Integreret dæktryksreguleringssystem Fendt VarioGrip.

Det rigtige tryk, hele tiden.

Det integrerede dæktryksreguleringssystem VarioGrip regulerer hurtigt dæktrykket fra 0,6 til 2,5 bar – også under kørslen. Det sker på alle hjul ved hjælp af den integrerede rotationsenhed, som er udviklet til at holde i hele traktorens levetid. Der tilføres luft via en vandkølet dobbelt kompressor samt køretøjets eget ventiludstyr.

VarioGrip fås til flange- og stangaksler. Systemet giver dig mulighed for at justere dæktrykket med et tryk på en knap, selv med tvillingehjul.

Hvad gør Fendt VarioGrip til noget særligt?

Her ser du vores specielle Fendt-løsninger – de såkaldte Fendt Spotlights – der gør Fendt VarioGrip-dæktryksreguleringssystemet så enestående.

VarioGrip er Fendts fuldt integrerede dæktryksreguleringssystem med en traktorspecifik ventil- og luftstyringsløsning. Kompletløsningen har en vandkølet, højtydende kompressor med to stempler, der sikrer et fantastisk luftflow.

Optimal beskyttelse

Det beskyttede design giver dig et system med maksimal driftssikkerhed og holdbarhed. Der er ingen risiko for, at udragende luftkanaler skader dækket.

Let at styre på Varioterminalen

Reguleringssystemet betjenes let med et tryk på en knap på Varioterminalen. Du kan indstille dæktrykket til markarbejde og kørsel på vej separat på for- og bagaksel. Disse indstillinger gemmes i Varioterminalen, så systemet kan regulere dæktrykket undervejs.

Assistentsystemet fortæller føreren, hvis dæktrykket er for lavt eller for højt.

Klare fordele.

Det integrerede dæktryksreguleringssystem Fendt VarioGrip skåner ikke kun jorden, det reducerer også dieselforbruget, sparer tid og penge samt øger din produktivitet.

Beskytter jorden og øger udbyttet

Beskytter jorden

I landbrugssektoren anvendes jordbeskyttelse primært til at reducere kontaktfladetrykket. Lavere tryk i dækkene skaber en større kontaktflade, så belastningen fordeles over et større område.

Øget jordfertilitet

Det rigtige dæktryk øger effektiviteten og overfører skånsomt traktorens effekt til jorden. Resultatet er bedre jordfertilitet og øget udbytte.

Frugtbar jord

Luft og vand gemmes i jordens porer. Frugtbar jord består af ca. 40 % løse porer og 60 % faste partikler.* Disse faste partikler bærer hele vægten under kultiveringen. Et tilpasset dæktryk er med til at opbygge og bevare den porøse struktur.

* Klide: Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences

Fordelt jordtryk

Det er en velkendt faktor, at et tilpasset, reduceret dæktryk ikke kun øger arealdækningen og reducerer diselforbruget, men også beskytter jorden effektivt. Et blødere, bredere dæk øger jordens kontaktflade, så belastningen fordeles optimalt, og jordtrykket reduceres. Hvis dækket er smalt og hårdt, sammenpresser det ikke kun unødvendigt jord med normal struktur. Overfladen beskadiges desuden af ’slip- og riveeffekten’*, og brændstofforbruget øges. Spor med en dybde på over 10 cm fordobler brændstofforbruget*.

* Kilde: Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences

Efterlad et godt spor.

Billedet viser aftrykket af samme traktordæk kraftigt oppumpet (til højre) og med mindre luft (til venstre). Længden af traktordækkets aftryk viser, hvordan dæktrykket påvirker jorden. Billedet til højre viser aftrykket af et kraftigt oppumpet dæk. Du kan tydeligt se den kortere kontaktflade. Vægten fordeles ikke optimalt, og dækket synker dybere ned i jorden. Billedet til venstre viser samme dæk med lavere dæktryk. Dækket kan udvide sig og fordele belastningen bedre over jorden. Det gør kontaktfladen meget længere og bredere, så jordtrykket reduceres.

Dieselforbruget reduceres op til 8 % i marken

Med VarioGrip kan du regulere dæktrykket perfekt til markarbejde og kørsel på vej. Med den enkle betjening på Varioterminalen tager det kun et par minutter. Hvis trykket indstilles til 0,8 bar (i stedet for de sædvanlige 1,8 bar), kan dieselforbruget ved markarbejde reduceres med 8 % pr. hektar.**


** 1.8 bar anses for at være det sædvanlige kompromisdæktryk til vej og mark uden justering af dæktrykket.

Dieselforbruget reduceres op til 2 % på vejen

Selv på vej med et tryk på 2,4 bar (i stedet for 1,8 bar) med fuld anhænger, kan du reducere forbruget med 2 %.**


**1.8 bar is assumed as the usual half-way air pressure for both road and field use, without adjusting the air pressure.

Op til 3 % hurtigere på vejen med samme motoreffekt

Et højere dæktryk på vejen reducerer rullemodstanden og fremmer køresikkerheden. Det giver fordelen af både lavere brændstofforbrug og sikker håndtering.


Et dæktryk på 2,4 bar på vejen i stedet for de sædvanlige 1,8 bar giver op til 3 % kortere transporttid og 2 % lavere dieselforbrug.
Lav dækslitage
øger dækkets levetid selv ved højere hastigheder. Du kan afkorte dine transporttider med samme motoreffekt.


Et dæktryk på 2,4 bar på vejen betyder:

  • 3 % kortere køretid
  • 2 % mindre diesel

Op til 8 % større arealdækning på samme tid

Det rigtige dæktryk overfører større effekt til jorden, så trækkraften øges. Ved at regulere dæktrykket kan du effektivt reducere slip og rullemodstand. Og det har en positiv effekt på din arealdækning! Hvis du reducerer det høje dæktryk ved tungt markarbejde, øges jordens kontaktflade automatisk. Den deraf følgende slipreduktion og effektivitetsstigning giver op til 8 % større arealdækning med samme tidsforbrug.

Sparepotentiale på op til 50.000 €

Hvis du indstiller dæktrykket til 0,8 bar i stedet for de sædvanlige 1,8 bar til jordbehandling, har du fordel af 10 % større trækkraft. Det giver en 8 % større arealdækning, og dit dieselforbrug reduceres med 8 % pr. hektar.

Hvis du udfører 500 timers kraftigt trækarbejde om året, skal du bruge 40 færre arbejdstimer. Omregnet til driftstimer betyder den øgede arealdækning og det reducerede dieselforbrug besparelser på op til 10 € pr. time*. Forudsat at halvdelen af traktorens driftstimer bruges på kraftigt trækarbejde, giver det en mulig besparelse på 50.000 € for hver 10.000 driftstimer.**

Et dæktryk på 0,8 bar betyder:

  • 10 € sparet pr. time
  • 50.000 € sparet på 5.000 timers trækarbejde

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture, Soest
** Baseret på 10.000 driftstimer, 50 % trækarbejde, 5.000 driftstimer x 10 €

Teknologi: Sådan fungerer dæktryksreguleringssystemet Fendt VarioGrip

På for- og bagaksel er der anbragt rotationsenheder. Med vores tolinjeløsning åbner styreledningen dækventilen, og luftledningen øger eller reducerer trykket. Rotationsenhederne er udsat for lavt pres, da de kun er under tryk, når trykket øges eller reduceres.

Smart integreret på forakslen

VarioGrip-dæktryksreguleringssystemets ledninger føres gennem en rotationsenhed. Ventilen på dækket åbnes pneumatisk via styreledningen (grøn). Dæktrykket kan hurtigt øges eller reduceres med luftledningen (blå).

Rotationsenhed til foraksel
Styreledning – indgang ved akseltap
Luftledning – indgang ved akseltap
Styreledning til ventil
Luftledning til ventil

Perfekt ballast med Fendt Grip Assistant

Ud over dæktrykket er ballast og arbejdshastighed endvidere afgørende for effektoverførslen til jorden. Den nye løsning kaldes: Fendt Grip Assistant. Denne assistent, der er fuldt integreret i Varioterminalen, bestemmer hurtigt det rigtige dæktryk, den ideelle ballastvægt og kørehastigheden. Afhængigt af redskabets eller traktorens ballast anbefaler Grip Assistant enten front- eller baghjulsvægte eller den optimale arbejdshastighed.

Grip Assistant anbefaler det korrekte dæktryk og den rigtige ballast til en defineret hastighed i Speed Select-tilstand. Ved ballastvalg anbefaler assistenten den ideelle arbejdshastighed samt det optimale dæktryk til en bestemt ballast.

Billedkilder: AGCO/Fendt, Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences