360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Præcis sporstyring, perfekt tildeling, højere udbytte.

Med Fendt VarioGuide kan du køre pålideligt og nøjagtigt, selv i områder med dårlige modtageforhold. Med Fendt VarioGuide får du den bedst mulige udnyttelse af dine maskiner, fordi du kan arbejde uden aktivt at skulle styre, selv om natten eller med store arbejdsbredder. VarioGuide fastholder automatisk traktoren i den ideelle linje, så du kan koncentrere dig fuldt ud om redskabet. Overlapningen er reduceret, og alt afhængigt af arbejdsproceduren kan der opnås besparelser på tre til ti procent. Afhængigt af systemet kan man arbejde med to forskellige præcisionsniveauer: med afvigelser på ca. 20 cm (VarioGuide Standard) eller med en nøjagtighed på 2 cm (VarioGuide RTK).

VarioGuide

Nye kørespor med Fendt Contour Assistant

Fendt-maskiner med Varioterminal 10.4 og VarioGuidesystem med NovAtel®- eller Trimble®-modtagere kan nu anvende Fendt Contour Assistant. Den supplerer de velkendte VarioGuide-køresporstyper ”Kontursegmenter” og ”Enkelt kørespor” og hjælper dig med at udføre dit arbejde endnu lettere og mere effektivt. Med ”Kontursegmenter” kan du registrere de forskellige segmenter i marken på kun én rundkørsel. Det gør det hurtigt og let at tilføje markgrænser. Med ”Enkelt kørespor” oprettes alle køresporene næsten som en ubrudt konturlinje.

Automatiserede besparelser

Med den fuldautomatisk Fendt SectionControl til ISOBUS-redskaber kan du anvende frø, gødning og pesticider uden overlapning. Dette forhindrer dobbelt behandling, og ingen tildeling af områder uden for marken. Med SectionControl Assistant kan du hurtigt og nemt indstille de korrekte værdier til hvert redskab. DU kan vælge de præcise punkter for til- og frakobling fra begyndelsen, hvilket automatisk medfører økonomisk udbringning. Ved betjening af ISOBUSkompatible sprøjter, gødningsspredere eller såmaskiner kan SectionControl nu styre op til 36 sektioner.

Fordelen med din Fendt VariotronicTI: Din Fendts software opdateres ved servicebesøg på værkstedet, inklusive nye, ekstra funktioner.

VariotronicTI-redskabsstyringen (ISOBUS) er perfekt integreret i Varioterminal 7" og Varioterminal 10.4". Redskabet styres med terminal og joystick. Der er ikke behov for en ekstra terminal.

Produktivitet med Fendt VarioDoc

Det vigtigste grundlag for styring af landbrugsbedrifter er dokumentation. Med VarioDoc kan relevante data hurtigt og ubesværet registreres, dokumenteres i markstyringsprogrammet og derefter analyseres. Dataene overføres trådløst fra Varioterminalen til markdatabasen ved hjælp af ISOBUS-standarden TC-BAS. Data angående mængden af anvendt såsæd og gødning eller brændstofforbruget pr. hektar er tilgængelige, umiddelbart efter arbejdet er udført. Der kan desuden oprettes nye opgaver på computeren, som sendes til terminalen.

Dataovervågning i realtid: Fendt VarioDoc Pro

Med VarioDoc Pro er det muligt at registrere GPSpositionsdata samt overføre data i næsten realtid. Det muliggør automatisk, sømløs udveksling med ISOXMLkompatibel markstyringssoftware og kortlægning i realtid.Dataene for de anvendte driftsmidler overføres i henhold til TC-Geo-standarden og kan ses på Varioterminalen under arbejdet.

VarioDoc & VarioDoc Pro

Variabel tildeling med VariableRateControl (VRC)

Dataoverførsel med VarioDoc Pro giver nu mulighed for variabel tildeling baseret på jordens eller planternes behov, hvilket reducerer driftsmidlerne. Baseret på VarioDoc Pro til dokumentation er der nu en ny løsning til præcisionsbestemt planteavl med variabel tildelingskontrol (VRC). Individuelle krav til såsæd, gødning og pesticider visualiseres på doseringskort, der hentes under arbejdet og udføres automatisk. Den store fordel: Driftsinput kan defineres og planlægges ved hjælp af markdatabasen og derefter anvendes med meget stor præcision.

Effektiv fra traktor til datahåndtering

De, der investerer i en traktor, investerer også i fremtiden. Når dine maskiner er fint forbundne, vil du optimere din maskinparks kapacitet. De nyeste grænseflader og softwareløsninger gør det muligt at hente maskindata uanset placeringen, og dermed reduceres reaktionstiden. Med et tryk på en knap øges hele din maskinparks reaktions- og driftstid. Grænsefladen mellem din traktor og kontoret udgøres af AGCO Connectivity Module (ACM), der overtager hele dataoverførslens telemetri som den centrale sendeenhed på traktoren.

Din fordel med Fendt Variotronic: Din Fendts software opdateres ved servicering på værkstedet, inklusive nye, ekstra funktioner.

VariableRateControl

Med VariableRateControl (VRC) kan du dyrke i overensstemmelse med positionsbestemte dækningskort, afhængigt af jorden og afgrøden. På den måde kan du spare på gødning og sprøjtemidler.

VariableRateControl

ISOBUS redskabsstyring

Du kan styre ISOBUS-kompatible redskaber via Variotronicredskabsstyring direkte med joysticket eller Varioterminal

Ihr Vorteil mit der Fendt Smart Farming:

Din Fendts software opdateres ved servicering på værkstedet, inklusive nye, ekstra funktioner.

Fendt Smart Farming