2021-07-13Lehdistötiedote

AGCO/Fendt - myönteiset näkymät vuodelle 2021

Poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen maailmanlaajuinen coronavirus-pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti vuoteen 2021, erityisesti tavaravirtoihin ja toimitustilanteeseen. Saksan ja kansainvälisillä maatalouskonemarkkinoilla on kuitenkin terve kasvu, mikä puolestaan lupaa Fendtille hyviä näkymiä.

AGCO/Fendt - myönteiset näkymät vuodelle 2021

Poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen maailmanlaajuinen coronavirus-pandemia vaikuttaa edelleen voimakkaasti vuoteen 2021, erityisesti tavaravirtoihin ja toimitustilanteeseen. Saksan ja kansainvälisillä maatalouskonemarkkinoilla on kuitenkin terve kasvu, mikä puolestaan lupaa Fendtille hyviä näkymiä.

Fendtin nykytilanne

"Coronavirus-pandemia on kestänyt jo 17 kuukautta, eikä kukaan meistä olisi voinut ennustaa, mitä olemme joutuneet kestämään. Talous on haasteellisessa tilanteessa. Pandemia on vaikuttanut meihin kaikkiin", AGCO/Fendtin johtokunnan puheenjohtaja Christoph Gröblinghoff kuvailee kansainvälisten toimitusketjujen vaikeaa tilannetta.

Toistaiseksi Fendt on pystynyt vastaamaan hyvin näihin jatkuvasti muuttuviin haasteisiin ja on korvannut menetetyt tuotantopäivät. "Selviämme tästä kriisistä hyvien suhteidemme ansiosta, joita meillä on tuotantoketjun alkupään toimittajiin, sekä korkean prosessikapasiteetin ansiosta, joka meillä on täällä Saksan toimipaikoissamme. Fendtin takana on vahva tiimi, jota johtavat myyntikumppanimme ja heidän työntekijänsä - olen hyvin ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet", Gröblinghoff korostaa, mutta varoittaa: "Älkäämme huijatko itseämme, tilanne pysyy vähintään yhtä kireänä loppuvuoden ajan."

Fendt-pomo on erityisen tyytyväinen rokotusasteen nousuun maailmanlaajuisesti ja omassa yrityksessään. Fendt rokottaa tällä hetkellä Marktoberdorfin, Asbach-Bäumenheimin, Feuchtin ja Wolfenbüttelin toimipaikoissa. "Työterveyshuoltoryhmämme on edistynyt erinomaisesti", Gröblinghoff sanoo.

Kaiken kaikkiaan johtokunnan puheenjohtajalla on myönteinen näkemys Fendtin ja maatalouden nykytilanteesta: "Teollisuus on terve, tilauskanta on täynnä. Olemme siitä hyvin kiitollisia. Maatalousyrittäjät ovat tärkeämpiä kuin koskaan näinä vaikeina aikoina. He ovat niitä, jotka tuovat ruoan pöytään."

CEMA:n suhdannebarometri osoittaa myönteistä kehitystä

Huhtikuussa 2020 vallinneesta matalasuhdanteesta ala on jatkuvasti elpynyt, kunnes se on saavuttanut tämän päivän huippuvaiheen. "Voimme vahvistaa, että vaikutukset eivät ole vaikuttaneet olennaisesti teollisuuteemme. Kolme neljäsosaa haastatelluista arvioi nykytilanteensa erittäin myönteiseksi ja odottaa myynnin kasvavan. Noususuhdanne ei osoita merkkejä hiipumisesta.

Eikä ihme, sillä vehnän ja öljykasvien tuottajahinnat ovat korkeammat kuin koskaan aiemmin ja viljelijät tienaavat hyvin. Tämä johtaa korkeaan investointihalukkuuteen, mikä johtaa noin 7 prosentin markkinakasvuun koko Euroopassa."

Fendt kasvattaa markkinaosuuttaan Euroopassa

"Koska kysyntä Euroopan traktorimarkkinoilla kasvaa voimakkaasti, odotamme myyvämme tänä vuonna 188 000 traktoria", Gröblinghoff sanoo. Tämä nostaa markkinat lähes takaisin vuoden 2012 tasolle, joka oli ennätysvuosi Euroopan traktorimarkkinoilla. Vuodelle 2021 hän odottaa Euroopan traktorimarkkinoiden (lukuun ottamatta Turkkia) elpymistä: "Olemme varmistaneet yli 10 prosentin markkinaosuuden Euroopassa." Fendt-traktoreiden maailmanlaajuiset myyntimarkkinat ovat jälleen kasvussa edellisvuoteen verrattuna, ja tänä vuonna odotetaan tuotettavan yli 20 000 traktoria.

Noin 6 300 Fendtin työntekijää

Vuoden 2021 puolivälissä Fendt työllistää noin 6 300 henkilöä kaikissa kuudessa Saksan toimipaikassa (Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Waldstetten, Feucht, Hohenmölsen ja Wolfenbüttel). Se on yli 300 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Pelkästään Marktoberdorfissa sijaitsevassa pääkonttorissa työskentelee yli 4 000 henkilöä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy digitaalisiin tuotteisiin

"Innovatiivinen teknologia on ydinosaamistamme. Meillä on yhteensä noin 500 insinööriä, jotka työskentelevät sekä itse maatalouskoneiden että digitalisoinnin parissa", Fendtin toimitusjohtaja sanoo.

Huhtikuussa 2021 Marktoberdorfissa avattiin uusi kehitysrakennus, jossa on noin 140 uutta työpaikkaa elektroniikan, ohjelmistojen ja digitalisoinnin aloilla. "Tämä tiimi työskentelee maatalouden digitaalisen tulevaisuuden parissa."

Maailmanlaajuinen kasvu

Fendt voi olosuhteista huolimatta katsoa taaksepäin erittäin menestyksekkääseen vuoteen 2020. "Menestystämme arvostetaan suuresti myös konsernin sisällä. Fendt-brändin maailmanlaajuinen kasvu on yksi AGCOn tärkeimmistä aloitteista. Olemme konsernin kasvubrändi. Fendtin maailmanlaajuinen kasvu on mahdollista, koska tarjoamme koneita, joilla on kysyntää maailmanlaajuisesti, mutta myös Euroopan markkinoilla. Näin luomme perustan tulevaisuudelle."


Fendt-tuotemerkki ja Fendt-tuotteet vakiinnuttavat yhä enemmän asemaansa Pohjois-Amerikassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa sekä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Fendt on saamassa uusia asiakkaita suurten traktoreiden segmenttiin Pohjois-Amerikassa ja Brasiliassa. Myös Fendt IDEAL -suurleikkuupuimuri ja Fendt MOMENTUM -tarkkuuskylvökone ovat saamassa uusia asiakkaita.

"Pohjois-Amerikan markkinoiden asiakkailta saatu palaute osoittaa, että polttoainetaloudellisuus, viljan laatu ja kapasiteetti ovat poikkeuksellisen hyviä kilpailijoihin verrattuna. Fendt MOMENTUM on myös menestyksekkäästi suorittanut ensimmäisen kylvökautensa Pohjois-Amerikassa", Gröblinghoff kertoo. Suuri leikkuupuimuri otettiin tänä vuonna onnistuneesti käyttöön Etelä-Afrikassa.

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa suurten traktoreiden uudet tilaukset kasvoivat merkittävästi vuonna 2020. Mutta myönteistä kasvua on myös nurmikoneiden puolella, kuten Fendtin pyöröpaalaimien kohdalla, joissa "tiimimme saavuttivat 80 prosentin lisäyksen tilauksissa edelliseen vuoteen verrattuna".

FendtONE on vastaus maatalouden haasteiden voittamiseen

"FendtONE on vastauksemme uusimpiin maatalouden haasteisiin", sanoo Gröblinghoff. FendtONE tarjoaa toisaalta tarkkaa tietoa ja yleiskuvaa toimintaluvuista ja toisaalta yksinkertaisen johdatuksen raportointiin. "Keskitetty, digitaalinen tiedonkeruu tulee olemaan Farm2Forkin perusedellytys; Green Deal -ohjeiden noudattaminen ja tuotantoketjujen jäljitettävyys.

FendtONE on yksi vastauksistamme kestävään maatalouteen. Nyky-yhteiskunta haluaa maataloustuotannon olevan läpinäkyvämpää ja se haluaa tietää enemmän ruoan tuotannosta. Monet kuluttajat haluavat tietää kaikki faktat, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä.


Kestävä maatalous on sekä taakka että mahdollisuus, koska siinä on valtava potentiaali kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseen", Fendtin toimitusjohtaja selittää.

Maatalouden lähes täydellinen muutos

"Olemme osa suurta digitaalista vallankumousta, ja meillä on merkittävä rooli tämän liikkeen muotoilussa. Olemme tietoisia tästä vastuusta - ja suhtaudumme siihen myönteisesti", Gröblinghoff sanoo meneillään olevasta vaihtoehtoisen voimansiirtotekniikan hankkeesta.

Fendt e100 Vario at the Fraunhofer ISE research project
Fendt, partner of the "H2Agrar" joint project

Fraunhofer ISE:n hankekumppanina Fendt käyttää Fendt e1000 Vario -mallia kokeillakseen kokonaisvaltaista lähestymistapaa maatalouden aurinkoenergian käyttöön. Kokeiluohjelmaan kuuluu, että tuotettu sähkö käytetään hedelmänviljelyssä käytettävän akkukäyttöisen/sähkökäyttöisen traktorin käyttämiseen. Fendt on myös yhteistyökumppani Saksan Ala-Saksin osavaltion rahoittamassa H2Agrar-yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää vetyinfrastruktuuria keskittyen maatalouteen.

Downloads