2021-02-17Presseoplysninger

Fendt udvider markedsandele i EME-regionen.

Markedet for standard traktorer i EME-regionen (Europa og Mellemøsten) er meget blandet. Der var færre nye traktorregistreringer på det europæiske marked i 2020 end året før. Fendt var alligevel i stand til at udvide sine markedsandele i vigtige regioner.

2021-02-17Presseoplysninger

Fendt udvider markedsandele i EME-regionen.

Markedet for standard traktorer i EME-regionen (Europa og Mellemøsten) er meget blandet. Der var færre nye traktorregistreringer på det europæiske marked i 2020 end året før. Fendt var alligevel i stand til at udvide sine markedsandele i vigtige regioner.

Christian Erkens, direktør for Fendt Sales for regionen EME (Europa og Mellemøsten)

”For første gang har Fendt opnået en markedsandel på 10,6 procent på det europæiske marked. Vi var ikke kun i stand til at udvide vores andele i store landbrugsregioner som Tyskland, Frankrig, Polen eller Italien, men også på andre vigtige markeder som Østrig og Danmark”, siger Christian Erkens, direktør Fendt Sales EME (Europa og Mellemøsten). ”Jeg vil gerne lykønske alle salgspartnere og Fendt-salgsteams i Europa, der har bidraget til denne enestående succes.”

Fendt øger markedsandele i Italien for traktorer med 60 hk og derover med 3,5 procentpoint.

Kilde: Det Italienske transportministerium

I 2020 var der 1.253 nyregistrerede Fendt traktorer i Italien. Markedet for traktorer er faldet sidste år. Mens 18.524 nye traktorer blev registreret på det samlede marked i 2019, var det samlede antal nye registreringer i 2020 på 18.005, altså 519 færre traktorer. For traktorer med 60 hk eller derover opnåede Fendt en markedsandel på 8,4 procent i 2020.

I 2015 var markedsandelen 4,9 procent. Fendt øgede således sin markedsandel med 3,5 procentpoint inden for fem år. Den stadige stigning i markedsandele blev også positivt påvirket af en styrkelse af Fendt salgs-netværket for hele Fendt Full Line-programmet i Italien.

For første gang opnår Fendt en markedsandel på 12,8 procent i Danmark for traktorer med 40 hk og derover.

Fendt 700 Vario med Fendt Tigo

I Danmark er markedet for traktorer generelt faldet. I 2020 blev i alt 1.591 traktorer registreret i segmentet 40 hk og derover, mens der var 1.796 nyregistreringer i samme segment i 2019. I dette segment opnåede Fendt i Danmark en markedsandel på 12,8 procent - en stigning i markedsandelen med 5,4 procentpoint sammenlignet med 2019 (markedsandel 2019: 7,4 procent, 133 Fendt traktorer). 175 af 203 nyregistrerede traktorer sidste år var i præstationsklassen over 200 hk. Den gennemsnitlige effekt for nyregistrerede traktorer 2020 i Danmark var 228 hk.

Fendt udvider markant markedsandelen i Østrig.

Kilde: Statistics Austria

Fendt opnåede en markedsandel på 12,5 procent på det østrigske traktormarked i 2020 for traktorer med 0 hk og derover inklusive specialtraktorer - i alt 717 nyregistrerede Fendt traktorer. Fendts markedsandel steg med 2,3 procentpoint. I 2019 var markedsandelen 10,2 procent med 541 registrerede Fendt traktorer. I alt blev der registreret 5.716 traktorer på det østrigske marked, hvilket er 424 flere end året før.

Downloads