Både virkninger under tungt arbejde i marken såvel som under transportture blev bestemt. Undersøgelsens resultater viser klare økonomiske fordele, der betaler sig.

Som grundlag for beregningen af slip, blev dækkets omkreds bestemt på fast grund med forskellige lufttryk.

En impulstæller blev fastgjort til bagakslen for at sikre så nøjagtig registrering af dækkets rotation som muligt, til at bestemme den teoretiske hastighed.

For at måle brændstofforbruget under VarioGrip-testen blev en ekstern volumentæller installeret i brændstofsystemet.

Dæktrykreguleringssystem – fordi det betaler sig!

Afhængigt af driften, kan det være nødvendigt ofte at tilpasse dæktrykket. Det integrerede dæktrykreguleringssystem VarioGrip, der tilpasser dæktrykket under kørslen, sparer derfor en masse tid. Takket være VarioGrip, reduceres tiden, der kræves til at justere dæktrykket, da dette kan ske under transport til og fra marken.

Dæktrykregulering under markarbejde


Dæktrykregulering under transportarbejde, f.eks. udkørsel af gylle

Billedkilder: AGCO/Fendt, Prof. Dr. Volk, Fachhochschule Soest

Næste skridt mod din Fendt 800 Vario

Fendt 800 Vario

Fendt 800 Vario

Informationsmateriale