Kestävä kehitys Fendtissä - Koska ajattelemme tulevaisuutta.

Maailma on tällä hetkellä valtavien haasteiden edessä. Vuonna 2050 maapallolla asuu noin 10 miljardia ihmistä. Jotta kaikille riittäisi ruokaa, tarvitsemme innovatiivisia teknisiä ratkaisuja samalla hyödyntäen olemassa olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti.

Fendt edistää jo nykyisin merkittävällä tavalla kestävää globaalia maanviljelyä. Tulevaisuudessa kehitämme edelleen kokonaisvaltaisesti tätä pitkän aikavälin sitoutumistamme yhdistäen sen yhtiömme strategiaan ja linjaamalla toimintamme sen mukaisesti.

Tuotteemme vievät meidät lähelle luontoa, ja teemme parhaamme suojellaksemme ja säilyttääksemme sitä. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen perustuu lujaan vakaumukseen siitä, että perinteikkäänä yrityksenä haluamme kantaa vastuumme nykyisestä ja tulevista sukupolvista. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on oikea tie taloudellisesti terveeseen ja kestävään kasvuun meille itsellemme, kumppaneillemme ja asiakkaillemme.

Jotka ovat:

Olemme määrittäneet kestävään kehitykseen liittyvälle toiminnalle viisi tärkeää osa-aluetta,

Tuotanto

Fendt edistää kestävää kehitystä omassa tuotannossaan. Painopiste on energiantuotannossa ja energiankulutuksessa, joita edistämme mittauksen, ennakoinnin, minimoinnin ja korvaavien energialähteiden käytön kautta.

Parannamme energiatehokkuuttamme esimerkiksi uudistamalla valaistusjärjestelmiämme ja rakennustemme energiajärjestelmiä sekä käyttämällä tuotannossa nykyaikaisia teknologioita. Henkilöstökoulutuksella voimme varmistaa, että jokainen voi myötävaikuttaa tähän. Jo yksin vuonna 2019 erilaisten toimenpiteiden avulla säästimme 900 000 kWh energiaa Marktoberdorfin ja Bäumenheimin tehtailla. Lisäksi olemme pystyneet eriyttämään tuotannonkasvun riippuvuuden energiankulutuksesta. Esimerkiksi vuonna 2019 Marktoberdorfin tehtaalla käytimme tuotannossa vain 1 992 kWh sähköä traktoria kohden – yli 200 kWh vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Valmistavan teollisuuden yrityksenä emme yksinkertaisesti pysty vähentämään energiankulutusta nollaan. Sen vuoksi käytämme myös uusiutuvaa energiaa esimerkiksi käyttäen lämmöntuotannon raaka-aineena lähiseudulla tuotettua puuhaketta. Toisin sanoen, uusiutuvien energialähteiden avulla tuotetun lämmön lisäksi hankimme puuhaketta lämmöntuotantoon paikallisilta metsätalousasiakkailtamme. Tuotamme tarvitsemamme sähköenergian omalla aurinkoenergiajärjestelmällämme ja käytämme 100-prosenttisesti vihreää energiaa Marktoberdorfissa sekä kolmessa muussa tuotantolaitoksessa. Näillä toimenpiteillä olemme pystyneet nollaamaan energiankulutukseen liittyvät CO2-päästömme näillä tuotantopaikkakunnilla, ja olemme vähentäneet päästöjä 70 % koko energiasektorilla viimeisten kolmen vuoden aikana.

Tuotteet / asiakkaat

Voimakkaimman vaikutuksen ekologiseen kestävyyteen saamme aikaan juuri siellä, missä pitääkin – tuotteissamme. Näin rohkaisemme asiakkaitamme vaikuttamaan positiivisella tavalla kestävään tulevaisuuteen.

Käyttämällä Vario-voimansiirtoa viljelijät säästävät jo nyt 336 miljoonaa litraa dieselpolttoainetta joka vuosi. Tämä on ympäristöystävällisen teknologiamme ansiota: tarpeeseen perustuvasta puhaltimen käytöstä alhaisen pyörimisnopeuden konseptiin ja hydrauliikan ja voimansiirron erillisiin öljypiireihin.

Lukemattomien ratkaisujemme avulla voimme suojata asiakkaidemme kaikkein tärkeintä resurssia: maaperää. Esimerkkejä tästä ovat traktoreiden rengaspaineen dynaamiseen säätöön kehitetty VarioGrip-teknologia sekä Fendt MOMENTUM -kylvökoneen Precision Planting -tekniikka, jolla voidaan parantaa tuottoja samalla käyttäen vähemmän kasvinsuojeluaineita ja polttoainetta.

Smart Farming -viljelyyn kehitettyjen innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen, esimerkiksi FendtONE-konseptin ansiosta olemme tehokkaampia ja käytämme resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.

Katseemme on kohti tulevaisuutta. Yleisön pyynnöstä kehitämme edelleen jo palkittua Fendt e100 Vario -traktoria. Fendt e100 Vario on täyssähköinen ja näin ollen päästötön traktori, joka optimoi niin asiakkaiden energiakustannukset kuin huolto- ja korjauskulutkin. Lisäksi maatilat voivat suoraan hyödyntää traktorin ekologisesti tuotettua sähköä (aurinko, tuuli, biokaasu).

Fendt Xaver -projektimme tarkoitus on edistää maanviljelyn tulevaisuusvalmiutta. Ryhmissä toimivista pikkuroboteista ja pilvipohjaisesta ratkaisusta koostuvan Fendt Xaver -järjestelmän avulla suunnitellaan, valvotaan ja dokumentoidaan tarkasti pellolle kylvettyjen maissinsiementen määrää. Kevyet robotit suojaavat hyvin maaperää, ja lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on taloudellista ja tehokasta – vuorokauden ympäri.

Henkilöstö

Henkilöstömme on Fendt-laadun tae. Edistämme ja laajennamme jatkuvasti työntekijöidemme perinteisesti vahvaa identifioitumista yritykseen ja tuotteisiimme.

Henkilöstön terveydenhuolto auttaa työntekijöitämme pysymään terveinä ja työkykyisinä pitkään. Keskeiset alueet on kiteytetty työterveyshuollon toiminta-ajatuksessamme, ja niihin kuuluvat mm. ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät palvelut, nykyaikaisen työympäristön luominen ja toinen toistaan kunnioittavan yrityskulttuurin ylläpito.

Yrityksen arvojen mukaisesti koulutamme yli 400 toimihenkilölle Saksassa aihealueita, kuten moninaisuus ja kuuluvuus, osallistumme kouluissa järjestettävään Girls Day -päivään, järjestämme urapäiviä erityisesti luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan (STEM) opiskelijoille ja toteutamme sisäistä mentorointiohjelmaa, jonka avulla voimme verkostoida tulevaisuuden huippuosaajia ja naisjohtajia erityisesti ylemmän johdon kanssa.

Lisäksi pyrimme pitämään yllä proaktiivista, avointa virhekulttuuria. Osana sisäistä kampanjaamme ’Sotkin asiat.’ rohkaisemme tuotannon työntekijöitä kertomaan avoimesti ja rehellisesti virheensä – ja symbolisesti palkitsemme heitä siitä. Asiaan liittyvällä viestinnällä edistetään ymmärrystä siitä, että yksilöiden tekemät virheet ovat arvokas osa kollektiivista oppimisprosessia Fendtissä.

Tuotantoketju

Globaalissa maailmassa on erityisen tärkeää strukturoida tuotantoketju kestävällä tavalla ja toimia läheisessä yhteistyössä toimittajien kanssa.

Olemme perinteisesti käyttäneet vertikaalista integraatiota ja pyrimme parantamaan sitä. Rungon alatukivarsi oli yksi niistä 11 komponentista, jotka yhdistimme tuotantoketjuumme vuonna 2020. Osien työstö ja kokoonpano tehdään Marktoberdorfissa. Jatkossa näitä osia ei tarvitse enää kuljettaa toimittajalta meille, ja voimme valmistaa ne päästöttömästi tuotantolaitostemme tehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön ansiosta.

Osat, joita emme valmista itse, pyrimme hankkimaan mahdollisuuksien mukaan paikallisilta toimittajilta – 66 % toimittajistamme on saksalaisia ja 28 % muista Euroopan maista. Vaikka toimittajat ovat lähellä, kuljetuksen tyypillä on kuitenkin merkittävä vaikutus yhtiömme tuottamiin päästöihin. Viimeisten viiden vuoden aikana olemme pystyneet vähentämään päästöjä hankintaketjussamme 35 % kuljetettua kiloa kohti. Tämä onnistuu yhdistämällä optimaalisesti rautatie- ja maantiekuljetukset, käyttämällä vaihtoehtoisia käyttövoiman lähteitä, kuten luonnonkaasua, ja yhdistämällä kuljetukset järkevästi.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, pyrimme jatkuvasti parantamaan toimittamiemme tuotanto-osien laatua. Esimerkiksi vuosien 2016 ja 2020 välillä alensimme hylkylukemia (PPM-arvoa) yli 63 prosenttia edistäen näin merkittävästi tuotantoketjumme resurssien hyödyntämistä.

Yhteiskunta

Wertachtalin työpajat

Fendtin juuret ovat syvällä Marktoberdorfin alueella. Tämä heijastuu myös yhtiön yhteiskunnalliseen sitoutumiseen.

Jo 1980-luvulta lähtien olemme tehneet jatkuvaa yhteistyötä paikallisten Wertachtalin työpajojen kanssa. Nämä työpajat työllistävät ihmisiä, jotka vammansa luonteen tai vakavuuden vuoksi eivät pysty väliaikaisesti tai enää koskaan palaamaan työmarkkinoille. Käytämme työpajojen henkilöstöä monissa tehtävissä. He kuuluvat olennaisena osana tuotantoon ja avustavat kirjanpidossa, joskus myös Fendtin toimitiloissa. Ensimmäisestä yhteiskunnallisen paikallisen yhteistyön hankkeesta on jo aikaa sitten muodostunut monitahoinen taloudellinen yhteistoiminta – tällä hetkellä nämä työpajat valmistavat meillä yli 500:aa erilaista osaa, pääasiassa sarjatuotannon alueella mutta myös varaosasektorilla. Myös työpajojen Fendtille tuottama liikevaihto on kasvanut vastaavasti jo vuosien ajan.