Project Xaver: tutkimusta maatalousrobotiikan alalla.
Täsmäviljelyn uudet mahdollisuudet.

Swarm-teknologiaan perustuva kohdennettu kylvö

Ne ovat mobiileja. Niitä ohjataan pilvestä. Ja niitä on paljon. Ne ovat Fendtin tulevaisuuden peltorobotteja. Ne toimivat yhteistyössä tiiminä täysin itsenäisesti ja tehokkaasti ja erittäin tarkasti. Perusajatus on yksinkertaistaminen.

Millä tavalla? Vähemmän antureita, kestävät ohjausyksiköt ja selkeä laitteistorakenne tekevät jokaisesta yksittäisestä Xaver-robotista erittäin luotettavan ja sitä kautta tuottavan. Samalla suuri joukko ryhmänä toimivia samanlaisia pikkurobotteja varmistaa sujuvan ja keskeytymättömän työn myös yhden yksikön toimintahäiriötilanteessa.

Kevyt paino varmistaa korkean turvallisuustason ja maaperän suojaamisen painumiselta. Lisäksi Xaver-robotit ovat käyttövalmiita kellon ympäri päivällä ja yöllä. Yhdessä nämä asiat tekevät peltorobottijärjestelmistä erittäin houkuttelevan vaihtoehdon tulevaisuuden maanviljelyyn. Tämä on meidän visiomme.

Tulevaisuus tässä ja nyt ansaitsee hopeamitalin.

DLG palkitsi pienistä skaalautuvista kylvörobottien ryhmistä koostuvan Fendt Xaver -järjestelmän hopeamitalilla.


Lehdistötiedote

Robottiohjatun täsmäviljelyjärjestelmän toiminta maissin kylvössä

Logistiikkayksikkö

Logistiikkayksikkö huolehtii kuljetuksesta, siementen syötöstä, akun lataamisesta ja robottien tarkasta navigoinnista.

Robotti

Jokaisella robotilla on oma elektronisesti ohjattu kylvöyksikkönsä. Yhteys logistiikkayksikköön toimii pilven kautta.

Tabletti

Kylvötyön suunnittelu, reaaliaikainen valvonta ja siementietojen hallinta voidaan hoitaa esimerkiksi tabletin kautta mistä tahansa sijainnista.

Satelliitit

Satelliittipohjainen navigointi mahdollistaa itsenäisen toiminnan ja kylvötietojen maantieteellisesti tarkan dokumentoinnin.

Pilvi

OptiVisor-algoritmi optimoi (Optimizer) kylvön ja valvoo (Supervisor) sitä jatkuvasti. Sen toimintaan voi tarvittaessa puuttua milloin ja missä tahansa.

Viljelijä

Viljelijän huoleksi jää ainoastaan kylvön suunnittelu (sovelluksen kautta) sekä robottien kuljetuslogistiikan hallinta.

Voiko Xaver turvata maapallon tulevaisuuden?

Maapallon väestön ruoan, energian ja raaka-aineiden tarve kasvaa maapallon väestön kasvaessa. Vastatakseen tähän haasteeseen Fendt ajattelee jatkuvasti tulevaisuutta. Ensimmäisellä dieseltraktorillaan (Dieselross) Fendt käynnisti maatalouden vallankumouksen vuonna 1930. Euroopan unionin rahoittaman Xaver-tutkimusprojektin avulla otamme merkittävän harppauksen eteenpäin täsmäviljelyssä itsenäisine tuotantojärjestelmineen valmistautuen näin uuteen vallankumoukseen.

Tehokkuus, kestävyys ja tuottavuus. Peltorobottiemme ohjelmoidut ominaisuudet.

Satomäärien nostamiseksi kestävällä tavalla Xaver-konseptissa huomioidaan hyvin monia taloudellisia, teknisiä ja ekologisia tekijöitä. Agronomiset näkökohdat huomioivat kylvömallit yhdessä jokaisen yksittäisen kasvin tietojen tarkan kirjaamisen kanssa mahdollistavat siementen, kasviensuojeluaineiden ja lannoitteiden oikea-aikaisen ja täten erittäin taloudellisen käytön. Pienet robotit tarvitsevat yllättävän vähän energiaa pellolla liikkumiseen. Tämä vähentää sekä tuotantoresurssien tarvetta että toimintakustannuksia. Lisäksi kevyet ja kestävät robotit toimivat erittäin hiljaisesti ja tehokkaasti vain vähän huoltoa tarvitsevien sähkökäyttöjensä ansiosta. Akkukäyttöiset ryhmät eivät aiheuta päästöjä eivätkä saastuta. Maanviljelijä voi valita robottien energialähteen (yleinen sähköverkko, oma biokaasu- tai aurinkoenergialaitos, tuulivoima tai polttokennot).

Olipa kyseessä sitten viiden robotin pieni pelto tai suuri tila, jonka käytössä on 50 tai useampia Xaver-robotteja, kaikissa tapauksissa lopputuloksena on kannattavampi ja kestävämpi maatalouden tulevaisuus.

Xaver-robottien edut maanviljelyssä

MARS-tutkimusprojekti

Yhteistyössä Ulmin ammattikorkeakoulun kanssa ja EU:n rahoituksella toteutetun monivuotisen ja hyviä tuloksia saavuttaneen MARS (Mobile Agricultural Robot Swarms) -tutkimusprojektin päättyessä AGCO ja Fendt päättivät kehittää robottiprojektia edelleen aina Fendt-merkin sarjatuotantovalmiuteen saakka. Koko järjestelmälle, joka koostuu ryhmissä toimivista pikkuroboteista ja pilvipohjaisesta järjestelmän ohjauksesta, käytetään nyt tuotenimeä XAVER. Xaver on perinteinen baijerilainen nimi, jolla on vahvat juuret Fendtissä. Veljekset Hermann ja Xaver Fendt perustivat 1930-luvulla kone- ja traktoritehtaan Xaver Fendt & Co., joka nimettiin heidän isoisänsä Xaver Fendtin mukaan. Uusien robottien nimenä Xaver yhdistää perinteen ja nykyaikaisimmat maatalousteknologiat.

Contact

Please do not hesitate to contact us per email if you have any questions!

E-Mail: pressestelle.fendt@AGCOcorp.com