360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

ISOBUS gennemføre kontrol

Fordi én terminal er tilstrækkeligt

Traktorer og redskaber er ved at udvikle sig til en enhed, hvor traktoren er procesenheden for alle procedurer. ISOBUS redskabsstyringen er perfekt integreret i betjeningskonceptet på Fendt Vario, så nu behøver du kun én terminal. SectionControl giver mulighed for automatisk sektionsstyring via GNSS positionen.

Fuld kontrol over redskabet

Perfekt til alt arbejde

For Fendt Variotronic er ISOBUS grænsefladen den afgørende forbindelse til redskaberne. Indstillingerne for alle redskaber, der er kompatible med ISO 11783 kan foretages ved hjælp af ISOBUS redskabsstyring i Fendt Varioterminal. Desuden omfatter Variotronic forskellige muligheder for at tilpasse betjeningselementerne til den specifikke opgave. Du kan for eksempel styre funktioner med multifunktionsjoysticket eller hente forprogrammerede indstillinger.

ISOBUS redskabsstyring i Varioterminal

Med ISOBUS redskabskontrol overføres redskabets arbejdsskabelon til Fendt Varioterminal for let aflæsning. På den store Varioterminal kan føreren vælge mellem flere forskellige visninger: enten halvskærmsvisning stående, halvskærmsvisning liggende eller fuldskærmsvisning, hvor begge menulinjer vises i højre side eller en menulinje i hver side.

De vigtigste funktioner på joysticket

Overdragelse af kørehåndtaget er især praktisk. Hvis ISOBUS understøtter det, kan de mest anvendte funktioner tildeles knapper på traktorens multifunktionsjoystick, hvor de er lige ved hånden. Der kan tilknyttes op til ti funktioner ved bare at klikke i Varioterminalen. Det tydelige display viser en oversigt over den aktuelle tilknytning.

ISOBUS redskabsstyring


ISOBUS redskabsstyring er perfekt integreret i 7" Varioterminal og 10,4"/10-B Varioterminal (ikke på Power versionen). Redskabet betjenes med terminalen og joysticket uden behov for en ekstra terminal. Med visning på fuld skærm bliver Varioterminal en fuldt fungerende ISOBUS terminal.

Tilknytning af joystickets knapper

Funktionerne til redskabsstyring og foragerautomatik kan tildeles til multifunktionshåndtaget efter behov. Føreren kan finde den perfekte arbejdsergonomi til den aktuelle opgave. Kombineret med det automatiske styresystem VarioGuide giver VariotronicTI Automatic mulighed for automatisk aktivering af sekvenser ved foragering.

SectionControl

Præcision under påføring

Redskabsstyringen omfatter automatisk SectionControl. Ved arbejde med sprøjter, gødningsspredere, luftsåmaskiner og såmaskiner giver SectionControl mulighed for yderligere besparelser af forbrugsmidler. Dette gavner din omkostningsberegning og miljøet.

Functionality in the terminal

SectionControl switches sections on and off at the headlands or edge of the field, to prevent undesired overlapping. The system is optimally integrated in the Variotronic operating interface.

Assistent integreret

Ud over redskabets navn og geometri overføres også forsinkelsesparametrene til aktivering og deaktivering af sektioner til traktoren, når et ISOBUS redskab, der understøtter SectionControl, tilkobles. Disse standardværdier, som er tildelt af redskabsproducenten, skal tilpasses under arbejdet. Fendt har udviklet en assistent, som vejleder føreren i at foretage de rigtige indstillinger af disse korrektionsværdier baseret på arbejdsresultaterne.

Betjening af SectionControlBetjeningselementerne til SectionControl, som er integreret i Varioterminalen, er enkle og nemme at forstå. De er brugervenlige og tydelige.

SectionControl

Den nye SectionControl funktion giver mulighed for fuldautomatisk sektionsstyring via GNSS signal, afhængigt af den ønskede mængde overlapning for sprøjter, gødningsspredere og såmaskiner med ISOBUS funktion. Dette giver nøjagtige arbejdsresultater og besparelser på såsæd, gødning eller pesticider ved at forhindre dobbelt sprøjtning/spredning ved siden af marken. Det gør også arbejdet nemmere for føreren både dag og nat.

SectionControl assistent

Mosaic

Valg til og fra

I praksis – f.eks. under første opstart – skal forsinkelsen for til- og fra-tiderne justeres. Før skulle der angives en groft anslået korrektionsværdi, som skulle finjusteres under de efterfølgende træk ved hjælp af trinvis tilnærmelse.

 • Mosaic

  Valg til og fra

  I praksis – f.eks. under første opstart – skal forsinkelsen for til- og fra-tiderne justeres. Før skulle der angives en groft anslået korrektionsværdi, som skulle finjusteres under de efterfølgende træk ved hjælp af trinvis tilnærmelse.

 • Mosaic

  Pop-op til valg af "for tidligt" eller "for sent"

  En menu i Fendt Assistant vejleder brugeren i at foretage den rigtige indstilling baseret på arbejdsresultaterne. Der er to assistenter: en til aktiveringstidspunktet og en til deaktiveringstidspunktet.

 • Mosaic

  Indstilling af deaktiveringstidspunktet

  Føreren skal kun bestemme længden af mellemrummet eller det område, der er overbearbejdet, og indtaste dette tal. Forsinkelsesværdierne bestemmes ved hjælp af kørselshastigheden og angives automatisk i menuen.

AEF overensstemmelsestest for ISOBUS redskaber

AEF har udviklet en overensstemmelsestest til ISOBUS redskaber. Denne test kontrollerer de AEF funktionaliteter, der ikke er omfattet af ISOBUS standarden, og viser omfanget af ISOBUS komponenternes funktioner. Kun de redskaber, der har bestået testen, er certificerede og bærer AEF mærkaten.

AGCO/Fendt har været med til at grundlægge AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation). Initiativet er en uafhængig, international brancheorganisation. Som brugerplatform stiller den ressourcer og erfaring til rådighed for den øgede anvendelse af elektronik i landbruget. Fokus er først og fremmest vigtige emner vedrørende ISOBUS.

www.aef-online.org

Fendt Variotronic – Dine næste skridt