360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Älykäs ja tarkka kuormaus.

Etukuormaajatyöt turvallisesti, helposti ja mukavasti

Kiistattomia etuja pellolla. Kallistuskulmaa voi rajoittaa esimerkiksi hyvin korkeiden perävaunujen lastauksen yhteydessä. Päätyasennon vaimennuksen ansiosta etukuormaaja nousee ylös tasaisesti ja pehmeästi estäen materiaalin valumisen kauhasta. Muistitoiminto on kätevä erityisesti toistuvissa töissä: esimerkiksi kauhan ohjaus vaakatasoon voidaan automatisoida. Punnitustoiminto täydelliseen kuorman painon hallintaan.

CargoProfi

Älykäs CargoProfi

Etukuormaajamalleihin 4X/75, 4X/80, 5X/85 ja 5X/90 saatavana oleva uusi Fendt CargoProfi on traktorin ja etukuormaajan jatkuvan kehitystyön tulos. Etukuormaajassa on mittaus- ja kallistusanturi sekä työtietokone erilaisten tietojen ja asetusten tallentamiseen ja käsittelyyn. Näytöllä näkyvät asetukset on helppo säätää Vario-päätteeltä.

Ravistelutoiminto ja päätyasennon vaimennus


CargoProfi-etukuormaajan nopea ja tehokas ravistelutoiminto irrottaa materiaalin kauhasta luotettavasti. Irtomateriaalia käsiteltäessä valumisen aiheuttama hukka minimoituu päätyasennon vaimennuksen ansiosta. Hydrauliikan virtaustilavuus pienenee automaattisesti lähestyttäessä ylintä tai alinta asentoa, jolloin etukuormaaja toimii sujuvasti ja nykimättä.

Säädettävissä esiasetusten avulla: Nostokorkeus ja kallistuskulma

CargoProfi-etukuormaajan toiminnot helpottavat työtä edeltä käsin määritettävien asetusten ansiosta. Käyttäjä voi rajoittaa nostokorkeutta ja kallistuskulmaa ja tallentaa niiden asetukset ennakolta muistiin työskennellessään matalakattoisen rakennuksen sisällä tai kuormatessaan korkeita perävaunuja. Muistitoiminnon avulla aisaston ja työkoneen asennot voidaan tallentaa toistuvia työskentelysarjoja varten.

Kuorman tarkat kohdepainot punnitustoiminnolla


CargoProfi-etukuormaajan ainutlaatuisella punnitustoiminnolla kuormat voidaan kirjata osa- ja kokonaispainoina. Kuorma ja kuljetusajoneuvon kokonaispaino ovat täysin hallinnassasi, jolloin voit hyödyntää koko kuormaustilavuuden. Fendt Varion toimintakonseptiin on integroitu täydellisesti napin painalluksella toimiva punnitus. Tiedot, mukaan lukien laskuri ja punnitustoiminto, näkyvät aina Variopäätteellä mahdollistaen tarkan kuormauksen.

CargoProfin asetusten määrittäminen Variopäätteeltä ei voisi olla enää helpompaa: Päätteeltä näet ristivivulle määritetyn toiminnon sekä punnitusjärjestelmän mittaamat yksittäisen painon ja kokonaispainon. Lisäksi voit rajoittaa aisaston ja työkoneen toiminta-aluetta.

Vario-pääte ja etukuormaajan työtietokone on kytketty toisiinsa CargoProfi-liitännän kautta.

Etukuormaajan toimintojen anturit on sijoitettu kuormaajan oikealle puolelle, jossa ne ovat hyvin suojattuina.

Punnitustoiminnon kaksi paineanturia on sijoitettu poikkipalkin sisään.

Varovaisempaa ja tehokkaampaa materiaalien käsittelyä.

Turvallinen, helppo ja kätevä

Kiistattomia etuja pellolla. Kallistuskulmaa voi rajoittaa esimerkiksi hyvin korkeiden perävaunujen lastauksen yhteydessä, jotta perävaunun sivuseinämät eivät vahingoitu. Päätyasennon vaimennuksen ansiosta etukuormaaja nousee ylös tasaisesti ja pehmeästi estäen materiaalin valumisen kauhasta. Punnitustoiminto parantaa kuorman painon hallintaa.

Tallenna sopiva asetus muistiin

Fendt CargoProfi -kuormaajan muistitoiminto helpottaa ja nopeuttaa usein toistuvia töitä. Muistitoimintoon voi tallentaa painikkeen kosketuksella yleiset etukuormaajan aisaston ja työlaitteen asennot, joita voi sen jälkeen käyttää helposti uudelleen. Voit esimerkiksi ohjata kauhaa tarkasti lattian suuntaisesti irtotavaran kuormauksen yhteydessä.

Etuikkuna avautuu kokonaan, vaikka etukuormaajan aisasto olisi työnnetty kokonaan ulos. Valitse oikea ohjaamomalli.

Säätyvä iskunvaimennus – helppo säätää päätteeltä

Myös varovasti käsiteltävien tavaroiden helppo kuljetus ja lastaus nopeudesta riippuvan vaimennuksen ansiosta. Oikea vaimennustaso voidaan asettaa sopivaksi kulloinkin tehtävälle työlle säätämällä yksilöllisesti nopeusaluetta.

Seuraava askeleesi kohti Fendt Cargo -etukuormaajaa