2024-06-06Presseoplysninger

Professionelle funktioner til Fendt Rotana Combi rundballepressere

Maksimal grønfoderkvalitet og nemmere fakturering takket være præcis registrering af vægt og fugtighed i marken: Fendt Rotana Combi ballepresser- og indpakkerkombinationer vil i fremtiden kunne fås med professionelle funktioner som f.eks. fugtighedsanalyse og vejefunktion. Automatiserede applikationer fås som Fendt Load Sensing-Profi og Fendt TIM-Profi-løsninger.

2024-06-06Presseoplysninger

Professionelle funktioner til Fendt Rotana Combi rundballepressere

Maksimal grønfoderkvalitet og nemmere fakturering takket være præcis registrering af vægt og fugtighed i marken: Fendt Rotana Combi ballepresser- og indpakkerkombinationer vil i fremtiden kunne fås med professionelle funktioner som f.eks. fugtighedsanalyse og vejefunktion. Automatiserede applikationer fås som Fendt Load Sensing-Profi og Fendt TIM-Profi-løsninger.

Markedslanceringen af den gennemprøvede Profi-funktionspakke til Fendt Rotana Combi variabel ballepresser/indpakker-kombination giver kunderne en bred vifte af automatiserede processer og data til dokumentation. Som det allerede kendes fra Fendt Rotana solopressere, kan kunderne bestille de såkaldte Profi-funktioner som en samlet pakke:

  • Vejefunktion
  • Fugtanalyse
  • Automatisk stop efter indbindingsprocessen (kun med Tractor Implement Management System, TIM)
  • Automatisering af balleudkast
  • Automatisk rengøring af knivspor
  • LED-arbejds- og vedligeholdelsesbelysning
  • Funktion til at styrke balleendernes lag

Uanset den samlede pakke kan kunderne vælge veje- eller fugtmålefunktionen som et individuelt tilvalg til Fendt Rotana Combi rundballepresserne.

Præcis registrering af vægt og luftfugtighed

Indtil nu har egenskaber som afgrødetype, størrelse, antal knive, lag af net og antal rundballer været afgørende for evalueringen af arbejdets omfang og for fakturering af kontraktopgaver. Med Profi-funktionspakken til rundballepressere kan kunderne nu få direkte adgang til parametre som ballespecifik vægt og fugtighed. Ballevejningssystemet fungerer pålideligt og kalibreringsfrit. Det betyder, at rundballer kan indpasses i foderplanen eller sælges efter deres gennemsnitlige tørstofindhold.

Under presseprocessen måler to sensorer på indersiden af pressekammeret konstant fugtigheden i det pressede materiale. Hvis den individuelt justerbare fugtgrænse - for eksempel 14 procent - overskrides i mere end tre sekunder, lyder der et akustisk signal. Denne sensorbaserede fugtalarm forhindrer, at hø eller halm, der er for fugtigt, bliver opsamlet og opbevaret. Det minimerer risikoen for genopvarmning og reducerer den dermed forbundne risiko for selvantændelse betydeligt. Baller med kritisk fugtindhold kan tørres separat i marken og opbevares senere. Alternativt kan brugeren lade kritiske områder af marken med for højt fugtindhold tørre ud og høste dem på et senere tidspunkt.

Optimer brugen af gødning til specifikke områder

Gød efter behov, spar omkostninger og øg udbyttet af grønfoder: Kunden kan bestemme det faktisk høstede tørstof (TS) ud fra den faktiske ballevægt og det nøjagtige fugtindhold. Det øger planlægningssikkerheden for foderrationerne, og man kan beregne gødningsbehovet for sine arealer for at optimere udbyttet. Fendt Rotana gemmer de markspecifikke data i Fendt Task Doc. Takket være ISO XML-formatet kan dataposterne også bruges i blandede flåder.

Velpresset kort halm

Kortklippet halm er særligt velegnet som strøelse eller som en værdifuld kilde til råfibre i foderet. Kort halm giver brugeren en stor udfordring: stabilitet under transport og opbevaring. Funktionen til optimering af laget ved balleenderne forhindrer, at baller af kortklippet halm bliver ustabile. Føreren kan indstille, hvor stor en procentdel af ballens kantlag, der skal være usnittet, direkte i traktorens førerhus. Det har den fordel, at stabiliteten forbliver konstant, selv ved varierende ballediametre.

Højere ydelse takket være automatisk balleudkast

Hvert minut tæller under høsten. Dette gælder ikke mindst for maskinstationer og på gårde med en høj grad af intern mekanisering. Fendt Rotana Combi-ballepresserne arbejder næsten fuldautomatisk. Den automatiserede balleudkast sparer tid, reducerer førerens arbejdsbyrde og øger effektiviteten. TIM Auto Stop-funktionen er også tilgængelig for TIM-kompatible traktorer. Når ballen når den valgte størrelse og densitet, stopper traktoren automatisk. Ballen bindes, overføres, indpakkes og deponeres, uden at føreren behøver at gøre noget. I mellemtiden kan føreren aktivere joysticket, og kombinationen fortsætter med at køre.

Automatisk rengøring af knivsporene og automatisk lejesmøring af alle ballepressens rullelejer gør Fendt Rotana Combi særligt vedligeholdelsesvenlig. Under netbindingsprocessen trækkes de udslåede knive automatisk ind og slås derefter ud igen. Denne funktion gør det nemt at skifte mellem usnittede hø- eller halmballer og ensilageballer. Især maskinstationer, som ofte skifter mellem forskellige marker og balleafgrøder, sparer opstillingstid, fordi det tidskrævende skift til blindknive ikke længere er nødvendigt.

Fra juli 2024 kan de nye Profi-funktioner bestilles som enten en Load Sensing Profi- eller TIM Profi-løsning til Fendt Rotana 130 F Combi og 160 V Combi ballepresser.

Downloads